ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว6218 เชิญเข้าอบรม

ว6218 เชิญเข้าอบรม
File Size:
49.04 kB
Date:
29 August 2017

ว6218 เชิญเข้าอบรม ส่งถึง 

1. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

2. สพป.นม 1-7

3. สพม. 31

4. ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

5. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

6. กศน.

7. อบจ. นครราชสีมา

8. เทศบาลนครนครราชสีมา

9. เทศบาลเมืองทุกแห่ง

สามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ด้านล่าสงนี้

https://drive.google.com/file/d/0B38F_KXk2paUbjlnbWVIWlR4QkE/view

 
 
 
Powered by Phoca Download