ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 

วันนี้ (28 พ.ค. 63) ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2563 พร้อมมอบนโยบายแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมถึงการติดตามเฝ้าระวังการกลับมาระบาดซ้ำของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังจากที่ในพื้นที่สามารถรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จนหายทั้ง 19 ราย และไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม เป็นเวลา 31 วันติดต่อกัน 

            ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในตัวจังหวัด อำเภอ และในชุมชนหมู่บ้าน วันนี้การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมา ถือว่าประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการแพร่ระบาดของโรค คาดว่าจะมีผู้ป่วย กว่า 30 ราย เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่และเป็นทางผ่านสู่ภาคอีสาน แต่ปัจจุบันมีเพียง 19 ราย และรักษาหายหมด ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี แต่อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังอีกยาวไกลดังนั้นทุกคนต้องเข้มแข็ง ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ทั้งการใส่หน้ากาก การล้างมือเป็นประจำและการเว้นระห่างทางสังคม สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่มีการผ่อนปรนจจะต้องทำตามระเบียบต่อไป หากพื้นที่ใดฝ่าฝืน จำเป็นต้องใช้ยาแรง มาตรการเข้มแข็งในการสั่งปิดพื้นที่ดังกล่าวทันที เพื่อให้จังหวัดนครราชสีมาเอาชนะเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว