ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร"พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตรกรรมดิจิทัล"

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร"พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตรกรรมดิจิทัล"
File Size:
720.10 kB
Date:
16 January 2019

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.5/ว 131 ลว 7 ม.ค. 2562

เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร"พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตรกรรมดิจิทัล"

 
 
 
Powered by Phoca Download