ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เปิดรับสมัครสาวงามชาวโคราช เข้าร่วมประกวด “หลานสาวย่าโม” 2562 เพชรงามล้ำค่า หลานย่าโคราช ชิงมงกุฎเพชร สายสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัลและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท สมัครได้แล้ววันนี้ - 17 มีนาคม 2562 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา

โทร 044-254-615 081-1201383