ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
File Size:
237.50 kB
Date:
08 June 2018

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.5/ว 4116 ลว 8 มิ.ย. 2561 เรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่สามารถดาวน์โหลดที่เว็บข้างล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1GPoFKMrkSG1-HRlBJ_4_2hIoXQ9KVYQr/view?usp=sharing

 
 
 
Powered by Phoca Download