/Home/                                      
  
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2557-60  
ปราบปรามทุจริต  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.196.247.143
คุณเข้าชมลำดับที่ 7986387
 หน้าแรก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา
ประมวลภาพกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
ในโครงการกิจกรรมจักรยานปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom
วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

โคราชประกอบพิธีอัญเชิญองค์เจ้าประทับแท่นบูชาศาลหลักเมือง

วันที่ 1 ก.ย.58 ที่ศาลหลักเมือง จ.นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญองค์เจ้าประทับแท่นบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยมีประชาชนคนไทยเชื้อชายจีน พ่อค้า คหบดี ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 

สนข. เปิดเวทีสาธารณะสรุปผลศึกษารถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน เส้นกรุงเทพ ฯ - หนองคาย เชื่อมการขนส่งจากจีนสุดคุ้ม สร้างรายได้จากท่องเที่ยว - ขนส่งสินค้าปีละกว่าหมื่นล้านบาท
 วันที่ 1 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง ในอนาคต ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ ฯ – หนองคาย ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และภาคประชาชน ภายในจังหวัดนครราชสีมา รวมประมาณ 400 คน

โคราชจัดงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สร้างโดมเพื่อน้อง
 วันที่ 1ก.ย. 58 ที่โรงเรียนตำบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สร้างโดมเพื่อน้อง งบประมาณ 2 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนพื้นที่ในร่ม เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้า ตลอดจนเพื่อใช้เป็นลานกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ

โคราชจัดโครงการสัมมนาบุคลากรด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
 วันที่ 26 ส.ค. 58 ที่โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการสัมมนาบุคลากรด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา 2558 โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทั้งในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา  แนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และแนวทางกำหนดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด

อุตสาหกรรมโคราชจัดการสัมมนาขั้นตอนการพิจารณาการอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่ใต้ดิน
 วันที่ 26 ส.ค. 58 ที่โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเตล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการสัมมนาขั้นตอนการพิจารณาการอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่ใต้ดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและทำความเข้าใจกระบวนการยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน

อ่านทั้งหมด>ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

.....................................................................................................................

ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

  ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

.....................................................................................................................

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

  รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สวนหย่อม สนามหญ้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาและหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

.....................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ 

  ด้วย คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๖๐๑ ชั้น ๖ ตึกบรรณสารและสารสนเทศ (อาคารหอประชุมวงษ์ชวลิตกุล) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ...รายละเอียด

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง


ขอเชิญชมการแสดง มหกรรมลิเก มรดกภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้าน ลูกหลานย่าโม 

   ขอเชิญชมการแสดง มหกรรมลิเก มรดกภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้าน ลูกหลานย่าโม  ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.....................................................................................................................


ขอเชิญสมัคร เข้าค่ายข้าวปี 2558 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" 

   ขอเชิญสมัคร เข้าค่ายข้าวปี 2558 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย"
    <<กฎเกณฑ์การสมัคร>   <ดาวน์โหลดใบสมัคร>>

.....................................................................................................................


AEC
plan

 

 

ผู้บริหารจังหวัด  
governor


สายตรงผู้ว่าฯ ธงชัย
facebook ผู้ว่าฯ ธงชัย

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
เสียงปฏิรูป
ศปป.กอ.รมน.จว.นม.
Korat Web Conferenceพยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th