ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการตามมติ ครม 25 ก.ค. 60

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการตามมติ ครม 25 ก.ค. 60
File Size:
23.04 kB
Date:
27 กรกฎาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการตามมติ ครม 25 ก.ค. 60

 

 
 
 
Powered by Phoca Download