ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องการคลายปัญหาการปฏิบัติตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง2560

การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องการคลายปัญหาการปฏิบัติตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง2560
File Size:
2.34 MB
Date:
27 พฤศจิกายน 2560

การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องการคลายปัญหาการปฏิบัติตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด รายละเอียด 

 
 
 
Powered by Phoca Download