ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันนี้ (3 มิ.ย.63) เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้จัดตั้งโต๊ะและสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2563 ด้วย

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว