ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

โคราชเตรียมจัดการประกวดหลานสาวย่าโม เนื่องในงานวันฉลองวันแห่งชัยท้าวสุรนารี ประจำปี 2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  นางปิยะฉัตร อินทร์สว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฐฎินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยการกุศลและการประกวดหลานสาวย่าโม ประจำปี 2562 เนื่องในงานวันฉลองวันแห่งชัยท้าวสุรนารี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-3เมษายน 2562 ณ.บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดและบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  สำหรับกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยการกุศลจะมีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม ส่วน การประกวดหลานสาวย่าโม จะมีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม โดยมี สาวงามลูกหลานโคราช จำนวน 52 สาวงาม จาก 32 อำเภอ เข้าร่วมประกวด ชิงมงกุฎ  สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

สำหรับการจัดงานวันฉลองวันแห่งชัยท้าวสุรนารีประจำปี 2562  จังหวัดนครราชสีมากำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติวีรกรรมของท้าวสุรนารี  เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีของคนในชาติ และยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม  และยังเป็นงานเทศกาลท่องเที่ยว ของ จ.นครราชสีมา