ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
File Size:
486.86 kB
Date:
24 January 2017

หนังสือ การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมคำสั่งจังหวัด แบบรายงาน แบบตอบรับ

โดยดาวน์โหลด คู่มือ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
http://www.moe.go.th/moe/upload/news18/FileUpload/47155-5639.pdf

หนังสือแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th/moe/upload/news18/FileUpload/47155-9958.pdf

แบบ 1 2 3 4
http://www.moe.go.th/moe/upload/news18/FileUpload/47155-2971.docx

โดยมี หน้าหลักอยู่ที่
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=47155&Key=news18

 

 

 
 
 
Powered by Phoca Download