ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องการคลายปัญหาการปฏิบัติตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง2560

การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องการคลายปัญหาการปฏิบัติตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง2560
File Size:
2.34 MB
Date:
27 พฤศจิกายน 2560

การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องการคลายปัญหาการปฏิบัติตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด รายละเอียด 

 
 
 
Powered by Phoca Download