ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงอันเชิญดวงทิพย์วิญญาณของท้าวสุรนารี โดยพราหม์นุ่งขาวห่มขาวร่ายพิธี กรรม และร่วมกันถวายพานบายศรี และพานคมา โดยผู้ร่วมพิธีต่างสวมชุดขาวเข้าร่วมจนเต็มพื้นที่ในการถวายเครื่องบวงสรวงอาหารคาว หวาน ผลไม้ อย่างละ 9 อย่าง ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการบวงสรวงสักการดวงทิพย์วิญญาณของท่านท้าวสุรนารี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อจะให้การจัดงานฉลองวันแห่ง ชัยชนะของท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่  23 มีนาคม - วันที่ 3 เมษายน 2562 12 วัน 12 คืน เป็นไปด้วยเรียบร้อย ราบรื่น เพื่อดลบันดาลขอสิ่งศักดิ์ได้คุ้มครองและดูแลการจัดงานเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย และขอให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวช มงานจำนวนมาก เพื่อปกป้องคุ้มครองให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางไป–กลับด้วยปลอดภัย และประสบแก่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง

 

ปชส. นม. ข่าว