ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2562  ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 รวม 12 วัน 12 คืน ซึ่งปีนี้ ได้เชิญนักแสดงกิตติมศักดิ์ พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน หรือ "หมอภาคย์” หนึ่งในวีรบุรุษผู้กล้าแห่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน สรพงษ์ ชาตรี สุนารี ราชสีมา และนักแสดงอีกมากมาย  มาประกาศความยิ่งใหญ่วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ผ่านการการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมภาพและเสียงอิงประวัติศาสตร์ "ย่าฉันท่านชื่อโม" ในชื่อตอน "บุญเหลือหลานย่าผู้กล้าแห่งทุ่งสัมฤทธิ์" ไฮไลต์สำคัญของงาน ที่กลับมาให้ชาวโคราชและนักท่องเที่ยวได้ชมกันอีกครั้ง โดยย้อนเรื่องราวตำนานก่อเกิดเมืองโคราช  สู่ห้วงอดีตค่ำคืนแห่งความอาลัย และย้อนความผู้สละชีพในสมรภูมิทุ่งสัมฤทธิ์ ที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อกู้แผ่นดินโคราช ไปจนถึงการสถาปนาท้าวสุรนารี

นอกจากนี้ วันเสารที่ 23 มีนาคม 2562 วันเปิดงาน จะมีพิธีวิ่งคบไฟ  4 ขบวนจากสี่มุมเมืองตั้งแต่เช้า และพิธีบวงสรวงอัฐิท้าวสุรนารี ที่วัดศาลาลอย กับการแข่งขันการคั่วหมี่ 100 กระทะ ที่บริเวณสวนสุรนารี ส่วนในช่วงเย็น จะเป็นขบวนแห่สักการะย่าโม 6 ขบวนที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ประกอบด้วย ขบวนเมืองหญิงกล้า,ขบวนผ้าไหมดี หมี่โคราช , ขบวนปราสาทหิน , ขบวนดินด่านเกวียน ,ขบวนโคราช 4.0 และขบวนแสงสีเสียง แล้วจึงเป็นพิธีวางพานบายศรีสักการะท้าวสุรนารี ก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งปีนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายธวัช  อรรถยุกติ ผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ จะนำสตรีลูกหลานชาวโคราช ร่วม 6,000 ชีวิต รำเทิดพระเกียรติ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 อย่างวิจิตรสวยงาม และรำบวงสรวงสักการะคุณย่าโม เพื่อร่วมรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญและเสียสละของท้าวสุรนารีและผู้กล้าแห่งทุ่งสัมฤทธิ์

ส่วนที่เวทีกลาง มีการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ,การเดินแบบผ้าไทย ,การประกวดหลานสาวย่าโม และการออกร้านนาวากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัด  จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวโคราช ตลอดจนนักท่องเที่ยว  มาร่วมสัมผัสความเป็นเมืองโคราช วิถีชีวิตคนโคราช ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และสินค้า Otop ของดีเมืองโคราช พร้อมกับร่วมสดุดีวีรกรรมสตรีผู้กล้า ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2562   23 มีนาคม-3 เมษายนนี้ ที่ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

ปชส.นม ข่าว