ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

10 เกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองโคราช ร่วมพุทธาภิเษก ธง ครบรอบชัยชนะ 191 ปี ของท้าวสุรนารี

วันที่ 20 ส.ค. 61 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมา 9 รูป ประกอบด้วย พระธรรมโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 วัดสุทธจินดา พระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดพระนารายณ์มหาราช พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดบึง พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (หลวงพ่อจอย) วัดโนนไทย พระครูประโชติปัญญากร วัดบัลลังก์ พระครูวิสุทธิ์ วิทยาคม วัดบ้านไร่ พระครูบากฤษณะ อินทวัณโณ วัดโคกอู่ทอง พระครูวิมลภาวนาคุณ (หลวงปู่จือ) วัดเขาตาเงาะอุดมพร และพระครูโสภิตธรรมวัตร วัดบ้านไร่โคกสูง ร่วมพิธีอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก ธง ครบรอบ 191 ปี ของสตรี เมืองหญิงกล้า ท้าวสุรนารี โดยมีพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมในพิธี เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ การจัดสร้างธงครบรอบ 191 ปี ของท่านท้าวสุรนารี จัดสร้างขึ้นเพื่อยกย่อง และรำลึกถึงความกล้าหาญ ความเสียสละ ของท้าวสุรนารี เพื่อเป็นธงมงคลให้ประชาชนได้นำไปบูชา และเพื่อจัดหารายได้ให้สภาวัฒนธรรม ทั้ง 32 อำเภอ 287 ตำบล ของจังหวัดนครราชสีมา นำไปเป็นทุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 081-879-7181
 
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว