ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้แทนพระองค์อัญเชิญผ้าสไบพระราชทานสีม่วง มอบให้พ่อเมืองโคราชห่มองค์ย่าโม พร้อมพิธีรำบวงสรวง 6,081 คน อย่างอลังการ ไฮไลต์เป็นการแสดงแสง สี เสียง "ย่าฉันท่านชื่อโม” เพื่อเทิดทูนวีรกรรมคุณงามความดีและความเสียสละ จัดงานรวม 12 วัน ถึง 3 เม.ย.นี้

เมื่อเย็นวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. ที่อนุสาวรีย์หน้าท้าวสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธวัช อรรถยุกติ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการอัญเชิญผ้าสไบพระราชทานสีม่วง มอบให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา อัญเชิญนำขึ้นไปห่มองค์ท้าวสุรนารีหรือคุณย่าโมในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2562 หรืองานย่าโม มีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ประธานจัดงาน และนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมนับหมื่นคน

จากนั้นเป็นพิธีการรำบวงสรวงคุณย่าโม นำโดยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดฯร่วมกับสตรีชาวโคราช และนักเรียนสตรี 8 โรงเรียน ร่วมรำบวงสรวงทั้งหมด 6,081 คน ผู้รำทุกคนสวมชุดไทยบรมพิมาน (ผ้าไหมปักธงชัย) สีเหลือง ร่ายรำประกอบเพลงพื้นบ้าน แบบท่วงท่าทางอ่อนช้อยงดงาม อย่างพร้อมเพรียงกัน สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก

สำหรับไฮไลต์เป็นการแสดง แสง สี เสียง "ย่าฉันท่านชื่อโม”ตอนบุญเหลือหลานย่าผู้กล้าแห่งทุ่งสัมฤทธิ์ เป็นการแสดงกิจกรรมเทิดทูนวีรกรรมของคุณย่าโม (ท้าวสุรนารี) กับคุณย่าเหลือ (น.ส.บุญเหลือ) ให้อนุชนรุ่นหลังลูกหลานชาวโคราชรำลึก และนึกถึงวีรกรรมคุณงามความดี และความเสียสละ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าขายสินค้าต่างๆ กว่า 500 ร้าน สำหรับงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-3 เม.ย.รวม 12 วัน ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

ปชส.นม ข่าว