ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว ๒๙๒ ลว. ๒๔ เมษายน ๖๒ การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๒

ว ๒๙๒ ลว. ๒๔ เมษายน ๖๒ การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๒
File Size:
72.11 kB
Date:
25 April 2019

ว ๒๙๒ ลว. ๒๔ เมษายน ๖๒ การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่  ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๒

 
 
 
Powered by Phoca Download