ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

หนังสือแจ้งการฝึกอบรม โครงการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการประเมิน ITA

หนังสือแจ้งการฝึกอบรม โครงการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการประเมิน ITA
File Size:
1.36 MB
Date:
13 ธันวาคม 2559
 
 
 
Powered by Phoca Download