ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.00น. ที่ศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้เชื้อไวรัสโควิด-19 ชั้น 2 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการรับมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากนายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นำคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เข้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย กล่อง acrylic จำนวน 10 ตู้ มูลค่า 19,260 บาท ฉากกั้นโต๊ะตรวจ 11 อัน มูลค่า 23,840 บาท และ face shield จำนวน 500 ชิ้น มูลค่า4,900 บาท มอบให้โรงพยาบาลจำนวน 10 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ใช้ในการป้องกันไวรัสโควิด-19
สำหรับสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีจำนวนผู้ป่วย จำนวน 15 ราย ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติม มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 450 ราย ตรวจผลไม่พบเชื้อ 424 ราย และรอผลการตรวจ 11 ราย

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว