/Home/                                      
  
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2557-60  
ปราบปรามทุจริต  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 50.19.53.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 8260882
 หน้าแรก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา








ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

โคราชจัดงานวันอาหารโลก ปี 2558
  วันที่ 20 พ.ย.58 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันอาหารโลก ประจำปี 2558 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย. 58 ณ.สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของสาธารณชน
ให้ร่วมกันพัฒนา ร่วมกันแก้ปัญหาด้านอาหาร ต่อสู่กับความยากจน ความอดอยากหิวโหยและโภชนาการ และเพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนาด้านอาหารและการเกษตร ตลอดจนเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชนบทในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการผลิตการพึ่งตนเอง
และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชนบท

ผู้ว่าโคราชวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลหัวทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 วันที่ 20 พ.ย.58 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลหัวทะเล โดยมีนายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลหัวทะเล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวทะเล
ร่วมพิธี ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อให้มีอาคารเรียน
ห้องเรียน ใช้ในการเรียน การสอน ในการรองรับนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเลให้มีมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและชุมชน

ผู้ว่านำประชาชนชาวโคราชซ้อมปั่นเพื่อพ่อโดยใช้เส้นทางจริงระยะทาง 29 กิโลเมตร
  วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 15.30 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมรถจักรยานจำนวนกว่า 500 คัน ร่วมกันทำกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD โดยการซ้อมปั่นจักรยานเพื่อพ่อในครั้งนี้ได้ซ้อมปั่นโดยใช้เส้นทางจริง เริ่มต้นจากบริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ปั่นไปตามถนนมิตรภาพ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาย 304 ราชสีมา-ปักธงชัย ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้ากองบิน 1 แล้วกลับเข้าไปยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางการปั่นจักรยาน 29 กิโลเมตร และเพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ของจังหวัดนครราชสีมา

โคราชเตรียมจัดงาน นครราชสีมา รวมใจเทิดไท้พระมหาราชาของแผ่นดิน 88 พรรษา
 วันที่ 18 พ.ย.58 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมการจัดงาน นครราชสีมา รวมใจเทิดไท้พระมหาราชาของแผ่นดิน 88 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 ธ.ค.58 ณ บริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อ่านทั้งหมด>


-> การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
-> สรุปข้อสั่งการไลน์กลุ่ม "หน.ส่วนราชการ จ.นม."
-> กำหนดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา
-> การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
->
การดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels)
->
การเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
->
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
->
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ
->
กรอบแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2560
->
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
->
แบบ มสต.จังหวัด
->
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กันยายน 2558
-> ร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2560
->
การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
->
การส่งมอบงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย)


ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

.....................................................................................................................

การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 

    ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด เตรียมความพร้อมรองรับมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ในการนี้ จังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัด ที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณให้จัดทำคำขอรับการจัดสรรไปยังกรม/รัฐวิสาหกิจเจ้าสังกัดโดยตรง และส่งสำเนาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดนครราชสีมาทราบ ...ดาวน์โหลดรายละเอียด

.....................................................................................................................

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

.....................................................................................................................

ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

  ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง



ขอเชิญชมการแสดง มหกรรมลิเก มรดกภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้าน ลูกหลานย่าโม 

   ขอเชิญชมการแสดง มหกรรมลิเก มรดกภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้าน ลูกหลานย่าโม  ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.....................................................................................................................


ขอเชิญสมัคร เข้าค่ายข้าวปี 2558 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" 

   ขอเชิญสมัคร เข้าค่ายข้าวปี 2558 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย"
    <<กฎเกณฑ์การสมัคร>   <ดาวน์โหลดใบสมัคร>>

.....................................................................................................................



AEC
plan

 

 

ผู้บริหารจังหวัด  
governor




รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  








รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
เสียงปฏิรูป
ศปป.กอ.รมน.จว.นม.
Korat Web Conference















พยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th