ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันนี้ (3 เมษายน 2563) ที่ศูนย์บัญชาการตอบโต้เชื้อไวรัสโควิด-19 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์นรินทร์รัตช์ พิชญาคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา และมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

            นายแพทย์นรินทร์รัตช์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า วันนี้ (3 เมษายน 2563) จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงอายุ 37 ปี ภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอสูงเนิน กลับจากทำงานบนเรือสำราญ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อาการปกติดี หายใจโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนป่วยติดเชื้อสะสม จำนวน 16 ราย และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมอีก 5 ราย สำหรับผู้ป่วยรายที่ 16 มีไทม์ไลน์ ดังนี้ 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 กลับถึงประเทศไทย และแวะพักอยู่กับพี่สาวที่จังหวัดสมุทรปราการ 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เดินทางกลับมาที่จังหวัดนครราชสีมา ด้วยรถโดยสารประจำทาง เพื่อกลับบ้านที่อำเภอสูงเนิน 

วันที่ 20-26 มีนาคม 2563 กักตัวอยู่บ้านโดยไม่ได้ออกไปไหน และเริ่มมีอาการป่วย 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 รับการรักษาที่ รพ.สต. 

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่มาติดตามอาการ พบว่าป่วยมีไข้  

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถูกส่งตัวเข้า โรงพยาบาลสูงเนิน ต่อมาถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

วันที่ 1 เมษายน 2563 ยืนยันผลการติดเชื้อโควิด-19 

            และทีมสอบสวน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยทีมจากอำเภอสูงเนินลงพื้นที่สอบสวนโรค ผู้ป่วยรายที่ 16 มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง 5 ราย ประกอบด้วย พี่สาว แม่ ลูก 2 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้รับการตรวจและเฝ้าระวังครบทุกรายแล้ว ผู้มีความเสี่ยงต่ำ จำนวน 13 ราย ได้รับการตรวจและเฝ้าระวังครบทุกรายแล้วเช่นกัน

 

 

ปชส. นม ภาพ/ข่าว