ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 26 ตค60 ที่ มณฑลพิธีพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมานับแสนคนเดินทางเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมร่วมรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จากจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ที่ทางจังหวัดฯได้นำมาติดตั้งรอบมณฑลพิธี โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และจิตอาสาเฉพาะกิจฯ คอยอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาต่อแถวร่วมถวายดอกไม้จันทน์

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว