/Home/                                      
  
ตราสัญลักษณ์  
 
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2558-61  
ปราบปรามทุจริต  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.205.119.93
คุณเข้าชมลำดับที่ 7564862
 หน้าแรก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมาข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ผวจ.โคราช ตั้งโต๊ะเปิดพินัยกรรมหลวงพ่อคูณฯ พร้อมจัดเตรียมรถโดยสารรองรับประชาชนเดินทางร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ
       วันที่ 19 พ.ค. 58  เวลา 15.00 น ที่ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัด ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัด อัยการจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ตามพินัยกรรมที่หลวงพ่อคูณฯได้ทำไว้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2543 โดยจังหวัดได้จัดเตรียมรถโดยสารสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ทุกวัน

โคราชเตรียม จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เดิน-วิ่ง 2015 โอลิมปิกเดย์ ในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ คาดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 6 หมื่นคน
       ที่ห้องประชุม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการฝ่ายกีฬา เพื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม การเตรียมการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เดิน-วิ่ง 2015 โอลิมปิกเดย์ ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่
20 มิ.ย. 58 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จ.นครราชสีมา

ผู้ว่าโคราชลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง ยันมีน้ำพอใช้ถึงหน้าฝน ขณะที่ มีพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง 24 อำเภอ
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับทราบปัญหาและ
หาแนวทางแก้ไข ปัญหาภัยแล้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอำเภอห้วยแถลงถือเป็นพื้นที่ี่ที่ประสบ
ภัยแล้งเป็นประจำทุกปี พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายังได้ประชุมมอบนโยบาย
แนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง อีกด้วย

    

โคราช รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ขณะที่มียอดเงินบริจาคกว่า 1.5 ล้านบาท
    วันที่ 12 พ.ค.58 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายบุณยืน คำหงส์ รอง ผวจ.นายวินัย วิทยานุกูล รอง ผวจ. เป็นประธานรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ซึ่งมีส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน นำเงินร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ที่ประเทศเนปาลดังกล่าว ซึ่งรวมยอดเงินจากทุกภาคส่วนที่ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ประเทศเนปาลขณะนี้ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มียอดบริจาคแล้ว กว่า 1.5 ล้านบาท ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวฯ ครั้งนี้
ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ดำรงธรรมทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดด้วยการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

   ด้วยคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ...รายละเอียด

.....................................................................................................................

เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และ 

   ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงบประมาณได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางปฏิบัติสำหรับการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ...รายละเอียด

.....................................................................................................................

ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ 

  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๕๘ ...รายละเอียด

.....................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 

  ด้วยคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องตะโกราย ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ...รายละเอียด

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลังขอเชิญสมัคร เข้าค่ายข้าวปี 2558 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" 

   ขอเชิญสมัคร เข้าค่ายข้าวปี 2558 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย"
    <<กฎเกณฑ์การสมัคร>   <ดาวน์โหลดใบสมัคร>>

.....................................................................................................................


งานเก็บเกี่ยวองุ่นไวน์ ประจำปี 2558 

   งานเก็บเกี่ยวองุ่นไวน์ ประจำปี 2558...Pick of the Season 2015 ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ไร่องุ่นกราน-มอนเต้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

.....................................................................................................................


ขอเชิญเที่ยวงาน เบญจมาศบานในม่านหมอก 

    จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี "งานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ 13" ในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

.....................................................................................................................

งานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ SKY HALL (ชั้น ๖) ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ ถ.จอมสุรางค์ยาตร์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง


AEC
plan

 

 

ผู้บริหารจังหวัด  
governor


สายตรงผู้ว่าฯ ธงชัย
facebook ผู้ว่าฯ ธงชัย
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้
ศปป.กอ.รมน.จว.นม.
Korat Web Conferenceพยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th