ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 61 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอครบุรี จำนวน 500 ผืน ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอครบุรี และมอบให้แก่ราษฏรในพื้นที่อำเภอเสิงสาง จำนวน 500 ผืน ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับราษฏร ที่ประสบภัยหนาว ทั้ง 2 อำเภอ ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ในพื้นที่อำเภอครบุรี มีประชาชนประสบภัยหนาวรวม 12 ตำบล 153 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 25,748 คน ส่วนในพื้นที่อำเภอเสิงสาง มีประชาชนประสบภัยหนาวรวม 12 ตำบล 153 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 25,748 คน
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว