/Home/                                      
  
ตราสัญลักษณ์  
 
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2558-61  
  แผนพัฒนาจังหวัดปี 2557-60  
  แผนพัฒนาจังหวัดป ี2555-58  
ปราบปรามทุจริต  
กิจกรรมกัลยาณมิตร
ป.ป.ช.

+++ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   
+++ข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
+++ตัวอย่างข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
 แผนปฏิบัติการ ป.ป.ท.ปี2555   
 การจัดทำแผนปฏิบัติ ปปช.ปี2554   
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.92.233.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 7434292
 หน้าแรก  ข่าวประกวดราคา (Bidding)
  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งกับหน่วยงานเจ้าของประกาศ 
วันที่ประกาศ
รายการ
ซื้อเอกสาร
ยื่นซอง
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าตลาดย่าโม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2558
2558-03-16
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 4,134,000 กรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อหัวตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันและอ็อกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 14 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 วันที่ 16 มีนาคม - 21 เมษายน 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "งาน ROAD SHOW OTOP KORAT" ของ สนง.พาณิชย์จังหวัด วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกบึงโลจรัส บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 ของ อบต.สนามนาง วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกตอนกรีต สายขามทะเลสอ-บ้านโนน ของ อบต.โป่งแดง วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายฯ ประจำปี 2557 จำนวน 113 ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองเรือ หมู่ 2 ของ เทศบาลตำบลสีดา วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมที่พักและที่จอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 1,253 ชุด ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาวื้อชุดให้เลือด จำนวน 85,790 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 13 มีนาคม - 1 เมษายน 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอปกรณ์ พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (ครั้งที่ 2) ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.ดอนเมือง วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีตฯ ของ อบต.บ้านปรางค์ ได้แก่ หจก.อรุณกลการจัตุรัส - -
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายท่อลอดเหลี่ยม บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 6 ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องลวกและปั่นขนสุกร จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัวคน หมู่ 7 ของ อบต.กระเบื้องนอก วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 11 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-16
ประกาศเปลี่ยนแปลงเชิญชวนประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.โป่งตาลอง - -
2558-03-16
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคพซีลฯ ของ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ บ้านวังโต่งโต้น-บ้านท่าช้างใต้ ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสารภี จำนวน 1 รายการ วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2558 วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ฯ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศเพิ่มเติมรายละเอียดในข้อ 11 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก - -
2558-03-13
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าม่านกันแดดพร้อมติดตั้งฯ จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศประมูลราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทาง เคพซีล สายทางบ้านทุ่งตะเคียนฯ ของ อบต.กระชาย วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558
2558-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดคลองส่งน้ำฯ , ก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ บูรณะถนนลาดยางฯ ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร บ้านพลกรัง หมู่ที่ 3 ของ อบต.พลกรัง วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2558 วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 12 - 31 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 31 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาสสอบราคาจ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.โตนด วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกวัดป่า บ้านหนองจาน หมู่ที่5 เชื่อม บ้านแก้งสนามนาง หมู่ที่4 ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14, 8, 16 รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลฐานแผ่ และก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง รวม จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2558 ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 11 - 23 มีน่าคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา วันที่ 10 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 20 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ Macconkey Agar จำนวน 180 กระป๋อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ อบต.หนองระเวียง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-12
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ของ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา สพฐ. วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 11 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 วันที่ 11 มีนาคม - 1 เมษายน 2558
2558-03-11
ประกาศแก้ไขสอบราคาจ้้างเหมาปรับปรุงต่อเติมฯ และก่อสร้างฯ รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม - -
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ แบบ Cape Seal จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร ชนิด Cape Seal บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อส้รางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล บ้านหัวหนอง หมู่ที่6 ของ อบต.นางรำ วันที่ 10 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.นางรำ วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างดาดคลอง สายโนนตูม 2 (ต่อจากเดิม) ชุมชนโนนตูม2 ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลน้ำใส วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ บจก.ราชสีมาแอ็ดวานซ์ - -
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา วันที่ 10 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 19 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คัน ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพท จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่เพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 10 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ของ รพงมหาราช นม. วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของ โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วันที่ 10 - 20 มี.ค.2558 วันที่ 10 - 20 มี.ค.2558
2558-03-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม วันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการส่งครวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 45 รายการ ของ ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 6 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังหิน วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558
2558-03-11
ประกาศผลซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 10,500 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-03-11
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างผลิต Animation และผลิตภาพยนต์สั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-11
ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ - -
2558-03-11
ประกาศผลซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำชนิดกระบอกฉีด จำนวน 7 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-03-11
ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 26 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล สายบ้านหนองสะแก - บ้านท่าใหญ่ ของ อบต.หนองบัว วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) แบบตอกเข็ม ของ อบต.ลาดบัวขาว วันที่ 9 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำบ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8 ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ครั้งที่ 4) ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 9 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 24 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประมูลก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 10 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ทีฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 -23 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงยกระดับผิวจราจรถนนมหาราช เชื่อมกับถนนมิตรภาพ-หนองคาย ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 10 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา จำนวน 170,350 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จำนวน 10,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับเด็ก จำนวน 10,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558 วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2558
2558-03-10
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-10
ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้าสำหรับใช้ผ่าตัดท่ายืนในผู้ป่วยภาวะอ้วนรุนแรง จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ - -
2558-03-10
ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-10
ประกาศผลซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ - -
2558-03-10
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2558-03-10
ประกาศผลซื้อน้ำยา IQ Lamina Case จำนวน 30 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โอลดิ้ง - -
2558-03-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 10 ของ อบต.โป่งตาลอง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาสประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 7 ของ อบต.โป่งตาลอง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 6 ของ อบต.โป่งตาลอง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 5 ของ อบต.โป่งตาลอง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 ของ อบต.โป่งตาลอง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของ อบต.หนองระเวียง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านปลายดาบ ของ อบต.สุขเกษม วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 4) ของ เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศหาผู้ประสงค์ที่จะทำการตามโครงการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ขุดลอกบึงถนนหัก) หมู่ที่ 1,3,5 ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 6 - 24 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด จำนวน 8,820 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบเป็นวงกลม จำนวน 130 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อ TCBS จำนวน 150 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 18 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ของ เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 6 -16 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บัวใหญ่ วันที่ 6 -12 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระหนองหญ้าขาว บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 ของ อบต.บัวใหญ่ วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศรายชื่อชนะการประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.พังเทียม - -
2558-03-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2558
2558-03-09
ประกาศผลซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 494,190 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเพียวดีไวซ์ - -
2558-03-06
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยเททับด้วยยาง Asphaltic concrete บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 ฯ ของ อบต.โค้งยาง วันที่ 5 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายล้อมฯ จำนวน 13 รายการ ของ อบต.ลำคอหงษ์ วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่ นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 (3 ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ของ อบต.ดงใหญ่ วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 18 ของ อบต.ดงใหญ่ วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระหนองเสม็ด บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 ของ อบต.หลุ่งตะเคียน วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 -18 มีนาคม 2558 วันที่ 3 -18 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อ Tube Extensionฯ รวมจำนวน 247,140 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 16 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม และอาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยบริการ ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี วันที่ 2 - 12 มีนาคม 2558 วันที่ 2 - 12 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2558 วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานข้ามห้วยคะคาง จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นวัดป่ากู่แก้ว จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองในกระบวนการผลิตน้ำประปา จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อสุขภัณฑ์ชักโครกแบบประหยัดน้ำ จำนวน 180 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-03-06
ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อฯ จำนวน 401,530 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยก๊อส - -
2558-03-06
ประกาศผลซื้อ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 2,400 SET ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-03-06
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) - -
2558-03-06
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก. พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2558-03-05
ประกาศประกวดราคาจ้างขยายผิวการจราจรถนน คสล.ฯ , ก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 3 - 12 มีนาคม 2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558
2558-03-05
ประกาศประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 5-11 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง 3-18 มี.ค. 58 3-18 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย 2-17 มี.ค. 58 2-17 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำหลังตลาด ของ ทต.โนนไทย อ.โนนไทย 3-16 มี.ค. 58 3-16 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลจักราช 3-13 มี.ค. 58 3-13 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านขุนทด 3-18 มี.ค. 58 3-18 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 รายการ 3-13 มี.ค. 58 3-13 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 7 รายการ 3-11 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทองหลาง ของ อบต.ชื่อระกา อ.บ้านเหลื่อม 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58 27 ก.พ. - 16 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อฝังกลบบ่อขยะดิบ (ครั้งที่ 2) ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2-12 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยระบบดิจิตอล 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่ามิตรภาพ จังหวัดสระบุรี 25 มี.ค. 58 25 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2-13 มี.ค. 58 16 มี.ค. 58
2558-03-05
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางน และ ติดตั้งถังแชมเปญฯ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 13 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 13 มีนาคม 2558
2558-03-03
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-03
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-03
ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) - -
2558-03-03
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2558-03-03
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 12 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 2-12 มี.ค. 58 2-12 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศผลซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2558-03-03
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 139 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3-13 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3-20 มี.ค. 58 3-20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูกในครรภ์แฝด จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3-20 มี.ค. 58 3-20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนสง่า ของ อบต.ทัพรั้ง 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศผลซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไตฯ จำนวน 370 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวฌัน - -
2558-03-03
ประกาศประมูลจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้า และขยายเขตประปา และก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทัพรั้ง 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมาบค่าย ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ซี อี เทคโนโลยี - -
2558-03-03
ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทาง cape seal สายกุดไผ่-ห้วยสามขา ของ อบต.ทัพรั้ง 2-12 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพขณะให้ยาระงับความรู้สึก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) - -
2558-03-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเพิก อ.โนนสูง 2-16 มี.ค. 58 2-16 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) และคลื่อนเสียงความถี่สูง (อัลตร้าซาวด์) ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มี.ค. 58 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 2-16 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 9 รายการ 2-9 มี.ค. 58 20 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศผลซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดกลาง/ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2558-03-03
ประกาศผลซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 150 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2558-03-03
ประกาศผลซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน ขนาด 10 มม. จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-03-03
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2-10 มี.ค. 58 24 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศผลซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 750 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย - -
2558-03-03
ประกาศประกวดราคาซื้อรายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 2-6 มี.ค. 58 13 มี.ค. 58
2558-03-03
ประกาศผลซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 505 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ - -
2558-03-03
ประกาศผลซื้อชุดนำสายสวนหัวใจ จำนวน 1,380 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) - -
2558-03-03
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2558-03-02
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ อบต.คลองม่วง อ.ปากช่อง - -
2558-03-02
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองน้ำเข้าหนองโสนฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-03-02
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว 27 ก.พ. - 10 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58
2558-03-02
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านคลองเดื่อ-บ้านท่าช้าง ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558
2558-03-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๕ คัน ของ อบต.พุดซา 2-17 มี.ค. 58 2-17 มี.ค. 58
2558-03-02
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558
2558-03-02
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผวิจราจรลาดยางแบบแคพซีล สายบ้านละโว้ ถึงบ้านเขว้า ต.ประสุข อ.ชุมพวง 27 ก.พ. - 16 มี.ค. 58 27 ก.พ. - 16 มี.ค. 58
2558-03-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-03-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองหว้า หมู่ 8 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย 26 ก.พ. - 9 มี.ค. 58 26 ก.พ. - 9 มี.ค. 58
2558-03-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-03-02
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล์ก ของ อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 27 ก.พ. - 11 มี.ค. 58 19 มี.ค. 58
2558-03-02
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บัวใหญ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558
2558-03-02
ประกาศสอบราคาต้างตามโครงการของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จำนวน 3 โครงการ 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58
2558-03-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/26 (4 หน่วย) จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนสมบูรณ์วัมนา สพฐ. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-03-02
ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาทางเดินน้ำดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.เอส.เอ วิชชั่น - -
2558-03-02
ประกาศผลซื้อหัวตรวจของเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลฟวิชั่น - -
2558-03-02
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันแบบมี Monitor จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ - -
2558-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างซักฟอกผ้า เสื้อผ้าต่างๆ ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 17 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 17 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด 450 ซีซี ฯ จำนวน 26,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาซื้อรถดัมเปอร์ (ครั้งที่ 2)จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนจราจร คสล. โดยเททับด้วยยาง Asphaltic concrete ของ อบต.โค้งยาง - -
2558-02-27
ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.กระชาย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ลำมูล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศประมูลจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ สวนเกาะกลางถนน และคูเมือง 17 คูเมือง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์พร้อมหลังคา ของ เทศบาลตำบลช่องแมว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 กลุ่มรายการ ของ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีกะเกษ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคพซีล สายบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 - บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 ตำบลลุงเขว้า ของ อำเภอหนองบุญมาก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 38 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเหมืองลอยเป็นถนน หมู่ที่ 9 และ โครงการเสริมดินฯ รวม จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศประมูลจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ สวนเกาะกลางถนน และคูเมือง 17 คูเมือง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำหน้าวัดไชยมนัส ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 18 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 11 ของ อบต.บัวใหญ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 13 มีนาคม 2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนจราจร คสล. โดยเททับด้วยยาง Asphaltic concrete ฯ ของ อบต.โค้งยาง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่สุขัง หมู่ที่ 11 ถึง บ้านโนนบ้าน หมู่ที่ 19 ของ อบต.ตะคุ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงเมินฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 16 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ แยกจากถนนมิตรภาพ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ประทาย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ และ ซ่อมแซมฯ รวม จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองหอย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558
2558-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.บ้านแปรง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบรางระบายน้ำรางยู คสล. ภายในหมู่บ้านโคกสูง หมุ่ 3 ของ อบต.สระตะเคียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเจนจบทิศ - บ้านตะเภาหนุน ของ อบต.โนนแดง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่นฯ จำนวน 3 โครงการ ของอบต.คูขาด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และ ถนนหินคลุก รวม จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.มะค่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองน้ำเข้าหนองโสนฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศประมูลจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นของเหลวให้ตกตะกอน ขนาด 30 หัวปั่น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ ยี่ห้อ Philips รุ่น BV-Libra จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วนคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล 2 ของ เทศบาลตำบลสะแกแสง - -
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 แบบปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยกระเบื้อง หมู่ที่ 8 ของ อบต.ตะหนิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนอง หมู่ที่ 15 ฯ ของ อบต.หนองขาม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองสะแกเครือ หมู่ที่ 2 ฯ ของ อบต.หนองขาม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองแมว หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระน้ำหนองพลวง บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบเคพซีลฯ ของ อบต.พันชนะ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ของ อบต.ขามสะแกแสง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลมะค่า ถึง บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 8ฯ ของ อบต.มะค่า วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบเคพซีลฯ ของ อบต.พันชนะ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดและลานจอดรถ สำหรับผู้พิการ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลัง 4 พันธุ์ จำนวน 4 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมเดี่ยวขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.ขามสะแกแสง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบจอภาพและบันทึก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โนนไทย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.จักราช วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อระบบแสงเวที จำนวน 1 ระบบ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-24
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-02-24
ประกาศผลซื้อเครื่องวิเคราะห์ gas nitric oxide พร้อม gas จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สู่ฝัน เมดิคอล - -
2558-02-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนมิตรภาพ ซอย 32ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงในการฝึกเดินระบบรางเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาจ้างย้ายหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองกลดและขนย้ายดินหนองกลด บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมชุด ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนน รพช.หน้าร้านเนื้อย่างฯ ของ เทศบาลตำบลตะขบ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้เพื่อพัฒนาแหล่งขยายพันธุกรรมพืช ของ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถถภาพปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศประกวดราคาจ้างทำพร้อมติดตั้งบานระบายและเครื่องกว้านพร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-23
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 แบบปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ , ก่อสร้างลาน คสล.ฯ และ ขุดลอกคลองสระหลวงฯ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ชีวาน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. , ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วฯ และ ปรับปรุงอาคารฯ รวม จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.สีสุก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 25 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 25
2558-02-20
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคฟซีล บ้านสมับติเจริญ และ บ้านหนองแดง ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2558-02-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ของ อบต.บัวลาย วันที่ 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15ฯ ของ เทศบาลตำบลบัลลังก์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. คุ้มโนนขวาง หมู่ 3 บ้านโนนสมบูรณ์ ของ เทศบาลตำบลไพล วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วย ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3,2 บ้านโคกสะอาด - หนองรัง ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ตะโก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างถนน คสล. และ ขุดลอกคลองประปา ของ อบต.เมืองนาท วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-20
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา - -
2558-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง ของ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม (สพป.นม.2) วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-20
ประกาศผลจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คันฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นครชัยขนส่ง - -
2558-02-20
ประกาศผลซื้อเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่านฯ จำนวน 419,550 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2558-02-19
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนคอย หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองพลวง วันที่ 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนถังประปา บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ-แยกโคกสูง หมู่ที่ 9 ของ อบต.ขามทะเลสอ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ของ อบต.พังเทียม - -
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกลำคลัง หมู่ที่ 1 บ้านด่าน ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.แก้งสนามนาง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ครบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีดา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยชีวติทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านสะแก ของ อบต.ประสุข วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมูลซื้อชุดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว - -
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นเดียว ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนวัดกุดสวาย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร และ ก่อสร้างถนน คสล. รวม จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถังน้ำใส รวม 4 โครงการ ของ อบต.พลกรัง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำโครงการ 4 ถึงโครงการ 5 หมู่ที่ 10 และ ก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านสวนบุญเหลือแลนด์ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-18
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 110 รายการ ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) วันที่ 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-18
ประกาศแก้ไขประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หัวตรวจ และ ชนิดสี 2 หัวตรวจ ของ รพ.ลำทะเมนชัย วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีคิ้ว วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ ชนิดโคมคู่ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีคิ้ว วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกลางดอนฯ ของ อบต.บ้านวัง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนลาดยาง รวม จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลลำนางแก้ว วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-18
ประกาศผลซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซีนิธ ซายน์ - -
2558-02-18
ประกาศผลซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซีนิธิ ซายน์ - -
2558-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นนครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพนัตน์นครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 76,900 กิโลกรัม ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล สายกระฏีกรุ-หนองตาแมน หมู่ที่ 1 ของ อบต.ถนนโพธิ์ วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ท่าหลวง วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-17
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. รวม จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองบัวตะเกียด วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อระบาย คสล.ฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.มะค่า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 52,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-17
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถดับเพลิงอเนกประสงค์)ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.คลองม่วง วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 มีนาคม 2558
2558-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำ และ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองบุญมาก วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-17
ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรฯ ของ อบต.ภูหลวง - -
2558-02-17
ประกาศสอบราคาทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 400 หลัก ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-17
ประกาศผลซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป - -
2558-02-17
ประกาศผลซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) - -
2558-02-17
ประกาศผลซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ชนิด 3 หลุมล้างฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) - -
2558-02-17
ประกาศผลซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 5 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - -
2558-02-17
ประกาศผลซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้งฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) - -
2558-02-17
ประกาศผลซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) - -
2558-02-17
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-02-17
ประกาศผลซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกฯ จำนวน 8 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ - -
2558-02-17
ประกาศผลจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล และ หจก.บุรีรัมย์โฮฬารพัฒนกิจ - -
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำเข้าคูเมือง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 2 มีนาคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 5 มีนาคม 2558
2558-02-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ฯ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาโครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่งฯ จำนวน 5 คัน ๆ ละ 2 วัน ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีตำรวจสาธิตพร้อมครุภัณฑ์ ของศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านสวนปอ วันที่ 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ ของ สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 วันที่ 23 กุมภาพันธื 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างงานโครงการทาสีเนินชะลอความเร็ว จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 566 จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558
2558-02-13
ประกาศประมูลราคาจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวน 56 รายการ ของ อบต.ขามสมบูรณ์ วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน และ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯจำนวน 5 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.ราชสีมา แอ็ดวานซ์ และ บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น - -
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 2 คัน ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สีคิ้ว วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล 2 ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 9 เครื่อง ของ รพ.โนนไทย วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ฯ จำนวน 4 รายการ ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อชุดกรงหนูแรทฯ จำนวน 1 ชุด และ ชุดกรงหนูไมซ์ฯจำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรฯ ของ อบต.ภูหลวง วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเคหะสิ่งทอฯ ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด วันที่ 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศยกเลิกประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา - -
2558-02-12
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ จำนวน 5 ช่วง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ของ อบต.ขามทะเลสอ วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ฯ ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านตูม วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-12
ประกาศผลจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจภายในช่องท้องชนิดงอได้ชนิดวีดีทัศน์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอลิมปัส (ประเทศไทย) - -
2558-02-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-11
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-11
ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา - -
2558-02-11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองระเวียง ของ อบต.หนองระเวียง วันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝังกลบบ่อขยะเดิมฯ ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-11
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนน และ อาคารเอนกประสงค์ฯ ของ โรงเรียนวัดกุดสวาย - -
2558-02-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสีสุก ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-11
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 3 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังฯ ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.ตะเคียน วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 วันที่ 9 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 -23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาซื้อปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชฯ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านนางรำ หมู่ที่ 1ฯ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งขยายเขตและปรังปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย วันที่ 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ของ โรงเรียนชุมชนพลับพลา วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ของ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ของ โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 รายการ ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-10
ประกาศผลจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูงอิริเดียมข192ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ - -
2558-02-10
ประกาศผจจ้างซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ซี อี เทคโนโลยี - -
2558-02-09
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีการงบประมาณ 2558 จำนวน 51 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - วันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาไถระเบิดดินดาน ในพื้นที่ 10 อำเภอ รวม 2160 ไร่ ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 -9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศ สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านโคกพะงาด หมู่2 ที่ทำการตำบลท่าตลาด วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกุงน้อย หมู่ 4 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดิน บ้านบง หมู่ 19 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าลาด หมู่ 1 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำฝารางระบายน้ำถนนแจ่งพัฒนาฯ ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนวัดกุดสวาย วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นม.2 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นอิเลคโทรดสำหรับผู้ใหญ่ และ สำหรับเด็กโต จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 10,500 อัน จอง รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-09
ประกายกเลิกศสอบราคาซื้อวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-02-09
ประกาศผลซื้อเครื่องฝึกทำกิจกรรมในท่ายืน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย - -
2558-02-06
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่12 ของ องค์การบริการส่วนตำบลชีวึก วันที่ 5 -16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้านบ้านมาบกราด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กภายในหมู่บ้านบ้านโค้งเจริญ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด วันทีี่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันทีี่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมาบกราดพัฒนา หมู่ที่2 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาปรับปรุงถนนดิน บ้านโนนซาด ฆมู่18(สายเชื่อมตำบลโนนรัง) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ ประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากบึง บ้านลำโพง หมู่ที่ 13 ของ เทศบาลตำบลพุดซา วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย บ้านหนองขุ่นของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ - -
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายให้ออกซิเจนทางจมูกแบบมีท่อแยก 2 ท่อ สำหรับผู้ใหญ่ ของ โรงพยาบาลมหาราขนครราชสีมา วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 -19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจัดวื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลโนนไทย วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 4 รายการ ของ โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน80ชุดของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมและปรับปรุงหลังคาสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคาร 1/18 ของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันทีี่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-06
ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-02-06
ประกาศ ผลการประกวดราคา รายการก่อสร้างห้องพักนักศึกษาแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คศล. 4 ชั้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาแมน หมู่ที่ 8 ของ อบต.ถนนโพธิ์ วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ (เหมืองดิน) จำนวน 7 สาย ของ อบต.ชีวาน วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาบ่อน้ำทิพย์-วัดเข้าถ้ำแกลบฯ และ ก่อสร้างถนนดินฯ ของ อบต.จระเข้หิน วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาน หมู่ที่ 4 และ บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 ของ อบต.กำปัง วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7 ถึงบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ของ อบต.ช่อระกา วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศประมูลจ้างซ่อมแซ่มถนนลาดยางผิวจราจรแบบ cape sealฯ ของ อบต.ดอน วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำบริเวณที่ดิน 79 ไร่ และ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตฯ ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างผลิต Animation และผลิตภาพยนต์สั้น ของ รพ.มหราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อกันหนาวสำหรับผู้ต้องขัง ฯ ของ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-05
ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล (คริคอล แคร์) - -
2558-02-04
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่2 ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบบดอัดท้าย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ วันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูณย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศสอบราคาดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด วันทีี่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคฟซีล จำนวน 2 รายการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศ ประมูลซื้อชุดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 รายการ ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว วันที่ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๊ก บ้านใหม่นานิยม หมู่7 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง วันที่ 3 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น1 จำนวน 6 คัน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ วันที่ 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-04
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2558-02-03
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศ สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(แก้ไขเพิ่มเติม) ของ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา วันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศ ประกวดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.กุดจิก วันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบพร้อมด้วยเครื่องช่วยหายใจ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางกาจแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดไฟฟ้าสำหรับใช้ผ่าตัดท่ายืน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 -5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนทรัพย์มังกร และ ถนนทรัพย์ประดู่ ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด3มิติ ของ โรงพยาลาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 ก.พ. 58
2558-02-03
ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อฯ จำนวน 72,000 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน - -
2558-02-03
ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL+STD จำนวน 44 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดี.เอ.พี. ไซแอม กรุ๊ป - -
2558-02-03
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดจำนวน2เครื่องของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศผลซื้อท่อช่วยหายใจแบบมี Cuff ฯ จำนวน 35,760 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-02-03
ประกาส ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ครั้งที่2) ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-03
ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อีเอ็ม ดีมิกส์ - -
2558-02-02
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ - -
2558-02-02
ประกาศ ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ จำนวน 17 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถดัมเปอร์) จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันทีี่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเปตอง สนามวอลเลย์บอลและสนามตระกร้อ ของ โรงเรียนพนาหิน วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของ โรงเรียนที่เยี่ยมวิทยา วันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน8เครื่อง ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาลงหินคลุกบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 13-บ้านหนองทุ่มหมู่ที่11 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านอุดมสุข หมู่17 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาลงปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านนาสีนวลหมู่ที่5-บ้านท่าลาดหมู่ที่1 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 11 บ้านแท่น ของ อบต.ประสุข วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกตอง หมู่ที่9-บ้านอุดมสุข หมู่ที่17 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาลงหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่11-บ้านหนองขามหมู่15 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช. 604/45 (ขนาด 4 ที่นั่ง พื้นติดดิน) ของ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย วันที่ 28 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน2โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 2,400 SET ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-02-02
ประกาศยกเลิกสอบราคาเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหราชนครราชสีมา - -
2558-01-30
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ ของสนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมพาพันธ์ 2558
2558-01-30
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-30
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ของสนง.เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-30
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขาภิบาล4 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 29 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อ CPAP nevborn with blender and humidifier จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2550
2558-01-29
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ ม.ราชภัฏ นม. วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังฯ, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ รวมจำนวน 7 โครงการ ของ อบต.บ้านแปรง วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2550
2558-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 401,530 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามทุ่ง หมู่ที่5 - บ้านบุ หมู่ที่8 ของ อบต.หนองพลวง วันที่ 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ, ก่อสร้างสะพาน คสล.ฯ, จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำบุ่งยางฯ รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ, เช่าเครื่องจักรและอุปกรฯ, ก่อสร้างถนน คสล. รวมจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ธารปราสาท วันที่ 28 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 494,190 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 1 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านหนองไทร (สพป.นม.5) วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบฝังกลอบขยะมูลฝอยแบบประยุกต์ ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์(ดีเซล)บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หินดาด วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-28
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และรายการเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ - -
2558-01-28
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำอาคารรังสะรักษา พร้อมติดตั้ง รวมหลังคา จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ หจก.พลล้าน โคราช - -
2558-01-28
ประกาศผลการสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สายยึดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-01-28
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-01-28
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก้ บจก.โซวิค - -
2558-01-28
ปรพกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ - -
2558-01-27
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตู จำนวนว 2 รายการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร้ว จำนวน 2 คัน) ของเทสบาลนครนครราชสีมา วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำวน 12 รายการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และพัสดุ โรงพยาบาลห้วยแถลง จำนวน 1 หลัง วันที่ 26 มกราคม - 30 มกราคม 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่6 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3ห้องเรียน 1ห้องธุรการ (ใต้ถุนสูง) วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนปอแดง หมู่ที่1 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วย และ ซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ รวม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน วันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารและซ่อมแซมเชิงชายฯ จำนวน 2 หลัง ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-27
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตดนมัติ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-01-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 คัน) ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ตรงข้ามถนนมุขมนตรี ซอย 18 ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 19 ของ สนง.เทศบาลนครนคราชสีมา วันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาถังแชมแปญ ขนาด 20 ลบ.ม. และถังกรอง พร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ โรงพยาบาลโนนไทย วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 22 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำชนิดกระบอกฉีด (Syring pump) จำนวน 7 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 22 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 จำนวน 10 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 21 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงที่จอดรถข้างอาคาร 2 (พื้นที่ในเมือง) จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 20 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-26
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเฝือกปูน Slab สำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว 470 ม้วน ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-01-26
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาอิน จำนวน 419,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. - -
2558-01-26
ประกาศผลการสอบราคาซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนังตำแหน่งให้สารน้ำทางหลอดเลือด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช - -
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ซอยร่วมใจพัฒนา ขึงโพธิ์ ถึงโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ บ้านหนองบัว หมู่ที8 ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธ์ วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร ขค ของ สนง.ขนส่ง จ.นม. วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเก็บน้ำประปา บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 ของ อบต.เมืองเกษตร วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเก็บน้ำประปา บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 ของ อบต.เมืองเกษตร วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่2, 4, 5, 13, 15,16, 21 ของ อบต.ตะคุ วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ(VIP) 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง พร้อมคนขับ,พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ของ อบต.ประสุช วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศแก้ไขสอบราคาและเอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2558 จ้างเหมารถปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ของ สนง.เทศบาลตำบลพิมาย - -
2558-01-23
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างจากสามแยกหนองไผ่ หมูที่2 ถึึงตลาด ช. บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ของ สนง.เทสบาลตำบลโพธิ์กลาง วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายเอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกัฬาชุมชนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ - -
2558-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 22 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 150 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 22 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพขณะให้ยาระงับความรู้สึก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 โครงการ และ ถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุุุ, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-23
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดมีจอภาพสำหรับพกพา จจำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ - -
2558-01-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับประถมศึกษา ของ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบาลน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 23 แยกขวามือ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 23 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์ นม. วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 3 ชั้น 12 หน่วย จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 นม. วันที่ 22 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำสายทางบ้านหมูสี-บ้านวังโต่งโต้น ของ สนง.เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ สนง.เทศบาลบาลตำบลช่องแมว วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ 3 ของ อบต.สระว่านพระยา วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัวหนอง ของ สนง.เทศบาลตำบลบึงสำโรง วันที่ 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างป่าช้าจีน หมู่ที่1 ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปาเพิ่มเสริมปะปาเดิม หมู่ที่ 2 บ้านกรีน ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง คสล.ทั้งสองข้างทาง ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 1 ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ อบต.หนองระเวียง วันที่ 21 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip) จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราค่าซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดกลาง/ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน ขนาด 10 มม. จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-22
ประกาศยกเลิกประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ของ สนง.เทศบาลนคร นม. - -
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง , ซ่อมสร้างถนนฯ , ปรับปรุงห้องประชุม และ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ของ สนง.เทศบาลตำบลสีมาวงคล วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกไต ของ ศาลากลาง จ.ศรีษะเกษ วันที่ 20 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 20 - 29 มกราคม 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจดตอล จำนวน 30 ครั้ง ของ ศูนย์อนามันที่ 5 นม. วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558
2558-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) และคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตร้าซาวด์) ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นม. วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558
2558-01-22
ประกาศผลการสอบราคาซื้อหลอดแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ (EO GAS) จำนวน 380 โหล ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช - -
2558-01-22
ประกาศผลการสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้่านการตีบซ้ำ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส - -
2558-01-22
ประกาศผลการสอบราคาซื้อสายเครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูน จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล - -
2558-01-22
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Bioprosthesis Valve) จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. - -
2558-01-21
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ ม.ราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 21 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-21
ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวคำ หมู่ที่ 11 ของ อบต.เสิงสาง - -
2558-01-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาชุมชนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-21
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ (สถ.ศพด.3) ของ อบต.โคกกระชาย วันที่ 20 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-21
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ของ อบต.ขามสะแกแสง วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-21
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ สปช.203/26 (ห้องสมุด) ของ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558
2558-01-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ของ สนง.เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558
2558-01-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบริเวณอาคารขงจื้อ จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หมื่นไวย วันที่ 21 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟิลติกคอนกรีต สาย มทส.-หนองปลิง ของ สนง.ทางหลวงชนบท จ.นม. วันที่ 20 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ ของ ม.ราชภัฏ นม. วันที่ 20 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นจากมิตรภาพ-บ้านคึมมะอุ) ของ อบต.หนองหว้า วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.บัวลาย วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อกันหนาว จำนวน 1,351 ตัว ของ สนง.เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 29 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างทางคู่ขนานมิตรภาพ (ต่อจากของเดิม) ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง - -
2558-01-20
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ตีเส้นจราจรทั้งระบบ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.โนนไทย วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ป.1ฉ อาคารประกอบฯ ของโรงเรียนบ้านตะคร้อ วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุวงิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-01-20
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV โดยวิธี RT-PCR ชนิด REAL-TIME จำนวน 12,00 Test ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 19 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 19 - 30 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ของ โรงเรียนบ้านโนนพะไล วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ของ โรงเรียนบ้านโนนพะไล วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558
2558-01-20
ประกาศสอบราคาซื้อภาชนะรองรับขยะ จำนวน 220 ถัง ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 19 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 19 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-20
ประกาศผลการสอบซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Set minor ortho)จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซพพลาย - -
2558-01-20
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.เวิลด์เมด อีควิปเม้นท์ - -
2558-01-19
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตะเคียนทอง ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านคลองหินลาด (หน้าวัดคลองหินลาด) ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 - หมู่ที่3 (สายบ้านชีวาน-บ้านหมัน) ของ. อบต.ชีวาน - -
2558-01-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม ของ อบต.โนนเมืองพัฒนา วันที่ 16 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 30 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.พังเทียม วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลท่าช้าง - -
2558-01-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถ.ประสานสมุทร ซอย 7 ของ. สนง.เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศประมุลจ้างก่อสร้างอาคารเอกประสงค์ฯและอาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้องเรียน ของ โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านหนองส่าหร่าย) วันที่ 16 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 16 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาทางเดินน้ำดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบมี Monitor จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาสสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 15 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาซื้อที่นอนลอป้องกันแผลกดทับ (Alpha bed) จำนวน 12 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาขุดลอกคลองอีสานเขียว (ช่วงที่1) หมู่ที่11,10 บ้านรกฟ้า-โคกสะอาด ของ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงถนนเส้นวัดป่ากู่แก้ว จำนวน 1งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 30 มกราคม 2558
2558-01-19
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวนประมาณ 68,920 ห่อ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ หจก.เอสเอ็มซี 2014 - -
2558-01-19
ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ตัว ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ หจก.มหามิตรภาำพ ซัพพลาย - -
2558-01-19
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดชนิด phaco จำนวน 5 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.เฟิร์ทส อาย เซอร์จิคัล - -
2558-01-19
ประกาศผลการสอบราคาซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว (Syringe) ชนิด lrrigate ขนาด 50 cc จำนวน 6,030 ชิ้น ของ.รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.โอเรน็กซ์ เทรดดิ้ง - -
2558-01-19
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด (set vascular) จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย - -
2558-01-19
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาชนิดนิ่มพับได้ ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ - -
2558-01-19
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 500 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก. เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล - -
2558-01-19
ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส - -
2558-01-16
ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมงานวันตรุษจีน ประจำปี 2558 ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 16 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-16
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขัง หมู่ที่ 11 ถึงบ้านโนนบ้าน หมู่ที่ 19 ของ อบต.ตะคุ วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอสมเกียรติ หมู่ที่ 7 ของ สนง.เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 28 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้พักคอย ชนิด 3 ที่นั่ง) จำนวน 50 ชุด ของ สนง.ขนส่ง จ.นม. วันที่ 15 - 26 มกราคม วันที่ 15 - 26 มกราคม
2558-01-16
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ วันที่ 15 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 26 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่1 - หมู่ที่3 ของอบต.ชีวาน - -
2558-01-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 ของ อบต.ชีวาน วันที่ 14 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 และ หมู่ที่11 ของ อบต.เสิงสาง - -
2558-01-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัฯฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.โนนไทย วันที่ 14 - 26 มกาคม 2558 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 28 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 13 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 26 มกราคม 2558
2558-01-16
ประกาศผลซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีมาร์ค - -
2558-01-16
ประกาศผลซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง - -
2558-01-16
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดเล็ก ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิโนเวชั่นส์ - -
2558-01-15
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย ของ อบต.ทองหลาง วันที่ 14 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอาการชั้นครึ่ง ไป-กลับ จำนวน 5 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 14 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 27 มกราคม 258
2558-01-15
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณคลองกุดพิมาน บ้านสระพระพัฒนา หมู่ที่ 11 ของ สนง.เทศบาลตำบลสระพระ - -
2558-01-15
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558 วันที่ 15 - 29 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลาชุมชนเคหะ จำนวน 1 หลัง ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 15 มกราม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 15 มกราม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 24 รายการ ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ของ ม.ราชภัฏ นม. วันที่ 14 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 26 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว-พิพิธภัณฑ์-บ้านพัก ของ. ม.ราชภัฏ นม. วันที่ 14 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 29 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาค่ารสำนักงานประกันสังคม จ.นม. สาขาโนนสูง ของ ศาลากลาง จ.นม. วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 14 - 26 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ ของ อบต.วังกะทะ วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง ของ โรงเรียนหนองจาน วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 29 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นม. วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 23 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาซื้อหัวตรวจของเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ จำนวน 1 หัว ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูงอิริเดียม-192 ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 12 -26 มกราคม 2558
2558-01-15
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน13เครื่อง ของ รพ.มหราช นม. - -
2558-01-15
ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด - -
2558-01-15
ประกาศผลประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก ฯ จำนวน 930,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ - -
2558-01-15
ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด จำนวน 60 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด - -
2558-01-14
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้ารีโมตคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558
2558-01-14
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2558-01-14
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการควบควมโรค ครั้งที่ 2 ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558
2558-01-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 (สายบ้านชีวาน - บ้านหมัน) ของ อบต.ชีวาน วันที่ 13 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558
2558-01-14
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 27 มกราคม 2558
2558-01-14
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 2 ฯ ของ เทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 13 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 13 - 22 มกราคม 2558
2558-01-14
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) วันที่ 9 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-14
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558
2558-01-14
ประกาศผลสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก. ดีเคเอสเอช - -
2558-01-13
ประกาสประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 13 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558
2558-01-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 ฯ ของ อบต.หลุ่งตะเคียน วันที่ 12 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 12 - 23 มกราคม 2558
2558-01-13
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ของ สนง.ที่ดิน จ.นม. วันที่ 12 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 12 -26 มกราคม 2558
2558-01-13
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ของ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน วันที่ 9 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-13
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวทยา จำนวน 17 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558
2558-01-13
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทล จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 12 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 12 - 27 มกราคม 2558
2558-01-13
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 9 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 27 มกราคม 2558
2558-01-13
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.เอ.เอ็น.ดิจิตอลเอ๊กซ์เรย์ - -
2558-01-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองระบายน้ำเสีย ช่วงที่1,ช่วงที่2 ของ สนง.เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 9 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ของ โรงเรียนเจริญผล วันที่ 9 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซักเสื้อผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแคปซีลแล้วจึงปูทับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 9 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบบดอัดท้าย ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 9 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุสนวนใน หมูที่ 1 ของ อบต.ตาจั่น วันที่ 9 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 23 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 12 - 16 มการาคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,6 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่่ที่ 2,4 และก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร หมู่ที่ 2 รวม 6 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาซื้อท่อช่วยหายใจ แบบมี Cuff จำนวน 35,760 อัน ของ รพ.มหาราชนคราาชสีมา วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,10 และก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10, รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 26 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,8,9 รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 9 - 20 มกราคม 258 วันที่ 28 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น ฯ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ท่าจะหลุง วันที่ 8 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 26 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนสายซอย 3-ถนนสายซอย 4) หมู่ที่6 บ้านซับสวอง ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 22 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจภายในช่องท้องชนิดงอได้ชนิดวีดีทัศน์ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558
2558-01-12
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชสีมา - -
2558-01-09
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ ฯ ของ สนง.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 20 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 3 ฯ ของ อบต.สีสุก วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เมืองปราสาท วันที่ 9 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 9 - 26 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนภูทองวิทยา วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย รายการ EPERISONE HCL 50 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 8 - 23 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแก หมู่ 7 ของ อบต.ประสุข วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายเขาจอมทอง-บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 11 ของ อบต.จระเข้หิน วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศประกวดราคาขุดลอกคลอง จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน วันที่ 7 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงกำลังส่งสูงฯ จำนวน 3 ชุด ของ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 21 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง ของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 วันที่ 7 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558
2558-01-09
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา ฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ - -
2558-01-09
ประกาศผลซื้อชุดอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี. กมลกิจ อินเตอร์เทรด - -
2558-01-09
ประกาศผลซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบปรับอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2558-01-09
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบวัดและแสดงผลการวัดน้ำทิ้งจากห้องพักผู้ป่วยฯ จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2558-01-09
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Radian Warmer จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง - -
2558-01-09
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 16 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 19 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวคำ หมู่ 11 ฯ ของ อบต.เสิงสาง วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ศรีละกอ - -
2558-01-08
ประกาศผลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องครัวและห้องน้ำ บ้านหนองสนวน หมู่ที่ 5 ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ หจก.อำพรราชสีมา - -
2558-01-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 2 ฯ ของ เทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 7 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 19 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ฯ ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. โครงการชุดที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 7 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ฯ ถนนศรีธานี ของเทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 7 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีลฯ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hypochloride 5 g Powder จำนวน 35,460 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย GABAPENTIN 600 MG. TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 7 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 28 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558
2558-01-08
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม จำนวน 1 โครงการ ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 7 - 12 มกราคม 2557 วันที่ 16 มกราคม 2557
2558-01-07
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนคราชสีมา วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 8 - 21 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านดอนตัดเรือ ของ อบต.โนนแดง วันที่ 6 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองไทร วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 20 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายท่าหลวง-หนองปรือ ม.5 ของ อบต.ท่าหลวง วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านดอนตัดเรือ ของ อบต.โนนแดง วันที่ 6 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นม.ถ.156-08 ของ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง วันที่ 6 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยตะเคียน บ้านหนองซำ หมู่ที่ 8 ของ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง วันที่ 6 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลท่าช้าง วันที่ 6 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 23 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบับมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 505 ชุด ของรพ.มหาราช นม. วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำสายสวนหัวใจ จำนวน 1,380 เส้น ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 6 - 27 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 27 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 750 ม้วน ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 26 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต ขนาด 4.7 Fr, 6 Fr, 7 Fr จำนวน 370 ชิ้น ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 6 - 22 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 22 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.เมืองพะไล วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน วันที่ 5 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 19 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 5 ตู้ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 5 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2558-01-07
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ที.เค-วัน - -
2558-01-07
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวณัน - -
2558-01-06
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงฯ รวม 6 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 5 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558
2558-01-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านถนนหัก วันที่ 5 - 14 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 14 มกราคม 2558
2558-01-06
ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 15 มกราคม 2558
2558-01-06
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 21 มกราคม 2558
2558-01-06
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 19 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาซื้อจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดาจำนวน 7 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตตำบลสระตะเคียน ของอบต.สระตะเคียน วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เคปซีล จำนวน 3 รายการ ของ อำเภอโนนสูง วันที่ 5 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 5 - 8 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองน้ำใส-บ้านโนนกระถินศรีประทาน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 19 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำประชาชนของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและก่อสร้างอาคารนวดแผนไทย ของ รพ.จักราช วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 26 ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์" ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านละกอ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีล หมู่ 14 บ้านหนองไม้แดง ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558
2558-01-05
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.นิคมสร้างตนเอง วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 21 มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดนสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน 5 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ประทาย วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของสนง.สาธารณสุข จ.นม. วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 170 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด ของ สนง.ที่ดิน จ.นม. วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียน ป.1 ฉ และส้วมแบบ 601/26 ของ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำอาคารรังสีรักษา พร้อมติดตั้ง รวมหลังคา จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 19 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 19 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฝึกทำกิจกรรมในท่ายืน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 14 มกราคม 2558
2557-12-30
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบตรง จำนวน 10 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ดอินเตอร์ เนชั่นแนล - -
2557-12-30
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.กรุงเทพ พยาธิ-แลป - -
2557-12-30
ประกาศผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยจัดท่าผู้ป่วยขึ้นขาหยั่งชนิดปรับได้ด้วยมือเดียวและแท่นรองเท้าเป็นชนิดแบบ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.เอสเอ็ม เคที - -
2557-12-30
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก. อี ฟอร์ แอล เอม - -
2557-12-30
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดปรับรูปแบบแสงเลเซอร์ได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.อาร์เอ็กซ์ - -
2557-12-29
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 6 มกราคม 2557
2557-12-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ (ต่อจากเดิม) ของ เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - วันที่ 9 มกราคม 2558 วันที่ 20 มกราคม 2557
2557-12-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ฯ จำนวน 5 คัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 6 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 6 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และ เท คอนกรีตทับหลังท่อ ถนนเทศบาล 1 ซอยบ้านนายทิม ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพันดุง วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล จำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2557
2557-12-29
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรังปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 5 มกราคม 2558 วันที่ 9 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย NICERGOLINE 30 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2557
2557-12-29
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมหลังคาอุปกรณ์การแพทย์ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลวังหิน วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 5 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ) จำนวน 4 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 14 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 กลุ่มรายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช 205/26 และ โรงอาหาร จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านบุกระโทก วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 7 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - วันที่ 7 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย ของ โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ฯ จำนวน 36 รายการ ของ สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 วันที่ 12 มกราคม 2558 วันที่ 13 มกราคม 2558
2557-12-29
ประกาศผลซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล - -
2557-12-29
ประกาศผลซื้อใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ จำนวน 16,800 Pc. ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-12-29
ประกาศผลซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจเชื้อวัณโรค ฯ จำนวน 3,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ - -
2557-12-29
ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ฯ จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราาชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2558-12-29
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว - -
2557-12-29
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Unit ทันตกรรม จำนวน 1 หน่วย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป - -
2557-12-29
ประกาศผลจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.กลางสำเภาทอง - -
2557-12-29
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วนปริมาตรและความดัน จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออริเคียว - -
2557-12-29
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อจักรยานออกกำลังกายควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-12-29
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด พร้อมใบมีดสำรอง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนคราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ - -
2557-12-29
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Medical Stimulator System ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล - -
2557-12-26
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล จำนวน 18 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทำเล วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.มะค่า วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่5 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา จำนวน 17 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ สพฐ. วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสถานีรถไฟ ของ สนง.เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL+STD จำนวน 44 Pack ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ถนนโพธิ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558
2557-12-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ตัว ของ รพ.เทพรัตน์ นม. วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาสสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดชนิด phaco จำนวน 5 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแคปซีล ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.เมืองเกษตร วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกลำห้วย จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างภายในตำบลปรุใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 14 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สนง.เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 14 มกราคม 2557
2557-12-25
ประกาศประมูลจ้างขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณ คลองกุดพิมาน ของ สนง.เทศบาลตำบลสระพระ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการอ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 24 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ของ ศาลากลาง จ.นม. วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาสสอบราคาจ้างต่อเติมอาคาร ของ รพ.จักราช วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาสสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ ของ โรงพยาบาลจกราช วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านสวนหอม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการและก่อสร้างรางระนายน้ำคอนกรีตเสรมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ตูม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตังเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศประกวดราคาเช้ารถและเครื่องจักรกลงานดิน จำนวน 4 โครงการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กฤษณา วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ จำนวน 7 โครงการ ของ สนง.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นม. วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าลี่ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 1,260,700 กิโลกรัม ของ สนง.เทศบาลนคร นม. วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศฑด.3) ของ อบต.แชะ วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 14 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.บ้านวัง วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่8-หมู่ที่15 ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล จำนวน 5 โครงการ ของ สนง.สาธารณสุข จ.นม. วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 ของ โรงเรียนบ้านหนองยาง วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดสัมผัสแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์ นม. วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ของรพ.เทพรัตน์ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมน หมู่ที่ 16 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมาบกราด ของ อบต.มาบกราด วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศจ้างเหมาขุดขยายคลองเชื่อมระหว่างแก้วลิงหนองพลวงและแก้วลิงหนองหัวเสือ ของ สนง.เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 13 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศประมูลจ้างเหมาว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 10 ดครงการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.โนนแดง วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 12 มกราคม 2558
2557-12-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนวัดพะโค วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของสนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-22
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558
2557-12-22
ประกาศประมูลจ้างเหมาว่างท่อระบ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-22
ประกาศผลสอบราคาก่อสร้างศาลาประชาคม หมูีที่8 และผลสอบราคาขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่18 ของอบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ หจก.อำพรราชสีมา, หจก.เสิงสางการโยธา - -
2557-12-22
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ ของ รพ.มหาราช นม. วันที่ 19 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2558
2557-12-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวน หมู่ที่16 - บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่11 ของ อบต.คูขาด วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558
2557-12-22
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-22
ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเอเสริมผิวจราจรหินคลุกและขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณ คลองกุดพิมาน ของ สนง.เทศบาลตำบลสระพระ - -
2557-12-22
ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต3 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-22
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 มกราคม 2558
2557-12-22
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 17 - 28 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตามแบบ สถ.ศพด.1 แบบไม่ตอกเสาเข็ม ของ อบต.ภูหลวง วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนวัดสลักได วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศเพิ่มเติมเงื่อนไขและเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลขามทะเลสอ - -
2557-12-22
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ(ฉบับแก้ไข) ของ โรงเรียนบ้านหนองบอน วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศเพิ่มเติมเงื่อนไขและเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลจามทะเลสอ - -
2557-12-22
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ของ โรงเรียนบ้านบึงพระ วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย ของ โรงเรียนบ้านกันผม วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศผลซื้อเึครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง รพ.เทพรัตน์ ได้แก่หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย - -
2557-12-22
ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.ปัญจดารา - -
2557-12-22
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจสมรรถนะปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม. ได้แก่ บจก.สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล อิควิปเม้นท์ - -
2557-12-22
ประกาศผลซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์ นม.ได้แก่ บจก. ตะวันแม็คไวสซ์ - -
2557-12-22
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ของ มใ.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 18 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-22
ประกาศผลการสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สายยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 33 ชุด ของรพ.มหราช นม. ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด - -
2557-12-22
ประกาศผลสอบราคาซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่ายชนิดโพลีโพพิลีนเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มโพลีกลีคาโพรน -25 จำนวน 50 ชิ้น ของรพ.มหาราช นม. ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไ - -
2557-12-22
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราช ได้แก่บริษัท เอ็นวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย)จำกัด - -
2557-12-19
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำหรับช่วยหายใจชนิดมีจอภาพสำหรับพกพา จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนภูทองวิทยา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวน ของอบต.คูขาด - -
2557-12-19
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างเสริมเหล็ก และดกอสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ของ อบต.ขามสะแกแสง
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่5 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหร็กบ้านทุกรี-บ้านโนนเพ็ด ของ สนง.เทศบาลตำบลวังหิน วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 85มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 85มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบ Cape Seal ของ อบต.ดอนเมือง วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรนีต จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเฝือกปูน Slab สำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 470 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อขนาด 4x4 นิ้ว จำนวน 72,000 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนังตำแหน่งให้สารน้ำทางหลอดเลือด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว ชนิด lrrigate นาด 50cc. จำนวน 6,030 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 ธัวาคม -2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธัวาคม -2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 8 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครร่าชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านบึงทับช้าง - หมู่ 156 บ้านหนองกระดังงา ของ อบต.จอหอ วันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 มกราคม 2558
2557-12-19
ประกาศสอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-19
ประกาศผลสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักแพทย์(บ้านเดี่ยว) ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ หจก. ช.เจริญทรัพย์ คอนสตรัคชั่น2012 - -
2557-12-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรม ของ โรงเรียนบ้านหนองปรึก วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ขนาด 3 ชั้น 12 หน่วย จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) วันที่18 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 14 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธ์ วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธ์ วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบชา จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดแก๊สเอทธิอ๊อกไซด์ จำนวน 380 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 5 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 36 รายการ ของ สนง.เทศบาลตำบลลาดบัวขาว วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนฯ ของ โรงเรียนบ้านหนองบอน วันที่ 17 - 27 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจัดซื้อขนม และของเล่นเด็ก งานวันเด้กแห่งชาติ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 257 - 5 มกราคม วันที่ 18 ธันวาคม 257 - 5 มกราคม
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ของ อบต.หนองบัวละคร วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีวึก ของ อบต.ชีวึก วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ อาคารโรงงานช่างเชื่อม ของ สถาบันฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 257 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เคปซีล ทางไปบ้านบุบง บ้านปอแดง หมูที่4 ของ ที่ว่าการอำเ๓อปักธงชัย วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 - ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 6 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 6 มกราคม 2558
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองนกเขียน วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 257 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบองค์การฯ ของโรงเรียนดงพลอง วันที่ 15 - 26 ผธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
2557-12-17
ประกาศจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ต และบริการเชื่อมต่ออินเตอรืเน้ตแบบไร้สาย ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 วันที่ 7 มกราคม 2558
2557-12-17
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 13 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายย้านกระถิน- บ้านโนนลาว ของ อบต.ลำคลองหงษ์ วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองมะค่า ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงน้ำแข็ง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2557 วันที 26 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงน้ำแข็ง บ้านหนองคู หมู่ที่2 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองมะค่า ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2558
2557-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อสายเครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูน จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียม แบบใช้สายยึดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.สายบ้านสี่เหลี่ยม ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 202/26 ของ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศผลการสอบราคาจ้างบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท อาร์.ที.ไทย เมดิคอล จำกัด - -
2557-12-17
ประกาศผลการสอบราคาซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 50 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด - -
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของ โรงเรียนบ้านซ่าเลือด วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศประมูลจ้าง จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2558
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนชุมชนดอนไพล วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านจอมศรี วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ได้ใช้ในราชการ จำนวน 22 รายการ ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-17
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนหนองม่วงหวาน วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 500 ชิ้น ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.พลับพลา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 6 มรกาคม 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 6 มรกาคม 2558
2557-12-16
ประกาศ (TOR) ซ่อมแซมผิวถนนลาดยางผิว เคปซีลฯ จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง - -
2557-12-16
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเอเสริมผิวจราจรหินคลุก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ วันที่ 16 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2558
2557-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาบ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ทางเข้าเทศบาลตำบลสุรนารีเชื่อมต่อถนนเดินดิน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุนารี วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคาคลุมบ่อทรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าห่มนวมกันหนาว จำนวน 2,000 ผืน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างขยายผิวจราจร ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมตคอลโทน จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-16
สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระประกาศประมูลจ้างขุดสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณ คลองกุดพิมาน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสระพระ วันที่ 15 - 23 ธีนวาคม 2557 วันที่ 15 - 23 ธีนวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่งไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทน จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 6 มกราคม 2558
2557-12-16
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยา LO Lamina Case จำนวน 30 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2558
2557-12-16
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนวัดหนองนา วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาทำการจ้างซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านพระพุทธ วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนลุงถอนราษฎร์อุทิศ วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานที่จัดแสดงนกกระเรียนโลก จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาซื้อรถจกรยานยนต์ จำนวน 10 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนภายในเขตพื้นที่จังหวัคนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวะัดนครราชสีมา วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาด อาคาร 6A,อาคาร 6B,อาคาร 6Cอาคาร12,อาคาร19,อาคาร20 และอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน9 จำนวน 7 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558 วันที่ 7 มกราคม 2558
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โนนยอ วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองหว้า วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านยางสามต้น ของ อบต.พังเทียม วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ของอบต.พันชนะ วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประหกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ อบต.พันชนะ วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคตามโครงการเทศบาลเพื่อชุมชน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาล ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านห้วยอ้อทะมวงสามัคคี วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาทำการจ้่างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ ของ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วันที่ 12 - 22 ธนวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธนวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา วันที่ 12 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 5 รายการ ของ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน วันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 2 รายการ ของ โรงเรียนโนนตาพรม วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ของโรงเรียนวัดเหมสูง วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจอน Cape Seal สายบ้านมาบตะโกเอน หมู่ที่2 ของ อบต.มาบตะโกเอน วันที่ 11 ธันวาคม - 6 มกราคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม - 6 มกราคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ของ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพฐ. วันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนวัดหินมงคล วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านหนองขาม วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถนะปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ประทาย วันที่ 11 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ฯ จังหวัดนครราชสีมา (ปากช่อง2) ของ การเคหะแห่งชาติ วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบูรณะวัดพระธาตุหนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชียภูมิ ของ สำนักศิลปากรที่12 นครราชสีมา วันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศประกวดราคางานจ้างทำบานระบายน้ำฯ,โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติลำแชะของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ วันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานขุดลอกคลองธรรมชาติลำแชะ,งานจ้างทำบานระบายน้ำฯของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ วันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานขุดลอกคลองลำพระเพลิง ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง วันที่ 11 - 16 ธัันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอย จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 159.292 ไร่ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ราการเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบปรับอุณหภูมิได้ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 -23 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑืทางการแพทย์รายการเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วีนที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑืทางการแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการเข็มแีดยา จำนวน 36480 กล่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11- 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาซื้อเวชภััณฑ์มิใช่ยา รายการ กระบอกฉีดยาอินซูลีน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ ประกาวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนประชาชื่น ของ เทศบาลตำบลห้วยแถลง วันที่ 11 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพยาเย็น วันที่ 15 - 30 ะนวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม - 5 มกราคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาทำการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ สอบราคาทำการจ้างก่อสร้างปรับปรุงว่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-15
ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ รายการชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-12-15
ประกาศ ผลการประกวดราคารายการจ้างบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-12-15
ประกาศ ผลการเปิดซองสิบราคาวื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นดามกระดูกชนิดหัวล็อคไททาเนียมและสกรู ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-12-15
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นคลุมปราศจากเชื้อและชุดปูคลุมผ่าตัดหัวใจของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-12-12
ปรกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกบึงบ้านเขว้า บ้านเขว้า หมู่ที่11 ของ อำเภอเมืองนครราชสีมา วันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างภนนลาดยางผิวเรียบเคพซีล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา วันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มตะกุดขี้เหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ 2 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำมูล วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศผลชื่อผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักยานยนต์ จำนวน 5 คัน ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 พิจารณาให้ บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด - -
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ของ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านปรางค์ วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศประกาศแก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อนคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 - -
2557-12-12
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ราชสีมากิตต์ จำกัด - -
2557-12-12
ประกาศ ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 7/2557 ของสำนักงาน ป.ป.ส. - -
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 17 จุด ของ ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น1 (คันละไม่เกิน 45 ที่นั่ง) จำนวน 20 คัน ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) และประตูเปิดปิดน้ำคำพา ของ เทศบาลคตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 11 - 23 ธันวาคม วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศผลซื้อเครื่องโมดูลวัดระดับการนอนหลับขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม(มหาชน) - -
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายไชโย ข้างบ้านคุณวิชัย เกษมศิลป์ ของ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 12 - 25 ธันวามคม 2557 วันที่ 12 - 25 ธันวามคม 2557
2557-12-12
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายลูกเสือชาวบ้าน ของ เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม ของ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซอาคาร ป1ฉ ของโรงเรียนบ้านช่องโค วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 ของ โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-12
ประกาศผลซื้อใบมีดกำจัดขน(Clipper) จำนวน 10,000 ใบ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่6 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย ของ ที่ทำการอบต.ดอนมัน วันที่ 11 ธันวาคม - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ระยะที่ 3 ถนน มทศ. ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 9- 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศซื้อยา ATORVASTATIN TAB.40 MG.(crystaline form) จำนวน 1 รายการ วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนร่มไทร ของเทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ผานไถและผานดัน ของ องคืการบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการ สร้าง,ปรับปรุงถนน จำนวน 10 โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 30 ะันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ และโครงการวางท่อระบายน้ำฯ จำนวน 1 โครงการ ของเทศบาลตำบลแชะ วันที่ 9 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ.่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ชอง โรงเรียนบ้านหนองไทร วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาส สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันทีี่ 9 - 19 ะันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น ของโรงพยาบาลปากช่องนานา วันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีรักษา หมู๋ที่ 2 ของอบต.ดอนตะหนิน วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-11

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำชนิดฝาเหล็กและสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ อ

วันที่ 8 - 223 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 223 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดคลองลำประโคน หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางแก้ว ของอำเภอปักธงชัย วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงบซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ของ โรงเรียนบ้านกอกวิทยา วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ สอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนเรียนแบบ สปช 105/26 และ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ของ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ วันที่ 8 -18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 -18 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโนนน้อย หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ ประกวดราคางานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 255 7 วันที่ 16 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านนายเหลื่อม ปราบภัย ของเทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมากิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557
2557-12-11

ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวคอนกรีต ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 

วันที่ 8 -12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาวคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งสวัสดิ์ (ช่างน้อยดีเซล) ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงฯ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศประกวดราคาซื้อรายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Bioprostesis Valve)จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนบ้านหนองโสน วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช105/29 ของ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-12-11
ประกาศประกวดจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวงฯ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนคงบคุม 0205 ตอนโคกกรวด-ทางแยกนครราชสีมา วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557
2557-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน รางน้ำสังกะสี ของ รร.หนองบัวยอดแก้ว วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศประกวดราคาจ้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข2068 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว,ป้ายชื่อ,ประตูเข้า-ออก และห้องน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของ สนง.ขนส่ง จ.นม. วันที่9 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำเข้าสระ(หนองคูขาดน้อย)บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ของ อบต.บ้านแปรง วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขนงพระใต้ หมู่ที่2 ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่5 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ของ อบต.เมืองคง วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบลูกข่ายเสียงไร้สายภายในตำบลรังกาใหญ่ ของสนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 55 คน ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปรางค์บ้านปรงค์ ของ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน,อาคารประกอบ ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ(ใต้ถุนโล่ง) ของ โรงเรียนบ้านสวนปอ วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ 202/26 ของ โรงเรียนบ้านสวนปอ วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกปบของ โรงเรียนบ้านหนองโสน - -
2557-12-09
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดตัั้งพื้น จำนวน 1 โคม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ gas nitric oxide พร้อม gas จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 13 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที ่8 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 แบบตอกเข็ม คอร.ที่สถานีอนามัยโนนเต็ง อ.คง วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-09
ประกาศผลซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) - -
2557-12-09
ประกาศผลซื้อเครื่องฟอกอากาศชนิดติดดเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอสไอซี เมดิเทค - -
2557-12-09
ประกาศผลซือ้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ทำด้วยวัสดุกราฟไฟท์ ฯ จำนวน 120 ชิ้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป - -
2557-12-09
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดปริมาตรลม สำหรับใช้กับเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็ม ดี อี - -
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สนง.ประกันสังคมนครราชสีมา และสาขาปากช่อง ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา, บ้านตะกุด หมู่ที่ 7, 11 ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ็ วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศประมูลก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารและซ่อมแซมเชิงชายอาคาร จำนวน 2 หลัง ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรังปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2150 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาซื้อช่วยจัดท่าผู้ป่วยขึ้นชาหยั่งชนิดปรับได้ด้วยมือเดียวและแท่นรองเท้าเป็นชนิดแบน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 จำนวน 1 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง โครงหลังคาเหล็ก)ของ ร.ร.บ้านหนองขาม วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ฉ และอาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านโคกพลวง วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ฉ ของ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านหนองโสน วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารนวดแผนไทย ของ โรงพยาบาลจักราช วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ของ โรงพยาบาลจักราช วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง - -
2557-12-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีน วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแทพย์ รวม 4 กลุ่ม จำนวน 31 รายการ ของ สนง.ปศุสัตว์เขต3 วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง ของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/26 ของ โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทของแห้งและประเภทข้าวสาร จำนวน 2 กลุ่ม ของ รพ.ขุขันธ์ วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันขายแบบประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 202 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 -
2557-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2150 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2369 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.ตะเคียน วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 - 23 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 23 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านตะโก วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเอตร์ความเร็วสูงฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สีมาเฮลธ์แคร์ - -
2557-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาแค หมู่ที่ 7 - บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 3 - 22 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 22 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 ของ อบต.ช่อระกา วันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนสายบ้านพันดุง หมู่ที่ 1 - บ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ 7 ของ เทศบาลตำบลพันดุง วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนวน หมู่ที่ 16 - บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 ของ อบต.คูขาด วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 70 คน ของ อบต.เมืองคง วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557 วันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของ อบต.สมบูรณ์ วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 10 ของสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง 3-16 ธ.ค. 57 26 ธ.ค. 57
2557-12-04
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องรักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดปรับรูปแบบแสงเลเซอร์ได้ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3-11 ธ.ค. 57 18 ธ.ค. 57
2557-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาหารหอประชุมอำเภอเมืองยาง และประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 1-12 ธ.ค. 57 1-12 ธ.ค. 57
2557-12-04

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ อำเภอลำทะเมนชัย

3-16 ธ.ค. 57 3-16 ธ.ค. 57
2557-12-03
ประกาศประกสวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข2256 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 2- 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ของ วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2- 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 18 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.พันชนะ วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล และ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของ สนง.เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล1 ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง หมายเลข204 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่2 วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ประกาศประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก จำนวน 930,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-03
ปรกาศสอบราคาซื้อไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง จำนวน 83 ชุุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 27 พฤษศจิกายน - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤษศจิกายน - 17 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมใจพัฒนา ฯ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 20 รายการ ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประมูลราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ สนง.พุดซา วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาสสอบราคาจ้างขุดลอกสระน้ำหนองเลิง ของ ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา บ้านตะกุด หมู่ที่ 7,11 ของ ที่ทำการอบต.กำปัง วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย สำหรับทารก จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด - -
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรจเชื้อวัณโรค ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั้่งยืน ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0502ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการื ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 1 - 16 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 16 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ 6 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557
2557-12-02
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 - 17 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดรคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดรคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองปากช่อง - -
2557-12-01
ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายระบบปราศจากเชื้อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายคลองซอย4ซ้าย) ของ ที่ทำการอบต.ดงใหญ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายคลองซอย4ซ้าย) ของ ที่ทำการอบต.ดงใหญ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่6 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน วันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตร ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ ของ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิจจสามัคคี) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 18 ธันวาคม 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - วันที่ 18 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านทับควาย-บ้านทุ่งพิกุลทอง)บ้านทับควาย หมู่ที่ 5 ของ ที่ทำการองค์การอบต.ชีวาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดรคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวปแอสฟัลต์ ทางหลวงหมาบเลข 2256 ตอนควบคุม 0200ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประมูลก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด้กเล็ก(สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0200ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประกวดราคาจ้างหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ของ สนง.เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สาย นม.ถ.156-02 บ้านโนนแก้ว-บ้านหนองไผ่) ของ อบต.ตะโก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาซื้อระบบวัดและแสดงผลการวัดน้ำทิ้งจากห้องพักผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย I-131 ที่ถังก่อนปล่อยทิ้งระบบฯ จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 15 ธันวาคม 2557
2557-12-01
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครืองช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน 7 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57
2557-12-01
ประกาศสอบราคาซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร จำนวน 7 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0-4375-4044 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57
2557-12-01
ประกาศสอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกและสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2557-12-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2557-12-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 25 พ.ย. - 11 ธ.ค. 57 25 พ.ย. - 11 ธ.ค. 57
2557-12-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนชาติพัฒนา บ้านพะไล ของเทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 28 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 28 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57
2557-11-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อฝังกลบบ่อขยะเดิมฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-12-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตรงข้ามบ้านนางจวบ แจ่มโอภาส หมู่ 7 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี อ.ปากช่อง 27 พ.ย. - 12 ธ.ค. 57 27 พ.ย. - 12 ธ.ค. 57
2557-12-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น อ.คง 27 พ.ย. - 15,16 ธ.ค. 57 27 พ.ย. - 15, 16 ธ.ค. 57
2557-11-28
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก มาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-12-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก 27 พ.ย. - 17 ธ.ค. 57 28 พ.ย. - 17 ธ.ค. 57
2557-11-28
ประกาศประกวดราคาจ้างงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-12-28

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Medical Stimulator System ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

27 พ.ย. - 9 ธ.ค. 57 9 ธ.ค. 57
2557-11-28
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก มาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-28
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-28
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว,ป้ายชื่อ,ประตูเข้า-ออก และห้องน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-28
ประกาศผลการประกวดราคาวื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือขาวดำ 2 หัวตรวจ ของ โรงพยาบาลขามทะเลสอ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศผลสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น จำนววน 100 ชุด - -
2557-11-27
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ มิตซุบีชิ สีเหลือง หมายเลขทะ้เบียน 84 3336 นม.ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ วันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 รายการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - วันที่ 11 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่1และหมู่6 ,ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่5 ของ ที่ว่าการอำเภอเมืองคง วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป 1 ฉ เตี้ย ป 1 ฉ สูง และอาคารหอประชุม ของ โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน - -
2557-11-27
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียน และ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 26 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศสอบราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ (Bone cement c Antibiotic) จำนวน 300 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-27
ประกาศผลสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูมสันหลังส่วนคอและส่วนบนของทรวงอกทางด้านหลังฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-27
ประกาศ สอบราาคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ มิตซูบีชิ สีเหลิอง หมายเลขทะเบียน 84 3336 น.ม. ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศผลสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-27
ประกาศ ประกวดซื้อยาทางการแพทย์ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่16 ธันวาคม 2557
2557-11-27
ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-27
ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-27
ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข2 ของ สนง.ทางหลวงที่ 88(นครราชสีมา) วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 226 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราายบนทางหลวงหมายเลข226 ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 6 โครงการ ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-11-26
ประกาศสอบราคาจ้างบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ชนิด 16 Slice ของรพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-26
ประกาศผลซื้อผ้าก๊อตพับชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 4x4 นิ้ว ชนิดมี X-Ray Line จำนวน 24,000 ชุด ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-11-26
ประกาศผลสอบจ้างปรับปรุงท่อประปาหอพักชายทุ่งและปรับปรุงห้องเครื่องปั้มน้ำ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อ้วนการช่างโคราช - -
2557-11-25
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 24 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-25
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร(ไดโลไมท์)พร้อมขนส่ง จำนวน 2,575 ตัน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-11-25
ประกาศประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible(Physio annuloplasty Ring)จำนวน 120 ชิ้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-11-25
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 24 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
2557-11-25
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 50 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
2557-11-25
ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด(Peripheral stent)จำนวน 60 เส้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-11-25
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-11-25
ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ - -
2557-11-25
ประกาศผลซื้อเครื่องมือผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พีเอสอี เมดิคอล - -
2557-11-25
ประกาศผลซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 57 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โนเบิล เมด - -
2557-11-25
ประกาศยกเลิกสอบราคา Telescope 0 องศา 207 mm.(กล้องส่องตรวจโพรงจมูก) จำนวน 1 กล้อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-25
ประกาศผลซือ้ Telescope 0 องศา 4.0 mm.(กล้องส่องตรวจโพรงจมูก) ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ - -
2557-11-25
ประกาศผลซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่บจก.เมดโทรนิค(ประเทศไทย) - -
2557-11-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ของ โรงพยาบาลจักราช วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ ของ สำนักงานเทศบาลท่าช้าง - -
2557-11-24
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำและถังโฟมในตัวฯ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง - -
2557-11-24
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา,บ้านตะกุด หมู่ที่ 7, 11 ของ อบต.กำปัง - -
2557-11-24
ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารฯ ของ โรงพยาบาลแก่งคอย วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป 1 ฉ เตี้ย ป 1 ฉ สูง และอาคารหอประชุม ของ โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศสอบราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมโครงการงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาสประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศประมูลจ้างจัดกิจกรรมโครงการงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-24
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของรพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกลำห้วยฉนวน ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2557-11-24
ประกาศสอบราคาจ้างฟื้นฟูบูรณะตลองธรรมชาติฯ ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกเปิดทางน้ำบึงสำโรงฯ ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 11 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
2557-11-24
ประกาศราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 6 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-21
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ของ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 17 รายการ ของ อบต.ตะเคียน วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบไม่ตอกเข็ม) ตามแบบมาตรฐาน ขนาด 81-100 คน ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ การประมูลจ้างก่าสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.ศรีละกอ - -
2557-11-21
ประกาศสอบราคาซื้อ Unit ทันตกรรม จำนวน 1 หน่วย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องัดรังสีประจำตัวบุคคล จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557
2557-11-21
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 45 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถนะปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระน้ำบ้านสระหลง หมู่ที่ 13 ของ อบต.จระเข้หิน วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ (สถ.ศพด.3) ของ อบต.โคกระชาย วันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 4 แห่ง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 19 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศประมูลจ้างขยายผิจราจรสะพานข้ามเดอะมอลล์นครราชสีมา ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศประมูลจ้างขยายผิวจราจรสะพานข้ามลำตะคลองหลังเดอะมอลล์นครราชสีมา ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอัยตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 33 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด (64 Slice) ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 - 24 ฟศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-20
ประกาศประกดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโมดูลวัดระดับการนอนหลับขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อจักรยานออกกำลังกายควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ชนิดปรับปรุงแรงช่วยและแรงต้านได้ จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ สถ.ศพด.1 นาดไม่เกิน 50 คน ของ อบต.ภูหลวง วันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-20
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเวชกรรมฟื้นฟูชั้น1 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ หจก. พลล้านโคราช - -
2557-11-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบตรง จำนวน 10 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัวอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศประกวดซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศผลการเสนอสอบราคาประมูลจ้างปรับปรุงถนน จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2557-11-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปา ทรงแชมเปญ บ้านวัง หมูที่3 ของ อบต.บ้านวัง วันที่ 19 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของ ศูนย์และพัฒนาเทคโนโลยี วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศสอบราคาเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 โครงการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ครั้งที่ 2) ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-19
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
2557-11-19
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อบวัยเรียน ของ สำนักงานเทศบาลดอนหวาย วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.แชะ วันที่ 17 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละกอ (สถ.ศพด.3) บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่16 ของ อบต.ศรีละกอ วันที่ 17 -27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเขาพระ หมู่ที่ 9 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลงหมายเลข 3076 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 201 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3052 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ของ อบต.หนองบัว วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-11-18
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด - -
2557-11-18
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด - -
2557-11-18
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 160 ชิ้น ของรพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด - -
2557-11-18
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท โอลิค (ดิสทริบิวชั่น) จำกัด - -
2557-11-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ขุนทอง วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหารถรับ - ส่งเด็กเล็กจองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.คลองเมือง วันที่ 14 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศเปลี่ยนแปลงเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ประชุมเอนกประสงค์ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งชนิดแขวนใต้ฝ้า (มีระบบฟอกอากาศ) ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลงหมายเลข 202 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวนท 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ของ อบต.ท่าจะหลุง วันที่ 14 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศประกดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 13 - 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศประกดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา สถานีตำรวจภูธรดอนแสนสุข ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 17 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศสอบราคางานก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าชชีวภาพของเสียผสมในสวนสัตว์ จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 13 - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2557-11-17
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงกรงโดมนกเงือก จำนวน 1 รายการ ของสวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-17
ประกาศยกเลิกการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูน จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ของ อบต.ดงใหญ่ วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของ อบต.เมืองปราสาท วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2557-11-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหนองพลวง หมู่ที่7 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเกษตร ของ เทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
2557-11-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าจ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำงนวน 4 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศสอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น , ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ซื้อดินถมพร้อมค่าขนส่ง ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 13 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พร้อมอาคารอำนวยการ จำนวน 1 รายการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-14
ประกาศผลสอบราคาเช่าเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 2 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ เซอร์วิสเซส - -
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง วันที่ 12 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของอบต.เสิงสาง วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศผลการประมูลจ้างงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 30 ลบ.ม. ของ อบต.ทัพรั้ง พิจารณาให้ หจก.โชคชัยเคหะภัณฑ์ - -
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อส้รางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ของ อบต.ทัพรั้ง พิจารณาให้ หจก.โรจน์ธราพงศ์ - -
2557-11-13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ปรางค์ ได่แก่ กฤติมา ก่อสร้าง และ หจก.ศิริศักโิ์การโยธา - -
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 รายการ ของ อบต.กระเบื้องนอก - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกฯ จำนวน 9 ประกาศ วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ของ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมในโรงเรียนเทศบาล 1,2 (บ้านบัวใหญ่) ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย เป็นเวลา 12 เดือน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด(SPIROMETER) จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลห้วยแถลง วันที่ 12 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม จำนวน 200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท นิว อาย จำกัด - -
2557-11-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลโนนแดง วันที่ 12 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศผลการเปิดองสอบราคาซื้อเครื่องตัดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด - -
2557-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง สำหรับห้องประชุมอเนกประสงค์ ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อสายออกซิเจนไหลผ่านชนิดหางปลา จำนวน 80,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา พิจารณาให้ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด - -
2557-11-13
ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ฯ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อแถบตรวจค่าการแข็งตัวของเลือด จำนวน 428 กล่อง ของรพ.มหาราช พิจารณาให้ บริษํท ดีเค เอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด - -
2557-11-13
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-13
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกเฉพาะส่วน จำนวน 10 ชุด ของ รพ.มหาราช - -
2557-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลและระบบปฏิบัติการ จำนวน 32 เครื่อง วันที่ 6 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 12 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 12 - 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ จำนวน 5 เครื่อง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบไม่ตอกเสาเข็ม)ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม วันที่ 11 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 11 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินบ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ซอยหนองพอก ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 11 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่10 ของ อบต.ภูหลวง วันที่ 10 -20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 -20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ประปา(สารส้มก้อนใสและคลอรีนผง) ของ อบต.กฤษณา วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้งฯ จำนวน 13 เครื่อง ของสำนักงานคลังเขต 3 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดโนนมะกอก ของ สำนักงานเทศบาลดอนหวาย วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีฯ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักแพทย์ (บ้านเดี่ยว) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข201 ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจการประปา ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเวชภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลโนนแดง วันที่ 11 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบูรณะทางผิงแอลล์ฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงการทางนครราชสีมา1 วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-12
ประกาศแก้ไขประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด - -
2557-11-12
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 20 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต)4ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง ของตำรวจภูธรภาค 3 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการส่งเสริมและพํฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2558 ของ สำนักงานเกษตร นม. วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลงหมายเลข 202 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 10 -13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับพื้นลานรอบอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 -21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 -17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด วันที่ 10 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเโ้กเล็กวัดพรหมราช ของ อบต.ตูม - -
2557-11-11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหัน หมุ่่ที่ 1 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว - -
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 3 คัน ของ สนง.สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว วันที่ 10 - 21พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 21พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประกวดซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูณย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน วันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางแยกเข้าตลาดถึงถนนสายประคำ - แก้งสนามนาง ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน ของ อบต.ตูม - -
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24ฯ ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย จำนน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง วันที่ 10 -19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำ และถังโฟมในตัว จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง วันที่ 10 -19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 304ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค4 วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 (คันละไม่เกิน 45 ที่นั่ง) เพื่อศึกษาดูงานของเกษตร ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-11
ประกาศประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนน 2 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงซ่อมยานพาหนะเป็นห้องประชุมเอนกประสงค์ ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 6 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารออร์โธปิดิกส์ 5 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-10
ประกาสจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 10 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร แบบไม่รวมอะไหล่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-10
ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านโค้งมะกอก ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท - -
2557-11-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติแรงดันสูงฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม ตำบลขามทะเลสอ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 7 สายหนองพลวง-หนองม่วงช่างพิมพ์ ของสนง.เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.ด่านขุนทด วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-07
ประกาสยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 - -
2557-11-07
ประกาศประมูลจ้างเหมาเอกชนให้ดำเนินการขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ของ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
2557-11-07
ประกาสประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502ฯ ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-07
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-07
ประกาศตรวจสอบราคาจร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7 - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-07
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ี 24 พฤศจิกายน 2557
2557-11-07
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดที่ไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 31 ชุด ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.ดีคเเอสเอช(ประเทศไทย) - -
2557-11-07
ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม(มหาชน) - -
2557-11-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเารียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-07
ประกาศผลชุดวัดความดันสัญญาณชีพผู้ป่วย(ชนิดใช้ครั้งเดียว) จำนวน 2,500 อัน ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.เมดิทอป - -
2557-11-07
ประกาศผลซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 30 เส้น ของรพ.มหาราชนม. ได้แก่ บจก.เครื่องมือแพทย์ไทย - -
2557-11-07
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - -
2557-11-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-07
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-11-07
ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื่้อเยื่อหมู ชนิดมีโครง จำนวน 48 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณท์การแพทยฺ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5- 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5- 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำมันดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา ของ อบต.โคกกระชาย วันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาฯ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 33 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านคลองพฤกษ์ หมู่ที่4 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศผลซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไอที.โปรเจค - -
2557-11-06
ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าห่มตามโครงการหมูสีต้านภัยหนาว ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 4 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก็อสพับชนิดปลอดเชื้อ 4x4 นิ้ว ชนิดมี X-Ray Line จำนวน 24,000 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ - -
2557-11-06
ประกาศผลซื้อเครื่อง Microtome จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) - -
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่ายชนิดโพลีพิลีนฯ จำนวน 50 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงภูทิทัศน์ บริเวณด้านหน้าและพื้นที่ลาดชันรอบเขาแคน ของเทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 5 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ - -
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด พร้อมใบมีดสำรอง จำนวน 1ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลงหมายเลข 201 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 วันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของรพ. มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)และบจก.โซวิค - -
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันไม่ต่ำกว่า2400ซีซีขับเคลื่อน2ล้อดับเบิ้ลแค็บ1คันแะหลังคารถบรรทุกขนาด1ตันหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือแหล็ก1หลัง วันที่ 4 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 - 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประการผลจ้างปรับปรุงคลินิคฝึกพูด ห้องธุรการและเก็บวัสดุ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บัญชา เกษมกิจ - -
2557-11-06
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท วันที่ 5 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)ฯ ของ อบต.แชะ - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์1 และอื่นๆ,ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดกลมผิวเกลี้ยง และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อยขนาดต่างๆ วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2310 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลปักธงชัย วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลหนองสูง ของ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย Synthetic salmon calcitionin nasal spray จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ่ีีวันที่ 4 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 ่ีีวันที่ 4 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแก่งโก หมู่ที่ 3,บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 และ บ้านแก่งขาม หมู่ที่ 9 - -
2557-11-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 4 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง ของ ตำรวจภูธรภาค 3 วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผู้ป่วยใน จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้วฯ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ชุมพวง วันที่ 27 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 30 รายการ ของ สำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
2557-11-05
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557
2557-11-05
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องปอดและหลอดลมระบบดีวีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-04
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับกิจการประปา ของ องค์การบริหารส่นตำบลตะคุ - -
2557-11-04
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในราชการ (พัสดุชำรุด) จำนวน 9 รายการ ของ อบต.ลำมูล - -
2557-11-04
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์(สารส้ม คลอรีน) สำหรับกิจกรรมประปา ประจำปีการงบประมาณ 2558 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2557 และ 6 -17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.โคกกระชาย - -
2557-11-04
ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 32 ป้าย ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรััับปรุงทางหลวง วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดใหญ่ ของ อบต. วังน้ำเขียว วันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 219ฯ ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันผ้าหุ่มหอพักนิสิต จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตฯ จำนวน 7 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นม.) วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองแวง หมุ่ที่1 ตำบลหนนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤสจิกายน 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน บ้านสระพะเนียด หมู่ที่ 10 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ฯ ของ อบต.ทัพรั้ง - -
2557-11-03
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิทักษ์เกีรติ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน ของ อบต.ทัพรั้ง - -
2557-11-03
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ของ อบต.ดอนตะหนิน วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 150 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศปรนะมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านวังม่วง หมู่ที่9 - -
2557-11-03
ประกาศประกวดราคาจ้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. ของ สถานีพัฒนาที่ดิน วันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 3 - 19 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 19 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านถั่วแปบ หมู่ที่ 6 ของ อบต.มะค่า วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศประมูลขายทรัพย์สินเก่าชำรุดเสื่อมสภาพฯ จำนวน 1 รายการ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัวสภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โชคชัย วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านขนงพระใต้ หมู่2 - บ้านหนองผักแว่น หมู่7 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - 12 พฤสจิกายน 2557 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างถนน คสล.ฯ ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศประกวดจ้างบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองครก ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านขนงพระ - บ้านประดู่บาก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - 1 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อว(สารส้ม คลอรีน)สำหรับการประปา ของ อบต.ตะคุ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
2557-11-03
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่สถ.ศพด.1 แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง ของ อบต.มาบตะโกเอน วันที่ 31 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-10-31
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)จำนวน 1 หลัง ของ เทศบาลตำบลหนองกราด วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
2557-10-31
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา - -
2557-10-31
ประกาศผลซื้อเครื่อวติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา - -
2557-10-31
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านคูขาด หมู่ที่8 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557
2557-10-31
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบฯ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557
2557-10-31
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน(ถุงขยะ) จำนวน 4 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557
2557-10-31
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557
2557-10-31
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต .หนองตาดใหญ๋ - -
2557-10-31
ประกาศผลซื้อเครื่องวิเคราะห์แก๊สและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของรพ.เทพรัตน์นนม. ได้แก่ หจก.มหามิตร ซัพลาย - -
2557-10-31
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบ IP/Network cameraฯ จำนวน 8 ชุด ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง วันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557
2557-10-31
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงกาาร ของ อบต.ดงใหญ่ วันที่ 29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-10-30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.อนุบาล8) ของ เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
2557-10-30
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2557
2557-10-30
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข207 ตอนควบคุม0100 ตอนบ้านวัน-ประทาย ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557
2557-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อรายการเครื่องยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2557
2557-10-30
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนประปาหอพักชายทุ่งและปรับปรุงห้องเครื่องปั้มน้ำ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ฯ จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม - 13อ พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 13อ พฤศจิกายน 2557
2557-10-30
ประกาศสอบราคาซือ้รายการที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ(Alpha bed)จำนวน 57 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
2557-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
2557-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-30
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างพื้นฐานฯ จำนวน 10 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านคล้า วันที่ 29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557
2557-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
2557-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผลิตสูญญากาศทาง การแพทย์ ขนาด 15 HP จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)ฯ ของ เทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
2557-10-29
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วย,ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ และก่อสร้างฝายน้ำล้นฯ ของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-29
ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
2557-10-29
ประกาศประมูลซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ีดิน จำนวน 189 รายการ ของ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-29
ประกาศประมูลจ้างฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.เมืองปราสาท วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557
2557-10-29
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งและตู้ควบคุมมอเตอร์สำหรับเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 รายการ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ ของ อบต.ขามสะแกแสง วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
2557-10-29
ประกาศจำหน่ายเศษอาหาร จำนนประมาณ 310 กิโลกรัม/วัน เป็นเวลา 12 เดือน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557
2557-10-29
ประกาศแก้ไขรายละเอียดก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบไม่ตอกเสาเข็ม)ตามแบบมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) ของ อบต.โนนตูม - -
2557-10-29
ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้าง จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน - -
2557-10-29
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ อบต.แชะ - -
2557-10-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ของ อบต.เมืองปราสาท วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557
2557-10-29
ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ฯ ของ อบต.โคกกระชาย วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
2557-10-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
2557-10-29
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซในเลือด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาการปรับปรุงถนน คสล. บ้านกระพี้ หมู่ที่ 5 ของ เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
2557-10-29
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)ของ เทศบาลตำบลเมืองคง - -
2557-10-29
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฯ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล - -
2557-10-29
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402ฯ ของ สนง.ทางหลวงที่ 8 วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-28
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-28
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 8 จำนวน 3 โครงการ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-28
ประกาศสอบราคาซื้อรายการสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลลูนฯ จำนวน 200 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
2557-10-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2557
2557-10-28
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ อบต.จะบก วันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557
2557-10-28
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบูรณะทางผิแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองไขน้ำ หมู่4 ของ อบต.พะงาด วันที่ 27 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557
2557-10-28
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่3 วันที่ 27 -30 ตุลาคม 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
2557-10-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557
2557-10-28
ประกาศราคาจ้างงานเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 202 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-28
ประกาศขายทอดตลาดโคนมพันธุ์ขาว-ดำ จำนวน 40 ตัว ของ สำนักวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง วันที่ 8 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557
2557-10-28

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค4

วันที่ 5 -14 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
2557-10-27
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2072 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-27
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านวังม่วงด้วยระบบอิเล๊กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด วันที่ 24 ตุลาคม 2557 - 3 พฤศจิกายน. 2557 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 - 3 พฤศจิกายน. 2557
2557-10-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557
2557-10-27
ประกาศประกดราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-27
ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 ฯ รวม 4 รายการ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-27
ประกาศประกวดราคาจ้างรายการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-27
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขนส่ง ในท้องถิ่น จำนวน 27 คัน ของ กองพลทหารราบที่ 2 วันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557
2557-10-27
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557
2557-10-24
ประกาศสอบราคาซื้อ Telescope o องศา 4.0 mm. (กล้องตรวจโพรงจมูก) จำนวน 1 กล้อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นดามกระดูกชนิดหัวล็อกใช้กับ Screw 3.5 mm. ของรพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557
2557-10-24
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น จำนวน 100 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557
2557-10-24
ประกาศสอบราคาซื้อ Telescope o องศา 2.7 mm. (กล้องส่องตรวจโพรงจมูก) จำนวน 1 กล่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-24
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนน 4 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2557
2557-10-24
ประกาศสอบราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ จำนวน 300 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557
2557-10-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) ขนาด 81-100คน ของ อบต.โนนตูม - -
2557-10-24
ประกาศประกดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบบ 2 แผ่น ทำด้วยวัสดุกราฟไฟท์ เคลือบด้วยไพโรติกคาร์บอน จำนวน 120 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-24
ประกาศการขายทอดตลาดกรณ๊พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป จำนวน 71 รายการ ของ อบต.มะค่า - -
2557-10-24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ของ อบต.ขามสมบูรณ์ วันที่ 22 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง วันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557
2557-10-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ขนาด 100ตัว/วัน จำนวน 1 แห่ง ของ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557
2557-11-24
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-24
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-24
ประกาศประกดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-24
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-24
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูง จำนน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-24
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 22 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 22 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557
2557-10-24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ของ อบต.กระเบื้องนอก วันที่ 14 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-24
ประกาศจ้างเหมาบูรณะทางหลวงชนบทสายหลักฯ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่5 (นครราชสีมา) วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-24
ประกาศผลซื้อหลอดทดสอบ ESR จำนวน 60 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) - -
2557-10-24
ประกาศประกวดราคาซื้อการซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด จำนวน 3 รายการ และการจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ฯ จำนวน 4 รายการ ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-24
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ฯ จำนวน 1 กล้อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-22
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมาเกิน 50 คนฯ ของ อบต.สระว่านพระยา วันที่ 22 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
2557-10-22
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-22
ประกาสประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบไม่ตอกเข็ม)ตามแบบมาตรฐานขนาด 81-100 คน ของ อบต.โนนตูม วันที่ 21 ตุลาคม 2557 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
2557-10-22
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) จำนวน 1 หลัง ของ อบต.พลับพลา วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-22
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557
2557-11-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ ของ สำนักงานเทศบาลหนองบัวสะอาด วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557
2557-10-22
ประกาศประมูลก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ของ อบต.แชะ วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-22
ประกาศสอบราคางานก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557
2557-10-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557
2557-10-22
ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดองพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
2557-10-22
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยาง สายเมนที่ 1(ซอย2-ซอย3)หมู่ที่ 4 ของ อบต.นิคมสร้างตนเอง วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พีัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557
2557-10-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ตะคุ วันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-22
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส้วมโรงเรียนอนุบาลฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร - -
2557-10-22
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองขาม วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-22
ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา,บ้านตะกุด หมู่ที่7,11 ของ อบต.กำปัง วันที่ 20 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ราคาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557
2557-10-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-22
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจแยกชนิดและปริมาณของ Hemoglobin จำนวน 30 Kit ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557
2557-10-22
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดชนิดเอนไซม์ สำหรับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 100 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-21
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557
2557-10-21
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง วันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 20 ตุลาคม - 4 ฟศจิกายน 2557 วันที่ 20 ตุลาคม - 4 ฟศจิกายน 2557
2557-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบดับเบิ้ลแคบฯ จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557
2557-10-21
ประกาศประกดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2557
2557-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2557-10-21
ประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข2198 ตอนควบคุม0200 ตอนพวงพะยอม-โคกสูง ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2557
2557-10-21
ประกาศสอราคาจ้างเหมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร - -
2557-10-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม และพนักงานขับรถยนต์ ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ล๊อกอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเจาะกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือด จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดักฝุ่นผ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วยขณะและหลังผ่าตัด จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้สารละลายและยาระงับปวดทางหลอดเลือดด้วยกระบอกฉีดยา ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-20
ประกาศประมูลก่อสร้างระบบประปาบาดาลใหญ่ บ้านโคกกระนัง หมู่ที่ 6 ของสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก วันที่ 21 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพของเสียในสวนสัตว์ จำนวน 1 รายการ ของสวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 17 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557
2557-10-20
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขาดใหญ่ บ้านโนนศิลา หมู่ที่9 ของ เทศบาลตำบลเขาคอก วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศประกวดราคาซื้อทางการแพทยืด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกสื จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา วันที่ 17 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิดินขนาดใหญ่มาก บ้านจาบ หมูที9 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย DOXAZOSIN 4 MG.TAB. จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ของ อบต.ลาดบัวขาว วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ สถ.ศพด.1 ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเข็ม ของที่ทำการอบต.หลวง วันที่ 16 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ของ อบต. ลาดบัวขาว วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศแก้ไขกำหนดการยื่นซองประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยยืนต้นป่านอกโครงการฯ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา - -
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ดอน วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา วันที่ 15 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าอาคารพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ของ อบต.ดอนเมือง วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ของ อบต.หลุ่งตะเคียน วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดิน-ขุดลอกและขุดบ่อก่อสร้าง พร้อมอาคารประกอบ(จ้างเหมาบางส่วน)ของสำนักงานชลประทานที่ 8 - -
2557-10-20
ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกระชอน หมู่ที่1 ของ อบต.กระชอน - -
2557-10-20
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองตาดใหญ่ วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาเจือจางเลือด สำหรับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 700 กล่อง ของ รพ.มหาราชฯ - -
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต. หนองตาดใหญ่ วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดCD4+Lymphocyte จำนวน 20,000 Test ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-20
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-20
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ของ อบต.ขามสะแกแสง วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 26 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ฯ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-11-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อตัวกรองชนิดประสิทธิภาพสูง จำนวน 500 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-20
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ฯ จำนวน1,680โหล ของรพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 20 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศประกวดซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย จำนวน 12,500 ชุด ของ ศูนย์อนามันที่5 นครราชสีมา วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประเภทงานชลประทาน และประเภทงานถนน จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย)ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก จำนวนไม่เกิน 50 คน ของ อบต.กฤษณา วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 506 จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพลสงครม หมู่ที่ 2 ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม วันที่ 16 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านโสกรัง หมู่ที่ 9 ซอยนายอุดร ของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 16 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 16 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ ภูมิทัศน์รอบอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของ สนง.เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)ของเทศบาลตำบลเทพาลัย - -
2557-10-17
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยังยืน ทางหลวงหมายเลข 2166 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 15- 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 15- 20 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอ็กเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาซื้อปั้มน้ำพร้อมมอเตอร์ ขนาด 15 Hp จำนวน 2 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 13 - 31 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 31 ตุลาคม 2557
2557-10-17
ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ Liposomal Amphotericin B 50 mg for Injection จำนวนประมาณ 290 ขวด ของ รพ.มหาราชนม. วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ของ อบต.เมืองเกษตร วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายบ้านศรีนิมต-บ้านไทรโยง ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-16
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2226 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 วันที่ 15- 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 15- 20 ตุลาคม 2557
2557-10-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ และ ก่อสร้างอาคารวิเคราะห์วิจัย รวม 8 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557
2557-10-16
ประการศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยยืนต้นป่านอกโครงการ (ไม้ยาง และ ไม้ตีนนก) ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-16
ประกาศประมูลทรัพย์สินเก่าชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-16
ประกาศประกวดราคาซื้อหิน , ปูนซีเมนต์ , จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และ จ้างขุดลอกคลองลอกหนอง รวม 7 รายการ ของ โครงการชลประทานนม. วันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
2557-10-16
ประกาศประกวดราคาซื้อดินลูกรัง ฯ จำนวน 1 รายการ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแซะ วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557
2557-10-16
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557
2557-10-16
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
2557-10-16
ประกาศสอบราคาไส้ตัวตัดต่อแบบตรง จำนวน 160 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง หมู่ 13 และ บ้านเขว้า หมู่ 8 ของ อบต.ประสุข วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 กลุ่ม ของ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 14 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-16
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยางเลยยืนต้นป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557
2557-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักเวรและห้องพักแพทย์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ ของ อบต.โนนยอ วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองบัว,ขามกลาง หมู่ที่ 3 ของ อบต.ท่าหลวง วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถเก็บขยะ พนักงานเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 14 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข2067 ปริมาณงาน66,122 ตารางเมตร ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 ของ อบต.วังหมี วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข2 ปริมาณงาน67,534 ตารางเมตร ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ของ อบต.หนองค่าย วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 51-80 คน (สภ.ศพด.2) ของ อบต.มาบกราด - -
2557-10-15
ประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร - -
2557-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 51-80 คน (สถ.ศพด.2) ของ อบต.มาบกราด วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน2โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร - -
2557-10-15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านกระชอน หมู่ที่ 1 ของ อบต.กระชอน วันที่ 14 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 24 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) ของ อบต.ท่าจะหลุง วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 ของ อบต.คูขาด วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านงิ้ว หมู่ที่6 ของ อบต.ท่าจะหลุง วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 -
2557-10-15
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 18 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1 (บ้านหนองสาหร่าย) ของ เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 14 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศผลซื้อชุดข้อเทียมทางมะเร็งกระดูกต้นขาส่วนล่างแบบใช้หรือไม่ใช้สายยึดกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิมพลานท์คาสท์ (ไทย) - -
2557-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนีกเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-15
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ของ เทศบาลตำบลช่องแมว วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. และซ่อมแซมทางผิวลาดยาง จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 14 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 24 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อ คสล. และ ก่อสร้างถนน คสล. รวม 8 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 14 - 29 ตุลาคม 2557 วันที่ 14 - 29 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโตนด หมู่ที่5,6 ของ อบต.โตนด วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่4 ของ อบต.ช่อระกา วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ของ อบต.ชีวึก วันที่ 13 - 28 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 28 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนดู่ หมูที่4 ของอบต.สีสุก วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ เทศบาลตำบลบัลลังก์ - -
2557-10-14
ประกาศสอบราคาจ้างการซ่อมแซมถนนลาดยางจากกรมทางหลวงชนบท สายทาง นม1020 หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลเทพาลัย หมู่ที่ 15 (เพิ่มเติม) ของเทศบาลตำบลเทพาลัย - -
2557-10-14
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศประมูลราคาจ้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านมะเดื่อ หมู่ที่ 1 ของเทศบาลตำบลพุดซา วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของเทศบาลตำบลพระทองคำ วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอนุบาล(ตอกเสาเข็ม) ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ตอกเสาเข็ม) ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล(ดอกเสาเข็ม) ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) ของ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศเปลี่ยนวันเวลาเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำนบดิน-ขุดลอกฯ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 - -
2557-10-14
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างทำนบดินและขุดบ่อปรับปรุง Morning Glory และจ้างรื้อคอนกรีตอาคาร Morning Glory ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศประกวดราคาจ่้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลักฯ ของ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถรับ ข ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครรชสีมา วันที่13 - 16 ตุลาคม 2557 วันที่13 - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์กระดูกใบหน้ามุมกว้าง จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยืดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 - 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 30 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ฯ จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเวชกรรมฟื้นฟูชั้น1 ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเวชกรรมฟื้นฟูชั้น1 ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศอสบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศอสบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตีเส้นจราจร จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 8 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-14
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2557-10-14
ประกาศผลประกวดราคาวัสดุห้ามเลือดละลายได้ จำนวน 150 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอน์สสัน(ไทย) - -
2557-10-13
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คนฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนฯ จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศสอยราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอฟัลท์คอนกรีตฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง วันที่ 10 - 21 ตุลวคม 2557 วันที่ 10 - 21 ตุลวคม 2557
2557-10-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างสายเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนายสงวนฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลเทพาลัย วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล และซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ จำนวน 3 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว วันที่ 10 - 26 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 26 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง วันที่ 10 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียนฯ ของ โรงเรียนอนุบาลเทสบาลตำบลด่านเกวียน วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณาทางหลวงชนบทสายหลัก จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2557
2557-10-13
ประกาศผลซื้อเครื่องดูดท่อระบายทรวงอกฯ จำนวน 6 เตรื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟาร์ ทวิลเลียน - -
2557-10-13
ประกาศผลสอบราคาซื้อระบบควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์ 44 ตู้ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.คิว.นิค - -
2557-10-13
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่อง NSTฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง - -
2557-10-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 51-80 คน ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อขยะและที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล ของ สัำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 9 - 27 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 27 ตุลาคม 2557
2557-10-10
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2557
2557-10-10
ประกาศประกวดราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารฯ ของ มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2557
2557-10-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-10
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำนบดิน-ขุดลอก พร้อมอาคารประกอบ (เหมาจ้างบางส่วน)ฯ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2557
2557-10-10
ประกาศผลสอบราคาซื้อ Anti-Human Globulin Anti-lgG, C3d จำนวน 93,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) - -
2557-10-10
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-09
ประกาศผลสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่สำหรับผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-09
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ จำนวน 20 รายการ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 9 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-09
ประกาศแก้ไขประมูลจ้างจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา - -
2557-10-09
ประกาศแก้ไขประมูลจ้างจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา - -
2557-10-09
ประกาศประมูลราคาขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ จำนวน 127 รายการ ของ เทศบาลตำบลนกออก - -
2557-10-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนฯ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557
2557-10-09
ประกาศประมูลจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ของ สนง.เทศบาลนครราชสีมา วันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-09
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่1 วันที่ 8 - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 13 ตุลาคม 2557
2557-10-09
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2557
2557-10-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนฯ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-09
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร แบบไม่รวมอะไหล่ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-09
ประกาศผลสองราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดี.เอ.พี. ไซแอม กรุ๊ป - -
2557-10-09
ประกาศผลสอบราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาร์.ที.ไทย เมติคอล - -
2557-10-08
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ อบต.พลับพลา วันที่ 7 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 - 17 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางฯ จำนวน 2 โครงการ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก วันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางด้วยระบบอิเล็กทรินิกส์จำนวน2โครงการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก วันที่ 8 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะครก หมู่ที่3 ซอยรถไฟ2 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 2557 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 2557 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทการแพทย์ ของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 8 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนบนของทรวงอกทางด้านหลัง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทการแพทย์ ของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 8 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักทางหลวงที่ 8 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักทางหลวงที่ 8 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดิน-ขุดลอกพร้อมขุดบ่อก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ ของโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารสด ของศาลากลางจังหวัดศรีษะเกษ วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติกฯ จำนวน 930,000 เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-08
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 112 รายการ ของสำนักงานเลขาคณะเภสัชสาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 - วันที่ 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 - วันที่ 17 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสืงานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557
2557-10-08
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเจลสำหรับทาหล่อลื่น จำนวน 144,000 ซอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-08
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-08
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 1,800 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-07
ประกาศสอบราคาจัดซื้อน้ำพุสำหรับคูเมืองที่ขาดน้ำพุ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 400,000 บาท ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 8 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2557
2557-10-07
ประกาศเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมสอบราคาการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 182 ห้อง ของสวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 6 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 4 โครงการ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง วันที่ 6 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-07
ประกาศการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะไฟฟ้าฯ จำนวน 1 คัน ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า วันที่ 6 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2557
2557-10-07
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นห้ามเลือดที่ทำจาก Porcine gelatin Sponge จำนวน 250 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-07
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-07
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมเพดานและระบบกันซึมอาคารผู้ป่วย 5 ชั้น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - -
2557-10-07
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมตู้เย็นเก็บศพ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - -
2557-10-07
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหัวเกลียว จำนวน 80,000 บาท ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-07
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดโคโรนารี่ด้วยขดลวดฯ จำนวน 40 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราสีมา - -
2557-10-07
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจฯ จำนวน 300 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-07
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1,200 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-07
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - -
2557-10-07
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - -
2557-10-07
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผู้ป่วย จำนวน 76,900 บาท ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - -
2557-10-06
ประกาศสอบราคาจัดวื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(รอบสอง) ของสำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองน้ำสาธารณะสระหนองโดน บ้านสระครก หมู่ที่3 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557
2557-10-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูณย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557
2557-10-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 4 กันยายน 2557 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 - 22 กันยายน 2557
2557-10-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ของโรงพยาบาลโชคชัย วันที่ 3 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 - วันที่ 13 ตุลาคม 2557
2557-10-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูณย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557
2557-10-06
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดิน-ขุดลอกพร้อมอาคารประกอบฯจำนวน 3 โครงการ ของสำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 3 ตุลาคม - 8 ตุลาคม 2557 วันที่ 3 ตุลาคม - 8 ตุลาคม 2557
2557-10-06
ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารออร์โธปิดิกส์ 5 ชั้น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูณย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะหื ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2557
2557-10-06
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกฝึกพูด ห้องธุรการและเก็บวัสดุ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ครั้งที่ 2 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2557
2557-10-06
ประกาสประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสื์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 6 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2557
2557-10-06
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อรถฉีดยาสแตนเลส จำนวน 14 คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-03
ประกาศให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จะไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ รวม 18 รายการ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 - -
2557-10-03
ประกาสประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 1 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2557
2557-10-03
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียว รุ่น Pascal Photocoagulation ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557
2557-10-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูณย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟ ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูณย์พัฒนาเด้กเล็กราชนิกูล ชองเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-03
ประกาศผลสอบราคาจ้างทำป้ายบอกทิศทางและประชาสัมพันธ์อาคาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โยไทยการช่าง - -
2557-10-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ จำนวน 3 ชุด ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่5 วันที่ 2 - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูณย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด้กศูณย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวสุระซอย3 ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-03
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลังฯ จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลห้วยแถลง วันที่ 2 - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 - 10 ตุลาคม 2557
2557-10-02
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว วันที่ 1 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2557 วันที่ 1 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2557
2557-10-02
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีลฯ จำนวน 3 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลมงคล วันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557
2557-10-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 8 โครงการ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์บล็อกอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557
2557-10-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว ( Monitor EKG )จำนวน 2 เครื่อง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557
2557-10-02
ประกาศสอบราคาซ่อมกล้องส่องปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ PENTAX จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-02
ประกาศประมูลซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 558 ของกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557
2557-10-02
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างศูณย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ - -
2557-10-02
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอลชนิดชุดรับภาพซีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เครื่องยนต์) จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 3 ของสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา วันที่ 2 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2557
2557-10-01
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน30รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 1 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2557 วันที่ 1 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2557
2557-10-01
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557
2557-10-01
ประกาศสอบราคาซื้อแถบตรวจค่าการแข็งตัวของเลือดฯ จำนวน 428 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาไฟฟ้า High Mast ของสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 1 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 1 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2557
2557-10-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกฯ พร้อมอุกรณ์ จำนวน 350 ชุด ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นคราชสีมา วันที่ 29 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 29 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557
2557-10-01
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557
2557-10-01
ประกาศประกวดราคาวื้อหุ่นพร้อมระบบปฏิบัติการเสมือนเจริงสำหรับการฝึกการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆ จำนวน 1 ชุด ของสำนักงานเลขานุการ วันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 วันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557
2557-10-01
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อจานเพาะเชื้อพลาสติก ชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 240,000 จาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-01
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อหลอดเก็บเสมหะเพื่อส่งตรวจทางจุลชีววิทยา จำนวน 10,000 อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-10-01
ประกาศสอบราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ขับเคลื่อน2ล้อฯ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2557 วันที่ 2 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2557
2557-10-01
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ถงบรรจุโลหิตชนิดสองถุงฯ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-09-30
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจแยกชนิดและปริมาณของ Hemoglobin จำนวน 30 Kit ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 29 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557
2557-09-30
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557
2557-09-30
ประกาศสอบราคาทำการจ้างเหมาการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ชองโรงเรียนวัดหนองนา วันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557
2557-09-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Microtome จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา วันที่ 26 กันยายน - 15 ตุลาคม 2557 วันที่ 26 กันยายน - 15 ตุลาคม 2557
2557-09-30
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเคื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา - -
2557-09-30
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี วันที่ 29 กันยายน - 10 คุลาคม 2557 วันที่ 29 กันยายน - 10 คุลาคม 2557
2557-09-30
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาณและความดัน จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา - -
2557-09-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคืมมะอุสวนหม่อน ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองว้า วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557
2557-09-29
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรีนนการสอนสำหรับศูณย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557
2557-09-29
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา วันที่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 โรงพยาบาลมหราชนครราชสีมา
2557-09-29
ปรกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชองโรงพยาบาลค่ายสุรนารี วันที่ 26 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 26 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557
2557-09-29
ประกาศสอบราคาซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล)จำนวน 10,000 ลิตร ของสำนักงานอธิการบดี วันที่ 24 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557
2557-09-29
ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-09-29
ประกาสผลประกวดราคาซื้อสารกัมมันตรังสีโคบอลล์ -60 จำนวน 1 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-09-29
ประกาศผลสอบราคาซื้อตลับแผ่นรับภาพสำหรับเครื่องฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เจ.เอฟ.แอดแวน เมด - -
2557-09-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามเ็ดกเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2557 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2557
2557-09-26
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 วันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557
2557-09-26
ประกาศผลประกวดราคาซื้อสารกัมมันตรังสีโคบอลต์-60 จำนวน 1 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-09-26
ประกาศผลสอบราคาซื้อตลับแผ่นรับภาพสำหรับเครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เจ.เอฟ.แอดวาน เมด - -
2557-09-26
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.เทพาลัย - -
2557-09-26
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ของ เทศบาลตำบลบัลลังค์ วันที่ 25 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557 วันที่ 25 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557
2557-09-26
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทที่จำเป็นในการควบคุมโรค ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557
2557-09-26
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ฯ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 วันที่ 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557
2557-09-26
ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์และเศษวัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 675 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชขสีมา - -
2557-09-26
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2557-09-26
ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ของ เทศบาลตำบลโคกสูง - -
2557-09-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระโหลกศรีษะด้วยความเร็วสูงฯ จำนวน 1 ชุด ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 9 ตุลาคม 2557
2557-09-26
ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ของ เทศบาลตำบลโคกสูง - -
2557-09-26
ประกาศสอบราซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 16 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 16 ตุลาคม 2557
2557-09-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ และ วางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรงฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ลำมูล วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557
2557-09-25
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ ชนิดโคมคู่ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557
2557-09-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นความถี่สูงเพื่อลดความปวด จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 - วันที่ 7 ตุลาคม 2557
2557-09-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนซับสามัคคี ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 23 กันยายน 2557 - วันที่ 3 ตุลาคม 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 - วันที่ 3 ตุลาคม 2557
2557-09-25
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาชุมชนเสิงสาง ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 23 กันยายน 2557 - วันที่ 3 ตุลาคม 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 - วันที่ 3 ตุลาคม 2557
2557-09-25
ประกาสผลการสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ที อี คิว - -
2557-09-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื่อจุลินทรีย์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557
2557-09-25
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ จำนวน 2 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557
2557-09-24
ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557
2557-09-24
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายฯ จำนวน 30 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557
2557-09-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ฯ จำนวน 3 สาย ของ อบต.ลำคอหงษ์ วันที่ 24 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557
2557-09-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง วันที่ 24 กันยายน - 8 ตุลาคม 2557 วันที่ 24 กันยายน - 8 ตุลาคม 2557
2557-09-24
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องดักฝุ่นผ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557
2557-09-24
ประกาศประมูลจ้างปรังปรุงระบบประปาผิวดินฯ ของ สนง.เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557
2557-09-24
ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ (แขวนเพดาน) จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครรรชสีมา วันที่ 23 - 31 กันยายน 2557 วันที่ 23 - 31 กันยายน 2557
2557-09-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการใบมีดใช้กำจัดขน(Clipper) จำนวน 10,000 ใบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 9 ตุลาคม 2557
2557-09-23
ประกาศสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหางปลา จำนวน 80,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 กันยายน - 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 20 ตุลาคม 2557
2557-09-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการหลอดทดสอบ ESR จำนวน 60 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557
2557-09-23
ประกาศสอบราคาซื้อชุดวัดความดันสัญญาณชีพผู้ป่วยฯ จำนวน 2,400 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 กันยายน - 14 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 14 ตุลาคม 2557
2557-09-23
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดที่ไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 31 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557
2557-09-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ฯ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557
2557-09-23
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดเอนไซม์ จำนวน 100 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 กันยายน - 13 ตุลาคม 2557
2557-09-23
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด(ULTRASONIC DISSECTOR/ASPIRATOR) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 วันที่ 18 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557
2557-09-23
ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ - -
2557-09-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 4 อัตรา ของ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ วันที่ 19 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 19 - 29 กันยายน 2557
2557-09-22
ประกาศยกเลิกประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ของ อบต.หนองขาม - -
2557-09-22
ประกาศประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ของ เทศบาลตำบลห้วยแถลง วันที่ 18 - 30 กันยายน 2557 วันที่ 18 - 30 กันยายน 2557
2557-09-22
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.เทพาลัย วันที่ 19 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 19 - 29 กันยายน 2557
2557-09-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานผลิตน้ำประปาฯ จำนวน 2 คน ของ สนง.เทศบาลตำบลตลาดแค - -
2557-09-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 วันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557
2557-09-19
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ ของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก วันที่ 18 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 18 - 26 กันยายน 2557
2557-09-19
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกฯ จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-09-19
ประกาศผลสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นจำนวน 90 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. ได้แก่ บจก.ฮอสปีเเทค - -
2557-09-19
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 88 รายการ วันที่ 19 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557 วันที่ 19 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557
2557-09-19
ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ จำนวน 139 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-09-18
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชีสมา - -
2557-09-18
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ ที่สถานีอนามัยโนนตาเถร ของ รพ.โนนแดง วันที่ 18 - 30 กันยายน 2557 วันที่ 18 - 30 กันยายน 2557
2557-09-18
ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-09-19
ประกาศผลสอบราคาซื้อผืนตาข่ายชนิดอัลตราโปร เมชฯ จำนวน 60 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-09-18
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 18 - 6 ตุลาคม 2557 วันที่ 18 - 6 ตุลาคม 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ลำมูล วันที่ 17 - 30 กันยายน 2557 วันที่ 17 - 30 กันยายน 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ตะคุ วันที่ 17 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 17 - 29 กันยายน 2557
2557-09-18
ประกาศซื้อพร้อมติดตั้งสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร รายการกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 17 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 17 - 22 กันยายน 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อสารการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษาสำหรับเด็กเล็กฯ ทั้ง 5 แห่ง ของ อบต.ดงใหญ่ - -
2557-09-18
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อเข่าชนิดที่ส้วนรับน้ำหนักเคลื่อนที่ไหวได้ จำนวน 26 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 - 2 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 2 ตุลาคม 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 - 30 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 30 กันยายน 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วยขณะและหลังผ่าตัด จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนรราชสีมา วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาซื้อ รายการชุดข้อเทียมทางมะเร็งกระดูกต้นขาส่วนล่างแบบใช้หรือไม่ใช้สารยืดกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 - 1 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 1 ตุลาคม 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง NST ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 29 กันยายน 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเจาะกรอกกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 - 2 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 2 ตุลาคม 2557
2557-09-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (LED) ของ สนจ.นม. วันที่ 15 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 18 กันยายน 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บเกล็ดเลือด จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 - 1 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 1 ตุลาคม 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน วันที่ 18 - 3 ตุลาคม 2557 วันที่ 18 - 3 ตุลาคม 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในฯ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาศซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 22 - 6 ตุลาคม 2557 วันที่ 22 - 6 ตุลาคม 2557
2557-09-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณโดยรอบ ของ สนจ.นม. วันที่ 1 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 19 กันยายน 2557
2557-09-18
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก - -
2557-09-18
ประกาศผลการสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจสำหรับท่อทางเดินน้ำดีชนิดวีดิทัศน์(ERCP)จำนวน 1 เครื่อง - -
2557-09-18
ประกาศสอบราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (16 Slice) และ (64 Slice) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557
2557-09-18
ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วบแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัต จำนวน 2 เครื่อง - -
2557-09-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 11 อาคาร ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 15 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 17 กันยายน 2557
2557-09-18
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาซื้อเตียงฟลาวเลอร์ชนิดเตียงไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - -
2557-09-18
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 28 รายการ ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - -
2557-09-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 17 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 17 - 29 กันยายน 2557
2557-09-17
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลโชคชัย วันที่ 16 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 16 - 26 กันยายน 2557
2557-09-17
ประกาศจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557
2557-09-17
ประกาศสอบราคาจ้างสงเคราะห์บ้านผู้ยากไร้ จำนวน 11 หลัง ของเทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557
2557-09-17
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักเวรและห้องพักแพทย์ ของรพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557
2557-09-17
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยบาลสูงเนิน วันที่ 15 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 25 กันยายน 2557
2557-09-17
ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ครั้งที่3) ของ สนง.เทศบาลตำบลแซะ วันที่ 17 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 17 - 25 กันยายน 2557
2557-09-17
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 21 รายการ ของม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 17 - 1 ตุลาคม 2557 วันที่ 17 - 1 ตุลาคม 2557
2557-09-17
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-09-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 16 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 16 - 26 กันยายน 2557
2557-09-16
ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งฯ จำนวน 19 จุด ๆ ละ 8 จุด ของ สนง.เทศบาลนครนคราชสีมา วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557
2557-09-16
ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งฯ จำนวน 19 จุด ๆ ละ 8 จุด ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557
2557-09-16
ประกาศประมูลจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น3 ของ สนง.เทสบาลนครนครราชสีมา วันที่ 15 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 23 กันยายน 2557
2557-09-16
ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ, อำนวยการ พร้อมลิฟต์ผู้ป่วย 3 ชั้น และทางเดินเชื่อม ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - -
2557-09-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา จำนวน 1 รายการ ของ ร.ร.บ้านหนองยาง วันที่ 15 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 25 กันยายน 2557
2557-09-16
ประกาศประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 75 MG .สำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี - -
2557-09-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศุนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน ของ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557
2557-09-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาและสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 2 โครงการ วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองบัวละคร วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศประมูลจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ซอยภูธร หมู่ที่ 4 ชุมชนที่ 13 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 15 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557
2557-09-15
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.บ้านแปรง - -
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารโรงอาหารนักเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 16 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 16 กันยายน 2557 - วันที่ 1 ตุลาคม 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 15 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 25 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านอุโลก หมู่ที่ 4 และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านหัน หมู่ที่7 ของ อบต.ตะคุ วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาการขุดดินเปิดบ่อที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บ่อที่ 5 บ้านสระจระเข้ หมู่ที่ 13 ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเทศบาล 2 ซอย 29 ด้านทิศตะวันออกฯ ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนเทศบาล 1 ซอย 12 ฯ ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ขนาด 15 HP ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างทำนบดิน-ขุดบ่อก่อสร้างพร้อมขุดลอกคลองผันน้ำ (สายที่ 2) ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 12 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 17 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของ รพ.โชคชัย วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ สนง.เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาซื้อมอเตอร์ระบายความร้อนระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศแก้ไขขอรับรายละเอียด/ยื่นซองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26ฯ ของ ร.ร.บ้านด่านเกวียน วันที่ 10 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 22 กันยายน 2557
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ ของ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ - -
2557-09-15
ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายบอกทิศทางและประสัมธ์อาคาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-09-15
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ฯ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราช นม. - -
2557-09-15
ประกาศผลประกวดราคารายการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราช นม. - -
2557-09-15
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อ รายการข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดที่ไม่ใช้สารยืดกระดูก(THR) จำนวน 31 ชุด ของ รพ.มหาราช นม. - -
2557-09-15
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 86,900 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 23 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 9 รายการ 22 ชุด ของ อบต.จอหอ วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ฯ ของ อบต.ชีวึก วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ ของ อบต. ตะโก วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองสามเสย หมู่9 ของ อบต.จระเข้หิน วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างร้านเพชรลำภู ของ สนง.เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 11 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 16 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ - -
2557-09-12
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านเลือดไทย หมู่ที่ 8 ของเทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557
2557-09-12
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหมูสี วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557
2557-09-12
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ของโรงเรียนบ้านท่าอ่าง วันที่ 11 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 23 กันยายน 2557
2557-09-12
สอบราคาทำการจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช 205/26 ของโรงเรียนบ้านบุกระโทก วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 22 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ - -
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ - -
2557-09-12
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ - -
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ถนนประสานสมุทร ฯ หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 11 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 23 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศประมูลจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 26 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที (นมพาณิชย์) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศประมูลจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียน ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ สนง.เทศลบาลนครนครราชสีมา วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังอาคาร สนง.กองสวัสดิการสังคม (ห้องประชุมเดิม) ของ สนง.เทศบาลนครนคราชสีมา วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมห้องกองสวัสดิการสังคม ชั้น 2 ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องยนต์) จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 ของ สนง.นครนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 25 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 โครงการ ของ รพ.ห้วยแถลง วันที่ 12 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 12 - 26 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของ ร.ร.บ้านพิชิตคเชนทร์ วันที่ 11 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 23 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 2 รายการ ของ สนง.เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกวศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวการจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 10 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 22 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 10 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 22 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อบริการน้ำประปาหมู่บ้านทรัพย์อุดม ของ สนง.เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ของ รพ.แก่งคอย วันที่ 8 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 19 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้สารละลายและยาระงับปวดทางหลอดเลือดด้วยกระบอกฉีดยา (PCA) จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 30 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 30 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาซื้อระบบควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์ 44 ตู้ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 29 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 29 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาซื้อรถฉีดยาสแตนเลสฯ จำนวน 14 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนหนองม่วง2 ของ สนง.เมืองบัวใหญ่ วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมตู้เย็นเก็บศพฯ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมฝาเพดานและระบบกันซึมอาคารผู้ป่วย 5 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการอาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557
2557-09-12
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตรวจตราส่วนหน้า (Slit Lamp) จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดย บจ.ฮอลลิวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล - -
2557-09-12
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดย หจก.ไอทีโปรเจค - -
2557-09-12
ประกาศผลสอบราคาซื้อรถโดยสร(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดย บจ.โตโยต้าไทยเย็น - -
2557-09-12
ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดย บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2557-09-12
ประกาศผลการสอบราคาซื้อ รายการตัวกรองเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 30,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด - -
2557-09-12
ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดย บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค(ประเทศไทย) จำกัด - -
2557-09-12
ประกาศผลราคาซื้อชุดให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำแบบ 2 รู จำนวน 1,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-09-12
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล - -
2557-09-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง วันที่ 10 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 25 กันยายน 2557
2557-09-11
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ของ อบต.เมืองคง - -
2557-09-11
ประกาศสอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. เรียบคลองยาว สายบ้านดอนใหญ่ หมู่1 - บ้านไทรโยก หมู่5 ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557
2557-09-11
ประกาศ่สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. โดยการเททับเส้นทางเดิม บ้านหนองตะคลองใหญ่ หมู่5 ของ อบต.โนนออ วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557
2557-09-11
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านอยู่สบาย2 ของ อบต.หัวทะเลย วันที่ 11 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 22 กันยายน 2557
2557-09-11
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 25 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 25 กันยายน 2557
2557-09-11
ประกาศสอบราคาซื้อเจลสำหรับทาหล่อลื่น จำนวน 144,000 ซอง ของรพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557
2557-09-11
ประก่าศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่10 ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557
2557-09-11
ประกาศสอบราคาขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่10 ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 11 - 24 กันยายน 2557
2557-09-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557
2557-09-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนหนองม่วง2 ของ สนง.เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557
2557-09-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 ร.ร.บ้านด่านเกวียน วันที่ 10 - 20 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 20 กันยายน 2557
2557-09-11
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 ของ ร.ร.บ้านด่านเกวียน - -
2557-09-11
ประกาศผลจ้างปรับปรุงห้องสำหรับแพทย์ Audit เวรระเบียน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.แคนไอ เวิร์ค - -
2557-09-10
ประกาศจ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจการผลงาน จำนวน 4,000 เล่ม ของ สนง.เทศบาลหัวทะเล วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 23 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม วันที่ 9 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 23 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย/หญิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนท้าว ของ อบต.เมืองปราสาท วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 10 - 24 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง วันที่ 9 - 24 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 24 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาฯ จำนวน 9 ชุด ของ อบต.บ้านแปรง วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.วังกะทะ วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนานาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประปีงบประมาณ 2558 ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 22 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างที่จอดรถขนาดใหญ่ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ของ สนง.เทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์ ของ สนง.เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุและจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 18 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศประมูลซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล จำนวน 1 ระบบ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต. ดอนตะหนิน วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.บ้านวัง - -
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง วันที่ 8 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 23 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ของ อบต.เทศบาลตำบลขามสะแกแสง วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สันติสุขซอย 8/3 ของ สนง.เทศบาลตำบลขามสะแกแสง วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 8 - 23 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 23 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง - ก๊าซในเลือด ชนิด 450 เทสต์ จำนวน 84 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศประกวดราคาซื้อนำยาตรวจวัด CD4+Lymphocyte จำนวน 20,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องน้ำยาเจือจางเลือด จำนวน 700 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก จำนวน 930,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชีสมา วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่สำหรับผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดท่อระบายทรวงอกระบบ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 19 กันยายน 2557
2557-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 ประปีงบประมาณ 2557 ของ ร.ร.บ้านด่านเกวียน วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557
2557-09-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 3 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 17 กันยายน 2557
2557-09-09
ประกาศประมูลซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล จำนวน 1 ระบบ ของ สนง.เทสบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 17 กันยายน 2557
2557-09-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดครอบคุมด้วยความดัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 9 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 26 กันยายน 2557
2557-09-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 9 - 26 กันยายน 2557 วันที่ 9 - 26 กันยายน 2557
2557-09-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.หนองบัว วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557
2557-09-09
ประกาศประมูลจ้างงานก่อสร้างตามโครงการปรังปรุงประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ 13 ของ อบต.หนองงูเหลือม วันที่ 8 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 16 กันยายน 2557
2557-09-09
ประกาศประมูลซื้ออุปกรณออกกำลังกายกลางแจ้ง (ฟิสเนส) จำนวนไม่น้อยกว่า 15 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 17 กันยายน 2557
2557-09-09
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557
2557-09-09
ประกาสสอบราคาซื้อเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายฯ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 18 กันยายน 2557
2557-09-09
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนอน จำนวน 5 รายการ ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557
2557-09-08
ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่10 ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557
2557-09-08
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก(คุ้มบ่อโยก)และซ่อมสร้างถนนหินคลุก(คุ้มหนองหิน) หมู่10 บ้านตะเคียงทอง ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557
2557-09-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ที่ทำการ อบต.ดงใหญ่ ของ อบต.ดงใหญ่ วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557
2557-09-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านวังกะทะ หมู่4 และ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองสองห้อง หมู่13 ของ อบต.วังกะทะ วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557
2557-09-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557
2557-09-08
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร ณ บริเวณ สี่แยกบ้านชาติชาย หมู่2 บ้านโนนไม้แดง วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 18 กันยายน 2557
2557-09-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสวนสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ ภูมิทัศน์นอกอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 8 - 22 กันยายน 2557
2557-09-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลพื้นที่ปลูกหญ้า ณ อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 5 - 15 กันยายน 2557
2557-09-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย BETANECHOL CHLORIDE 10 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 5 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 22 กันยายน 2557
2557-09-08
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รวม 14 เครื่อง ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 4 - 15 กันยายน 2557
2557-09-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 15 กันยายน 2557
2557-09-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 15 กันยายน 2557
2557-09-08
ประกาศสอบราคาจ้างทำประตูบานเลื่อนพับสแตนเลส จำนวน 1 อัน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 2 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 2 - 19 กันยายน 2557
2557-09-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำป้ายนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าวฯ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-09-05
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 5 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557
2557-09-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านโค้งเจริญ หมู่ที่ 3 ของ อบต.มาบกราด วันที่ 4 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 4 -19 กันยายน 2557
2557-09-05
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย และ เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.นางรำ วันที่ 4 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 4 - 15 กันยายน 2557
2557-09-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ของ อบต.มาบกราด วันที่ 4 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 4 -19 กันยายน 2557
2557-09-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 4 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 4 - 22 กันยายน 2557
2557-09-05
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ อบต.ประสุข - -
2557-09-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศจำนวนไม่เกิน 45 ที่นั่ง ฯ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-09-05
ประกาศประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 11 กันยายน 2557 วันที่ 16 กันยายน 2557
2557-09-05
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุห้ามเลือดละลายได้ชนิดละลายได้ จำนวน 150 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 19 กันยายน 2557
2557-09-05
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 1,800 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 11 กันยายน 2557 วันที่ 16 กันยายน 2557
2557-09-05
ประกาศประมูลราคาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร วันที่ 1 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557
2557-09-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร และ พื้นที่บริเวณโดยรอบ ของ สำนักงานจังหวัดสกลนคร วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-09-05
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ตะคุ วันที่ 3 - 17 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 17 กันยายน 2557
2557-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล และ จ้างโครงการปูผิวจราจรลาดยางแบบ แอลฟัลติกส์คอนกรีต ของ เทศบาลตำบลสุรนารั วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557
2557-09-04
ประกาศประมูลราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตรฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลช่องแมว วันที่ 3 - 11 กันยายน 2557 วันที่ 19 กันยายน 2557
2557-09-04
ประกาศแก้ไขรายละเอียดการประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา - -
2557-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 6 รายการ ของ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา วันที่ 3 - 18 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 18 กันยายน 2557
2557-09-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 19 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 19 กันยายน 2557
2557-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ของ สนง.ศาลปกครองนครราชสีมา วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557
2557-09-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านเสมา หมู่ที่6 ฯ ของ อบต.เมืองนาท วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557
2557-09-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 2 -16 กันยายน 2557 วันที่ 2 - 16 กันยายน 2557
2557-09-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล. ฯ ของ เทศบาลตำบลสระพระ วันที่ 2 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-09-03
ประกาศสอบราคาซื้อชุดศูนย์กลางพร้อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจฯและเตียงคลอดระบบไฟฟ้า ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 2 - 22 กันยายน 2557 วันที่ 2 - 22 กันยายน 2557
2557-09-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านช่างปูน ฯ จำนวน 17 รายการ ของ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557 วันที่ 3 - 16 กันยายน 2557
2557-09-03
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนฯ , ก่อสร้างถนน คสล. , ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีล ของ เทศบาลตำบลสีมาใงคล วันที่ 1 - 12 กันยายน 2557 วันที่ 22 กันยายน 2557
2557-09-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร วันที่ 1 - 12 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 12 กันยายน 2557
2557-09-03
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเปิดซองสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ หจก.เพชรเทวัญอิมเมจ - -
2557-09-03
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำบนดินและขุดบ่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเจรียว ของ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 1 - 4 กันยายน 2557 วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-09-03
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล - -
2557-09-03
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส - -
2557-09-03
ประกาศผลซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 450,000 tubes ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-09-03
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนฯ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) - -
2557-09-03
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยา ฯ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) - -
2557-09-03
ประกาศผลซื้อ Tc-99m Generator ขนาด 12 GBq จำนวน 25 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย) - -
2557-09-03
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) - -
2557-09-02
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ของ อบต.เทพาลัย วันที่ 1 - 9 กันยายน 2557 วันที่ 17 กันยายน 2557
2557-09-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.กฤษณา วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557
2557-09-02
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 27 รายการ ของ อบต.ท่าลาด วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557
2557-09-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557
2557-09-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังบ้านนายไล โกบกระโทก ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 1 - 11 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 11 กันยายน 2557
2557-09-02
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่3) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 2 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 2 - 15 กันยายน 2557
2557-09-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลิฟท์ อาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม และอำนวนการ ของ รพ.โนนไทย วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557
2557-09-02
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 - 5 กันยายน 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557
2557-09-02
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 - 4 กันยายน 2557 วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-09-02
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 88 รายการ ของ อบต.พังเทียม วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557
2557-09-01
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 148 รายการ (7ประเภท) ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557 วันที่ 1 - 15 กันยายน 2557
2557-09-01
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขต เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ - -
2557-09-01
ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-09-01
ประกาศสอบราคาซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-09-01
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานีอนามัยบ้านโจด ของ สถานีอนามัยบ้านโจด ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-09-01
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านกรวย หมู่ที่ 12 - บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 และ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ดอนตะหนิน วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-09-01
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล. ทางแยกโรงอาหาร ม.เก่า จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557
2557-09-01
ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 1 - 12 กันยายน 2557 วันที่ 17 กันยายน 2557
2557-09-01
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 16 ชุด (ครั้งที่ 2 ) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-09-01
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-09-01
ประกาศผลซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ จำนวน 36 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สเปซเมด - -
2557-08-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กฯ จำนวน 176 ฝา ของ อบต.บ้านเกาะ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาจ้างทำป้าย POLICE , ทำป้ายบอกทาง 5 ชุด และ ป้ายชื่ออาคาร ฯ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองขาม วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมุ่ที่ 15 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 8 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 4 , บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 12 และ บ้านจาน หมู่ที่ 13 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 5 และ บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปื้ดอหมู่ที่ 6 และ บ้าน หนองซาด หมู่ที่ 9 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสะแกเครือ หมู่ที่ 2 และ บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 4 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 15 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 รายการ ของ อบต.ตาจั่น วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 148 รายการ (7ประเภท) ของ เทศบาลตำบลโคกสูง - -
2557-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หลุ่งตะเคียน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกฯ , ก่อสร้างรั้ว คสล. , ติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสาย ของ อบต.กุดจิก วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนหัวหนอง 1 (ฝั่งทิศใต้) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการ อพ.สธ จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 2 ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 8 ชุด ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก รวม 3 รายการ ของ อบต.ลำมูล วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ของ อบต.จระเข้หิน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์เครนกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ ฮีโน่ สีเขียว หมายเลขทะเบียน 83 7635 นครราชสีมา ของ เทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 22 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 22 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส ฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจสำหรับท่อทางเดินน้ำดีชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล 4 ด้านทิศตะวันตก ของ อบต.ขามสะแกแสง วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศผลซื้อเครื่อง Nasometer สำหรับฝึกการพูด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มารุ่งโรจน์ - -
2557-08-28
ประกาศผลซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA ในหลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) - -
2557-08-27
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารข้าวสาร จำนวน 174 รายการ และ เชื้อเพลิงหุงต้ม(แก็ส) จำนวน 2 รายการ ของ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 12 กันยายน 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สายบ้านหัน ถึง กุดหว้า บ้านหันใต้ หมู่ที่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย ของ อบต.ตะคุ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง จำนวน 300 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดเคลือบยา Everolimus จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 23 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 23 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพัก (จำนวน 6 หลัง) ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อำเภอวังน้ำเขียว ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม ตำบลขนงพระ ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) สายบ้านเขาจันทน์หอม-ถ้ำอิติปิโส หมู่ที่ 9 ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศยกเลิกซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ของ อบต.ชีวึก - -
2557-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังน้ำท่วมภายในตำบลตูม หมู่ที่ 1-16 ของ อบต.ตูม วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทการเกษตร และ เครื่องสูบน้ำบาดาล รวม 3 รายการ ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุง ขนาด 350 ซีซี จำนวน 12,000 ถุง และ ขนาด 450 ซีซี จำนวน 8,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อAnti-Human Globulin Anti-lgG, C3d : polyspecific Cassette จำนวน 93,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำภายในชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคา 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศผลจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ - -
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 36 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามเปตอง สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามตะกร้อ สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ลาดจอดรถข้างอาคารสำนักงานศูนย์เยาวชน สรุนารี สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ และ ปรังปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างแผงป้องกันการกัดเซาะ คสล. บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ของ อบต.บ้านเกาะ - -
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างกำแพงดิน จำนวน 3 รายการ ของ เทศบาลตำบลพุดซา วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน ของ เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. และเทคอนกรีตทับหลังท่อ ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด (14 รายการ) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ของ เทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (เป็นรายสิ่ง) จำนวน 1 ชุด ของ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 วันที่ 4 กันยายน 2557 - วันที่ 15 กันยายน 2557 วันที่ 25 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงฟลาวเลอร์ชนิดเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศประกวดราคาซื้อ Asphalt Concrete Mixing Plant (มอก.815) จำนวน 1 งาน ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 5 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้อมยามจุดตรวจ จำนวน 8 หลัง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะเภาหนุน หมู่ที่ 2 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-08-25
ประกาศผลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สายออ ได้แก่ หจก.เลิศมณีก่อสร้าง , หจก.ภู่สกุลทรัพย์ และ หจก.คลองแค - -
2557-08-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ของ สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหัวเกลียว จำนวน 80,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย LOSARTAN TAB 50 MG. จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนหนองขาม 4 (ตรงข้ามโรงเรียนวัดประชานิมิตร) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 20 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง และ เครื่อง ปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณอาคารศาลจังหวัด และ อาคารและบริเวณอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการฯ ของ ศาลจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 15 รายการ ของ เทศบาลตำบลลำนางแก้ว วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2557-08-22
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานขนส่งฯ พร้อมบ้านพักอาศัยข้าราชการ และบริเวณโดยรอบสำนักงาน ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุเมธ-สามแยกบ้านนายรินทร์ บ้านโจด หมู่ที่ 4 ของ อบต.หนองมะนาว วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4060 นม. ของ อบต.บ้านเกาะ วันที่ 21 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ วันที่ 21 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายศรีพลรัตน์ ชุมชนตลาดเก่า ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหาร จำนวน 184 รายการ และ ประเภทข้าวสาร จำนวน 1 รายการ ของ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 17 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บ้านเหลื่อม วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของ สถานีอนามัยตลาดแค อ.โนนสูง วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพในร่างกาย จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย SITAGLIPTIN TAB. 100 MG. ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 21 กันยายน 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อจานเพาะเชื้อพลาสติก ชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 240,000 จาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 56000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-21
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.วังกะทะ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557
2557-08-21
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 4 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-21
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-21
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 58 รายการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส - -
2557-08-21
ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 7 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ หจก.ที.พี.รุ่งเรือง - -
2557-08-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน (ภานในและภายนอก) ของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 วันที่ 20 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 - 29 สิงหาคม 2557
2557-08-21
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก (ใช้แก๊ส) จำนวน 1 คัน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-21
ประกาศผลจ้างบริการถ่ายเอกสาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ร้าน กรุงเทพฯ โอ.เอ เซอร์วิส - -
2557-08-21
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2557-08-21
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ขนาด 6.0 มม. ชนิด Optics เป็น Aspheric ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2557-08-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการลดต้นทุนการผลิต ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ อบต.ลำคอหงษ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง และ ก่อสร้างถนน คสล. รวม 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเสมหะเพื่อส่งตรวจทางจุลชีววิทยา จำนวน 10,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 0.014ฯ และ ส่วนปลายตีบชนิดเรื้อรัง 0.014ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อตลับแผ่นรับภาพสำหรับเครื่อง Computed Radiography ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกเฉพาะส่วน จำนวน 10 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศประกวดราคาซื้อสารกัมมันตรังสีโคบอลต์-60 จำนวน 1 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาต่อเติมอาคารสถานีอนามัยเป็นห้องแพทย์แผนไทย , ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล และ ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ของ สสจ.นม วันที่ 19 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน และ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน 1 คัน ของ สสจ.นม วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าทางหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน ชนิดต่างๆ จำนวน 1 รายการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557
2557-08-20
ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.โนนสำราญ - -
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รวม 8 เครื่อง ของ รพ.คง วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-19
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ก่อสร้างรั้วทางเข้า-ออก และป้ายสำนักงาน อบต.นางรำ ของ อบต.นางรำ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาโล หมู่ที่ 14 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 รายการ ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเรือยาวประเพณี (เทพมาลัยทอง) ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ ของ เทศบาลตำบลช่องแมว วันที่ 18 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 - 29 สิงหาคม 2557
2557-08-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
2557-08-19
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำหรับแพทย์ Audit เวชระเบียน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-19
ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ จำนวน 131 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ - -
2557-08-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 28 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 28 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. , ก่อสร้างประปาบาดาล , ขุดลอกหนองจาน , ปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน รวม 6 รายการ ของ อบต.โนนยอ วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 (ครั้งที่2) ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพง คสล. ของ อบต.ดงใหญ่ วันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) หมู่ 7 บ้านประดู่บาก ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) เส้รทางหลัก ม.4,ม.6,ม.8 และ ม.9 ฯ หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเดก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่1-3 ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 15 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 29 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย 20 ชุมชนตลาดแค หมู่ 2 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 3 (หนองสะแก) ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ 12 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ - -
2557-08-18
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย LERCANIDIPINE 10 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุนารี วันที่ 15 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-18
ประกาศผลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ หจก.ชัยสวัสดิ์ วิศวกรรม - -
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนรัฐพัฒนา (ช่วงที่ 1) ข้างร้าน ส.โรงกลึง ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ โดยจัดหารถมีที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 230 ที่นั่ง ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ โดยจัดหารถมีที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 160 ที่นั่ง ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติม ตกแต่ง ห้องทันตกรรม จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ชุมพวง วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 28 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 5700 Ansi จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 141 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 533 รายการ และเศษวัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 1 กอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจตาส่วนหน้า จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาซื้อชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 32 ชุด ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศผลซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต ขนาด 45 คิว จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอฟฟินิเท็ค - -
2557-08-18
ประกาศผลซื้อรถบรรทุกเครื่องมือทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตังปักโคราช - -
2557-08-18
ประกาศผลซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-08-18
ประกาศผลจ้างปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.แคนไอ เวิร์ค - -
2557-08-15
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างภายในตำบลปรุใหญ่ จำนวน 14 โครงการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ จำนวน 1 โครงการ และ จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หนองหว้า วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น แบบ Titanium จำนวน 90 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองชนิดประสิทธิภาพสูง จำนวน 500 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 31 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทนน) สถานนีตำรวจภูธรบ้านหัน และ สถานีตำรวจภูธรกระชอน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ของ งานซ่อมแซมคันคลองพร้อมดาดอคนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMC ฯ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ - -
2557-08-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ วางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพร้อมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 94 รายการ ของ อบต.คลองเมือง วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ - -
2557-08-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายลานอเนกประสงค์และรางระบายน้ำ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนสะแกงาม 6 ชุมชนสะแกงาม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 15 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดและก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 รายการ ของ อบต.ตะคุ วันที่ 8 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 26 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 148 รายการ (7ประเภท) ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 8 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 27 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมน หมู่ที่ 16 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง , ก่อสร้างถนน คสล. , ก่อสร้างถนนลูกรัง และ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อไขการประมูลจ้าง ของ อบต.สายออ - -
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 9 โครงการ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟถนน 18 จุด ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะ จำนวน 3 รายการ ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 8 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายแบบตั้งโต๊ะและเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 2 รายการ ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 8 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 21 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนหินคลุก รวม 4 โครงการ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ หจก.ชัยสวัสดิ์ วิศวกรรม , หจก.ศรีประทาย ก่อสร้าง , หจก.ที.พี.รุ่งเรือง - -
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร ของ อบต.ตลาดไทร วันที่ 7 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 26 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 4 - 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกฝึกพูด ห้องธุรการและเก็บวัสดุ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบสัญญาณเรียกพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-08-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร คสล. (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ของ อบต.คลองเมือง วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557
2557-09-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ อบต.สูงเนิน วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลพันคุง วันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ , แบบธรรมดา , แบบดับเบิ้ลแค็ป รวม 3 คัน ของ สนง. สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 21 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อตลับบรรจุลวดไททาเนียมเย็บลำไส้ และ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายชนิดอัลตราโปร เมช จำนวน 60 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 450,000 tubes ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้บ้านพักรับรอง จำนวน 4 หลัง ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลวังหิน จำนวน 3 ศูนย์ ของ เทศบาลตำบลวังหิน วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนซับสามัคคี (ด้านที่เหลือ) ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 7 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 18 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ฯ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหาร และข้าวสาร จำนวน 150 รายการ ของ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้านโยธา สถานีไฟฟ้าโชคชัย 2 (ชั่วคราว) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตขยายเชื้อราในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าวฯ จำนวน 1 ชุด ของ สนง.สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ - -
2557-08-08
ประกาศผลซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล - -
2557-08-08
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2557-08-08
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-08-08
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) และ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส - -
2557-08-07
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ อบต.พันชนะ , ปรับปรุงภูมิทัศน์ดินถมหน้า สนง.และทางเข้า และ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ของ อบต.พันชนะ วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาน หมู่ที่ 4 และก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ของ อบต.กำปัง วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 8 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และประตูปิด - เปิด สระน้ำคำพา ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17 และ ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 3 บ้านทับ 6 พัฒนา หมู่ 18 ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 ชุด ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 6 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศขายทอดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 94 รายการ ของ สำนักวิชาการพลังงานเขต 2 วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมทาสีอาคารปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 รายการ ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 4 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 4 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศผลซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โฟกัส เทค - -
2557-08-07
ประกาศผลจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วกันน้ำ ครั้งที่ 3 ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พี คอน เทคโนโลยี ซีสเต็มส์ - -
2557-08-06
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ , เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จำนวน 2 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนกีฬาฯ (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) ครั้งที่ 3 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วัน 7 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาซื้อถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่3) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. และ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รวม 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศขยายเวลาประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกล ฯ จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง ฯ ของ อบต.เมืองเกษตร วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญวัฒนา บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 ของ อบต.เมืองเกษตร วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 5 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 21 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 2,220,000 ลูกบาศก์เมตร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลเมืองบังใหญ่ วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนน บ้านดอนขุนสนิท 1 (ฝั่งทิศใต้) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศผลซื้อหุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ - -
2557-08-06
ประกาศผลซื้อเครื่องมือยึดกระดูกภายใน จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพลาย - -
2557-08-05
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และ วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. รวม 3 โครงการ ของ อบต.ลำมูล วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 161 รายการ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยนาราก และ ติดตั้งระบบก๊าชทางการแพทย์ ที่รพ.ครบุรี ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 18 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จำนวน 1 หลัง ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงนอน จำนวน 30 เตียง พร้อมส่วนประกอบ ณ สนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค 3 (สีคิ้ว) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 30,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำแบบ 2 รู พร้อมชุดใส่สายฯ จำนวน 1,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยา ใช้ทั่วไป และ ใช้กับเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-08-04
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกชนิดคลอดเลนส์ (ECCE) จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ - -
2557-08-04
ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา - -
2557-08-04
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 4 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านวังชมพู หมู่ที่ 10 ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ รวม 234 รายการ ของ อบต.หนองมะนาว วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านโนนสง่า ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด ของ อบต.หนองบัวละคร วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขี้นแต้ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด ของ อบต.หนองบัวละคร วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.หนองบัวละคร ของ อบต.หนองบัวละคร วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสีคิ้ว ระยะที่ 1 หมู่ที่ 6 ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปา และระบบส่งน้ำประปา จำนวน 6 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 - วันที่ 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 - วันที่ 21 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยประทุมบูรพา 11 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความสูงชนิดดิจิตอล ระบบสีและขาวดำ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA ในหลอดทดลอง (PCR) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ 6 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ ของ อบต.ดอนตะหนิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ภายนอกและภายในอาคาร สนง.เมืองพลับพลา ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศประมูลซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองงูเหลือม วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. มุมสระบ้านนายเพิ่ม - บ้านนายสมาน และตกแต่งบ่อพักน้ำสระหนองโทน หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างผนังกันดินริมลำตะคอง จากสะพานมหาชัยไฟทางทิศตะวันออกด้านทิศเหนือ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง X-ray ฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองแซง จังหวัดสระบุรี วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกสายหลังสถานีรถไฟ ฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล - -
2557-07-31
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2557-07-31
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ท่อระบายน้ำ และ ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รวม 5 โครงการ ของ เทศบาลตำหัวทะเล วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2557
2557-07-31
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-31
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ของ อบต.จอหอ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557
2557-07-31
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557
2557-07-31
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Nasometer สำหรับฝึกการพูด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557
2557-07-31
ประกาศสอบราคาซื้อ Tc-99m Generator ขนาด 12 GBq จำนวน 25 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557
2557-07-31
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557
2557-07-31
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ , ถนน คสล. , ถนนหินคลุก และ ปรับปรุงถนนลูกรัง รวม จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.สระว่านพระยา วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศยกเลิกซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสำราญ - -
2557-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ของ อบต.ชีวึก วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด ของ อบต.เมืองคง วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส่วนราชการ จำนวน 5 นาย ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ ของ สนง.สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-08-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal , ก่อสร้างถนน คสล , วางท่อลอดกลม คสล รวม 5 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 400 ถัง ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศสอบราคาซื้อชุดไฟมไฟผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ชุด และ เตียงผ่าตัดม้า จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนหินคลุก จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 1 - 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 รายการ ของ อบต.สระตะเคียน - -
2557-07-29
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 139 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 44 ที่นั่ง ของ สนง.สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านสงวน หมู่ที่ 3 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 4 แห่ง ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ของ อบต.ท่าจะหลุง วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาน้ำบาดาล ณ สนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค 3 (สีคิ้ว) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-08-29
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 120 รายการ ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) - -
2557-07-29
ประกาศผลซื้อ Cassette บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ จำนวน 800 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-07-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 รวม จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ขุดลอกประปาใหม่ , ปรับปรุงระบบประปา และ ก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ด่านช้าง วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ของ อบต.ชีวึก วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ขำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ ของ อบต.ดอนตะหนิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสบอราคาจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนรถไฟ 3 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนโนนใบบัว 5 (ทั้งสองฝั่ง) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 120 รายการ ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ปรับปรุงฯ จำนวน 9 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเขาคอก วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารเก็บของกลาง และก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ จำนวน 36 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อฯ จำนวน 3,275 ลิตร และ วิตามินรวม ชนิดเม็ด จำนวน 4,000 ซอง ของ สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล - -
2557-07-28
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมเคียงคะคาง จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 19 โครงการ (30 งาน) ของ อบต.บ้านเก่า วันที่ 17 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศผลจ้างติดตั้งระบบส่งสัญญาณการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 6 จุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 17 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-25
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานีอนามัยท่าลาดขาว ของ สถานีอนามัยท่าลาดขาว วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-25
ประกาศสอบราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 รายการ ของ อบต.สระตะเคียน วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ของ อบต.หนองตาดใหญ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยงพร้อมหลังคาฯ ณ สนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค 3 (สีคิ้ว) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-24
ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-24
ประกาศผลซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดาน จำนวน 6 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ - -
2557-07-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ และ ปรับปรุงซ่อมแซมฯ จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แคปซีล) สามแยกหมู่ที่ 12 บ้านนายเจริญ ดาวกระโทก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข ของ เทศบาลตำบลขนงพระ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แคปซีล) ช่วงสามแยกผัง 14 - สามแยกสวนกล้วยไม้ หมู่ 12 บ้านผาสุข ของ เทศบาลตำบลขนงพระ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แคปซีล) หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (โรงจอดรถ) และ ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล - -
2557-07-23
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 8 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ที่ 9 , บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 , บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 10 และ ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 110 ฯ ของ อบต.ตลาดไทร วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ซ่อมแซมผิวจราจร คสล. และ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนหนองม่วง 4 (ทั้งสองฝั่ง) และ ถนนบัวใหญ่ 4 (ฝั่งทิศใต้) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคางานบำรุง ดูแล รักษาระบบบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทำลายเม็ดเลือดแดง จำนวน 300 ขวด และ น้ำยานับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว จำนวน 180 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคาม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน 600 ตัว ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ดาด คสล. ข้างลานจอดรถอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านหินดาด วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-22
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.พังเทียม วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น บริเวณสะพานขาว บ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ของ อบต.เมืองคง วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำ คสล. , ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน , ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน(ถังสูง) ของ อบต.มะค่า วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 86 ซุ้ม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเที่ยงธรรม บ้านพวงพยอม ของ เทศบาลตำบลขามทะเล วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 10 ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เพิ่มเติม) จำนวน 4 รายการ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-22
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผล จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โชคชัย วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กและเหล็กเส้นกลมขนาดต่างๆ และ วัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่างๆ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกฝึกพูด ห้องธุรการและเก็บวัสดุ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-22
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-07-22
ประกาศสอบราคาซื้อ T-Way stopcock จำนวน 168,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-07-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย 1/1 หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.สายทางซอยบายพาส หมู่ที่ 3 บ้านบูรณพานิชย์ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-21
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน และ ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-21
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ตะคุ วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบง หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองบง หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย ERYTHROPOLETIN ALPHA 4000 IU จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนววน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาซื้อสว่านเจาะเลื่อยกระดูก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารทรงสูง (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ จำนวน 2 คัน ของ สนง. สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.จักราช วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล (ครั้งที่ 2) จำนวน 16 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ และ ขุดทางระบายน้ำ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล , ก่อสร้างถนนหินคลุก , ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา , ปรับปรุงท่อเมน , ก่อสร้างระบบประปา(บาดาล) ของ อบต.วังกะทะ วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออริเคียว - -
2557-07-18
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 และ ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 ของ อบต.คลองเมือง วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-18
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 54 รายการ ของ อบต.ตูม วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต และ ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ จำนวน 11 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
2557-07-18
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั้นแนล - -
2557-07-18
ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2557-07-18
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มาเคท์ (ไทยแลนด์) - -
2557-07-18
ประกาศผลซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด 3 สูบ 380 V ความจุ 315 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อัลตร้า-คอมเพรสเซอร์ - -
2557-07-18
ประกาศผลซื้อโคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดาน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทคูณ เมดิคอล - -
2557-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.จอหอ วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมกำแพงพนังกั้นน้ำ คสล. และ วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 17 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 16 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 10 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-17
ประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนาดำ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 40 โครงการ ของ การเคะหะแห่งชาติ วันที่ 10 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ (LCD TV) ขนาดๆม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557
2557-07-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ และ วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน จำนวน 125 รายการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 16 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-16
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ประเภทงานทาง จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.หนองไทร วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านซาด หมู่ 6 และ บ้านโนนสามัคคี หมู่ 7 ของ อบต.ชีวาน วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-16
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานีอนามัยท่าลาดขาว ของ สถานีอนามัยท่าลาดขาว วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-16
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ฯ จำนวน2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-16
ประกาศผลซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย - -
2557-07-16
ประกาศผลซื้อกล้องส่องโพรงจมูกและคอชนิดพับงอได้ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ - -
2557-07-16
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-16
ประกาศผลซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-16
ประกาศผลซื้อรถยนต์โดยสารทรงสูง (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-15
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ขนาด 6.0 มม. จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-15
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ และ ซ่อมสร้างผิวทาง เคพซีล จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองระเวียง วันที่ 10 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-15
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนฯ และ ก่อสร้างถนน ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สายออ วันที่ 10 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-15
ประกาศสอบราคาจ้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสระโพธิ์ หมุ่ที่ 9 ของ เทศบาลตำบลพุดซา วันที่ 10 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 - 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-15
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-15
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
2557-07-15
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 18 รายการ ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) วันที่ 8 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
2557-07-15
ประกาศผลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA สีน้ำเงิน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ นายจิรโชติ วงศ์แสงอนันต์ - -
2557-07-15
ประกาศผลจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส - -
2557-07-15
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อด้ามจับมือถือสลายต้อกระจกแบบเข็มสลายต้อกระจกเคลื่อนที่ซ้าย-ขวา จำนวน 2 ด้าม ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2557-07-15
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับเครื่องนึึ่งไอน้ำ จำนวน 2,040 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง - -
2557-07-10
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีสาย Oxygen จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิคอล เทรดดิ้ง - -
2557-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้่าอี้ , เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จำนวน 2 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. บ้านใหม่ป่าตะแบก หมู่ที่ 7 ของ อบต.ตูม วันที่ 9 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-10
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย PITAVASTATIN 2 MG TAB. จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 9 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-10
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งอรุณ , วางท่อระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านโกรกน้ำใส และ บ้านหนองทองคำ ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-10
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 10 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ - -
2557-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าซากพยาธิวิทยา จำนวน 2 ชุด , รถเข็นโค จำนวน 2 คัน , ชุดวัดปริมาณน้ำอิสระ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557
2557-07-10
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 35 ตัว ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สะแกราษฎร์ ซอย 8 ของ เทศบาลตำบลสะแกแสง วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. มิตรภาพ - เลี่ยงเมือง หมู่ 15 บ้านหนองกระดังงา ตำบลจอหอ ของ อบต.จอหอ วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ้านลำเชิงไกร หมู่ที่ 9 และ ถมสระสาธารณะ หมู่ที่ 5 ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 9 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 - 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 400 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 9 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาท้าว (นายวิชัย - ขามทะเล - โคกสูง) ของ อบต.พลกรัง วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 2 บ้านพลกรัง (บริเวณหลัง สภ. พลกรัง) ของ อบต.พลกรัง วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านบึงตะโก (ถนนสายบ้านบึงตะโก - บ้านโคกแขวน) ของ อบต.พลกรัง วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาท้าว (บ้านนายใจ - บ้านกำนันตำบลพลกรัง) ของ อบต.พลกรัง วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 หน้าที่ทำการ อบต.พลกรัง ของ อบต.พลกรัง วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง (บ่อตาแดง - วัดพลกรัง) ของ อบต.พลกรัง วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง (ถนนสายบ้านสะแกกรัง - บ้านโคกแขวน) ของ อบต.พลกรัง วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศยกเลิกแก้ไขประมูลจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 15 โครงการ และแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า วันที่ 8 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชิ้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 พร้อมขนส่ง รวม 150,000 ซอง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 - -
2557-07-09
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 และ 2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ , ซ่อมแซมฝาย , วางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. , วางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. ทดแทนของเดิม ของ อบต.กฤษณา วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนรุ่งธรรม ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนทางหลวง 202 (ฝั่งทิศเหนือ) วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซักเสื้อผ้าผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์น้ำยาและคนงาน จำนวน 6 เดือน ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ตึกรังสี จำนวน 1 งาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮงอุดมชัย - -
2557-07-09
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 26 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หลุ่งตะเคียน วันที่ 7 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 81 รายการ ของ อบต.หนองขาม วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารพร้อมที่แปรงพันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ดอนเมือง วันที่ 7 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อสื้อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 รายการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย DONEPEZIL 10 MG. TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.หนองไทร - -
2557-07-08
ประกาศขายทอดตลาดรถอีแต๋น ของ รพ.สูงเนิน วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องประมวลสัญญาณภาพชุดส่องตรวจลำไส้ใหญ่ PENTAX รุ่น EPK-l จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบส่งสัญญาณการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 6 จุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบสัญญาณเรียกพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกเครื่องมือทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต ขนาด 45 คิว จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (แบบมือถือ) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-07
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ระบบสีและขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 ชุมชน 7 หมู่ที่ 7 และ ปรับปรุงรางระบายน้ำ หน้าบ้านคุณสายน้อย ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 4 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา ในการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ฯ จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส - วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา ในการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ฯ จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส - วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100 รายการ ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 4 - 14 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. , ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินบริเวณที่ทำการ อบต.ตะโก ของ อบต.ตะโก วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายฯ จำนวน 20 ชุด และ ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ สนง.เทศบาล จำนวน 1 หลัง ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศประกวดราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ฯ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ฯ ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2557-07-07
ประกาศผลซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ ร้านธีรพาณิชย์ , หจก.รวมวิทยานครราชสีมา , หจก.เทวัญ ครุภัณฑ์สตีล - -
2557-07-07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 2 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 2 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ รายครุภัณฑ์ จำนวน 6 ประเภท 170 รายการ ของ รพ.สูงเนิน วันที่ 2 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะสแตนเลสผ่าซากสัตว์ใหญ่ จำนวน 6 ตัว และ ชุดเครื่องมือดมยาสลบและเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ของ อบต.หมื่นไวย วันที่ 7 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือยึดกระดูกภายใน จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ถนนดินยกระดับ , ขุดเหมืองส่งน้ำ , วางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์เด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 40 รายการ และ บ้านโนนรัง จำนวน 27 รายการ ของ อบต.แก้งสนามนาง วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระหาด หมู่ที่ 11 และ ทางเข้า - ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.นางรำ วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ซ่อมแซมถนนดินและถนนหินคลุก จำนวน 21 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า วันที่ 3 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ และ วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ คือ ยกเลิกข้อ 4 ในเอกสารประกาศ และ ข้อ 2.5 ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย - -
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 1 เชื่อมกับซอย 3 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 4 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/1 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 4 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศประกวดราคาซื้อยา CELECOXIB CAP .200 MG. จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบผลิตประปาผิวดิน ฯ ของ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด วันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลบึงสำโรง วันที่ 2 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 2 - 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 69 รายการ ของ สนง.ศาลปกครองนครราชสีมา วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างขยายไหล่ทาง คสล. ทางแยกโรงอาหาร ม.เก่า จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-07-04
ประกาศผลซื้อชุดสวนหลอดเลือดดำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชนิดชั่วคราว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านมาบกราด หมู่ที่ 6 สายทางวันเฉลิม ของ อบต.มาบกราด วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ของ อบต.มาบกราด วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cap Seal บ้านโค้งเจริญ หมู่ที่ 3 ฯ ของ อบต.มาบกราด วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองหัวรวก หมู่ที่ 7 ฯ ของ อบต.มาบกราด วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาซื้อถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรัปปรุงถนนผิวจราจร คสล. , ขยายและปรับปรุงถนน , วางท่อระบายน้ำ คสล. และเทคอนกรีตทีบหลังท่อ รวม 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแปรผลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.จักราช วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ ของ อบต.บ้านแปรง วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 สายทางโนนเต็งเชื่อม ฯ ของ อบต.มาบกราด วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-02
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ฯ จำนวน 1 คัน อบต.นิคมสร้างตนเอง วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-02
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 42 รายการ ของ อบต.กุดจิก วันที่ 2 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
2557-07-02
ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ฯ จำนวนประมาณ 1,980 ตัน ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 7 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-02
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
2557-07-02
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
2557-07-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14 และ ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต.หนองบัว วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2557-07-02
ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แรพพอท - -
2557-07-02
ประกาศผลจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำ RO รวมสารกรองและเมมเบรน 6 ท่อน จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-02
ประกาศผลจ้างปรับปรุงสำนักงานและคลินิกบริการของงานอาชีวเวชกรรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ผดุงชีพก่อสร้าง - -
2557-07-02
ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) - -
2557-07-02
ประกาศยกเลินสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2557-07-02
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ (Major Set) จำนวน 3 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย - -
2557-07-02
ประกาศผลซื้อเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Minor Set) จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ - -
2557-07-02
ประกาศผลจ้างปรับปรุงอาคารเวชภัณฑ์คลังยา ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคกกรวดค้าไม้ - -
2557-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ของ อบต.ท่าจำหลุง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำรางยู คสล. ภายในหมู่บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ของ อบต.สระตะเคียน วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 37 รายการ ของ อบต.หนองหว้า วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ของ อบต.หนองขาม วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ซ่อมแซมถนนฯ จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.ไทร วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ และ ซ่อมแซม ปรับปรุง ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อสร้างฯ ภายในตำบลปรุใหย่ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่15 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 87 รายการ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุสนวนนอก หมู่ที่ 7 และ ท่อพีวีซี บ้านตาจั่นใน หมู่ที่ 11 ของ อบต.ตาจั่น วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
2557-06-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
2557-06-30
ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหย่ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
2557-06-30
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.และถนนลาดยาง และ ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 13 โครงการ ของ อบต.ลาดบัวขาว วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
2557-06-30