/Home/                                      
  
ตราสัญลักษณ์  
 
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2558-61  
  แผนพัฒนาจังหวัดปี 2557-60  
  แผนพัฒนาจังหวัดป ี2555-58  
ปราบปรามทุจริต  
กิจกรรมกัลยาณมิตร
ป.ป.ช.

+++ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   
+++ข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
+++ตัวอย่างข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
 แผนปฏิบัติการ ป.ป.ท.ปี2555   
 การจัดทำแผนปฏิบัติ ปปช.ปี2554   
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.167.175.218
คุณเข้าชมลำดับที่ 7470473
 หน้าแรก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

โคราชเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันที่ 23 เม.ย. 58 ที่โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายบุญยืน คำหงษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นโดย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและตำบล เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) สรุปผลการขอยื่น
คำขออนุญาตครอบครองงาช้าง

            สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) ได้สรุปผลการปฏิบัติงานรับแจ้ง
ครอบครองงาช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)
โทรศัพท์ 0-4424-2060 ต่อ 600 โทรสาร 0-4424-2060
มทส. นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม"สักการะลุ่มน้ำมูน ทำบุญบวชต้นไม้
ไหว้พืชพรรณธัญธา ไถ่ชีวิตปูกุ้งปลา ขอขมาแม่พระธรณี”

            วันที่ 20 เม.ย. 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำนักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกิจกรรม "สักการะลุ่มน้ำมูน ทำบุญบวชต้นไม้
ไหว้พืชพรรณธัญธา ไถ่ชีวิตปูกุ้งปลา ขอขมาแม่พระธรณี” จัดโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่าย
อนุรักษ์ลุ่มน้ำมูนตอนบน เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาในเขตชุมชน
บ้านด่านเกวียนและใกล้เคียง สำนึกในบุญคุณของ ดิน น้ำ ต้นไม้ และร่วมกันดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำมูนให้คงอยู่ ได้อาศัยอุปโภคบริโภคและใช้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน 
กระทรวงคมนาคม จับมือ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ดึง หน่วยงานรัฐ 20 จว
อีสาน ถก ปัญหา การจุดบั้งไฟ โคมลอย รบกวนการบิน

            วันที่ 22 เม.ย. 58 ที่โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่องการบริหาร งานด้านความมั่นคง
กับ ปัจจัยอันตรายทางการบิน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ควบคุม
และใช้กฎหมายและหน่วยงานผู้ได้รับผลกระทบ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันให้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้ง การปล่อยโคมลอย และการจุดบั้งไฟ
รวมถึงวิทยุชุมชน สามารถดำรงอยู่ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการบินของประเทศ

การไฟฟ้าโคราช ประกาศเตือน ระวังแก๊งค์มิจฉาชีพอ้างเป็นพนักงาน การไฟฟ้า
หลอกเก็บค่าไฟ ยัน การไฟฟ้าไม่มีการส่ง จนท.ไปเก็บค่าไฟนอกสถานที่

            นายชูชัย ภัควันต์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า
ด้วยปัจจุบัน มีผู้แอบอ้างเป็นพนักงาน หรือตัวแทน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไปจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ตามบ้านพักอาศัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา
และพื้นที่ใกล้เคียง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ขอเรียนชี้แจงว่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา มิได้จัดส่งพนักงาน หรือตัวแทน ไปจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้าดังกล่าวแต่อย่างใด หากประชาชนพบมีการกระทำดังกล่าว
ซึ่งเป็นการหลอกลวงประชาชน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่
เพื่อดำเนินการตามกฏหมายทันที หรือแจ้งมายัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 044-273542 086-4655726 044-218309 ตลอด 24 ชั่วโมงขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ 

  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๕๘ ...รายละเอียด

.....................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 

  ด้วยคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องตะโกราย ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ...รายละเอียด

.....................................................................................................................

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 

  ข้อมูลเผยแพร่ เรื่อง "เจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่"

.....................................................................................................................

การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ 

  ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลังงานเก็บเกี่ยวองุ่นไวน์ ประจำปี 2558 

   งานเก็บเกี่ยวองุ่นไวน์ ประจำปี 2558...Pick of the Season 2015 ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ไร่องุ่นกราน-มอนเต้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

.....................................................................................................................


ขอเชิญเที่ยวงาน เบญจมาศบานในม่านหมอก 

    จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี "งานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ 13" ในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

.....................................................................................................................

งานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ SKY HALL (ชั้น ๖) ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ ถ.จอมสุรางค์ยาตร์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

.....................................................................................................................

ขอเชิญเที่ยวงาน "มหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค และงานเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘" 

  กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงาน "มหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค และงานเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘" ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง


AEC
plan

 

 

ผู้บริหารจังหวัด  
governor


สายตรงผู้ว่าฯ ธงชัย
facebook ผู้ว่าฯ ธงชัย
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้
ศปป.กอ.รมน.จว.นม.
Korat Web Conferenceพยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th