ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 9 ม.ค. 60 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดจุดชาวโคราช ร่วมปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของ แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หอการค้า มูลนิธิ สมาคม ชมรม สโมสร ผู้ประกอบการ ห้างร้าน องค์กรภาคเอกชน องค์กรการกุศล และประชาชนทั่วไป ได้นำน้ำดื่ม ยารักษาโรค เสื้อผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง และเงินสด มาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งต่อไปยังภาคใต้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย โดยจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ของจังหวัดนครราชสีมา จะเปิดรับบริจาคสิ่งของตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้มีพื้นที่ประสบอุทำภัย 10 จังหวัดภาคใต้ และได้ขยายเป็นวงกว้าง และได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ขึ้น ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้างสุรนารี ภายใต้ชื่อ โครงการชาวโคราช ร่วมปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของ แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เพื่อรับบริจาคสิ่งของและเงินส่งไปจังหวัดภาคใต้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
 
      ปชส.นม  ภาพ/ ข่าว