เมื่อคืนวันที่1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23.00 น. พสกนิกรชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ออกเดินทางด้วยรถบัสโดยสารจำนวน 19 คัน มุ่งหน้าหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครไปกราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัย แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาได้เปิดให้พสกนิกรร่วมเดินทางไปสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในการเดินทางไปไปสักการะพระบรมศพ ในรอบแรกนี้ ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ประสานไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาให้อำนวยความสะดวกจัดรถโดยสารให้บริการประชาชนจำนวน 19 คัน พร้อมอาหารว่าง และน้ำดื่ม รับพสกนิกรที่ร่วมเดินทางไปรวมจำนวน 750 คน โดยได้นัดไปรวมตัวกันที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 22.00 น. และออกเดินทางเมื่อเวลา 23.00 น. ของเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยเช้าวันนี้ (2 พฤศจิกายน 2559) ขบวนรถโดยสารทั้ง 19 คัน ได้เดินทางไปจอดรถที่บริเวณหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นจุดนัดพบ จากนั้นเจ้าหน้าที่กรมการปกครองก็ได้พาเดินเท้าต่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อกราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ทางจังหวัดฯ ได้เลื่อนเวลาในการเดินทางเร็วขึ้น จากเดิมที่จะออกเดินทางเช้ามืดในเวลา 04.00 น. แต่เนื่องจากที่พระบรมมหาราชวังมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปรอคิวตั้งแต่เช้ามืด จึงทำให้ต้องเลื่อนเวลาการเดินทางให้เร็วขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้ากราบสักการะพระบรมศพ

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา