/Home/                                      
  
ตราสัญลักษณ์  
 
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2558-61  
  แผนพัฒนาจังหวัดปี 2557-60  
  แผนพัฒนาจังหวัดป ี2555-58  
ปราบปรามทุจริต  
กิจกรรมกัลยาณมิตร
ป.ป.ช.

+++ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   
+++ข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
+++ตัวอย่างข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
 แผนปฏิบัติการ ป.ป.ท.ปี2555   
 การจัดทำแผนปฏิบัติ ปปช.ปี2554   
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.83.82.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 7184211
 หน้าแรก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์รับจองพระยอดธง
ศูนย์รับจองพระยอดธงหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  รุ่น ชัยชนะ

จังหวัดนครราชสีมา เปิดตัวโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันที่ 4 พ.ย.57 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย  ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดตัวโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการกำจัดขยะ และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยนำข้าราชการเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน ประชาชน พร้อมด้วยกำลังทหาร ร่วมทำความสะอาดลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนเมืองทอง ถนนราชดำเนิน สวนอนุสรณ์สถานและสถานีขนส่งเทศบาลนครราชสีมา (บขส.เก่า) ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการรณรงค์
การกำจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างวินัยให้กับประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ลดปริมาณขยะ ถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เปิดตัวสโมสรวอลเล่ย์บอลนครราชสีมาสู้ศึกไทยแลนด์ลีก 2015
ที่ลานวาไรตี้ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สโมสรวอลเล่ย์บอลนครราชสีมา
พร้อมด้วยนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานสโมสรวอลเล่ย์บอลนครราชสีมาได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวนักกีฬาชายหญิง
ของสโมสรฯ ในการแข่งขันวอลเล่ย์บอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2015
ซึ่งจะเริ่มเปิดฤดูกาลแข่งขันกันในวันที่ 25 ตุลาคมนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราษฎรอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้(18 ต.ค. 57) เวลา 10.30 น นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทาน
ความช่วยเหลือ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัว นางจุฑามาศ ระวังสำโรง  ราษฎรตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ครอบครัวนางสาวเกษรา จริงสูงเนิน ราษฎรตำบลบุ่งขี้เหล็ก  อำเภอสูงเนิน  และครอบครัวนายสุรพงษ์  สว่างแจ้ง  ราษฎรตำบลชุมพวง  อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ ทุนการศึกษา  ทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ทุนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  ทุนประกอบอาชีพ  การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และสิ่งของพระราชทาน


ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 4x6 เมตร
nakhonratchasimagames
https://th-th.facebook.com/SATRATCHASIMAการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

    ด้วย คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...ดาวน์โหลดเอกสาร

.....................................................................................................................

แบบรายงาน (ใหม่) ข้อมูลโครงการ/ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

   แบบรายงาน (ใหม่) ข้อมูลโครงการ/ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
  - นม 0017.2/ว 6049
  - นม 0017.2/ว 6050
  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

.....................................................................................................................

การประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการจัดทำคำรับรองฯ ปี ๕๘ 

    สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งกรอบ ปฏิทิน และแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางฯ ดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย

.....................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ 

  ด้วยคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา กำหนดให้มีการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...ดาวน์โหลดเอกสาร

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลังเทศกาลถือศีลกินเจ เมืองโคราช ๙ วัน 

  จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมไทย จีน ถือศีลกินเจโคราช กำหนดจัด เทศกาลถือศีลกินเจ เมืองโคราช ๙ วัน ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ...รายละเอียด

.....................................................................................................................


งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ปี 57 

  ขอเชิญเที่ยวงาน "งานน้อยหน่าของดีเมืองปากช่องและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗" ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าโรงทอกระสอบ (ถนนมิตรภาพสายเก่า) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ...รายละเอียด

.....................................................................................................................


ขอเชิญร่วมงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี ๒๕๕๗ 

     จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ...รายละเอียด

.....................................................................................................................


ข่าวสวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 

   สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสวนประเพณีไทยสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2557 ...รายละเอียด

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง


AEC
plan

 

 

ผู้บริหารจังหวัด  
governor


สายตรงผู้ว่าฯ ธงชัย
facebook ผู้ว่าฯ ธงชัย
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  


รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้
ศปป.กอ.รมน.จว.นม.
Korat Web Conferenceพยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th