ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันนี้ 15 พ.ย. 250 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยบริหารจัดการโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา, แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่1,2และ3 ทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมาอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง, ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ควบคุมด้านการใช้กฎหมายและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ให้การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเน้นย้ำให้ผู้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
 
 
ปชส.มน./เขียนข่าว/ถ่ายภาพ