ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดถ้ำพระธาตุ จังหวัดนครราชสีมา
 
เวลา 15.15 น. เมื่อวันที่ 17 ตค 60 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังวัดถ้ำพระธาตุ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระประธานภายในอุโบสถ จากนั้น ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย องค์การมหาชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยไปบูรณะอุโบสถ และหอระฆัง ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม ตลอดจนดำเนินการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ จะนำปัจจัยบางส่วนไปปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณทางขึ้น และพื้นที่ภายในถ้ำที่ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ โอกาสนี้ ประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงวัด วัดถ้ำพระธาตุ เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดถ้ำสาเหตุ" สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อปี 2484 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2537 นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบลหนองสาหร่ายแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ซึ่งทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมตักบาตรเทียน ก่อนวันเข้าพรรษา ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีพระอธิการเอี่ยม อมโล เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ 9 รูป ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว