/Home/                                      
  
ตราสัญลักษณ์  
 
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2558-61  
  แผนพัฒนาจังหวัดปี 2557-60  
  แผนพัฒนาจังหวัดป ี2555-58  
ปราบปรามทุจริต  
กิจกรรมกัลยาณมิตร
ป.ป.ช.

+++ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   
+++ข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
+++ตัวอย่างข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
 แผนปฏิบัติการ ป.ป.ท.ปี2555   
 การจัดทำแผนปฏิบัติ ปปช.ปี2554   
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 50.16.98.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 7440837
 หน้าแรก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดภาพ ๑, ๒ และเพลงมาร์ช
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

โคราชจัดการประกวดโต๊ะโคราช ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2558 หวังพัฒนาอาหารโคราชสู่ครัวโลก
วันที่ 29 มี.ค. 58 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายบุญยืนคำหงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน ประกวด โต๊ะโคราช ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี
ประจำปี 2558 สำหรับการแข่งขันโต๊ะโคราช จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นโคราช ในด้านวิถีชีวิตการกินอยู่ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราช
ที่ทรงคุณค่า รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการกินของชาวโคราชดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดโต๊ะอาหารโคราชแก่ประชาชนผู้สนใจ

จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 28 มี.ค.58 เวลา 09.00 น. จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีพระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบุญยืน  คำหงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ณ วัดอีสาน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 61 รูป

โคราชจัดการประกวดกล้วยไม้ เพื่ออนุรักษ์กล้วยไม้ท้องถิ่น ในงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี
ประจำปี
2558

วันที่ 27 มี.ค.58 ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดกล้วยไม้ ภายในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี
ประจำปี 2558 ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีความรักในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตระหนักถึงทรัพยากรท้องถิ่น
และส่วนรวมเพื่อช่วยกันบำรุงรักษาให้คงอยู่ตลอดไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้พื้นเมืองของไทย
เพื่อให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้นให้มีความสวยงามและแปลกใหม่รวมถึงการ

โคราชประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557
            นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา
ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 25557 เพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เข้ารับรางวัลครุฑทองคำ ในวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ ส่วนราชการได้เสนอรายชื่อข้าราชการที่ผ่านการกลั่นกรองของคณะทำงานและเสนอรายชื่อ ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดนครราชสีมา 

ผู้ว่าโคราช นำส่วนราชการร่วมสักการะ ย่าโม
เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี
2558

          วันที่ 24 มี.ค. 58  ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานในพิธีบวงสรวงย่าโมและวางดอกไม้สดหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
ประจำปี 2558 ที่กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 รวม 12 วัน 12 คืน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี วีรสตรีไทยและปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรุ่นหลัง
ได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามให้เป็นเอกลักษณ์ของดีของชาวจังหวัดนครราชสีมาประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการระดับ ๕-๖ 

  ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้า๕-๖ ขนาด ราชการระดับ ๓ ชั้น ๑๒ หน่วย หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)

.....................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ 

   ด้วย คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา กำหนดให้มีการประชุม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ...ดาวน์โหลดเอกสาร

.....................................................................................................................

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

   โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Iransparency Assessment - ITA)
   - เอกสารประกอบการประชุมทางวีดิทัศน์ทางไกล (25 มี.ค. 58)

.....................................................................................................................

ประกาศกรมชลประทาน 

   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำในเขตท้องที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลังงานเก็บเกี่ยวองุ่นไวน์ ประจำปี 2558 

   งานเก็บเกี่ยวองุ่นไวน์ ประจำปี 2558...Pick of the Season 2015 ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ไร่องุ่นกราน-มอนเต้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

.....................................................................................................................


ขอเชิญเที่ยวงาน เบญจมาศบานในม่านหมอก 

    จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี "งานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ 13" ในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

.....................................................................................................................

งานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ SKY HALL (ชั้น ๖) ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ ถ.จอมสุรางค์ยาตร์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

.....................................................................................................................

ขอเชิญเที่ยวงาน "มหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค และงานเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘" 

  กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงาน "มหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค และงานเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘" ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง


AEC
plan

 

 

ผู้บริหารจังหวัด  
governor


สายตรงผู้ว่าฯ ธงชัย
facebook ผู้ว่าฯ ธงชัย
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้
ศปป.กอ.รมน.จว.นม.
Korat Web Conferenceพยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th