ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
File Size:
21.75 kB
Date:
22 มิถุนายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

 
 
 
Powered by Phoca Download