/Home/                                      
  
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2557-60  
ปราบปรามทุจริต  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.247.75
คุณเข้าชมลำดับที่ 9806322
 หน้าแรก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

โคราชประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  วันที่ 25 เม.ย.59 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานนำคณะข้าราชการ ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

คปภ. บุกเมืองโคราช เร่งขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสู้ภัยแล้ง
 วันที่ 22 เม.ย. 59 ที่ ห้องสีมา เอ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครางการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล ครั้งที่ 3 โดยมี นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน คปภ. กล่าวรายงาน และมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับการอบรมเป็นจำนวนมาก

อ่านทั้งหมด>


-> การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดนคราชสีมา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
-> การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดนคราชสีมา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
-> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-> ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
-> การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดนคราชสีมา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
->
สอบราคาจ้างโครงการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางการท่องเที่ยว (Tourism Valued)
->ราคากลางโครงการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางการท่องเที่ยว (Tourism Valued) สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
-> การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดนคราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
-> แบบสำรวจข้อมูลทั่วไป
-> สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา
-> สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (24 มี.ค. 59 ณโรงแรมเซ็นทรา กรุงเทพฯ)
-> การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดนคราชสีมา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙
-> สรุปข้อสั่งการไลน์กลุ่ม "หน.ส่วนราชการ จ.นม." ประจำเดือน มีนาคม 2559
-> การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดนคราชสีมา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
-> สรุปข้อสั่งการไลน์กลุ่ม "หน.ส่วนราชการ จ.นม." ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
-> การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดนคราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
->
สรุปข้อสั่งการไลน์กลุ่ม "หน.ส่วนราชการ จ.นม." ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙
->
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดนคราชสีมา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙
->
แบบรายงานแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบ ปี 59
-> บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ.2559
-> สรุปข้อสั่งการไลน์กลุ่ม "หน.ส่วนราชการ จ.นม." วันที่ 1-30 ธันวาคม 2558
->
ขอเชิญร่วมประชุมสภากาแฟ
-> สรุปข้อสั่งการไลน์กลุ่ม "หน.ส่วนราชการ จ.นม."
-> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต (บ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา)
-> ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต (บ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา)
-> ราคากลางค่าก่อสร้างแฟลต (บ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา)
-> ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
->
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
-> สรุปข้อสั่งการไลน์กลุ่ม "หน.ส่วนราชการ จ.นม."
-> กำหนดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา
-> การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
->
การดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels)
->
การเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
->
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
->
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ
->
กรอบแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2560
->
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
->
แบบ มสต.จังหวัด
->
ร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2560
->
การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
-> การส่งมอบงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

AEC
plan

 

 

ผู้บริหารจังหวัด  
governor


รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  

รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้

พยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th