ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 ข้อสั่งการตามมติ ครม 8 ส.ค. 60

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 ข้อสั่งการตามมติ ครม 8 ส.ค. 60
File Size:
28.24 kB
Date:
11 สิงหาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 ข้อสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60

 
 
 
Powered by Phoca Download