ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 

จังหวัดนครราชสีมาซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำลองเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ปี 53 รับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 ที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 สถานการณ์อุทกภัย (น้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลัน) เพื่อเป็นการทดสอบและประเมินขีดความสามารถของแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้านและบทบาทหน้าที่ในการเผชิญเหตุกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานทหาร หน่วยงานพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การสาธารณกุศล อาสาสมัคร และภาคประชาชน ทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ร่วมในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการสมมุติการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา โดยเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 9 ลุ่มน้ำหลัก และทุกอำเภอ เพื่อให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อำเภอเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงาน
 
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว