ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
ผู้ว่าฯพร้อมนายกเหล่ากาชาดโคราชนำถุงยังชีพ 300ชุด แจกชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 5หมู่บ้าน ของ ต.หนองบัวศาลา
 
 เมื่อวันที่ 6 ตค 60 ที่วัดหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการ ทำถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ของตำบลหนองบัวศาลาที่ถูกน้ำท่วม พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดฯยังได้ตั้งโครงครัวและนำหน่วยแพทย์มาตรวจรักษาให้กับประชาชนด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลา โดยเฉพาะหมู่บ้านจามจุรีและบริเวณหมู่ 2 ซอยเมเจอร์ ระดับได้ลดลงเหลือ เพียง 20 ซม. รถเล็กสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ซึ่งปภ.จังหวัดฯยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังคงมีฝนตกลงมาตลอดเวลา
 
 
ผชส.นม.  ภาพ/ข่าว