ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันนี้ (17 ธันวาคม 2562) ที่บริเวณชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษก เทศบาลนครนครราชสีมา นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือ เยียวยา แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จํานวน 84 ราย ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ตลาดแม่กินเฮง เมื่อคืนวันที่ 1 ธค 62 ที่ผ่านมา   ซึ่งทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีการเปิดให้พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประสบความเดือด ร้อนจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าว ได้ลงทะเบียนเพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานของรัฐ กระทั่งมีผู้มา ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีหลักฐานครบ จํานวน 81 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อื่นในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาอีก 3 ราย รวมเป็น 84 ราย ซึ่งทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้อนุมัติงบ ประมาณให้ รายละ 11,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 924,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อน ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ฝากเตือนให้ประชาชนได้ระมัดระวังเหตุอัคคีภัยในช่วงหน้าหนาวนี้อย่างเข้มงวดด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้จนได้รับความสูญเสียหายขึ้นอีก

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว