ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

กำหนดการกิจกรรมอบรม การนำคู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน “สร้างโคราชใสสะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กำหนดการกิจกรรมอบรม การนำคู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน “สร้างโคราชใสสะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
File Size:
49.04 kB
Date:
28 August 2017

กำหนดการ และเอกสาร 

download เอกสารคู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน “สร้างโคราชใสสะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเว็บไซต์ด้านล่าง


 1 ระดับปฐมวัย.zip

https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUUU5vb2lXSlIybVU/view

 2 ระดับประถม 1-3.zip

https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUcXNrTnN4dzJYQkk/view

 3 ระดับประถม 4-6.zip

https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUQVFhX3FYeFpyUFU/view
 4 ระดับมัธยม 1-3.zip

https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUcXlKYU5EeW1vOFE/view

 5 ระดับมัธยม 4-6.zip
https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUZ3BNX2huV3AzQ1E/view

 6 ระดับอาชีวศึกษา.zip
https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUSVJLdExMbmlfSlU/view
 

7 ระดับอุดมศึกษา.zip
https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUTlM5NlpqWllxQWM/view
 

ปก.zip
https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUeGhmQUM4WkV1Tmc/view

 
 
 
Powered by Phoca Download