ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว 5719 ลว.6 มี.ค. 2562 แนวทางการประเมินสถานะการ เป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2562

ว 5719 ลว.6 มี.ค. 2562 แนวทางการประเมินสถานะการ เป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2562
File Size:
2.36 MB
Date:
06 March 2019

ว 5719 ลว.6 มี.ค. 2562 แนวทางการประเมินสถานะการ เป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2562

 
 
 
Powered by Phoca Download