ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

หนังสือแจ้งการฝึกอบรม โครงการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการประเมิน ITA

หนังสือแจ้งการฝึกอบรม โครงการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการประเมิน ITA
File Size:
1.36 MB
Date:
13 December 2016
 
 
 
Powered by Phoca Download