ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การเรียนรู้ผ่านระบบ e-lerning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

การเรียนรู้ผ่านระบบ e-lerning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
File Size:
126.70 kB
Date:
16 January 2019

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.5/ว 130 ลว 7 ม.ค. 2562

เรื่อง การเรียนรู้ผ่านระบบ e-lerning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

 
 
 
Powered by Phoca Download