ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้จัดจ้าง ฯ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้จัดจ้าง ฯ
File Size:
1.06 MB
Date:
12 November 2018

หนังสือ จังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.3/ว8281 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้จัดจ้าง การจัดทำและเปิดเผย ราคากลาง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอฯ"

รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

 
 
 
Powered by Phoca Download