ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสร้างความตระหนักรู้ การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการ กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที 1 และรุ่นที่ 2

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสร้างความตระหนักรู้ การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการ กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที 1 และรุ่นที่ 2
File Size:
2.94 MB
Date:
10 July 2019

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสร้างความตระหนักรู้ การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการ กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที 1 และรุ่นที่ 2

 
 
 
Powered by Phoca Download