ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา (Online Survey) (หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด))

การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา (Online Survey) (หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด))
File Size:
1.92 MB
Date:
03 April 2020
 
 
 
Powered by Phoca Download