ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การกำหนดมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ฯ

การกำหนดมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ฯ
File Size:
1.03 MB
Date:
27 April 2018

หนังสือ นม 0017.5/ว2808 ลว 25 เม.ย. 2561 

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3755/2561 ลว 25 เม.ย. 2561 

คำสั่ง การกำหนดมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำของข้าราชการในสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
Powered by Phoca Download