ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

วันนี้ (3 เม.ย. 63) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นำร่องปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างกระแส และกระตุ้นให้มีการขยายผลปฏิบัติการนี้ ไปในทุกอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยการปลูกผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง หอม มะละกอ พริก และมะเขือ ในบ้านพักของตนเอง ซึ่งจะเป็นการลดรายจ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว เน้นการพึ่งตนเอง  เพื่อให้รอดพ้นวิกฤติในครั้งนี้

            นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับปฏิยัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร นอกจากจะช่วยให้มีงานอดิเรกทำ เป็นการผ่อนคลายจากภาวะตึงเครียดแล้ว ยังจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระเศรษฐกิจในครัวเรือนได้อีกด้วย และเหนือสิ่งอื่นใดจะช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดีทางอ้อมจากการทานผักที่สด สะอาด ปลอดภัย อันจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคที่ดีต่อไป

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว