ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1000/2560

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1000/2560
File Size:
1.52 MB
Date:
28 August 2017

กิจกรรมอบรม การนำคู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน “สร้างโคราชใสสะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1000/2560

 
 
 
Powered by Phoca Download