ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ที่บริเวณป่าภูลำไย เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ท้องที่ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่อำเภอครบุรีกว่า 1,000 คน ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบ 67 พรรษา โดยภายในกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนจะร่วมใจทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประเทศชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมกับร่วมกันปลูกต้นไม้ลงบนพื้นที่เสื่อมโทรมภายในป่าภูลำใจจำนวนกว่า 70 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กับมาอุดามสมบูรณ์อีกครั้ง และหลังจากนี้ทางหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน รวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่ จะช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกเติบโตเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้การปลูกป่าในครั้งนี้เสียเปล่าและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว