/Home/                                      
  
ตราสัญลักษณ์  
 
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2558-61  
  แผนพัฒนาจังหวัดปี 2557-60  
  แผนพัฒนาจังหวัดป ี2555-58  
ปราบปรามทุจริต  
กิจกรรมกัลยาณมิตร
ป.ป.ช.

+++ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   
+++ข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
+++ตัวอย่างข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
 แผนปฏิบัติการ ป.ป.ท.ปี2555   
 การจัดทำแผนปฏิบัติ ปปช.ปี2554   
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.161.185.244
คุณเข้าชมลำดับที่ 7219244
 หน้าแรก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมามอบนโยบายและรับฟังการนำเสนอข้อมูลของจังหวัด
ในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมน์ และสุรินทร์)
ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗พิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ "นครราชสีมาเกมส์" เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศูนย์รับจองพระยอดธงหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  รุ่น ชัยชนะ


ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 4x6 เมตร
nakhonratchasimagames
https://th-th.facebook.com/SATRATCHASIMAการแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

  คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๗๒๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

.....................................................................................................................

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ  

  จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นประจำทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕-๑๒.๒๕ น. คลื่นความถี่ FM 91MHz (สวพ.๙๑) ...ผังรายการวิทยุประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

.....................................................................................................................

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฯ ศสส.ข.๔ 

  ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นครราชสีมา) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการระดับ ๕-๖ หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)...ประกาศร่าง TOR

.....................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

    ด้วย คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...ดาวน์โหลดเอกสาร

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลังเทศกาลถือศีลกินเจ เมืองโคราช ๙ วัน 

  จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมไทย จีน ถือศีลกินเจโคราช กำหนดจัด เทศกาลถือศีลกินเจ เมืองโคราช ๙ วัน ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ...รายละเอียด

.....................................................................................................................


งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ปี 57 

  ขอเชิญเที่ยวงาน "งานน้อยหน่าของดีเมืองปากช่องและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗" ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าโรงทอกระสอบ (ถนนมิตรภาพสายเก่า) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ...รายละเอียด

.....................................................................................................................


ขอเชิญร่วมงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี ๒๕๕๗ 

     จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ...รายละเอียด

.....................................................................................................................


ข่าวสวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 

   สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสวนประเพณีไทยสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2557 ...รายละเอียด

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง


AEC
plan

 

 

ผู้บริหารจังหวัด  
governor


สายตรงผู้ว่าฯ ธงชัย
facebook ผู้ว่าฯ ธงชัย
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  


รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้
ศปป.กอ.รมน.จว.นม.
Korat Web Conferenceพยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th