ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 ผู้แทนกองทัพที่ 2 และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมวางแผนรับมือการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จะมาถึงนี้ พร้อมรับมอบนโยบายจากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC

        นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงแผนการรับมือการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึง ว่า จังหวัดนครราชสีมามีเป้าหมายในการดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 เรื่อง ประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมา ให้เดินทางผ่านไปได้ด้วยความรวดเร็ว รถไม่ติดขัด การดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน ควบคุมให้เกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้น้อยที่สุด และการดูแลรักษาความสงบให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

      อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้มีการขอคืนพื้นผิวจราจรทุกพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างเพื่อให้รถสามารถเคลื่อนตัวได้สะดวก รวมทั้งผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง จะให้หยุดวิ่งตั้งแต่คืนวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2563 ซึ่งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการขับรถเร็วและเมาแล้วขับ

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว