ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2562
File Size:
480.60 kB
Date:
22 มีนาคม 2562

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2562

 
 
 
Powered by Phoca Download