ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

เมื่อวันที่ 18ตค59 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำ และติดริบบิ้นสีดำให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัดนครราชสีมา ที่เดินทางมาขอรับริบบิ้นสีดำ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนักศึกษา กศน. เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำริบบิ้นสีดำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนและหน่วยงาน เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสามารถเดินทางมาขอรับริบบิ้นสีดำได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา     ภาพ/ข่าว