/Home/                                      
  
ตราสัญลักษณ์  
 
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2557-60  
ปราบปรามทุจริต  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.198.157.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 7738332
 หน้าแรก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา

ชาวโคราช ร่วมใจ ปั่นเพื่อแม่


ชาวโคราช จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง โอลิมปิกเดย์ 2015 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 58 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ชาวโคราช แห่ลงทะเบียน "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” วันแรกคึกคักกว่า 2,020 คน
เช้าวันที่ 1 ก.ค. 58 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชาวจังหวัดนครราชสีมา หลากหลายอาชีพ จากทั้งในตัวเมืองและอำเภอต่างๆ ได้เดินทางมาลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ในโครงการ
"Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” กันอย่างคึกคัก โดยเช้าวันนี้เป็นการเปิดลงทะเบียนเป็นวันแรก มีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า 2,020 คน ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับให้บริการลงทะเบียนออนไลน์ และมีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวก ในการรับเอกสาร หลักฐานในการสมัครกับประชาชน

โคราชทำพิธีปลุกเสกเหรียญหลวงพ่อคูณฯ 60,000 เหรียญ มอบให้ผู้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เดิน-วิ่งโอลิมปิกเดย์ 2015
 วันที่ 18 มิ.ย. 58 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จำนวน 60,000 เหรียญ ที่เตรียมไว้มอบเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง โอลิมปิกเดย์ 2015 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

โคราชการประชุมรับฟังความคิดเห็น การศึกษาและจัดทำรายงายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า
 วันนี้ 17 มิ.ย. 58 ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายบุญยืน คำหงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การศึกษาและจัดทำรายงายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 และโครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 เพื่อนำเสนอการกำหนดขอบเขตและแนวทาง
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม
ได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ รวมทั้งเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสม

 ขอให้คัดเลือกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

   ด้วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการดำเนินโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในระดับจังหวัด จังหวัดจึงขอความร่วมมือส่วนราชการส่วนภูมิภาคสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ...รายละเอียด 

.....................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ 

    ด้วยคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตะโกราย ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ...รายละเอียด

.....................................................................................................................

การแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

   เพื่อให้การปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีความต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีคำส่งแก้ไขปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการนครราชสีมาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๘๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ...ดาวน์โหลด

.....................................................................................................................

เรื่อง การประชุมปฐมนิเทศโคงการ (ครั้งที่ ๑) งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับฯ (แยกโชคชัย) 

  กรมทางหลวงโดยสำนักสำรวจและออกแบบ มีแผนพัฒนาบริเวณทางแยกจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข ๒๔ กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกโชคชัย) ให้เป็นทางต่างระดับ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังข้อมูลดังกล่าวในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ...ประกาศ

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง


ขอเชิญชมการแสดง มหกรรมลิเก มรดกภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้าน ลูกหลานย่าโม 

   ขอเชิญชมการแสดง มหกรรมลิเก มรดกภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้าน ลูกหลานย่าโม  ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.....................................................................................................................


ขอเชิญสมัคร เข้าค่ายข้าวปี 2558 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" 

   ขอเชิญสมัคร เข้าค่ายข้าวปี 2558 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย"
    <<กฎเกณฑ์การสมัคร>   <ดาวน์โหลดใบสมัคร>>

.....................................................................................................................


AEC
plan

 

 

ผู้บริหารจังหวัด  
governor


สายตรงผู้ว่าฯ ธงชัย
facebook ผู้ว่าฯ ธงชัย

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  
รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้
ศปป.กอ.รมน.จว.นม.
Korat Web Conferenceพยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th