/Home/                                      
  
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2557-60  
ปราบปรามทุจริต  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.196.231.129
คุณเข้าชมลำดับที่ 8504802
 หน้าแรก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

โคราชจัดทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา
    วันที่ 4 ก.พ. 59 เวลา 09.39 น. ณ อาคาร 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู - อาจารย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน คณะผู้ปกครอง คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รุ่นที่ 76 ได้ร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเรื่องต่างๆ

โคราช จัดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา "โคราชเกมส์” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559
 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 59 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมการจัดแข่งขันกีฬา
หน่วยงานส่วนราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่นและเอกชน ของจังหวัดนครราชสีมา "โคราชเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้การจัดแข่งขันกีฬาหน่วยงานส่วนราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่นและเอกชน ของจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 2550 – สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง เตรียมความพร้อมก่อนสอบ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ที่โคราช
วันที่ 3 ก.พ. 59 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริในการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมทั้งเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมติวเข้มในครั้งนี้กว่ากว่า 1,000 คน

ผู้ว่าโคราช ประชุมคณะทำงานพิจารณาการใช้ประโยชน์และพัฒนาพื้นที่ ที่ดินราชพัสดุ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
วันที่ 2 ก.พ. 59 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุระพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาสถานที่ตั้งอาคารร้านค้าที่ทางราชการจัดให้รองรับผู้ประกอบการที่มาจากมอปลาย่าง

จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”ปีหน้า
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 59 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ดร. กิตติพงษ์ โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษา นายอักษร แสนใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560

อ่านทั้งหมด>


-> สรุปข้อสั่งการไลน์กลุ่ม "หน.ส่วนราชการ จ.นม." ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙
->
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดนคราชสีมา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙
->
แบบรายงานแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบ ปี 59
-> บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ.2559
-> สรุปข้อสั่งการไลน์กลุ่ม "หน.ส่วนราชการ จ.นม." วันที่ 1-30 ธันวาคม 2558
->
ขอเชิญร่วมประชุมสภากาแฟ
-> สรุปข้อสั่งการไลน์กลุ่ม "หน.ส่วนราชการ จ.นม."
-> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต (บ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา)
-> ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต (บ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา)
-> ราคากลางค่าก่อสร้างแฟลต (บ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา)
-> ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
->
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
-> สรุปข้อสั่งการไลน์กลุ่ม "หน.ส่วนราชการ จ.นม."
-> กำหนดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา
-> การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
->
การดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels)
->
การเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
->
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
->
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ
->
กรอบแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2560
->
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
->
แบบ มสต.จังหวัด
->
ร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2560
->
การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
-> การส่งมอบงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย)


 

AEC
plan

 

 

ผู้บริหารจังหวัด  
governor
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  

รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้

พยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th