ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราชนำจิตอาสาเฉพาะกิจฯเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เมื่อวันที่ 7 ตค 60 ที่ห้องประชุมชั้น3 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นำประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ชุดแรก จำนวน 3,000 คน เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ต่อหน้าบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 18-31 ตค 2560 โดยสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เสื้อยืดคอโปโลสีดำ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ ปลอดแขน และกระปุกออมสินสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 17 ปี  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตนเองได้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯในด้านบริการ

วันนี้เป็นวันแรกของการเข้ามอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาที่ลงทะเบียนไว้ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีจำนวนกว่า 25,560 คน โดยทางจังหวัดจะทยอยมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ ทั้ง 32 อำเภอ ในรอบแรก ระหว่างวันที่ 7-12 ตค นี้ สรุปยอดผู้มาสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะฯของจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 จำนวนทั้งสิน 206,784 คน จากจำนวนประชากร 2,636,657คน คิดเป็นร้อยละ 7.84 แยกตามประเภทงาน ดังนี้ 1.งานดอกไม้จันทน์ 50,852 คน 2.งานโยธา 11,042 คน 3.งานบริการประชาชน 95,802 คน 4.งานรักษาความปลอดภัย 11,013 คน 5.งานประชาสัมพันธ์ 9,780 คน 6.งานขนส่ง 3,176 คน 7.งานแพทย์ 17,877 คน 8.งานจราจร 7,242 คน 

 

 ปชส.นม. ภาพ/ข่าว