ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดนครราชสีมา

กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดนครราชสีมา
File Size:
378.30 kB
Date:
14 June 2019

 
 
 
Powered by Phoca Download