ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

ผู้ว่าโคราชนำ ปชช. กว่า 1,000 คน ตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 5 ธค 60 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา กว่า 1,000 คน ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธ.ค.60 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้