ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราชใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มั่นใจคนโคราชออกมาใช้สิทธิ์เกินร้อยละ80

เมื่อวันที่ 24มีค62 บรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมาก  โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 40 ศาลาการเปรียญวัดสุทธจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มี จำนวนผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 480 คน ซึ่งนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงด้วยเช่นกัน โดยอยู่ในลำดับที่ 71 มี ทั้งนี้นายวิเชียร กล่าวว่า การเลือกครั้งนี้ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก คาดว่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจะมีผู้ใช้สิทธิ์เกินร้อย80อย่างแน่นอน และขอเชิญชวน ปชช ชาวโคราช ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุด 

ขณะเดียวกันบรรยากาศที่โรงเรียนโยธินนุกูล ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งอยู่ ถึง 9 หน่วยเลือกตั้ง มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 5,470 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ได้มี กำลังทหาร จากกองทัพภาคที่ 2 และประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้ มีร้อยเอกสุขกฤต ชาญฤทธิ์ อายุ 97 ปี ชาวตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา ที่ลูกหลานพยุงมาลงคะแนนเลือกตั้ง โดยอยู่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ลำดับที่ 553 กล่าวว่า ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ตนเองจะมาใช้สิทธิทุกครั้ง ฝากถึงลูกหลานชาวโคราช ให้ออกมาใช้สิทธิกัน รวมถึงเลือกคนดี คนที่พูดจริง ทำจริง เพื่อเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนในสภา

 

ปชส. นม. ข่าว