/Home/                                      
  
ตราสัญลักษณ์  
 
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2558-61  
  แผนพัฒนาจังหวัดปี 2557-60  
  แผนพัฒนาจังหวัดป ี2555-58  
ปราบปรามทุจริต  
กิจกรรมกัลยาณมิตร
ป.ป.ช.

+++ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   
+++ข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
+++ตัวอย่างข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
 แผนปฏิบัติการ ป.ป.ท.ปี2555   
 การจัดทำแผนปฏิบัติ ปปช.ปี2554   
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 174.129.74.186
คุณเข้าชมลำดับที่ 7083118
 หน้าแรก  ข่าวประกวดราคา (Bidding)
  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งกับหน่วยงานเจ้าของประกาศ 
วันที่ประกาศ
รายการ
ซื้อเอกสาร
ยื่นซอง
2557-09-01
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล. ทางแยกโรงอาหาร ม.เก่า จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557
2557-09-01
ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 1 - 12 กันยายน 2557 วันที่ 17 กันยายน 2557
2557-09-01
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 16 ชุด (ครั้งที่ 2 ) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-09-01
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-09-01
ประกาศผลซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ จำนวน 36 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สเปซเมด - -
2557-08-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กฯ จำนวน 176 ฝา ของ อบต.บ้านเกาะ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 16 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาจ้างทำป้าย POLICE , ทำป้ายบอกทาง 5 ชุด และ ป้ายชื่ออาคาร ฯ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองขาม วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมุ่ที่ 15 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 8 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 4 , บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 12 และ บ้านจาน หมู่ที่ 13 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 5 และ บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปื้ดอหมู่ที่ 6 และ บ้าน หนองซาด หมู่ที่ 9 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสะแกเครือ หมู่ที่ 2 และ บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 4 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 15 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 รายการ ของ อบต.ตาจั่น วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 148 รายการ (7ประเภท) ของ เทศบาลตำบลโคกสูง - -
2557-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หลุ่งตะเคียน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกฯ , ก่อสร้างรั้ว คสล. , ติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสาย ของ อบต.กุดจิก วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนหัวหนอง 1 (ฝั่งทิศใต้) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการ อพ.สธ จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 2 ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-29
ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 8 ชุด ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก รวม 3 รายการ ของ อบต.ลำมูล วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ของ อบต.จระเข้หิน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์เครนกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ ฮีโน่ สีเขียว หมายเลขทะเบียน 83 7635 นครราชสีมา ของ เทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 22 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 22 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส ฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจสำหรับท่อทางเดินน้ำดีชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล 4 ด้านทิศตะวันตก ของ อบต.ขามสะแกแสง วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-28
ประกาศผลซื้อเครื่อง Nasometer สำหรับฝึกการพูด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มารุ่งโรจน์ - -
2557-08-28
ประกาศผลซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA ในหลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) - -
2557-08-27
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารข้าวสาร จำนวน 174 รายการ และ เชื้อเพลิงหุงต้ม(แก็ส) จำนวน 2 รายการ ของ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 12 กันยายน 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สายบ้านหัน ถึง กุดหว้า บ้านหันใต้ หมู่ที่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย ของ อบต.ตะคุ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง จำนวน 300 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดเคลือบยา Everolimus จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 23 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 23 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพัก (จำนวน 6 หลัง) ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อำเภอวังน้ำเขียว ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม ตำบลขนงพระ ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) สายบ้านเขาจันทน์หอม-ถ้ำอิติปิโส หมู่ที่ 9 ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศยกเลิกซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ของ อบต.ชีวึก - -
2557-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังน้ำท่วมภายในตำบลตูม หมู่ที่ 1-16 ของ อบต.ตูม วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทการเกษตร และ เครื่องสูบน้ำบาดาล รวม 3 รายการ ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุง ขนาด 350 ซีซี จำนวน 12,000 ถุง และ ขนาด 450 ซีซี จำนวน 8,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อAnti-Human Globulin Anti-lgG, C3d : polyspecific Cassette จำนวน 93,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ตลาดไทร วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำภายในชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคา 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-27
ประกาศผลจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ - -
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 36 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามเปตอง สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามตะกร้อ สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ลาดจอดรถข้างอาคารสำนักงานศูนย์เยาวชน สรุนารี สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ และ ปรังปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างแผงป้องกันการกัดเซาะ คสล. บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ของ อบต.บ้านเกาะ - -
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างกำแพงดิน จำนวน 3 รายการ ของ เทศบาลตำบลพุดซา วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน ของ เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. และเทคอนกรีตทับหลังท่อ ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด (14 รายการ) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ของ เทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (เป็นรายสิ่ง) จำนวน 1 ชุด ของ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 วันที่ 4 กันยายน 2557 - วันที่ 15 กันยายน 2557 วันที่ 25 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงฟลาวเลอร์ชนิดเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศประกวดราคาซื้อ Asphalt Concrete Mixing Plant (มอก.815) จำนวน 1 งาน ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 5 กันยายน 2557
2557-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้อมยามจุดตรวจ จำนวน 8 หลัง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะเภาหนุน หมู่ที่ 2 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-08-25
ประกาศผลจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สายออ ได้แก่ หจก.เลิศมณีก่อสร้าง , หจก.ภู่สกุลทรัพย์ และ หจก.คลองแค - -
2557-08-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ของ สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหัวเกลียว จำนวน 80,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 10 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย LOSARTAN TAB 50 MG. จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนหนองขาม 4 (ตรงข้ามโรงเรียนวัดประชานิมิตร) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 20 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง และ เครื่อง ปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณอาคารศาลจังหวัด และ อาคารและบริเวณอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการฯ ของ ศาลจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 15 รายการ ของ เทศบาลตำบลลำนางแก้ว วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-25
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2557-08-22
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานขนส่งฯ พร้อมบ้านพักอาศัยข้าราชการ และบริเวณโดยรอบสำนักงาน ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุเมธ-สามแยกบ้านนายรินทร์ บ้านโจด หมู่ที่ 4 ของ อบต.หนองมะนาว วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4060 นม. ของ อบต.บ้านเกาะ วันที่ 21 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ วันที่ 21 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายศรีพลรัตน์ ชุมชนตลาดเก่า ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 22 สิงหาคาม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหาร จำนวน 184 รายการ และ ประเภทข้าวสาร จำนวน 1 รายการ ของ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 17 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บ้านเหลื่อม วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของ สถานีอนามัยตลาดแค อ.โนนสูง วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.พิมาย วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพในร่างกาย จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย SITAGLIPTIN TAB. 100 MG. ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 21 กันยายน 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อจานเพาะเชื้อพลาสติก ชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 240,000 จาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 56000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-21
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.วังกะทะ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557
2557-08-21
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 4 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-21
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-21
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 58 รายการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส - -
2557-08-21
ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 7 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ หจก.ที.พี.รุ่งเรือง - -
2557-08-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน (ภานในและภายนอก) ของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 วันที่ 20 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 - 29 สิงหาคม 2557
2557-08-21
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก (ใช้แก๊ส) จำนวน 1 คัน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-21
ประกาศผลจ้างบริการถ่ายเอกสาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ร้าน กรุงเทพฯ โอ.เอ เซอร์วิส - -
2557-08-21
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2557-08-21
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ขนาด 6.0 มม. ชนิด Optics เป็น Aspheric ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2557-08-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการลดต้นทุนการผลิต ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ อบต.ลำคอหงษ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง และ ก่อสร้างถนน คสล. รวม 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเสมหะเพื่อส่งตรวจทางจุลชีววิทยา จำนวน 10,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 0.014ฯ และ ส่วนปลายตีบชนิดเรื้อรัง 0.014ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อตลับแผ่นรับภาพสำหรับเครื่อง Computed Radiography ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกเฉพาะส่วน จำนวน 10 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 11 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศประกวดราคาซื้อสารกัมมันตรังสีโคบอลต์-60 จำนวน 1 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาต่อเติมอาคารสถานีอนามัยเป็นห้องแพทย์แผนไทย , ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล และ ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ของ สสจ.นม วันที่ 19 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน และ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน 1 คัน ของ สสจ.นม วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าทางหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557
2557-08-20
ประกาศประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน ชนิดต่างๆ จำนวน 1 รายการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557
2557-08-20
ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.โนนสำราญ - -
2557-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รวม 8 เครื่อง ของ รพ.คง วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-19
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 9 กันยายน 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ก่อสร้างรั้วทางเข้า-ออก และป้ายสำนักงาน อบต.นางรำ ของ อบต.นางรำ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาโล หมู่ที่ 14 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 รายการ ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเรือยาวประเพณี (เทพมาลัยทอง) ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ ของ เทศบาลตำบลช่องแมว วันที่ 18 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 - 29 สิงหาคม 2557
2557-08-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
2557-08-19
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ฯ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำหรับแพทย์ Audit เวชระเบียน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-19
ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ จำนวน 131 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ - -
2557-08-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 28 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 28 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 2 กันยายน 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. , ก่อสร้างประปาบาดาล , ขุดลอกหนองจาน , ปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน รวม 6 รายการ ของ อบต.โนนยอ วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 (ครั้งที่2) ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพง คสล. ของ อบต.ดงใหญ่ วันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) หมู่ 7 บ้านประดู่บาก ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) เส้รทางหลัก ม.4,ม.6,ม.8 และ ม.9 ฯ หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเดก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่1-3 ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 15 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 29 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย 20 ชุมชนตลาดแค หมู่ 2 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 3 (หนองสะแก) ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ 12 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ - -
2557-08-18
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย LERCANIDIPINE 10 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุนารี วันที่ 15 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-18
ประกาศผลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ หจก.ชัยสวัสดิ์ วิศวกรรม - -
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนรัฐพัฒนา (ช่วงที่ 1) ข้างร้าน ส.โรงกลึง ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ โดยจัดหารถมีที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 230 ที่นั่ง ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ โดยจัดหารถมีที่นั่งรวมไม่น้อยกว่า 160 ที่นั่ง ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติม ตกแต่ง ห้องทันตกรรม จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ชุมพวง วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 28 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 5700 Ansi จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 141 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 533 รายการ และเศษวัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 1 กอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจตาส่วนหน้า จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-18
ประกาศสอบราคาซื้อชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 32 ชุด ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-18
ประกาศผลซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต ขนาด 45 คิว จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอฟฟินิเท็ค - -
2557-08-18
ประกาศผลซื้อรถบรรทุกเครื่องมือทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตังปักโคราช - -
2557-08-18
ประกาศผลซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-08-18
ประกาศผลจ้างปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.แคนไอ เวิร์ค - -
2557-08-15
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างภายในตำบลปรุใหญ่ จำนวน 14 โครงการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 3 กันยายน 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ จำนวน 1 โครงการ และ จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หนองหว้า วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น แบบ Titanium จำนวน 90 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 4 กันยายน 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองชนิดประสิทธิภาพสูง จำนวน 500 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 31 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทนน) สถานนีตำรวจภูธรบ้านหัน และ สถานีตำรวจภูธรกระชอน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ของ งานซ่อมแซมคันคลองพร้อมดาดอคนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMC ฯ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557
2557-08-15
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ - -
2557-08-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ และ วางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพร้อมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 31 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 94 รายการ ของ อบต.คลองเมือง วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ - -
2557-08-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายลานอเนกประสงค์และรางระบายน้ำ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนสะแกงาม 6 ชุมชนสะแกงาม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 15 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดและก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 รายการ ของ อบต.ตะคุ วันที่ 8 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 26 สิงหาคม 2557
2557-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 148 รายการ (7ประเภท) ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 8 - 27 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 27 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 - วันที่ 1 กันยายน 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมน หมู่ที่ 16 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง , ก่อสร้างถนน คสล. , ก่อสร้างถนนลูกรัง และ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อไขการประมูลจ้าง ของ อบต.สายออ - -
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 9 โครงการ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟถนน 18 จุด ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะ จำนวน 3 รายการ ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 8 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายแบบตั้งโต๊ะและเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 2 รายการ ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 8 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 21 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนหินคลุก รวม 4 โครงการ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ หจก.ชัยสวัสดิ์ วิศวกรรม , หจก.ศรีประทาย ก่อสร้าง , หจก.ที.พี.รุ่งเรือง - -
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร ของ อบต.ตลาดไทร วันที่ 7 - 26 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 26 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 4 - 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกฝึกพูด ห้องธุรการและเก็บวัสดุ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบสัญญาณเรียกพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-08-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร คสล. (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ของ อบต.คลองเมือง วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557
2557-09-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ อบต.สูงเนิน วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลพันคุง วันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน จำนวน 3 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ , แบบธรรมดา , แบบดับเบิ้ลแค็ป รวม 3 คัน ของ สนง. สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 21 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อตลับบรรจุลวดไททาเนียมเย็บลำไส้ และ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายชนิดอัลตราโปร เมช จำนวน 60 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 450,000 tubes ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้บ้านพักรับรอง จำนวน 4 หลัง ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลวังหิน จำนวน 3 ศูนย์ ของ เทศบาลตำบลวังหิน วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนซับสามัคคี (ด้านที่เหลือ) ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 7 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 18 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ฯ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหาร และข้าวสาร จำนวน 150 รายการ ของ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557
2557-08-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้านโยธา สถานีไฟฟ้าโชคชัย 2 (ชั่วคราว) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 - วันที่ 5 กันยายน 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557
2557-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตขยายเชื้อราในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าวฯ จำนวน 1 ชุด ของ สนง.สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2557
2557-08-08
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ - -
2557-08-08
ประกาศผลซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล - -
2557-08-08
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2557-08-08
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-08-08
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) และ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส - -
2557-08-07
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ อบต.พันชนะ , ปรับปรุงภูมิทัศน์ดินถมหน้า สนง.และทางเข้า และ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ของ อบต.พันชนะ วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาน หมู่ที่ 4 และก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ของ อบต.กำปัง วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 8 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 18 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และประตูปิด - เปิด สระน้ำคำพา ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17 และ ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 3 บ้านทับ 6 พัฒนา หมู่ 18 ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 ชุด ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 6 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศขายทอดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 94 รายการ ของ สำนักวิชาการพลังงานเขต 2 วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมทาสีอาคารปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 รายการ ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 4 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 4 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557
2557-08-07
ประกาศผลซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โฟกัส เทค - -
2557-08-07
ประกาศผลจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วกันน้ำ ครั้งที่ 3 ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พี คอน เทคโนโลยี ซีสเต็มส์ - -
2557-08-06
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ , เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จำนวน 2 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนกีฬาฯ (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) ครั้งที่ 3 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วัน 7 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาซื้อถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่3) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. และ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รวม 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศขยายเวลาประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกล ฯ จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง ฯ ของ อบต.เมืองเกษตร วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญวัฒนา บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 ของ อบต.เมืองเกษตร วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 5 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 5 - 21 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 2,220,000 ลูกบาศก์เมตร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลเมืองบังใหญ่ วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนน บ้านดอนขุนสนิท 1 (ฝั่งทิศใต้) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-06
ประกาศผลซื้อหุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ - -
2557-08-06
ประกาศผลซื้อเครื่องมือยึดกระดูกภายใน จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพลาย - -
2557-08-05
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 5 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และ วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. รวม 3 โครงการ ของ อบต.ลำมูล วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 161 รายการ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยนาราก และ ติดตั้งระบบก๊าชทางการแพทย์ ที่รพ.ครบุรี ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 18 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จำนวน 1 หลัง ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงนอน จำนวน 30 เตียง พร้อมส่วนประกอบ ณ สนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค 3 (สีคิ้ว) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 30,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำแบบ 2 รู พร้อมชุดใส่สายฯ จำนวน 1,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-05
ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยา ใช้ทั่วไป และ ใช้กับเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-08-04
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกชนิดคลอดเลนส์ (ECCE) จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ - -
2557-08-04
ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา - -
2557-08-04
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 4 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านวังชมพู หมู่ที่ 10 ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ รวม 234 รายการ ของ อบต.หนองมะนาว วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านโนนสง่า ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด ของ อบต.หนองบัวละคร วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขี้นแต้ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด ของ อบต.หนองบัวละคร วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.หนองบัวละคร ของ อบต.หนองบัวละคร วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสีคิ้ว ระยะที่ 1 หมู่ที่ 6 ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปา และระบบส่งน้ำประปา จำนวน 6 รายการ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 - วันที่ 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 - วันที่ 21 สิงหาคม 2557
2557-08-04
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยประทุมบูรพา 11 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความสูงชนิดดิจิตอล ระบบสีและขาวดำ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA ในหลอดทดลอง (PCR) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ 6 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ ของ อบต.ดอนตะหนิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ภายนอกและภายในอาคาร สนง.เมืองพลับพลา ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศประมูลซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองงูเหลือม วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. มุมสระบ้านนายเพิ่ม - บ้านนายสมาน และตกแต่งบ่อพักน้ำสระหนองโทน หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างผนังกันดินริมลำตะคอง จากสะพานมหาชัยไฟทางทิศตะวันออกด้านทิศเหนือ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง X-ray ฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองแซง จังหวัดสระบุรี วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกสายหลังสถานีรถไฟ ฯ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-08-01
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล - -
2557-07-31
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2557-07-31
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ท่อระบายน้ำ และ ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รวม 5 โครงการ ของ เทศบาลตำหัวทะเล วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2557
2557-07-31
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-31
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ของ อบต.จอหอ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557
2557-07-31
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557
2557-07-31
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Nasometer สำหรับฝึกการพูด จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557
2557-07-31
ประกาศสอบราคาซื้อ Tc-99m Generator ขนาด 12 GBq จำนวน 25 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 18 สิงหาคม 2557
2557-07-31
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557
2557-07-31
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ , ถนน คสล. , ถนนหินคลุก และ ปรับปรุงถนนลูกรัง รวม จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.สระว่านพระยา วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศยกเลิกซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสำราญ - -
2557-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ของ อบต.ชีวึก วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด ของ อบต.เมืองคง วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส่วนราชการ จำนวน 5 นาย ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ ของ สนง.สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-08-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal , ก่อสร้างถนน คสล , วางท่อลอดกลม คสล รวม 5 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 14 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 400 ถัง ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศสอบราคาซื้อชุดไฟมไฟผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ชุด และ เตียงผ่าตัดม้า จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนหินคลุก จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 1 - 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 รายการ ของ อบต.สระตะเคียน - -
2557-07-29
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 139 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 44 ที่นั่ง ของ สนง.สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านสงวน หมู่ที่ 3 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 4 แห่ง ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ของ อบต.ท่าจะหลุง วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 15 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาน้ำบาดาล ณ สนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค 3 (สีคิ้ว) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-08-29
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 120 รายการ ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-29
ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) - -
2557-07-29
ประกาศผลซื้อ Cassette บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ จำนวน 800 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-07-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 รวม จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ขุดลอกประปาใหม่ , ปรับปรุงระบบประปา และ ก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ด่านช้าง วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ของ อบต.ชีวึก วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ขำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ ของ อบต.ดอนตะหนิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสบอราคาจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนรถไฟ 3 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนโนนใบบัว 5 (ทั้งสองฝั่ง) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 120 รายการ ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ปรับปรุงฯ จำนวน 9 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเขาคอก วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารเก็บของกลาง และก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ จำนวน 36 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อฯ จำนวน 3,275 ลิตร และ วิตามินรวม ชนิดเม็ด จำนวน 4,000 ซอง ของ สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล - -
2557-07-28
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมเคียงคะคาง จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 19 โครงการ (30 งาน) ของ อบต.บ้านเก่า วันที่ 17 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-28
ประกาศผลจ้างติดตั้งระบบส่งสัญญาณการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 6 จุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 17 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-25
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานีอนามัยท่าลาดขาว ของ สถานีอนามัยท่าลาดขาว วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-25
ประกาศสอบราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 รายการ ของ อบต.สระตะเคียน วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ของ อบต.หนองตาดใหญ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยงพร้อมหลังคาฯ ณ สนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค 3 (สีคิ้ว) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-24
ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-24
ประกาศผลซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดาน จำนวน 6 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ - -
2557-07-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ และ ปรับปรุงซ่อมแซมฯ จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 13 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แคปซีล) สามแยกหมู่ที่ 12 บ้านนายเจริญ ดาวกระโทก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข ของ เทศบาลตำบลขนงพระ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แคปซีล) ช่วงสามแยกผัง 14 - สามแยกสวนกล้วยไม้ หมู่ 12 บ้านผาสุข ของ เทศบาลตำบลขนงพระ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แคปซีล) หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (โรงจอดรถ) และ ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล - -
2557-07-23
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 8 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ที่ 9 , บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 , บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 10 และ ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 110 ฯ ของ อบต.ตลาดไทร วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ซ่อมแซมผิวจราจร คสล. และ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ อบต.หนองจะบก วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนหนองม่วง 4 (ทั้งสองฝั่ง) และ ถนนบัวใหญ่ 4 (ฝั่งทิศใต้) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคางานบำรุง ดูแล รักษาระบบบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทำลายเม็ดเลือดแดง จำนวน 300 ขวด และ น้ำยานับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว จำนวน 180 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 สิงหาคาม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน 600 ตัว ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ดาด คสล. ข้างลานจอดรถอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน จำนวน 1 รายการ ของ โรงเรียนบ้านหินดาด วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-22
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.พังเทียม วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น บริเวณสะพานขาว บ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ของ อบต.เมืองคง วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำ คสล. , ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน , ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน(ถังสูง) ของ อบต.มะค่า วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 86 ซุ้ม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเที่ยงธรรม บ้านพวงพยอม ของ เทศบาลตำบลขามทะเล วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 10 ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 4 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เพิ่มเติม) จำนวน 4 รายการ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-22
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผล จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โชคชัย วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กและเหล็กเส้นกลมขนาดต่างๆ และ วัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่างๆ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกฝึกพูด ห้องธุรการและเก็บวัสดุ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-22
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-07-22
ประกาศสอบราคาซื้อ T-Way stopcock จำนวน 168,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-07-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย 1/1 หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.สายทางซอยบายพาส หมู่ที่ 3 บ้านบูรณพานิชย์ ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-21
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน และ ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-21
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ตะคุ วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบง หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองบง หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนแดง วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 5 สิงหาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย ERYTHROPOLETIN ALPHA 4000 IU จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 1 สิงหาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนววน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาซื้อสว่านเจาะเลื่อยกระดูก จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารทรงสูง (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ จำนวน 2 คัน ของ สนง. สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.จักราช วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล (ครั้งที่ 2) จำนวน 16 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ และ ขุดทางระบายน้ำ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล , ก่อสร้างถนนหินคลุก , ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา , ปรับปรุงท่อเมน , ก่อสร้างระบบประปา(บาดาล) ของ อบต.วังกะทะ วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557
2557-07-21
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออริเคียว - -
2557-07-18
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 และ ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 ของ อบต.คลองเมือง วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-18
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 54 รายการ ของ อบต.ตูม วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต และ ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ จำนวน 11 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
2557-07-18
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั้นแนล - -
2557-07-18
ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2557-07-18
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มาเคท์ (ไทยแลนด์) - -
2557-07-18
ประกาศผลซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด 3 สูบ 380 V ความจุ 315 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อัลตร้า-คอมเพรสเซอร์ - -
2557-07-18
ประกาศผลซื้อโคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดาน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทคูณ เมดิคอล - -
2557-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.จอหอ วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมกำแพงพนังกั้นน้ำ คสล. และ วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 17 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.จอหอ วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 16 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 10 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-17
ประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนาดำ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 40 โครงการ ของ การเคะหะแห่งชาติ วันที่ 10 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ (LCD TV) ขนาดๆม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557
2557-07-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ และ วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน จำนวน 125 รายการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 16 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-16
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ประเภทงานทาง จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.หนองไทร วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านซาด หมู่ 6 และ บ้านโนนสามัคคี หมู่ 7 ของ อบต.ชีวาน วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-16
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557
2557-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานีอนามัยท่าลาดขาว ของ สถานีอนามัยท่าลาดขาว วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-16
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ฯ จำนวน2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-16
ประกาศผลซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย - -
2557-07-16
ประกาศผลซื้อกล้องส่องโพรงจมูกและคอชนิดพับงอได้ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ - -
2557-07-16
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-16
ประกาศผลซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-16
ประกาศผลซื้อรถยนต์โดยสารทรงสูง (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-15
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ขนาด 6.0 มม. จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-15
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ และ ซ่อมสร้างผิวทาง เคพซีล จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองระเวียง วันที่ 10 - 29 กรกฎาคม 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2557-07-15
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนฯ และ ก่อสร้างถนน ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สายออ วันที่ 10 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-15
ประกาศสอบราคาจ้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสระโพธิ์ หมุ่ที่ 9 ของ เทศบาลตำบลพุดซา วันที่ 10 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 - 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-15
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-15
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
2557-07-15
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 18 รายการ ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) วันที่ 8 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
2557-07-15
ประกาศผลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA สีน้ำเงิน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ นายจิรโชติ วงศ์แสงอนันต์ - -
2557-07-15
ประกาศผลจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส - -
2557-07-15
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อด้ามจับมือถือสลายต้อกระจกแบบเข็มสลายต้อกระจกเคลื่อนที่ซ้าย-ขวา จำนวน 2 ด้าม ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2557-07-15
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับเครื่องนึึ่งไอน้ำ จำนวน 2,040 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง - -
2557-07-10
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีสาย Oxygen จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิคอล เทรดดิ้ง - -
2557-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้่าอี้ , เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จำนวน 2 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. บ้านใหม่ป่าตะแบก หมู่ที่ 7 ของ อบต.ตูม วันที่ 9 - 28 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 - 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-10
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย PITAVASTATIN 2 MG TAB. จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 9 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-10
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งอรุณ , วางท่อระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านโกรกน้ำใส และ บ้านหนองทองคำ ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-10
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 10 (ฝั่งทิศตะวันตก) ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ - -
2557-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าซากพยาธิวิทยา จำนวน 2 ชุด , รถเข็นโค จำนวน 2 คัน , ชุดวัดปริมาณน้ำอิสระ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557
2557-07-10
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 35 ตัว ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สะแกราษฎร์ ซอย 8 ของ เทศบาลตำบลสะแกแสง วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. มิตรภาพ - เลี่ยงเมือง หมู่ 15 บ้านหนองกระดังงา ตำบลจอหอ ของ อบต.จอหอ วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ้านลำเชิงไกร หมู่ที่ 9 และ ถมสระสาธารณะ หมู่ที่ 5 ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 9 - 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 - 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 400 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 9 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาท้าว (นายวิชัย - ขามทะเล - โคกสูง) ของ อบต.พลกรัง วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 2 บ้านพลกรัง (บริเวณหลัง สภ. พลกรัง) ของ อบต.พลกรัง วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านบึงตะโก (ถนนสายบ้านบึงตะโก - บ้านโคกแขวน) ของ อบต.พลกรัง วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาท้าว (บ้านนายใจ - บ้านกำนันตำบลพลกรัง) ของ อบต.พลกรัง วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 หน้าที่ทำการ อบต.พลกรัง ของ อบต.พลกรัง วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง (บ่อตาแดง - วัดพลกรัง) ของ อบต.พลกรัง วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง (ถนนสายบ้านสะแกกรัง - บ้านโคกแขวน) ของ อบต.พลกรัง วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศยกเลิกแก้ไขประมูลจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 15 โครงการ และแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า วันที่ 8 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชิ้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 พร้อมขนส่ง รวม 150,000 ซอง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 - -
2557-07-09
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 และ 2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ , ซ่อมแซมฝาย , วางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. , วางท่อลอดกลมระบายน้ำ คสล. ทดแทนของเดิม ของ อบต.กฤษณา วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนรุ่งธรรม ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนทางหลวง 202 (ฝั่งทิศเหนือ) วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซักเสื้อผ้าผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์น้ำยาและคนงาน จำนวน 6 เดือน ของ รพ.หนองบุญมาก วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-09
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ตึกรังสี จำนวน 1 งาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮงอุดมชัย - -
2557-07-09
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 26 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หลุ่งตะเคียน วันที่ 7 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 81 รายการ ของ อบต.หนองขาม วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารพร้อมที่แปรงพันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ดอนเมือง วันที่ 7 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อสื้อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 รายการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย DONEPEZIL 10 MG. TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.หนองไทร - -
2557-07-08
ประกาศขายทอดตลาดรถอีแต๋น ของ รพ.สูงเนิน วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องประมวลสัญญาณภาพชุดส่องตรวจลำไส้ใหญ่ PENTAX รุ่น EPK-l จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบส่งสัญญาณการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 6 จุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557
2557-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบสัญญาณเรียกพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 17 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกเครื่องมือทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต ขนาด 45 คิว จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (แบบมือถือ) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-07
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ระบบสีและขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 ชุมชน 7 หมู่ที่ 7 และ ปรับปรุงรางระบายน้ำ หน้าบ้านคุณสายน้อย ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 4 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา ในการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ฯ จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส - วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา ในการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ฯ จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส - วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100 รายการ ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 4 - 14 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. , ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินบริเวณที่ทำการ อบต.ตะโก ของ อบต.ตะโก วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายฯ จำนวน 20 ชุด และ ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ สนง.เทศบาล จำนวน 1 หลัง ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศประกวดราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ฯ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ฯ ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2557-07-07
ประกาศผลซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ ร้านธีรพาณิชย์ , หจก.รวมวิทยานครราชสีมา , หจก.เทวัญ ครุภัณฑ์สตีล - -
2557-07-07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 2 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 2 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ รายครุภัณฑ์ จำนวน 6 ประเภท 170 รายการ ของ รพ.สูงเนิน วันที่ 2 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-07
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะสแตนเลสผ่าซากสัตว์ใหญ่ จำนวน 6 ตัว และ ชุดเครื่องมือดมยาสลบและเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ของ อบต.หมื่นไวย วันที่ 7 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือยึดกระดูกภายใน จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 16 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ถนนดินยกระดับ , ขุดเหมืองส่งน้ำ , วางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์เด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 40 รายการ และ บ้านโนนรัง จำนวน 27 รายการ ของ อบต.แก้งสนามนาง วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระหาด หมู่ที่ 11 และ ทางเข้า - ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.นางรำ วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. และ ซ่อมแซมถนนดินและถนนหินคลุก จำนวน 21 โครงการ ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า วันที่ 3 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ และ วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ คือ ยกเลิกข้อ 4 ในเอกสารประกาศ และ ข้อ 2.5 ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย - -
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 1 เชื่อมกับซอย 3 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 4 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/1 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 4 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 - 23 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศประกวดราคาซื้อยา CELECOXIB CAP .200 MG. จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบผลิตประปาผิวดิน ฯ ของ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด วันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ ของ เทศบาลบึงสำโรง วันที่ 2 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 2 - 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 69 รายการ ของ สนง.ศาลปกครองนครราชสีมา วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างขยายไหล่ทาง คสล. ทางแยกโรงอาหาร ม.เก่า จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-04
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-07-04
ประกาศผลซื้อชุดสวนหลอดเลือดดำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชนิดชั่วคราว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านมาบกราด หมู่ที่ 6 สายทางวันเฉลิม ของ อบต.มาบกราด วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ของ อบต.มาบกราด วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cap Seal บ้านโค้งเจริญ หมู่ที่ 3 ฯ ของ อบต.มาบกราด วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองหัวรวก หมู่ที่ 7 ฯ ของ อบต.มาบกราด วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาซื้อถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสำราญ วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรัปปรุงถนนผิวจราจร คสล. , ขยายและปรับปรุงถนน , วางท่อระบายน้ำ คสล. และเทคอนกรีตทีบหลังท่อ รวม 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแปรผลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.จักราช วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ ของ อบต.บ้านแปรง วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
2557-07-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 สายทางโนนเต็งเชื่อม ฯ ของ อบต.มาบกราด วันที่ 3 - 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-02
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ฯ จำนวน 1 คัน อบต.นิคมสร้างตนเอง วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-02
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 42 รายการ ของ อบต.กุดจิก วันที่ 2 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
2557-07-02
ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ฯ จำนวนประมาณ 1,980 ตัน ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 7 - 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-02
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
2557-07-02
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
2557-07-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14 และ ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต.หนองบัว วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2557-07-02
ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แรพพอท - -
2557-07-02
ประกาศผลจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำ RO รวมสารกรองและเมมเบรน 6 ท่อน จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-07-02
ประกาศผลจ้างปรับปรุงสำนักงานและคลินิกบริการของงานอาชีวเวชกรรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ผดุงชีพก่อสร้าง - -
2557-07-02
ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) - -
2557-07-02
ประกาศยกเลินสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2557-07-02
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ (Major Set) จำนวน 3 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย - -
2557-07-02
ประกาศผลซื้อเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Minor Set) จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ - -
2557-07-02
ประกาศผลจ้างปรับปรุงอาคารเวชภัณฑ์คลังยา ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคกกรวดค้าไม้ - -
2557-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ของ อบต.ท่าจำหลุง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำรางยู คสล. ภายในหมู่บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ของ อบต.สระตะเคียน วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 37 รายการ ของ อบต.หนองหว้า วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ของ อบต.หนองขาม วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนฯ และ ซ่อมแซมถนนฯ จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.ไทร วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ และ ซ่อมแซม ปรับปรุง ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อสร้างฯ ภายในตำบลปรุใหย่ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่15 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 87 รายการ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
2557-07-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุสนวนนอก หมู่ที่ 7 และ ท่อพีวีซี บ้านตาจั่นใน หมู่ที่ 11 ของ อบต.ตาจั่น วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
2557-06-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
2557-06-30
ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหย่ จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
2557-06-30
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.และถนนลาดยาง และ ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 13 โครงการ ของ อบต.ลาดบัวขาว วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
2557-06-30
ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้าง ฯ และ ปรับปรุง ฯ รวม 6 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
2557-06-30
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ฯ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
2557-06-30
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
2557-06-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนเทศบาลตลาดแค จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
2557-06-30
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รยการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
2557-06-30
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ Blood gas รุ่น 348 จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
2557-06-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.นากลาง วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
2557-06-30
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
2557-06-27
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างภายในตำบลปรุใหญ่ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
2557-06-27
ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว จำนวน 780,000 กิโลกรัม ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
2557-06-27
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย พร้อมติดตั้งเครื่องยกถังขยะสาธารณะ ฯ จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกรฎาคม 2557
2557-06-27
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
2557-06-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสี่แยกไฟแดง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
2557-06-27
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ของ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพฐ. วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2557-06-27
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ - -
2557-06-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
2557-06-27
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณภายในสำนักงานประปา ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
2557-06-27
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 74 ตัว ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
2557-06-27
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยจอบหลอย 2 หมู่ที่ 2 , ซอยตาสว่าง หมู่ที่ 2 , ซอยเอ็นดู หมู่ที่ 1 , ซอยชาววัง หมู่ที่ 1 บ้านราชสีมา ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
2557-06-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และรางระบาย จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
2557-06-26
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองสารเพชร หมู่ที่ 6 บ้านลุงเขว้า ตำบลลุงเขว้า ถึงบ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี ของ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก วันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
2557-06-26
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ อบต.เมืองพลับพลา - -
2557-06-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วหอประชุม ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2557-06-26
ประกาศประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา วันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
2557-06-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
2557-06-26
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิตอลฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
2557-06-26
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน และ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฯ ของ สนง.คลังเขต3 - -
2557-06-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายท่อลอดเหลี่ยม บ้านกุดเวียน หมู่ 6 และ ก่อสร้างราวเหล็กกันดค้ง บ้านโคกมะกอก หมู่ 11 ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2557-06-26
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2557-06-26
ประกาศผลซื้อผ้ายืดให้แรงกดรัดฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-06-26
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-06-26
ประกาศผลซื้อรถฉีดยา จำนวน 13 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เซอร์พลัส เมดิคอล - -
2557-06-25
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกชนิดคลอดเลนส์ จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
2557-06-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านจังหรีด หมู่ 3 ของ อบต.ดอน วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
2557-06-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ และ ปรับปรุง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ขามสะแกแสง วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
2557-06-25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากศาลตาปู่-นา นางยวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง และ หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง ของ อบต.หนองระเวียง วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
2557-06-25
ประกาศยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง และ หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง ของ อบต.หนองระเวียง - -
2557-06-25
ประกาศประวกดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
2557-06-25
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
2557-06-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ 2,5 ตำบลไพล อ.ลำทะเมนชัย ของ เทศบาลตำบลไพล วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
2557-06-25
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรัพย์เจริญ (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 ของ อบต.คลองเมือง - -
2557-06-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 10 ฯ ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
2557-06-25
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 131 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชีสมา วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2557-06-25
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากศาลตาปู่-นา นางยวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง และ หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง ของ อบต.หนองระเวียง - -
2557-06-24
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและตกแต่งภายในห้องรับรองอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2557-06-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแบบ Asphaltic concrete สายทางบ้านโตนด ของ อบต.หนองงูเหลือม วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
2557-06-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเสน่ห์ ชุมชนที่ 5 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
2557-06-24
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ เทศบาลนครราชสีมา วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2557-06-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ของ เทศบาลนครราชสีมา วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
2557-06-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 (โรงเรียนกีฬาฯ) ครั้งที่ 2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
2557-06-24
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2557-06-24
ประกาศเลื่อนวันรับซองประมูลไม้ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
2557-06-24
ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องทำความเย็น (CHILLER) จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอร์โค - -
2557-06-23
ประกาศสอบราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 10 และ ก่อสร้างถนน คสล. สายเมืองคง-บ้านวัด , สายบ้านนายวิบูลสิน ทำทอง บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 รวม 3 โครงการ ของ อบต.เมือ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
2557-06-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 55 รายการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
2557-06-23
ประกาศประมูลให้เอกชนเช่าห้องสุขาสาธารณะของเทศบาล จำนวน 9 ห้อง ของ เทศบาลตำบลพิมาย - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2557-06-23
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมต้น) จำนวน 28 รายการ ของ โรงเรียนบ้านหินดาด วันที่ 20 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
2557-06-23
ประกาศขายทอดตลาดครุภณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ จำนวน 196 รายการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
2557-06-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระประทีป จำนวน 32 รายการ ของ อบต.เสิงสาง วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
2557-06-23
ประกวดผลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม ได้แก่หจก.พระทองคำก่อสร้าง และ หจก.คลองแค - -
2557-06-23
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 14,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด วันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2557-06-23
ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 7 - โรงปุ๋ย ของ อบต.ดอนใหญ่ ได้แก่ หจก.มะค่าพัฒนาการ - -
2557-06-23
ประกาศผลจ้างบูรณะถนนลาดยางสายสุขาภิบาลเมืองคง-บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ของ อบต.ดอนใหญ่ ได้แก่ หจก.ทัศนีย์การช่าง - -
2557-06-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-23
ประกาศผลซื้อชุดตรวจตา-หู จำนวน 27 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง - -
2557-06-23
ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจ HBV markers และ Tumor markers ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2557-06-23
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-06-23
ประกาศผลซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกคอด้านหน้า จำนวน 80 ชิ้น และ สกรูสำหรับยึดแผนโลหะ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อินเตอร์ เมดิคอล - -
2557-06-23
ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อีเอ็ม ดีมิกส์ - -
2557-06-20
ประกาศประกวดราคาขุดลอกคลองซับกระบาก , คลองซับไซ บ้านโคก หมู่ที่ 3 และ คลองลำสำลาย บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 16 บ้านยางกระทุง หมู่ที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ของ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย วันที่ 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2557
2557-06-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
2557-06-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและซ่อมแซมถนน ในเขตตำบลบ้านราษฎร์ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
2557-06-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 20 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
2557-06-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข304 ตอนควบคุม 0502 ตอนดอนขวาง-โพธิ์กลางฯ ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557
2557-06-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.จระเข้หิน วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
2557-06-20
ประกาศประกวดราคาซื้อ Cassette บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์ จำนวน 800 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
2557-06-20
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
2557-06-20
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 23 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
2557-06-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.5 (ดงอีจาน) ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2557
2557-06-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณแปลงสาธิตการเกษตร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4 ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2557-06-20
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก จำนวน 1 คัน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 17 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 - 30 มิถุนายน 2557
2557-06-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้งาม (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 11 ของ อบต.คลองเมือง วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
2557-06-19
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2557
2557-06-19
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.เมืองพลับพลา - -
2557-06-19
ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ จำนวน 11 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน วันที่ 18 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
2557-06-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป-กลับ ระยะเวลา 3 วัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
2557-06-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรระทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง 2148 ฯ ขอแก้ไขวันที่เสนอราคาและเวลาลงทะเบียนเป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 - -
2557-06-19
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ สายบ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16 ของ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557
2557-06-19
ประกาศสอบราคาซื้อ T-Way stopcock จำนวน 168,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
2557-06-19
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ก๊อส จำนวน 3 รายการ กลุ่มที่ 2 กลุ่มฟิล์มเอกซเรย์ จำนวน 5 รายการ ของ สสจ. จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2557
2557-06-19
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง จำนวน 32 รานการ เรือนจำอำเภอหัวใหญ๋ วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557
2557-06-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ , พัดลมระบายอากาศ จำนวน 2 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
2557-06-18
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
2557-06-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านเขื่อน และ หมู่ 6 บ้านโค้งตะคร้อ ของ อบต.หนองบัวละคร วันที่ 17 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
2557-06-18
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อนม (ครั้งที่2) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.โนนสมบูรณ์ - -
2557-06-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557
2557-06-18
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกไม้งาม ของ อบต.คลองเมือง - -
2557-06-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากศาลตาปู่-นา นางยวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง และ หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองระเวียง วันที่ 16 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
2557-06-17
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2557
2557-06-17
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557
2557-06-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมกำแพงรั้วพร้อมประตูเข้า - ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2557
2557-06-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 และบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ของ อบต.เมืองพะไล วันที่ 16 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 - 27 มอถุนายน 557
2557-06-17
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557
2557-06-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการโคราชเมืองสะอาด บริเวณ 4 มุมเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 จุด (ป้าย) ของ สนง.จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 23 มิถุนายน 2557
2557-06-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายและเลือดทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557
2557-06-17
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเท้าเทียม SACH FOOT เบอร์ 22, 23, 24, 25, 26, 27 จำนวน 600 ข้าง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-06-17
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 16 ชุด ของ มหาราชนครราชสีมา - -
2557-06-17
ประกาศผลซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 360 แกลลอน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ จอห์น แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-06-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
2557-06-16
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 13 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 26 มิถุนายน 2557
2557-06-16
ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน ให้แก่กลุ่มโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของ อบต.กำปัง วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-16
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อบกว่า 14,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด วันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557
2557-06-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 13 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 26 มิถุนายน 2557
2557-06-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปอหู (ตอนที่ 2) ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง ของ สน.ทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557
2557-06-16
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557
2557-06-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2557
2557-06-16
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องโพรงจมูกและคอชนิดพับงอได้ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2557
2557-06-16
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557
2557-06-16
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-16
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาสำหรับผู้รับบริการทันตกรรมและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2557
2557-06-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2557
2557-06-13
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านดงใหญ่ ตำบลกระชอน ของ สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557
2557-06-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถนน คสล. สายบ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 , สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 , สายบ้านสายธาร หมู่ที่ 10 , สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ของ อบต.คลองเมือง วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-13
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557
2557-06-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557
2557-06-13
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางขนาด 1 ตัน ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2557
2557-06-13
ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงานและเก้าอี้หน้าโต๊ะ จำนวน 5 ชุด ของ สำนักงานอัยการภาค 3 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-13
ประกาศประมูลขายพัสดุชำรุด จำนวน 15 รายการ ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่6 วันที่ 13 - 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557
2557-06-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 6 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-13
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557
2557-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ของ สนง.คลังจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557
2557-06-12
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557
2557-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน และ จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ อบต.ประสุข วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557
2557-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ฯ จำนวน 34,140 ถุง และ นมยูเอชที ฯ จำนวน 21,764 กล่อง ของ อบต.โนนยอ วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-12
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ จำนวน 28 รายการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 11 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 25 มิถุนายน 2557
2557-06-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจร ถนน คสล. ซอย 1 บ้านกุดคล้า หมู่ที่ 5 ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านคลองเสือ หมู่ที่ 15 ของ เทศบาลตำบลหมู่สี ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-12
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนฯ และ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวนฯ จำนวน 5 เครื่อง ของ สน.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557
2557-06-12
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557
2557-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารทรงสูง (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557
2557-06-12
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.หนองแซง จ.สระบุรี วันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2557
2557-06-12
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-06-12
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 33 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-06-12
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2557-06-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 5 รายการ และ ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.คลังเขต 3 วันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2557
2557-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557
2557-06-11
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 37 รายการ ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557
2557-06-11
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนดินฯ และ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก รวม 4 โครงการ ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557
2557-06-11
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ของ อบต.ตาดใหญ่ วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2557
2557-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ของ อบต.เสมาใหญ่ วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2557
2557-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 6 , ปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดิน บ้านตาชู หมู่ที่ 8 , ก่อสร้างรั้ว คสล. และ ประตู ศพด.บ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ของ อบต วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2557
2557-06-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมครุภัณฑ์และก่อสร้างถนน คสล.โดยรอบโครงการ ของ เทศบาลตำบลมะค่า วันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2557
2557-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก , หมู่ที่ 11 บ้านหินเพิงเหนือ และปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านคลองหินปูน ของ เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 10 - 26 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 26 มิถุนายน 2557
2557-06-11
ประกาศสอบราคาซื้อกรวยยางจราจร จำนวน 1,500 อัน ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557
2557-06-11
ประกาศประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาใช้ทั่ไปและใช้กับเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557
2557-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียริมถนนมิตรภาพ ชุมชนสำโรงตะวันตก หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557
2557-06-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ฯ จำนวน 6 คัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557
2557-06-11
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สามารถเลือกระบบน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ วันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 23 มิถุนายน 2557
2557-06-10
ประกาศสอบราคาซื้อครุภณฑ์โรงงาน จำนวน 15 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ , พัดลม จำนวน 2 รายการ ของ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-10
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ของ อบต.มาบตะโกเอน วันที่ 9 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557
2557-06-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 รายการ ของ อบต.สระตะเคียน วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557
2557-06-10
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางลาดยางชนิดเคพีล สายทางบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 5 ไปบ้านโนนฤาษี หมู่ที่ 12 ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557
2557-06-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้ตุ่น จำนวน 22 รายการ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน จำนวน 37 รายการ ของ อบต.ท่าจะหลุง วันที่ 9 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 26 มิถุนายน 2557
2557-06-10
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และเรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม - -
2557-06-10
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557
2557-06-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอบังคับการยิง , ก่อสร้างเสาธงชาติ ความสูง 29 เมตร , ก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ , ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2557
2557-06-10
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวมดลูกและการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ พร้อมสถานีควบคุมศูนย์กลาง 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557
2557-06-10
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557
2557-06-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องสำรองไฟฟ้า ฯ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557
2557-06-10
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557
2557-06-10
ประกาศผลจ้างก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ อำพรราชสีมา - -
2557-06-10
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อนมให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 2 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลเมืองคง - -
2557-06-09
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557
2557-06-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.มะค่า วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557
2557-06-09
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 29 รายการ ของ เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557
2557-06-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาย คสล. ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 6 - 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-09
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 6 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 16 มิถุนายน 2557
2557-06-09
ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง พด. (พร้อมขนส่ง) จำนวน 5 รายการ ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557
2557-06-09
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล ของ รพ.ประทาย วันที่ 6 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 18 มิถุนายน 2557
2557-06-09
ประกาศซื้อยา CANDESARTAN 16 MG TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 6 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557
2557-06-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของ อบต.พลับพลา วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557
2557-06-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 รายการ ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557
2557-06-09
ประกาศสอบราคาซื้อชุดสไลด์ตัวอ่อน จำนวน 1 ชุด , ชุดสไลด์ปรสิตและโปรโตซัว จำนวน 1 ชุด , สไลด์เชิ้อราและแบคทีเรีย จำนวน 38 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557
2557-06-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4 - 20 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 20 มิถุนายน 2557
2557-06-09
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-06-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ และ ปรับปรุง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557
2557-06-06
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีสาย Oxygen จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 25 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 - 25 มิถุนายน 2557
2557-06-06
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 45 รายการ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557
2557-06-06
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 รายการ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557
2557-06-06
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557
2557-06-06
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2557-06-06
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 รายการ ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2557
2557-06-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป-กลับ จำนวน 5 คัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557
2557-06-06
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน ของ อบต.มาบตะโกเอน วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557
2557-06-06
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-06-06
ประกาศผลซื้อระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด จำนวน 7,920 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ทริมเมอร์ - -
2557-06-06
ประกาศสอบราคาซื้อแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 305 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.วายดีไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) - -
2557-06-06
ประกาศผลซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน ขนาด 10 มม. จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-06-06
ประกาศผลซื้อข้อเข่าชนิดเคลื่อนไหวได้แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-06-06
ประกาศผลซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ ฯ จำนวน 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด - -
2557-06-06
ประกาศผลซื้ออุปกรณ์ระบายน้ำในโพรงสมองลงท้อง จำนวน 120 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) - -
2557-06-06
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นดามกระดูกข้อมือชนิดหัวล็อคไทเทเนียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป - -
2557-06-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และ ถนน คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 5 - 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 19 มิถุนายน 2557
2557-06-05
ประกาศสอบราคาซื้อนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ของ อบต.เทพาลัย วันที่ 4 - 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 19 มิถุนายน 2557
2557-06-05
ประกาศสอบราคาซื้อด้ามจับมือถือสลายต้อกระจกแบบเข็มสลายต้อกระจกเคลื่อนที่ซ้าย-ขวา จำนวน 2 ด้าม ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557
2557-06-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557
2557-06-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 18 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2557
2557-06-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ตะโก วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 17 มิถุนายน 2557
2557-06-05
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557
2557-06-05
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 81 รายการ ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557
2557-06-05
ประกาศผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม - -
2557-06-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (แบบมือถือ) จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2557
2557-06-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์ฟิตเนส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (7รายการ) ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 4 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 - 18 มิถุนายน 2557
2557-06-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ และ ปรับปรุง ฯ จำนวน 23 โครงการ ของ อบต.หนองหอย วันที่ 3 - 12 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557
2557-06-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. โดยการเททับเส้นเดิม บ้านโนนยอ หมู่ที่ 8 , ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนยอพัฒนา หมู่ที่ 6 และ ก่อสร้างประปาบาดาล บ้านกระพี้ หมู่ที่ 4 ของ อบต.โนนยอ วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557
2557-06-04
ประกาศสอบราคาซื้อนม ให้กับโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2557
2557-06-04
ประกาศสอบราคาซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง จำนวน ๒๑,๗๓๕ ถุง และ นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน ๑๓,๐๖๔ กล่อง ของ อบต.ตูม วันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2557
2557-06-04
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 มิถุนายน 2557
2557-06-04
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณคุ้มคลองเสือ หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 2 - 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557
2557-06-04
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสะพานบุกะเฉด-ป้ายหมู่บ้านขนงพระใต้ วันที่ 2 - 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557
2557-06-04
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณคุ้มคลองเสือ และ บริเวณสะพานบุกะเฉด - ป้ายหมู่บ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ - -
2557-06-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557
2557-06-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก และ บ้านคอนเมือง ของ อบต.เทพาลัย วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 - 17 มิถุนายน 2557
2557-06-03
ประกาศสอบราคาซื้อนม ให้กับโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 3 - 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 13 มิถุนายน 2557
2557-06-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดิน (แบบดาดคอนกรีต) ลำห้วยตะคร้อ ช่วงบ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 7 ชุมชนตะคร้อ ของ เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557
2557-06-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอประชุมตระกูลสุข บริเวณผนังด้านบนเพื่อป้องกันนก พร้อมตกแต่งฝ้าเพดาน ของ เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2557
2557-06-03
ประกาศผลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองมะนาว ได้แก่ หจก.ทรัพย์สมบูรณ์ ทรัค - -
2557-06-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557
2557-06-03
ประกาศผลจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ผดุงชีพก่อสร้าง - -
2557-06-02
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก จำนวน 3 ชุด สำหรับ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557
2557-06-02
ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 5 แห่ง , สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557
2557-06-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และอ๊อกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557
2557-06-02
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ และ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557
2557-06-02
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557
2557-06-02
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ รุ่น RObot stainer Microm HMS 740 จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 19 มิถุนายน 2557
2557-06-02
ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ของ อบต.ดอนยาวใหญ่ วันที่ 2 - 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2557
2557-06-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 17 ของ อบต.ดงใหญ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557
2557-06-02
ประกาศสอบราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ และนม ยู เอช ที ของ อบต.ดงใหญ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557
2557-06-02
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557
2557-06-02
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนอาคารหอผู้ป่วย 8 ชั้น จำนวน 240 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-05-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ระบบสีและขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 17 มิถุนายน 2557
2557-05-30
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ตึกรังสีรักษา จำนวน 1 งาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 23 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 23 มิถุนายน 2557
2557-05-30
ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำสาธารณะเพื่อผลิตน้ำประปา , ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนางนันทา-บ้านนายสวิด และ สายโกรกมะค่าเหนือ ซอย 9 ของ เทศบาลตำบลสระพระ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557
2557-05-30
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของ อบต.ครบุรี - -
2557-05-30
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1 จำนวน 149 รายการ ของ เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557
2557-05-30
ประกาศสอบราคาซื้อถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 16 มิถุนายน 2557
2557-05-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557
2557-05-30
ประกาศผลจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (64 Slice) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สีมาเฮลธ์แคร์ - -
2557-05-30
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 77 หน่วย 26 รายการ ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557
2557-05-30
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วหอพัก เขตพื้นที่ขามเรียง จำนวน 1 งาน (ประจำปีงบประมาณ 2557) ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557
2557-05-30
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วหอพัก เขตพื้นที่ขามเรียง จำนวน 1 งาน (ประจำปีงบประมาณ 2554) ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระประปา บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 อบต.ตะหนิน อบต.ดอนตะหนิน วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศสอบราคาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ตูม วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศสอบราคาซื้อนมพร้อมดื่มชนิดถุง สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวมเป็นจำนวน 109,470 ถุง ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 2 สาย ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน จำนวน 1 โครงการ (41 รายการ) ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 39 รายการ ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศประมูลจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามยิงปืน ฯ จำนวน 4 โครงการ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศสอบราคาซื้อรถฉีดยา จำนวน 13 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 13 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 13 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดาน จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 19 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 19 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 27 มิถุนายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 27 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศสอบราคาซื้อผ้ายืดให้แรงกดรัด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 180 โหล , ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 360 โหล , ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 3,480 โหล , ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2,100 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 17 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำ RO รวมสารกรองและเมมเบรน 6 ท่อน จำนวน 1 ระบบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องทำความเย็น ฯ จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557
2557-05-29
ประกาศผลซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ M , S จำนวน 756,000 คู่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-05-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557
2557-05-28
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครนครราชสีมา วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557
2557-05-28
ประกาศสอบราคาซื้อนม ให้กับโรงเรียนในเขตอบต. รวม 6 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ของ อบต.คลองเมือง วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557
2557-05-28
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 17 รายการ ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557
2557-05-28
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต.หนองไทร วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557
2557-05-28
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สระน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557
2557-05-28
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 วันที่ 11 มิถุนายน 2557
2557-05-28
ประกาศสอบราคาซื้อชุดสวนหลอดเลือดดำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชนิดชั่วคราว จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557
2557-05-28
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557
2557-05-28
ประกาศสอบราคาจ้างทำป้อมยามจุดตรวจ จำนวน 8 หลัง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557
2557-05-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ อบต.พญาเย็น วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557
2557-05-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.หนองบัว วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-28
ประกาศผลซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ เบอร์ SS , S , M , L จำนวน 95,000 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ผล พาลาเดียม - -
2557-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557
2557-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2557
2557-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนน ม.5, ม.8 และก่อสร้างศาลาประชาคม ม.10 รวม 3 โครงการ ของ อบต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 9 มิถุนายน 2557
2557-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ม.3, ฝายน้ำล้น ม.5,รางระบายน้ำ คสล.ม.6 และคันดินสระไผ่ ม.10 รวม 4 โครงการ ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 27 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2557
2557-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557
2557-05-27
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ของ อบต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา - -
2557-05-27
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ จำนวน 6 รายการ สำหรับ ศพด.พนมวัน ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557
2557-05-27
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ฯ จำนวน 5 คัน ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557
2557-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ของ อบต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2557
2557-05-27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 3 อาคาร ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557
2557-05-27
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านวังโรงน้อย-บ้านหนองกระทุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระยะทาง 2.10 กิโลเมตร ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 5 มิถุนายน 2557
2557-05-27
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 5,150,500 กรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-05-27
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย Class I Type I ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-27
ประกาศผลจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (16 Slice) สำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาร์.ที.ไทย เมดิคอล - -
2557-05-27
ประกาศผลซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่ายชนิดโพลีโพพิลีนฯ จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-05-27
ประกาศผลซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด จำนวน 40 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด - -
2557-05-27
ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR ชนิด REAL TIME จำนวน 12,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ดรัก เทสท์ติ้ง - -
2557-05-27
ประกาศผลซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดและเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-05-27
ประกาศผลซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 26,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-05-27
ประกาศผลซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 43,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด - -
2557-05-27
ประกาศผลซื้อถุงบรรจุดลหิตชนิดสี่ถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 15,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-05-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 505 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557
2557-05-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ ในเขต อบต.สระตะเคียน จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557
2557-05-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนามยิงปืนยาว , อาคารอำนวยการยิงปืนยาว , อาคารอำนวยการยิงปืนสั้น NRA และ IPT ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557
2557-05-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-26
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 1 ชุด ของ อบต.วังกะทะ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557
2557-05-26
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน ของ อบต.วังกะทะ วันที่ 22 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 9 มิถุนายน 2557
2557-05-26
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 10 มิถุนายน 2557
2557-05-26
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วกันน้ำ ครั้งที่ 2 ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-05-26
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมแบบเปลี่ยนเฉพาะส่วนหัวกระดูก Femur ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 30 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-05-26
ประกาศผลซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-05-23
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ อบต.ชีวาน หมู่ที่ 6 บ้านซาด และ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านชีวาน ของ อบต.ชีวาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-23
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 18 มิถุนายน 2557
2557-05-23
ประกาศประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วนิ้วนางแดง) พร้อมขนส่ง 76.25 ตัน ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 21 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
2557-05-23
ประกาศประกวดราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องอาคารเรียน 2 (โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมาร วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสำโรง , ขุดลอกหนองกระเบื้องนอก บ้านโนนมันแกว , ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.กระเบื้องนอก ของ อบต.กระเบื้องนอก วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจตา-หู จำนวน 27 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเวชภัณฑ์คลัง จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะแผ่นยึดตรึงกระดูกคอด้านหน้า จำนวน 80 ชิ้น และ สกรูสำหรับยึดแผ่นโลหะ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด 3 สูบ 380 V ความจุ 315 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 18 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 18 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศผลซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมอาหาร จำนวนประมาณ 1,940,400 กรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-05-22
ประกาศผลซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง (Solution Administration Set For lnfusion pump) จำนวน 24,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-05-22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำใสฯ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 2 , บ้านกระเบื้องนอก หมู่ที่ 4 , บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ของ อบต.กระเบื้องนอก วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 5 รายการ ของ อบต.เสมาใหญ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างตลาดสดบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 15 จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านช่องแมว - บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอกหมู หมู่ที่ 20 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ของ อบต.ดอนมัน วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและคลินิกบริการของงานอาชีวเวชกรรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิทันตกรรม ระบบดูดน้ำลายแบบ Motor suction จำนวน 1 เครื่อง , แบบ Air suction จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ขุขันธ์ วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนเมือง - ศรีพัฒนา บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฯ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 และ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และ ถนน คสล.ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 6 มิถุนายน 2557
2557-05-21
ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ของ อบต.ลำคอหงษ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557
2557-05-21
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ และ นม ยู.เอช.ที ให้กับโรงเรียนในเขต อบต. รวม 7 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต. รวม 3 แห่ง ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 3 มิถุนายน 2557
2557-05-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ วันที่ 20 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557
2557-05-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเนินซะลอความเร็ว จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2557
2557-05-21
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดรับภาพระบบดิจิตอลชนิดแบบราบ สำหรับเครื่องสวนหัวใจแบบหนึ่งระนาบ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มาหราชนครราชสีมา - -
2557-05-21
ประกาศประกวดราคาซื้อยางทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
2557-05-21
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองตาดใหญ่ - -
2557-05-21
ประกาศผลจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ นางคำดี ศรีบุญเรือง - -
2557-05-21
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง / ปรับปรุงลานกีฬา และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร (หนองบัวศาลา 1,2 หนองจะบก สูงเนิน บ้านเกาะ ปากช่อง1 วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
2557-05-21
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 4 มิถุนายน 2557
2557-05-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและซ่อมแซมถนน ในเขตตำบลบ้านราษฎร์ จำนวน 12 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 2 มิถุนายน 2557
2557-05-20
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 2,040 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 10 มิถุนายน 2557
2557-05-20
ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดาน จำนวน 6 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557
2557-05-20
ประกาศผลซื้อชุดให้อาหารเหลวสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเพียวดีไวซ์ - -
2557-05-20
ประกาศผลซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันรังสีในการตรวจสวนหัวใจ จำนวน 20 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิคอล โซลูชั่นส์ - -
2557-05-20
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) - -
2557-05-20
ประกาศประมูลราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ (แก้ไข) จำนวน 1 คัน ตัวรถ 6 ล้อ ของ เทศบาลตำบลช่องแมว วันที่ 16 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557
2557-05-19
ประกาศประมูลราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ตัวรถ 6 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลช่องแมว วันที่ 16 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557
2557-05-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางพวย , ถนนราษฎร์สามัคคี ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 16 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 26 พฤาภาคม 2557
2557-05-19
ประกาศแก้ไขราคาประกวดจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 - -
2557-05-19
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 360 แกลลอน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-19
ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557
2557-05-19
ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเครื่องไหวได้ จำนวน 26 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 5 มิถุนายน 2557
2557-05-19
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ 2 ไก ชนิดมือหมุนปรับระดับได้ จำนวน 12 เตียง ครั้งที่ 2 ของ รพ.ประทาย วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557
2557-05-19
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 318 ล. ของ ร.ร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา - -
2557-05-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 7 -26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2557
2557-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 25 รายการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 16 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 29 พฤษภาคม 2557
2557-05-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.มะค่า วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2557
2557-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 110 รายการ ของ อบต.ตะโก วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2557
2557-05-16
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 สำหรับโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557
2557-05-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมระบบประปา ของ อบต.หนองหว้า วันที่ 16 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 29 พฤษภาคม 2557
2557-05-16
ประกาศประกวดราคาบูรณะถนนลาดยางสายสุขาภิบาลเมืองคง-บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 1 และ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 7 - โรงปุ๋ย ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2577 วันที่ 2 มิถุนายน 2557
2557-05-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 และ ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2557
2557-05-16
ประกาศประมูลซื้อที่ดินเพื่อบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ไร่ พื้นที่บริเวณทุ่งหลังวัดโนนหมัน ชุมชนโนนหมัน , ชุมชนโนนสูง จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557
2557-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 15 - 29 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 29 พฤษภาคม 2557
2557-05-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 15 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
2557-05-16
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ยี่ห้อ TOYOTA และยี่ห้อ ISUZU ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
2557-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค้าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 78 รายการ วันที่ 14 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 26 พฤษภาคม 2557
2557-05-16
ประกาศสอบราคาวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 12 รายการ ของ รพ.ชุมพวง วันที่ 6 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 23 พฤษภาคม 2557
2557-05-16
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 318 ล. จำนวน 1 โครงการ ของ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-16
ประกาศประมูลราคาขายครุภัณฑ์ จำนวน 47 รายการ 369 ชิ้น ของ อบต.บัวใหญ่ วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
2557-05-15
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2557
2557-05-15
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ , ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557
2557-05-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 8 , บริเวณบ้านหนองกวาง หมู่ที่ 11 และ ก่อสร้างถนนดิน บริเวณบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 14 ของ อบต.หนองค่าย วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557
2557-05-15
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-หนองไม้ตาย และ ร.ร ไตรราษฎร์สามัคคี ของ อบต.หนองค่าย วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2557
2557-05-15
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 55 แรงม้า ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.คูขาด วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายมานะศักดิ์-บ้านนายอุดร หมู่ที่ 11 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายซอย 1 หมู่ที่ 10 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-15
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกนาอุดม-สี่แยกป่ายาง หมู่ที่ 8 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-15
ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 12,108 กิโลกรัม ของ เทศบาลตำบลสระพระ วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
2557-05-15
ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายสารภี บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 ของ อบต.ขามสมบูรณ์ ได้แก่ หจก.ราชสีมาจิตเจริญ - -
2557-05-15
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำใส ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ของ อบต.กระเบื้องนอก - -
2557-05-15
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง และ ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ บ้านกระเบื้องนอก บ้านหนองหัวคน บ้านพุทรา ของ อบต.กระเบื้องนอก วันที่ 6 - 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 16 พฤษภาคม 2557
2557-05-15
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก , ก่อสร้างถนนลูกรัง , ก่อสร้างลานกีฬา คสล. , ซื้อวัสดุทางการศึกษา ของ อบต.กฤษณา วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557
2557-05-15
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 199 รายการ ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 วันที่ 2 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-15
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกชนิดคลอดเลนส์ จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2557-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวตะแบง จำนวน 75 คน และ บ้านตูม จำนวน 76 คน ของ อบต.ทองหลาง วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหลังหอประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 จำนวน 6 ห้อง ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 20 ห้อง ฯ ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำ หมุ่ที่ 16 บ้านหนองกกพัฒนา ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะปัน - รังกาสามัคคี จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 2 , บ้านวัด หมู่ที่ 9 , บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 , วางท่อระบายน้ำ บ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6 ของ อบต.เทพาลัย วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 28 พฤษภาคม 2557
2557-05-14
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน / วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 52 รายการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว ของ อบต.เมืองพลับพลา วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2557
2557-05-14
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-14
ประกาศผลซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-05-14
ประกาศผลซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา จำนวน 147,600 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคเอ็น เมดิคอล - -
2557-05-14
ประกาศผลซื้อแถบทดสอบระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด จำนวน 600,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ - -
2557-05-14
ประกาศผลซื้อ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 1,800 Set ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้ตุ่น จำนวน 39 คน และ บ้านหนองกก-หัวดอน จำนวน 40 คน ของ อบต.ท่าจะหลุง วันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 28 พฤษภาคม 2557
2557-05-14
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตอบต.บ้านราษฎร์ จำนวน 4 โรงเรียน ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 8 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 23 พฤษภาคม 2557
2557-05-14
ประกาศยกเลิกประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน ของ เทศบาลตำบลหมูสี - -
2557-05-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง 2 ชั้น จำนวน 3 คัน เป็นเวลา 2 วัน ของ เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2557
2557-05-12
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลด่านคล้า วันนี้ 8 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2558
2557-05-12
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงสอบราคาวางท่อน้ำเข้าสระ , ย้ายถังประปาหมู่บ้าน , เปลี่ยนถังส่งประปา ของ เทศบาลตำบลสระพระ เป็น วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 23 พฤษภาคม 2557
2557-05-12
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตอบต.บ้านราษฎร์ จำนวน 4 โรงเรียน ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 8 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 23 พฤษภาคม 2557
2557-05-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557
2557-05-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน เป็นเวลา 2 วัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 7 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 19 พฤษภาคม 2557
2557-05-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ , ซ่อมสร้างถนน ฯ รวม 6 โครงการ ของ อบต.ประสุข วันที่ 7 - 27 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-12
ประกาศผลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านทิสใต้ บ้านขาม หมู่ 1 และบ้านตะหนอด หมู่ 6 ของ อบต.ขามสมบูรณ์ ได้แก่ หจก.ศิริศักดิ์การโยธา และ หจก.กฤติมาก่อสร้าง - -
2557-05-12
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง - -
2557-05-12
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ฯ จำนวน 13 รายการ ของ สน.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 วันที่ 2 - 23 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
2557-05-12
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
2557-05-12
ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สีมาเอ็มอาร์ไอ - -
2557-05-12
ประกาศผลจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอลิมปัส (ประเทศไทย) - -
2557-05-12
ประกาศผลซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จำนวน 8,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ - -
2557-05-12
ประกาศผลซื้อชุดน้ำยาตรวจ ฯ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) - -
2557-05-12
ประกาศผลซื้อชุดน้ำยา C-Reactive Protein (CRP) จำนวน 21,750 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) - -
2557-05-08
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 46 รายการ ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
2557-05-08
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเดชอุดมซอย 13/13 และถนนพิบูลละเอียด ซอย 12/8 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
2557-05-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
2557-05-08

ประกาศผลซื้อแผ่นยึดตรึงวัสดุปิดแผลชนิดมีกาว ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2,400 ม้วน , ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2,040 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวฌัน

- -
2557-05-08
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน ขนาด 10 มม. จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557
2557-05-08
ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 200,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง - -
2557-05-08
ประกาศสอบราคาซื้อแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 305 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2557
2557-05-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 8 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2557
2557-05-08
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 - 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ จำนวน 75 คน ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557
2557-05-08
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองมะนาว วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557
2557-05-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเข้าสระ บ้านสระพระพัฒนา , ย้ายถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสระพระพัฒนา , เปลี่ยนถังส่งประปา หมู่ที่ 6 บ้านคูเมืองน้อย ของ เทศบาลตำบลสระพร วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
2557-05-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2557
2557-05-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน , ก่อสร้างถนนลาดยาง , ซ่อมแซมถนนลาดยาง ของ เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 26 พฤษภาคม 2557
2557-05-08
ประกาศรายชื้อผู้ค้าประมูลจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง ได้แก่ หจก.อลงกรณ์การโยธา , บ.ฐานเจ้าพระยา , หจก.เพ็ญจันทร์รับเหมาก่อสร้าง - -
2557-05-08
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา HBV markers และ Tumor markers ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
2557-05-07
ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจโพรงจมูก ฯ 0 องศา 2.7 mm. จำนวน 1 ตัว และ 30 องศา 2.7 mm. จำนวน 1 ตัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ - -
2557-05-07
ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา - -
2557-05-07
ประกาศผลจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.ขอนแก่นเป็นหนึ่ง กรุ๊ป - -
2557-05-07
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง , บจก.ไบโอคอททอน , บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-05-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2557
2557-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 ของ อบต.คูขาด วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557
2557-05-07
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ค.ส.ล และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล สายโอฬาร ซอย 1 เชื่อม ซอย 2 ชุมชนวังดู่ ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 210 คน ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557
2557-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 210 คน ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2557
2557-05-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 38 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 6 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 6 - 22 พฤษภาคม 2557
2557-05-07
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน , ถนนลูกรังและงานดิน จำนวน 14 โครงการ ของ อบต.บึงพะไล วันที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-07
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสะพานบุกะเฉด-ป้ายหมู่บ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
2557-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ ของ อำเภอแก้งสนามนาง วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2557
2557-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ฯ จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2557
2557-05-07
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตขยายเชื้อราในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าว ฯ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย จำนวน 3,743 ชุด ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึมมะอุ - สวนหม่อน จำนวน 72 คน ของ อบต.หนองหว้า วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 4 ชุด สำหรับสถานีอนามัยมะเริงน้อย และสถานีอนามัยไชยมงคล ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 - 16 พฤษาภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำใส ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านดอนใหญ่ หมูู่ที่ 2 , บ้านกระเบื้องนอก หมู่ที่ 4 , บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ของ อบต.กระเบื้องนอก วันที่ 2 - 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ตะเคียน วันที่ 2 - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ของ อบต.ดอนตะหนิน วันที่ 2 - 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 - 22 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศสอบราคาซื้ออารหารเสริม(นม)สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 จำนวน 74,400 ถุง และจำนวน 14,880 กล่อง ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก จำนวน 78 คน ฯ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ วันที่ 3 - 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 - 15 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ร.ร.เทศบาลตลาดแค ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตสะพานบุกระเฉด-ป้ายหมู่บ้านพระขนงใต้ ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 1-19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตคุ้มหนองเสือ ม.1 บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 1-19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 236 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 78 คน ของ อบต.หนองตาดใหญ่ วันที่ 3 - 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 - 15 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตคุ้มหนองเสือ ม.1 บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 1-19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 1-14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาสสอบราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบรวมอะไหล่ ฯ จำนวน 240 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 2-20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2-20 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางแบบ 4 ประตู ขนาด 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของ ทต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 1-22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 1-22 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ของ ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื่อมถนนเพ็ดเฟื้อย 1 ของ ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2557
2557-05-06
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 350 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เจ เอส วิชั่น - -
2557-05-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 หลัง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
2557-05-02
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วสำนักงาน ของ อบต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
2557-05-02
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บึงปรือ จำนวน 68 จำนวน , บ้านมะค่างาม จำนวน 70 รายการ ของ อบต.บึงปรือ วันที่ 2 - 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 2 - 20 พฤษภาคม 2557
2557-05-02
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพังเทียม , บ้านชายพะเนา , บ้านหัวถนน , บ้านทองหลาง , บ้านหนองปลาไหล , บ้านทองหลางพัฒนา ของ อบต.พังเทียม วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
2557-05-02
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สระน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
2557-05-02
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
2557-05-02
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิมเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
2557-05-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ฯ จำนวน 1 เครื่อง , ท่อ HDPE ฯ จำนวน 20 ท่อน ของ เทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
2557-05-02

ประกาศผลจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง รวม 6 โครงการ ของ อบต.ขามสมบูรณ์ ได้แก่ หจก.ราชสีมาจิตเจริญ

- -
2557-05-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคอกพักสัตว์ จำนวน 1 หลัง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
2557-05-02
ประกาศแก้ไขประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ (สน.ปลัด) , (กองคลัง) , ซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคฯ (กองช่าง) ของ เทศบาลตำบลพุดซา วันที่ 3 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
2557-05-02
ประกาศผลซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนังตำแหน่งให้สารน้ำทางหลอดเลือด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-05-02
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด - -
2557-05-01
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
2557-05-01
ประกาศสอบราคาซื้อระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด จำนวน 7,920 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
2557-05-01
ประกาศผลซื้อชุดบันทึกภาพระบบดิจิตอลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ยูนิเวอร์แซล ไซเอนซ์ - -
2557-04-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซาด หมู่ที่1 , บ้านจอก หมู่ที่3 , บ้านหนองแวง หมู่ที่5 , บ้านอ้อ หมู่ที่6 , บ้านกำปัง หมู่ที่8 , บ้านโนนหัวนา หมู่ที่10 ของ อ วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
2557-04-30
ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า หมู่ 8 จำนวน 65 คน , บ้านโนนยาง หมู่ 13 จำนวน 55 คน ของ อบต.ประสุข วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
2557-04-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
2557-04-30
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดรับภาพระบบดิจิตอลชนิดแบบราบ สำหรับเครื่องสวนหัวใจแบบหนึ่งระนาบ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
2557-04-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
2557-04-30
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจ-ช่องโค , บ้านตะปัน-รังกามามัคคี , บ้านพุทรา , บ้านนิคมพัฒนาสามัคคี ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
2557-04-30
ประกาศผลซื้อชุดทำแผลล้างไตทางหน้าท้องชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 120,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-04-29
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ อบต.นากลาง วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
2557-04-29
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมรถดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.นากลาง วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
2557-04-29

ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมถนนสายกระเบื้องนอก - บุ่งเบา หมู่ที่ 4 , ขุดลอกหนองหลัก บ้านยาง หมู่ที่ 5 ของ อบต.กระเบืองนอก

วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
2557-04-29
ประกาศสอบราคาซื้อกล้ายางพาราตาเขียว พันธุ์ RRIT 251 ของสวนป่าดงพลอง และสวนป่าโคกโจด ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
2557-04-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกฯ , จ้างเหมาตรวจภาพรังสีเต้านมฯ , ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 - วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
2557-04-29
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 21 รายการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557
2557-04-29
ประกาศผลขายทอดตลาดบ้านพัก จำนวน 1 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ นายกฤษดา  สิมวิเศษ - -
2557-04-29
ประกาศผลจ้างต่อเติมหลังคาอาคารผู้ป่วยกระดูก 5 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช - -
2557-04-28
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอลิค (ดิสทริบิวชั่น) - -
2557-04-28
ประกาศผลซื้อน้ำยา Detection System ฯ จำนวน 7,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-04-28
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 20 โครงการ ของ อบต.ตะคุ วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
2557-04-28
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานนีอนามัยสะพาน อำเภอโนนสูง , สถานีอามัยตะโก อำเภอห้วยแถลง ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
2557-04-28
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ ฯ จำนวน 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
2557-04-28
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดดิน ถมดิน ปรับพื้นสนามยิงปืน ฯ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  วันที่ 25 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
2557-04-28
ประกาศสอบราคาซื้อฮอร์โมน Progesterone ฯ จำนวน 2,000 อัน , ยากำจัดพยาธิชนิดฉีกฯ จำนวน 40 ขวด , ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำฯ จำนวน 500 ขวด ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
2557-04-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารและลานคอนกรีต ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี วันที่ 11 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-28
ประกาศผลซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible จำนวน 77 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) - -
2557-04-28
ประกาศยกเลิกผลซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ Tube vacuum จำนวน 196,000 tube ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-04-28
ประกาศยกเลิกผลซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ (VACUTAINER) จำนวน 450,000 tubes ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-04-25
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
2557-04-25
ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
2557-04-25
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ จำนวน 59 คน ของ อบต.โนนยอ วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนขาม 2 ซอย 5 , ถนนสันติสุข 1 ซอย 8 รวม 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
2557-04-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 120 คน ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
2557-04-25
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ จำนวน 62 รายการ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
2557-04-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเดินท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 10 , ประกาศปรับปรุงเสริมผิวจราจร (คลล.) หมู่ที่ 9 ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
2557-04-25
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
2557-04-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 15 เครื่อง ของ รพ.โนนแดง วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
2557-04-25
ประกาศสอบราคาซื้อยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำฯ จำนวน 3,500 ขวด , ยากำจัดพยาธิชนิดฉีดฯ จำนวน 160 ขวด , ฮอร์โมน Progesterone ชนิดสอดช่องคลอด จำนวน 1,800 อัน ของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียม ฯ วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-25

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณแปลงสาธิตการเกษตร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ของ ม.มหาสารคาม

วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
2557-04-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียน ของ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
2557-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.สายทางหมู่ 1 ไปหมู่ที่ 1 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.สายทางซอยบูรพา 10 หมู่ที่ 8 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-24
ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำตรอกเสาธง (จากแยกตลาดย่าโม ถึง ถนนมิตรภาพ) ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 มษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
2557-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
2557-04-24
ประกาศขยายประกาศสอบราคาจ้างเหมาเกรดปรับเปลี่ยนถนนภายในหมู่บ้านพร้อมบดอัด บ้านหนุก หมู่ที่4 , บ้านคู หมู่ที่9 , บ้านหนองจาน หมู่ที่11 และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมฯ ของ อบต.ขามสะแกแ วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
2557-04-24
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 31 รายการ ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
2557-04-24
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. สันติสุข 1 ซอย 9 ของ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในแบบแคฟซิล , ก่อสร้างอาคารรับรองและอาคารห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ , ก่อสร้างแนวรั้ว ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557
2557-04-24
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 64 รายการ ของ รร.อุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-24
ประกาศจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
2557-04-23
ประกาศสอบราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง ฯ จำนวน 24,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 และ บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 , ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 ของ    อบต.นากลาง วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
2557-04-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ    อบต.ท่าอ่าง วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
2557-04-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 รายการ ของ อบต.ขามทะเลสอ วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-23
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง และ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคาการประมูลจ้าง ของ อบต.ทัพรั้ง - -
2557-04-23
ประกาศสอบราคาซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของ อบต.กำปัง วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
2557-04-23
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ตัวรถ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 รายการ ของ อบต.กำปัง วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
2557-04-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ้านนางเพียร , ก่อสร้างรางระบายน้ำจากแยกบ้านผู้ใหญ่แม่ม ฯ และ ถนนพัฒนาการ-ซอยแสนสุข 3 ของ เทศบาลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-23
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลช่องแมว วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-23
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง ของ กองพลทหารราบที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 3 จำนวน 32 คัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557
2557-04-23
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช่สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 33 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-23
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
2557-04-23
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกัดและเครื่องกัดและเครื่องกลึงอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด , ซื้อชุดอุปกรณ์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด ของ มทร.อีสาน วันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557
2557-04-23
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน ของ รพ.หนองแซง จ.สระบุรี วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-23
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองมะนาว วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 พฤษถาคม 2557
2557-04-23
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา - -
2557-04-23
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โคราชอินเตอร์แอร์ มาร์เก็ตติ้ง - -
2557-04-23
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด , หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ - -
2557-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารสูตรครบถ้วน จำนวนประมาณ 5,150,500 กรัม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านประชาสันต์ หมู่ 10 , บ้านบัวหลวง หมู่ 3 , บ้านรุ่งเรืองพัฒนา หมู่ 8 , บ้านเสิงสาง หมู่ 1 ของ อบต.เสิงสาง วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
2557-04-22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง สนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 ของ อบต.เมืองพะไล วันที่ 21 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 5 ของ เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ฯ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-22

ประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองบัวโคก-โคกสวาย ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมา

วันที่ 21 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557
2557-04-22

ประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201 ตอน แก้งสนามนาง-ดอนตะหนิน ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมา 1

วันที่ 21 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จำนวน 9 รายการ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างห้องประชุมและห้องน้ำแยก ชาย - หญิง ขอแก้ไขเพิ่มเติม ของ อบต.หมื่นไวย วันที่ 28 - มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 28 - มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งแผงกั้นกันตก อาคารเรียน 1 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนน คสล. ถนนวิศาลยติกิจ ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 -29 เมษายน 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านพักคนชรา ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557
2557-04-22
ประกาศผลซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 13 เตียง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็น.อี.นอร์ทอีส - -
2557-04-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเกรดปรับเกลี่ยถนนภายในหมู่บ้านพร้อมบดอัด บ้านหนุก หมู่ที่4 , บ้านคู หมู่ที่9 , บ้านหนองจาน หมู่ที่11 และก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยฉลุง ของ อบต. วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราซื้อ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 144 รายการ ของ อบต.คลองม่วง วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ(VIP) 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ฯ รวมจำนวน 6 คัน ของ อบต.ประสุข วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557
2557-04-21
ประกาศประมูลซื้อที่ดินเพื่อบำบัดน้ำเสีย จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ไร่ จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 45 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 กลุ่ม ของ รพ.ขุขันธ์ วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 16 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 0.018 ฯ จำนวน 50 เส้น , ส่วนปลายตีบชนิดเรื้อรัง 0.014 ฯ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ฯ จำนวน 95,000 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ M , S จำนวน 756,000 คู่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเขว้า หมู่ที่ 5 ของ อบต.มาบกราด วันที่ 17 เมษายน 25557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 17 เมษายน 25557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศผลซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โคราชอินเตอร์แอร์ มาร์เก็ตติ้ง - -
2557-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไอที โปรเจค - -
2557-04-21
ประกาศผลซื้อที่นอนลมชนิดเปลี่ยนลอนได้ พร้อมผ้าคลุม จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โนเบิล เมด - -
2557-04-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ในการแปรรูปข้าวหอมมะลิในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 11 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 22 เมษายน 2557
2557-04-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบไม่ตอกเข็ม) ฯ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.สาหร่าย วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 879 คน ของ เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 17 - 27 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 27 เมษายน 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557
2557-04-18

ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ห้องโดยสารคนขับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย

วันที่ 17 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาซื้อสระว่ายน้ำ และปรับปรุงสนามเด็กเล่น บริเวณโรงเรียนตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 2 ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด วันที่ 17 - 26 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 26 เมษายน 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสุรนารายณ์ ซอย 11 ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนพายัพทิศ ซอย 9/11 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนไชยณรงค์ ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 318 ล. ของ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา วันที่ 17 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 17 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย ฯ ของ ศาลจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 8 รายการ ของ อบต.คูขาด วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์เด็กเล็ก 2 ศูนย์ จำนวน 209 รายการ ของ อบต.ดอนยาวใหญ่ วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศสอบราคาซื้อกล้ายางพาราตาเขียว พันธุ์ RRIT 251 ฯ จำนวน 21,189 กล้า ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 11 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 22 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ สีดำ จำนวน 1 คัน ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3  วันที่ 29 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 11 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 75 MG. รวม 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-17
ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด จำนวน 40 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก (ชั้น 3) ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 224 - บ้านโตนด ของ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 วันที่ 10 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 224 - บ้านโตนด ของ สนง.ทางหลวงชนบทที่ 5 - -
2557-04-17
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคาร 1/18 ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 10 - 17 เมาายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศสอบราคาก่อสร้างกำแพงรั้วกันน้ำ ครั้งที่ 2 ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-17
ประกาศผลซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล - -
2557-04-17
ประกาศผลจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 1,056 ราย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส - -
2557-04-17
ประกาศผลซื้อน้ำยาสำเร็จรูปในการสกัดสารพันธุกรรม จำนวน 2,880 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-04-17
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2557-04-11
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (64 Slice) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (16 Slice) สำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองมะนาว วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-11
ประกาศผลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ขามสมบูรณ์ ได้แก่ บจก.ทรัพย์เพิ่ม ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอรี่ - -
2557-04-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 10 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 28 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-11
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 34 รายการ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 11 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 28 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอุทัย ฯ ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 10 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 29 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศสอบราคาซื้อกล้ายางพาราตาเขียว พันธุ์ RRIT 251 จำนวน 25,427 ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 10 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 21 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นดามกระดูกข้อมือชนิดหัวล็อคไททาเนียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 24 เมษายน 2557
2557-04-11

ประกาศประกวดราคาซื้อถุงสำหรับบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 270,000 ชุด , ชุดสายควบคุมการให้อาหารเหลว ฯ จำนวน 72,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 2 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 23 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศผลซื้อ TCBS จำนวน 180 กระป๋อง , อาหารเลี้ยงเชื้อ Macconkey Agar จำนวน 180 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เวลล์เคม ฟาร์มาซูติคอล , บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ ฯ จำนวน 9,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อแผ่นอิเลคโทรดสำหรับผู้หใญ่ จำนวน 180,000 ชิ้น , สำหรับเด็กโต จำนวน 21,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดที่ทำจากเนื้อเยื่อวัว ฯ จำนวน 20 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บกจ.เมดิทอป - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 700 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อขวดแก้วใสขนาด 7 cc. พร้อมฝาปิด จำนวน 90,000 ใบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดกลาง / ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 360,000 ชุด , กระดาษตัดแผ่นสำหรับห่อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 360,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อสารยึดกระดูกชนิดปฏิชีวนะ จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อแผ่นดามประดูก ชนิดหัวล็อกไทเทเนีนมและกรู ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป - -
2557-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557
2557-04-10

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา

วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557
2557-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กฯ  จำนวน 67 คน , ก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 9 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2557
2557-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านขาม หมู่ที่ 1 และ สายรอบบ้านทิศใต้ บ้านตะหนอด หมู่ที่ 6 ของ อบต.ขามสมบูรณ์ วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557
2557-04-10
ประกาศประมูลจ้างยกระดับถนนดิน บ้ายลุงม่วง หมู่ที่ 14 , ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโนนทะยุง หมู่ที่ 11 และบ้านหนองซาด หมู่ที่ 9 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-10
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกสระน้ำประปา บ้านลุงม่วง หมู่ที่ 14 และ ขุดขยายสระน้ำหนองหว้า บ้านหนองปื้ด หมุ่ที่ 8 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-10
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแมว หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-10
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนทะยุง หมู่ที่ 11 , บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 5 , บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-10
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านจาน หมู่ที่ 13 และ บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 12 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-10
ประกาศประมูลจ้าวก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.สีสุก วันที่ 9 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557
2557-04-10

ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร่าง ฯ จำนวน 20 โครงการ  ของ อบต.ตะคุ

- -
2557-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557
2557-04-10
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557
2557-04-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ ชนิดหัววัดคู่ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 8 -25 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 25 เมษายน 2557
2557-04-10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 16 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2557-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.เสมาใหญ่ วันที่ 8 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 25 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 11 คัน เวลา 2 วัน ของ อบต.ตลองม่วง วันที่ 8 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 23 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกระเบื้อง บ้านดอนรี หมู่ที่ 7 ของ อบต.ดอนตะหนิน วันที่ 8 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 28 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนครบุรี-โชคชัย ฯ ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 8 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 22 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 8 -21 เมษายน 2557 วันที่ 8 -22 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 8 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 18 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 224 - บ้านโตนด ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 8 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศก่อสร้างและปรับปรุง ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน - -
2557-04-09
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 คัน ของ เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 4 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและขยายห้องเรียนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 1 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 24 เมษายน 2557
2557-04-09

ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)

- -
2557-04-09

ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องโคบอลต์ 60 ยี่ห้อ Theratron ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กมลสุโกศล อีเล็คทริค

- -
2557-04-09
ประกาศผลซื้อใบมีดผ่าตัดตาชนิด 15 องศา จำนวน 2,500 ชิ้น , ชนิด 3.0 มิลลิเมตร จำนวน 1,500 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย - -
2557-04-09
ประกาศผลซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนบนของทรวงอกทางด้านหลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-04-09
ประกาศผลซื้อ Tube Extension ประกอบด้วยเบอร์ 6 , 18 , 36 รวมจำนวน 246,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคเอ็น เมดิคอล - -
2557-04-09
ประกาศผลซื้อผ้าซับโลหิตทำจากผ้าใยสังเคราะห์ ฯ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-04-09
ประกาศผลซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 600 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย - -
2557-04-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN TAB.20 MG. รวม 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 4-23 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเบญจรงค์ ซอย 11 ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงปากซอยถนนสุรนารายณ์ ซอย 17 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ 2 ไกือหมุน ชนิดมือหมุน จำนวน 12 เตียง ของ รพ.ประทาย วันที่ 4 - 17 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 17 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ  ซอย 3/9 ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 35 รายการ ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม วันที่ 4 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN TAB.20 MG. รวม 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 4 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศประกวดซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 200,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสี่ถุง ขนาด 450 ซีซ๊ จำนวน 15,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 17 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบเปลี่ยนเฉพาะส่วนหัวกระดูก Femur ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 30 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศประกวดราคาจ้างทำพร้อมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบายตรง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 วันที่ 3 - 9 เมษายน 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศผลซื้อเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่าน ฯ จำนวน 360,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-04-08
ประกาศผลซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 66 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จำเริญแพทย์ภัณฑ์ - -
2557-04-08
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2557-04-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป้านงค์ถึงวัดพบสุข หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 4 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 24 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 4 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 22 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 4 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 85 เครื่อง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 4 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557
2557-04-04

ประกาศประมูลก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 20 โครงการ ของ อบต.ตะคุ

วันที่ 3 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ อบต.ดอนเมือง วันที่ 3 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 21 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศประมูลซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ฯ สำนักปลัด จำนวน 1 คัน , กองคลัง จำนวน 1 คัน , รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลพุดซา วันที่ 3 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 4 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 23 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 26,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 43,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันรังสีในการตรวจสวนหัวใจ จำนวน 20 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 29 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่าย ชนิดโพลีโพพิลีน ฯ จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับระบายน้ำในโพรงสมองลงท้อง จำนวน 120 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้อเท้าเทียม ชนิด SACH FOOT เบอร์ 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 จำนวน 600 ข้าง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้อ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 1,800 Set ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา จำนวน 147,600 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ฯ จำนวน 6 แห่ง ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 4 - 16 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 17 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศผลผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กลมกิจ อินเตอร์เทรด - -
2557-04-04
ประกาศผลจ้างบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ HOMC ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ - -
2557-04-04
ประกาศผลเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล - -
2557-04-03
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต่อกระจกชนิดคลอดเลนส์ จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 3 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 21 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ และซ่อมแซมถนน ฯ รวม 11 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน วันที่ 2 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาครอบเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา เปิดซองสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ กำหนดเปิดซองเป็น วันที่ 11 เมษายน 2557 - วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-04-03

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรืองใหม่ , ถนนสุขเกษม , ถนนชุมชนบัวทองถึงสุดเขต ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง

วันที่ 1 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 11 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ คุ้มโรงกุลี บ้านปางแจ้ง หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมเกษตรกร ฯ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 22 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 22 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-04-02
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ , ต่อเติมอาคารหอประชุม ของ อบต.สูงเนิน วันที่ 1 - 10 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
2557-04-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง และ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง รวม 7 โครงการ ของ อบต.ขามสมบูรณ์ วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557
2557-04-02
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด่านเกวียน หมู่ 3 , บ้านสะเดาเอน หมู่ 1 , บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ 10 ของ อบต.โตนด วันที่ 1 - 10 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
2557-04-02

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-04-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามยิงปืนพร้อมอุปกรณ์การฝึก ของ ตำรวจภธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-04-02
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่จังงหวัดนครราชสีมา ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 วันที่ 11 เมษายน 2557
2557-04-02
ประกาศสอบราคาทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3,240 หลัก ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-04-02
ประกาศสอบราคาซื้อไม้ปูพื้นสำเร็จรูป จำนวน 510 แผ่น , สกรูสเตนเลสเกลียวปล่อย ขนาด 2 จำนวน 4,200 ตัว ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 24 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 24 เมษายน 2557
2557-04-02
ประกาศสอบจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับสภาพรอบอาคารเรียนและบริเวณรอบ สนง.คณบดี ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 1 - 10 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 11 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 22 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ , สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศสนง. อบต. ของ อบต.หนองหว้า วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศาลาพักผ่อนโรงเรียนกีฬา ฯ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 23 เมษายน 257
2557-04-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 23 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศประกวดราคาซื้อรถรางพ่วง จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
2557-04-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศผลจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.กลางสำเภาทอง - -
2557-03-31
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และถนน คสล. ฯ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล.คลองตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 11 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ไม่เกิน 48 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ของ รพ.โนนแดง วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง จำนวน 4 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ฯ เพื่อการมอบโอนภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสูงเนิน และหนองบัวศาลา 2 ของ การเคหะแห่งชาติ วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557
2557-03-31

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัด จำนวน 4 หน่วย ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA จำนวน 12,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 17 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Electric Scooter พร้อมตู้สแตนเลส จำนวน 2 คัน ของ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน 105 รายการ ของ เทศบาลตำบลลาดบัวขาว วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ POLYGLACTIN ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-03-31
ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เม่งหลีรุ่งเรือง - -
2557-03-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างห้องประชุมและห้องน้ำแยก ชาย-หญิง ของ อบต.หมื่นไวย วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
2557-03-28

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสะพานบุกะเฉด-ป้ายหมู่บ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ

วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ของ เทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนมหาชัย ซอย 9 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 21 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุรนารายณ์ ซอย 15/2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 21 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท้าวสุระ ซอย 3/9 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 21 เมษายน 2557
2557-03-28

ประกาศสอบราคาซื้อถังแยกตะกอน จำนวน 2 ชุด ของ เทศบาลนครนครราชสีมา

วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศเชิญชวนออกแบบก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ ฯ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จำนวน 8,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยา C-Reactive protein (CRP) จำนวน 21,750 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเมด-เทค , บจก.เมดิทอป - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น และ ท่อขนาด 5 มม. จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL จำนวน 42 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดี.เอ.พี.ไซแอม กรุ๊ป - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อแคปซูลกล้องจิ๋วไร้สาย จำนวน 40 แคปซูล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จี.ไอ.แคปซูล ไดแอ็คโนสติกส์ - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อ Hypochloride 5 g Powder จำนวน 30,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อตัวกรองเลือด จำนวน 2,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เบอร์ลี่ยุดเกอร์ (มหาชน) - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อขดลวดขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อน้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV จำนวน 1,080 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบเป็นวงกลม ขนาด 21-33 จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ขนาด 21,25,28,31 มม.จำนวน 70 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป้านงค์ถึงวัดพบสุข หมู่ที่ 7 ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำ หมู่ที่ 18 บ้านป่ากล้วย ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ และก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 3 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ของ อบต.นากลาง วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 10 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่ประจำทาง) จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (VIP) 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ จำนวน 3 คัน ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างรถยนต์ปรับอากาศในการศึกษาดูงาน ของ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2557
2557-03-27
ประกาศผลจ้างซ่อมหัวกล้อง (Camera Head) ยี่ห้อ STORZ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส - -
2557-03-26
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกล เครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงทางไกล ฯ จำนวน 1 ชุด 7 จุด (รอบที่ 2) ของ อบต.เมืองเกษตร วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.เมืองนาท วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557
2557-03-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-26
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-26
ประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-26
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องอ่านฟิล์มเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด , ชุดเครื่องฉายภาพรังสีแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557
2557-03-26
ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ จำนวน 1,059 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-03-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ฯ , วางท่อระบายน้ำ คสล. รวม 6 โครงการ ของ อบต.ส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 17 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ครั้งที่ 2  จำนวน 1 คัน ของ อบต.ห้วยยาง วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินไหล่ทางถนนสายจากแยกไปรษณีย์ บ้านเหลื่อม ถึงสะพานเข้าตลาดบ้านเหลื่อม ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาจ้างก้อสร้าง , ปรับปรุงซ่อม ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-25

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ฯ จำนวน 8 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-25

ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1

วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 2 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 4 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นยึดตรึงวัสดุปิดแผลชนิดมีกาว ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2,400 ม้วน , ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2,040 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาซื้อที่นอนลมชนิดเปลี่ยนลอนได้ พร้อมผ้าคลุด จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาซื้อชุดทำแผลล้างไตทางหน้าท้องชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 120,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศประกวดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด - -
2557-03-25
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนัง ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน หมู่ 10 ของ อบต.ภูหลวง วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศแก้ไขยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองหอย  - วันที่ 31 มีนาคม 2557
2557-03-25
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันสามารถตั้งความดันบวกแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล - -
2557-03-25

ประกาศผลซื้อเข็มฉีดยา จำนวน 37,000 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

- -
2557-03-25
ประกาศผลซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 396,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเพียวดีไวซ์ - -
2557-03-25
ประกาศผลซื้อสว่านเจาะกะโหลกศีรษะ จำนวน 200 ชิ้น , ใบมีดตัดกะโหลกศีรษะ จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) - -
2557-03-25
ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-03-25

ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.วีนัสโลจิสติกส์ , บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์

- -
2557-03-25
ประกาศผลซื้อตัวเจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด ขนาด 5 มม. จำนวน 30 ชิ้น , ขนาด 12 มม. จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-03-25
ประกาศผลซื้อตลับบรรจุลวดไททาเนียมเย็บลำไส้ , ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-03-25
ประกาศผลซื้อวัสดุกาารแพทย์จำนวน 12 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ชีร์โร่ เมดิคอล , บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) , บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ฯลฯ - -
2557-03-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนบ้านเก่า หมู่ 3 , ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (ระกระบะ) จำนวน 1 คัน ของ อบต.กระเบื้องนอก วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557
2557-03-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557
2557-03-24
ประกาศประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN TAB.40 MG.(crystaline form) จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 29 เมตร พร้อมระบบมอเตอร์ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557
2557-03-24
ประกาศสอบราคาซื้อระบบควบคุมความปลอดภัย ประตู เข้า-ออกอาคาร จำนวน 1 ระบบ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2557
2557-03-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557
2557-03-24
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดแบบทดสอบเชาว์ปัญญา WISC-IV จำนวน 5 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ - -
2557-03-21
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายคลองระบายน้ำเสีย (ช่วงที่ 3) ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-21
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Synthetic salmon calcitonin nasal spray จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 20 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-21
ประกาศสอบราคาซื้อหัวตรวจอัลตราซาวด์สำหรับทำ Echo จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-21

ประกาศสอบราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ อสม.ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และ 30 ปี ครั้งที่ 2 ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9

วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557
2557-03-21

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลพื้นที่ปลูกหญ้า ณ อาคารสำนักงาน อาคารเก็บของกลาง และพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคาร ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3

วันที่ 18 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 18 - 28 มีนาคม 2557
2557-03-21
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ อบต.ตูม วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-21
ประกาศผลซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 55,000 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.สมัครชัย - -
2557-03-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ เครื่องพิมพ์ และติดตั้งระบบเครือข่ายในสำนักงาน ของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 วันที่ 20 มีนาคม 2257 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2257 - วันที่ 2 เมษายน 2557
2557-03-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตึกโรคติดต่อชั้น 2 ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 19 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557
2557-03-20
ประกาศประกวดราคางานจ้างติดตั้งเสาล่อฟ้าและลูกหมุมระบายอากาศ ของ มณฑลทหารบทที่ 21 ค่ายสุรนารี วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557
2557-03-20
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมหลังคาอาคารผู้ป่วยกระดูก 5 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-20
ประกาศผลซื้อเข็มเจาะและเก็บเนื้อเยื่ออ่อนชนิดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 600 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล - -
2557-03-20
ประกาศผลซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อใช้แล้วทิ้ง จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ เอส ไซน์ - -
2557-03-20
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ม พี เอ็น เมดิแคร์ , บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค , บจก.ดีเคเอสเอช , บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรคอลัส - -
2557-03-20
ประกาศผลซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 40 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-03-20
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ - -
2557-03-20
ประกาศผลซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-03-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 3 ชุมชนที่ 16 และ หมู่ 10 ชุมชนที่ 15 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557
2557-03-19

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง

- -
2557-03-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำ คลส. , ย้ายระบบประปาบ่อบาดาล , ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ของ อบต.หนองหอย วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2557
2557-03-19
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักเรือนไม้ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-19
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557
2557-03-19

ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ , ต่อเติมอาคารสนง. , ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ของ อบต.ทุ่งอรุณ

วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557
2557-03-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในตำบลทุ่งอรุณ จำนวน 10 รายการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557
2557-03-18
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย - -
2557-03-18
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 13 เตียง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2557
2557-03-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ และ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแคปซีล จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.คลองม่วง วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557
2557-03-18

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้งพร้อมอุกรณ์ โรงเรียนบ้านโนนดู่ หมู่ 2 ของ อบต.โนนจาน

วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557
2557-03-18

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมและขยายเวลาสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน กำหนดเดินทาง ระหว่างวันที่ 8 - 11 เมษายน 2557 ของ เทศบาลตำบลแชะ

วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาคม ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557
2557-03-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพริก หมู่ 10 ของ เทศบาลโนนไทย วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557
2557-03-18

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันเทียะ หมู่ 1 ของ เทศบาลตำบลโนนไทย

วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557
2557-03-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 10 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557
2557-03-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0202 ของ ทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 1 เมษายน 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.คูขาด วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557
2557-03-17
สอบราคาซื้อชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน จำนวน 775 ชุด ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 24 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย ACETYLCYSTEINE 600 MG. TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง สำหรับสถานีอนามัยพลกรัง และสถานีอนามัยทุ่งกระโดน ของ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามสะแกแสง วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ครั้งที่ 2 จำนวน 2 คัน , ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดน วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศเลื่อนวันเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นวันที่ 20 มีนาคม 2557 ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง , ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 -24 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -24 มีนาคม 2557
2557-03-17

ประกาศประมูลราคาเช่าห้อง/ล็อคตลาดเย็นเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 8 ห้อง ของ สนง.เทศบาลตำบลสูงเนิน

วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศสอบราคาซื้อชุดบันทึกภาพระบบดิจิตอลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557
2557-03-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ขยายถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 13 -27 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ขามสมบูรณ์ วันที่ 13 -24 มีนาคม 2557 วันที่ 1 เมษายน 2557
2557-03-14
ประกาศสอบราคาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณสามแยกโคกสูง - ขามทะเลสอ ทางหลวงหมายเลข 205 ของ สนง.เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 13 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 28 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ไถระเบิดดินดาน จำนวน 10 ชุด ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ส่วนบริการประชาชน ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช วันที่ 12 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 24 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และปรังปรุงสวนสาธารณะเขาแคน ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 12 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 9 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศผลจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส - -
2557-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 13 -27 มีนาคม 2557
2557-03-13
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ถนนหินคลุก , ถนนดิน จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 12 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 1 เมษายน 2557
2557-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดิ่นเห็ดหิน หมู่ 12 , ก่อสร้างรั้ว และก่อสร้างป้าย ของ อบต.มะค่า วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -25 มีนาคม 2557
2557-03-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของ อบต.หินโคน วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ ของ สนง.เทศบาลตำบลแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-13
ประกาศสอบราคาซื้อข้าวสาร ขนาดบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 5,000 ถุง ของ สนง.เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -26 มีนาคม 2557
2557-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศสำหรับนำเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-13
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ โรงเรียนบ้านท่าช้าง วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557
2557-03-13
ประกาศรายชื่อชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 15 โครงการ ของ อบต.พังเทียม - -
2557-03-13
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย - -
2557-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมุขมนตรี ช่วงจากซอยสมอรายถึงถนนมิตรภาพ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ตะคุ วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 11 -25 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคงพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบอาคารเรียน ของ สนง.เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -26 มีนาคม 2557
2557-03-12

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ไม่ได้ใช้ในราชการ จำนวน 16 รายการ ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4

- -
2557-03-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา วันที่ 10 -20 มีนาคม 2557 วันที่ 10 -20 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ ของ มทร.อีสาน วันที่ 10 -14 มีนาคม 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อชุดตู้บ่มเชื้อรา จำนวน 2 ชุด , ชุดระเหยตัวทำละลายแบบหมุน จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 -17 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศผลประมูลจ้างก่อสร้างลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านโนนทอง หมู่ 13 ของ อำเภอพระทองคำ ได้แก่ หจก.เพ็ญจันทร์ - -
2557-03-11
ประกาศผลซื้อ Main Control Board สำหรับเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ชมิดท์ ไบโอเมดเทค (ประเทศไทย) - -
2557-03-11
ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อยืดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1,860 ตัว , หมวกแก๊ปสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 1,860 ใบ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 -24 มีนาคม 2557
2557-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมแซมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านราษฎร์ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557
2557-03-11
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์และฟลูโอโรสโคป ชนิดซีอาร์มพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บัวใหญ่ วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557
2557-03-11
ประกาศผลสอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต - -
2557-03-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete บ้านดอนเกตุ หมู่ 7 ของ อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 7 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 7 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ ถนนประตูชัย ของ สนง.เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 55 รายการ ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) วันที่ 6 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 6 - 21 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการเก่าชำรุดที่ใช้แล้ว จำนวน 9 รายการ ของ สำนักงานจัดการทรัพยาป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 27 มีนาคม 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 17 โครงการ ของ อบต.กุดดบสถ์ - -
2557-03-10
ประกาศสอบราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 360,000 ชุด , กระดาษตัดแผ่นสำหรับห่อเวชภัณฑ์ ฯ จำนวน 360,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศผลซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-03-10
ประกาศผลซื้อ TOP BURN ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน - -
2557-03-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จอ LCD จำนวน 4 เครื่อง , เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย จำนวน 10 เครื่อง , เครื่องฉายแผ่นทึบ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจโพรงจมูก HOPDIN ll Telescope 0 องศา จำนวน 1 ตัว , 30 องศา จำนวน 1 ตัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 27 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศประกวดราคาซื้อแถบทดสอบระดับน้ำตาลกรูโคสในเลือด จำนวน 600,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 2 เมษายน 2557
2557-03-10
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจหัวใจ ฯ , เครื่องแสดงการบันทึกข้อมูลการตรวจสวนหัวใจ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค , บจก.ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  - -
2557-03-07
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-03-07
ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 35,000 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-03-07
ประกาศสอบราคาขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 บ้านหนองตะกู และ ม.9 บ้านเขาจันทน์หอม รวม 2 โครงการ ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 7-21 มีนาคม 2557 วันที่ 7-21 มีนาคม 2557
2557-03-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7 และซ่อมถนนดิน ม.2,ม.7,ม.11 รวม 5 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 6-20 มีนาคม 2557 วันที่ 6-20 มีนาคม 2557
2557-03-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก, รางระบายน้ำ และถนน คสล.รวม 3 โครงการ ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 6-19 มีนาคม 2557 วันที่ 6-19 มีนาคม 2557
2557-03-07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาประมูลจ้าง จำนวน 6 ราย ได้แก่ หจก.เพ็ญจันทร์รับเหมาก่อสร้าง, บจก.ฐานเจ้าพระยา, หจก.อลงกรณ์การโยธา, หจก.คลองแค,หจก.พระทองคำก่อสร้าง,ห - -
2557-03-07
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม) จำนวน 10 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊,เก้าอี้) จำนวน 4 รายการ ของ ทต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 6-20 มีนาคม 2557 วันที่ 6-20 มีนาคม 2557
2557-03-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล., ถนนหินคลุก และ ถนนดิน รวม 9 โครงการ ของ อบต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-18 มีนาคม 2557 วันที่ 4-18 มีนาคม 2557
2557-03-07
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอนสี่แยกโชคชัย-หนองมัน ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 6-12 มีนาคม 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557
2557-03-07
ประกาศประมูลจ้างเหมาบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สายทาง สร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บ้านเมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 4-7 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-03-07
ประกาศประมูลจ้างเหมาบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สายทาง สร.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บ้านเมือลึง อ.ท่าตูม,จอมพระ จ.สุรินทร์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 4-7 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 42 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2557-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาถังเชมเปญ จำนวน 2 โครงการ , ซ่อมแซมฝายทำนบท่าช้าง จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.พลับพลา วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2557
2557-03-06

ประกาศประมูลซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ครั้งที่ 2) จำนวน 19 จุด ๆ ละ 8 ชุด ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา

วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศยกเลิกประมูลซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา - -
2557-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อถังบรรจุน้ำมันดีเซล จำนวน 2 ถัง ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกันและเฝ้าระวัง (ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด) ของ อบต.คลองม่วง วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยา Detection System จำนวน 7,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อขวดน้ำแก้วใส ขนาด 7 cc. พร้อมฝาปิด จำนวน 90,000 ใบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 700 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร , ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการถมดิน , ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รวม 3 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 3 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 3 - 14 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 75 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 4 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางน้ำผ่าน , ขุดลอกเหมืองห้วยลึก , ก่อสร้างถนน คสล. รวม 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องโคบอลต์ 60 ยี่ห้อ Theratron รุ่น Equinox จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 3 - 19 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า จำนวน 2 ชุด , เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ จำนวน 3 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 211 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศผลซื้อไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว เบอร์ L จำนวน 360,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-03-06
ประกาศผลซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล - -
2557-03-06
ประกาศผลจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศและหลังคาอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พี คอน เทคโนโลยี ซีสเต็มส์ - -
2557-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลกลางดง วันที่ 5 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 5- 17 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับ อากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 6 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำ จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.กฤษณา วันที่ 4 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 18 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์วิทยา (ครั้งที่ 2) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน จำนวน 2 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 4 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 14 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 11 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ปศุสัตว์เขตที่ 3 วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ ของ มทร.อีสาน วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บ้านเหลื่อม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินและหินคลุก บ้านเจริญผล หมู่ 4 จำนวน 1 โครงการ , ปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.มาบกราด วันที่ 4 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 18 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ , วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 จำนวน 1 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการดิน น้ำ พืช ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศประกวดราคาซื้อเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่าน จำนวน 360,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเกตุ , ก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุมกลุ่มงานวิสัญญี ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible จำนวน 77 ชิ้น ของ รพ. มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ Tube vaccuum จำนวน 196,000 Tube ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 450,000 tubes ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปในการสกัดสารพันธุกรรม จำนวน 2,880 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้า จำนวน 60 ชิ้น , สกรูยึดกระดูกบริเวณใบหน้า จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศผลซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม จำนวน 20,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 300,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 3 รายการ ของ สนจ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 1 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อน้ำยาเจือจางเลือด ฯ จำนวน 600 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮมดิ้ง - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อใบมีด ฯ จำนวน 11,760 Pcs. , อุปกรณ์ช่วยเจาะเก็บโลหิต จำนวน 130,000 Pcs ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) , บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส , บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) - -
2557-02-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง , ซ่อมแซม จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -12 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -12 มีนาคม 2557
2557-03-28

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 4 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 4 เครื่อง ของ ร.พ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศประกวดราคาซื้อยา.Erythropoitin-alpha 4000 iu prefill syring inj. จำนวน 2,000 ชุด ของ ร.พ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -12 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต จำนวน 3 หลัง และโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศสอบราคาซื้อชุดแบบทดสอบเชาว์ปัญญา WISC-IV จำนวน 5 ชุด ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น , ปรังปรุงป้ายที่ทำการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ และอื่นๆ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ท่อลอดเหลี่ยม และอื่นๆ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา - -
2557-02-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ , ก่อสร้างถนนลูกรัง , ก่อสร้างถนนหินคลุก รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศผลซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจเชื้่อวัณโรค จำนวน 3,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยีน เอ็กเซลเลนซ์ - -
2557-02-28
ประกาศผลซื้อหลอดเลือดเทียม จำนวน 2 รายการ รวม 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ที.เค-วัน เมดิคอล - -
2557-02-28
ประกาศผลซื้อแผ่นห้ามเลือดชนิดละลายได้ จำนวน 120 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-02-28
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็ง จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาร์เอ็กซ์ - -
2557-02-28
ประกาศผลซื้อสายยางประกอบชุดการไหลเวียนโลหิตฯ จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-02-28
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือก และกำหนดวัน สถานที่ เงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้าง ของ อบต.พังเทียม - -
2557-02-28
ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) - -
2557-02-27
ประกาศจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 6 คัน ของ ทต.หัวทะเล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-27
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 หมู่บ้าน ของ อบต.เมืองปราสาท วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557
2557-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนถังน้ำแชมเปนและปรับปรุงระบบท่อสูบน้ำดิบประปา บ้านกระเพรา หมู่ 10 ของ อบต.เมืองปราสาท วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557
2557-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงถนนสายเชื่อมสปายรีสอร์ทเส้นกลางบ้าน ฯ หมู่ 14 บ้านพุทราพัฒนา ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. , ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ทำการอบต.ห้วยยาง ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-27
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ ทต.ดอนหวาย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-27
ประกาศผลซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.รัตนา แอ็พแพเร็ล แคร์ - -
2557-02-27
ประกาสผลซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว จำนวน 5,700  ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง - -
2557-02-27
ประกาศผลจ้างต่อเติมหลังคาอาคาร Threatment ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ผดุงชีพก่อสร้าง - -
2557-02-26
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศประกวดราคาปรับปรุ่งซ่อมแซมอาคารเรียน 3 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ HOMC ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมหัวกล้อง ยี่ห้อ STORZ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ , ก่อสร้างถนนหินคลุก , ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ของ อบต.นากลาง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ วีไอพี จำนวน 2 คัน ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างม่อลอดเหลี่ยม บ้านรกฟ้า หมู่ 11 ของ อบต.ด่านช้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศผลซื้อคอมพิวเตอร์ , โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น , วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ได้แก่ ร้าน โพรเท็คส์ การค้า ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2557-02-25
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำข้างโฮมโปร (ถนนบายพาส) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล ข้ามลำตะคอง บริเวณด้านหลังโรงเรียนโคราชพิทยาคม ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศประมูลซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 19 จุด จุดละ 8 ชุด ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างซักฟอกผ้า เสื้อผ้าต่างๆ ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวนประมาณ 55,00 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-02-25

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง ได้แก่ หจก.คลองแค , หจก.พระค่าพัฒนาการ , หจก.พระทองคำก่อสร้าง

- -
2557-02-25
ประกาศเชิญชวนเพื่อว่าจ้างออกแบบก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 600 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ Bacteria Filter จำนวน 9,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาสอบซื้อเข็มฉีดยา จำนวน 37,000 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 17 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 17 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันสามารถตั้งความดันบวกแบบต่อเนื่อง ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด ของ อบต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศสอบราคาก่อสร้างทำผิวจราจรถนนเคฟซีล จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ของ ทต.เสิงสาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ ฯ ของ การเคหะแห่งชาติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-24

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงสักป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่่าไม้เขตนครราชสีมา

- วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมห้องครัวสโมสรบุคลากร จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น และขนาด 5 มม. จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-21
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 บ้านซ่าเลือด ถึง ม.7 บ้านโคกแค ของ อบต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2557 วันที่ 11 ่มีนาคม 2557
2557-02-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2557
2557-02-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาดอนปู่ตาฝายเทิง ม.1 บ้านหนองตาดใหญ่ และรางระบายน้ำ คสล.ม.4 บ้านหัวนาคำ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2557
2557-02-21
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ Polyglactin และเคลือบสารต่อต้านแบคทีเรีย เบอร์1เข็มกลม จำนวน 1,059 โหล ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557
2557-02-21
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ Polyglactin และเคลือบสารต่อต้านแบคทีเรีย จำนวน 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557
2557-02-21
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 23 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กรุงเทพ พยาธิ-แลป - -
2557-02-21
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้กับเครื่องสวนหัวใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-02-21
ประกาศผลซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-02-21
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 20 เครื่องของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) - -
2557-02-21
ประกาศผลซื้อตู้อบเด็กฯ(Transport Incubator) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - -
2557-02-21
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส และยกเลิกประกวดราคาซื้อ จำนวน 2 รายการ - -
2557-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระน้ำสาธารณะ จำนวน 2 โครงการ , ขุดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร , ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ดอนใหญ่ ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557
2557-02-20
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มทวินเชนแอมโมเนีย ฯ จำนวน 2,560 ลิตร , วิตามินรวม ชนิดเม็ด จำนวน 3,600 ซอง ของ สนง.ปศุสัตว์เขตที่ 3 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-20
ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าซับโลหิตทำจากผ้าใยสังเคราะห์ ชนิดไม่ปลอดเชื้อ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายกระดับถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.หัวทะเล  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศประมูลซื้อรถเครนไฮดรอลิคพร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางพ่วง) จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วหอประชุม ของ ทต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศสอบจ้างเหมายานพาหนะโดยสายไม่ประจำทาง จำนวน 6 คัน ของ ทต.สุรนารี วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นอิเลคโทรดสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 180,000 ชิ้น , สำหรับเด็กโต จำนวน 21,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาด/ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน , ชนิดเขี้ยวมน , เครื่องมือปากคีบชนิดปลายเรียวโค้ง , เครื่องมือกรรไกรปลายโค้ง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนบนของทรวงอกทางด้านหลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด หู คอ จมูก (ชิ้นเล็ก) จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ - -
2557-02-19
ประกาศผลซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ - -
2557-02-18
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศประมูลซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 2 ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 15 รายการ , วัสดุศึกษา จำนวน 12 รายการ , รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ห้วยยาง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน ของ ทต.เทพาลัย วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในทางลำไส้ใหญ่ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-18

ประกาศสอบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างถนนหินคลุก ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก

วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ของ สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-18
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมหัวฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบริเวณอาคารเรียน ฯ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-18
ประกาศผลซื้อท่อช่วยหายใจแบบมี Cuff จำนวน 28,720 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-02-18
ประกาศผลซื้อผืนตาข่ายชนิดอัลตราโปร เมช จำนวน 60 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-02-18

ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง

- -
2557-02-18
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.คลีนิคคอลไดแอกโนสติคส์ - -
2557-02-18
ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ฯ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป - -
2557-02-18

ประกาศผลซื้อ Anti-Human Globulin Anti-lgG, -C3d;polyspecific Cassette จำนวน 93,000 test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

- -
2557-02-18
ประกาศผลซื้อหลอดทดสอบสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 105 กล่อง , หลอดทดสอบ ESR จำนวน 60 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) - -
2557-02-18

ประกาสผลซื้อบอลลูนขยายหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน 100 เส้น , สายสวดนำสายสวน ฯ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด

- -
2557-02-18
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 65 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ , ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ขามทะเลสอ วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-17
ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-17
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.บึงสำโรง วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-17
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดิบและเครื่องปรุงเป็นรายสิ่ง) จำนวน 181 รายการ ของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557
2557-02-17
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Capillary Rheometer จำนวน 1 ชุด ของ มทร.อีสาน วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-17
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนปลาย จำนวน 50 ชิ้น , สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค ขนาด 5.0 มม. จำนวน 450 ชิ้น ขนาด4.5 มม. จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.1 ชุมชน 3 ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 13 รายการ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศประมูลราคาจ้างซ่อมผิวทางเคพซีลสายทางเชื่อมบ้านมาบกราด ม.5,14,17,22,23 วันที่ 12-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 ่มีนาคม 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.12 บ้านโคกมะกอก ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2 บ้านเมืองนาท และ ม.3 บ้านทัพรั้ง รวม 2 โครงการ ของ อบต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง, ใบมีดดันหน้าและฝานบุกเบิก จำนวน 3 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อไส้เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลมขนาด 21,25,28,31 จำนวน 70 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รวม 110 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ(Bone cement c Antibiotic) จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดที่ทำจากเนื้อเยื่อวัวแบบ Single sheet จำนวน 20 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.,ก่อสร้าง/วางท่อรางระบายน้ำ และปรับปรุงท่อเมนระบบน้ำประปา รวม 8 โครงการ ของ อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 10-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 19 รายการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร และอื่นๆ จำนวน 41 รายการ ได้แก่ ร้านทองคูณการค้า - -
2557-02-12
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.งิ้ว วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ของ ทต.หมูสี วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะแก้ว หมู่ 14 ของ ทต.หมูสี วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวปลากั้ง หมู่ 10 ของ ทต.หมูสี วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าช้างใต้ หมู่ 12 ของ ทต.หมูสี วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ /557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มซับอโนดาษ บ้านคลองเสือ หมู่ 15 ของ ทต.หมูสี วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดคล้า หมู่ 5 ของ ทต.หมูสี วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,376 ชุด ของ ทต.หมูสี วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง ฯ จำนวน 7 ชุด ของ ทต.โชคชัย วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-12
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา  22 รายการ จำนวน 40 ชุด ของ ทต.โชคชัย วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ ทต.ท่าเยี่ยม วันที่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 6 คัน ของ ทต.สุรนารี วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 396,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบาราคาซื้อ TCBS จำนวน 180 กระป๋อง , อาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 180 กระป่อง ของ รพ.มหาราชสครราชสีมา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-12

ประกาศสอบราคาซื้อTube Extension จำนวน 236,000 อัน ของ รพ.มหาราชสีมา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL จำนวน 42 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โนนแดง วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อกันหนาวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 1,491 ของ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคาร ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เม่งหลีรุ่งเรือง - -
2557-02-11

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบน) จำนวน 1 รายการ

วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม) จำนวน 3 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 18 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-11
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.คลองเมือง วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ ทต.สุรนารี วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ในสายทาง นม.3052 ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดผ่าตัดตาชนิด 15 องศา จำนวน 2,500 ชิ้น , ชนิด 3.0 มิลลิเมตร จำนวน 1,500 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-11
ประกาศสอบราคาซื้อตัวเจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด ขนาด 5 มม. จำนวน 30 ชิ้น , ขนาด 12 มม. จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 - 27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยน้อย บ้านเมืองทอง , ขุดลอกคลองโนนเกษตร บ้านโนนเกษตร ของ อำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา - -
2557-02-11
ประกาศสอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เสมาใหญ่ วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ของ ทต.เมืองคง - วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาซื้อเข็มเจาะและเก็บเนื้อเยื่ออ่อนชนิดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 600 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กระเบื้องนอก วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 6-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ของ ทต.ตลาดแค วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ , ซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.สีมามงคล วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ฯ ของ มทร.อีสาน วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำรองไฟ จำนวน 13 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลอาวอย อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 06 อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 257
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน

วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน30กันยา ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ของเล่นเด็ก จำนวน 4 รายการ ของ ทต.ด่านขุนทด วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.โชคชัย วันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07

ประกาศสอบราคาซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 40 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองเลือด จำนวน 2,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อ TOP BURN ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV จำนวน 1,080 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา - -
2557-02-07

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงร้านยามหาวิทยาลัย สาขา 2 จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม

วันที่ 5-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกกา (แท็บเล็ต) ของ ทต.โนนสูง วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงนอนชายและอาคารโรงนอนหญิง ขนาด 30 เตียง พร้อมส่วนประกอบ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ 8 , ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ 12 ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศสอบราคาซื้อ Main Control Board สำหรับเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางชนิด Cape Seal สายบ้านโนนทอง หมู่ 13 ตำบลพังเทียม ของ อำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประมูลจ้าง และ ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง รวม 6 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง - -
2557-02-06
ประกาศสอบวาง่ชท่อระบายน้ำ และคืนผิวจราจร ค.ส.ล ของ ทต.สุรนารี วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 5 คัน/วัน รวม 2 วัน ของ ทต.บ้านโพธิ์ วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์วิทยา ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-24 กุมภาาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ฯ , ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ฯ ของ อำเภอวังน้ำเขียว วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงช้าง จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อใช้แล้วทิ้ง จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.9 และ ม.10 รวม 2 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 13 โครงการ ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบวงกลม ขนาด 21-33 (Intraluminal stapler) จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยทวารเทียม จำนวน 2 รายการ รวม 19,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 360,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 -17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 257
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อตลับบรรจุลวดไททาเนียมเย็บลำไส้ , ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาสสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิมเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบสตูดิโอเสมือนจริง ฯ จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 1 โครงการ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ของ อ.แก้งสนามนาง

วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศประมูลราคาให้ค่าตอบแทนรับจ้างเก็บขนสิ่งปฏิกูล ของ ทต.หนองบัวลาย วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร หนังสืออนุสรณ์นักศึกษา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง บ้านราชมงคล หมู่ 14 ของ อบต.บึงพะไล - -
2557-02-05
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่อง Monitor จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-02-05
ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) - -
2557-02-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,5,6,7,8 จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 4 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ สนจ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 15 โครงการ ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ฯ จำนวน 3 แปลง ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบไฟฟ้าสมุนไพร ขนาด 100 Kg จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศผลซื้อชุดควบคุมการหมุนของ Gantry ฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กมลสุโกศล อีเล็คทริค - -
2557-02-03
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ , ก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญผล หมู่ 4 ของ อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโกรกพัฒนา หมู่ 8 ของ อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนหฤทัยรมย์ , วางท่อระบายน้ำและเทคอนกรีตทับหลังท่อถนนร่มไทร ของ ทต.พิมาย วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ทต.รังกาใหญ่ - -
2557-02-03

ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงลานจอดรถหน้าเสาธงและถนนทางเข้า และ เปลี่ยนขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ของ สนจ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 41 รายการ ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจเชื้อวัณโรค ฯ จำนวน  3,000 Test วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุมกลุ่มงานวิสัญญี จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 ชุดรายการ ของ อบต.กุดจิก วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงระบบระบายอากาศและหลังคาอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมหลังคาอาคาร Threatment จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มกราคม 2577 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2577 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศผลซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic จำนวน 12,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ - -
2557-02-03
ประกาศผลซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต ฯ จำนวน 1,000 Set ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.วีนัสโลจิสติกส์ - -
2557-02-03
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย)และ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) - -
2557-02-03
ประกาศผลซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต่ จำนวน 400 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวฌัน - -
2557-02-03
ประกาศผลซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw ชนิดทั่วไป ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเมดิคอล อิมพลานท์ - -
2557-01-31
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี , ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสุขัง หมู่9 ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31

ประกาศสอบราคาจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะและสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.ด่านขุนทด

วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วหอประชุม ของ ทต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 ชุดรายการ ของ อบต.กุดจิก วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดสด ของ ทต.เสิงสาง วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาหอพักนักศึกษา 5 หลัง เขตพื้นที่ในเมือง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บายพาส หมู่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา ของ ทต.บ้านโพธิ์ วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.บ้านโพธิ์ วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.สุขไพบูลย์ วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐานกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ ของ รร.บ้านโนนดู่ หมู่2 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ , ก่อสร้างขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 12 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศสอบราคาซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม จำนวน 20,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 35,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูกและชุดเครื่องมือตัดปากมดลูกด้วยขดลวดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็น.อี.นอร์ทอีส - -
2557-01-30
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ - -
2557-01-30
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Set Hysterectomy จำนวน 2 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ - -
2557-01-30
ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง - -
2557-01-30
ประกาศผลซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล - -
2557-01-30

ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล

- -
2557-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 66 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อ Calcium Polystyrene Sulfonate 5 g Powder จำนวนประมาณ 110,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ดอน วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.มะค่า วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 19 โครงการ ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ , ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนนดินลูกรัง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น

วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ และ ก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.คลองม่วง วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิวขนาดใหญ่มาก บ้านคอหนองบัว หมู่ 3 ต.หนองไข่น้ำ ของ อำเภอเมืองนครราชสีมา วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพนธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย , บูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก  สายทาง ชย.4008 และ บร.2003 ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)

วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนด่านขุนทด (สพฐ.) วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.วังหิน วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างถนนดิน ของ ทต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ แบบมาตรฐาน ม.4(ข) จำนวน 6 คัน ของ ทต.สีมามงคล วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยแถลง บ้านไผ่นกเขา ของ อำเภอห้วยแถลง หมู่ 3 ต.หลุ่งตะเคียน จ.นครราชสีมา วันที่ 27-30 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยแถลง บ้านโนนทอง ของ อำเภอห้วยแถลง หมู่ 3 ต.พลับพลา จ.นครราชสีมา วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำประจำอาคารเรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.7,10,14 รวม 3 โครงการ ของ อบต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย วันที่ 29 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 13 โครงการ ของ อบต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 27 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศสอบประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.6และลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.3 รวม 2 โครงการ ของ ทต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.12 บ้านหนองรัง ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 27 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบราคาจ้างกำจัดวัชพืชในเขตโบราณสถาน ของสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา วันที่ 20-30 มกราคม 2557 วันที่ 20-30 มกราคม 2557
2557-01-28
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(ถังประปาแชมเปญ) จำนวน 1 รายการ ของ ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องบันทึกข้อมูลการตรวจหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ภายในสวนสัตว์ ฯ  พร้อมปรับปรุงสระน้ำ 1 หน่วย ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 23-28 มกราคม 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนพักรับรอง จำนวน 4  หลัง ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 17 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด หู คอ จมูก (ชิ้นเล็ก) จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 24-30 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 24-30 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 24-29 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 24-29 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดกลางแจ้ง ของ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ หมู่ 5 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 - 31 มกราคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.โนนไทย วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐาน ฯ ของ โรงเรียนวัดบ้านสีดา หมู่ 1 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา วันที่ 22-31 มกราคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศขายทอดตลาดโคพันธุ์ซาฮิวาล เพศผู้ จำนวน 46 ตัว ของ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง วันที่ 16 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 -
2557-01-24
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.เค ซี ดี ซัพพลาย - -
2557-01-24
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 6 รายการ , จำนวน 39 รายการ และตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 30 ครั้ง ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 วันที่ 20-31 มกราคม 2557 วันที่ 20-31 มกราคม 2557
2557-01-24
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 9 ประเภท ของ อบต.หลุ่งตะเคียน วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำจักราช บ้านโนนสะเดา หมู่ 10 ของ อบต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ , ก้อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ , ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา  วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน , บ้านใหม่โพธิ์งาม , บ้านหนองกรด และ ขุดลอกคลองบ้านโกรกหว้า ของ อบต.ดอน วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ สายบ้านหนองพลวง-บ้านบุ และ บ้านหนองตาโยย-บ้านขามทุ่ง ของ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 23-31 มกราคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ งานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา และเชิงชาย ของ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางคุ้มสว่างอารมณ์ บ้านบุ่งเตย หมู่ 1 ฯ ของ ทต.หมูสี วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคปซีล ซอยวัดคลองเดื่อ หมู่ 6 ของ ทต.หมูสี วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลสถานีขนถ่ายขยะและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด 10 แรงม้า ฯ ของ ทต.หมูสี วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบดอัดถนนหินคลุก บ้านคลองเดื่อ หมู่ 6 ของ ทต.หมูสี วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาซื้อสายยางประกอบชุดระบบการไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกาย จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศแคปซูลกล้องจิ๋วไร้สาย จำนวน 40 แคปซูล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศประมูลราคาเช่าห้อง/ล็อคตลาดเย็นเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 5 ห้อง ของ ทต.สูงเนิน วันที่ 15-28 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาซื้อยา ALFACALCIDOL 0.5 MCG TAB และ CLINDAMYCIN 300 MG CAP ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 21-31 มกราคม 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเสริมดินและลงหินคลุก , สร้างฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก , ยกระดับถนนสายซอย 4 สายบน , ลงหินคลุกสายซอย 4 สายต่ำ ของ ทต.รังกาใหญ่ วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกทำคลอดเสมือนจริง แบบเต็มตัว จำนวน 1 ตัว ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 17-30 มกราคม 2557
2557-01-24

ประกาศผลซื้อ Vassaline Gauze Pad ขนาด 3"x3" 8 ชั้น จำนวน 10,000 ชุด , ขนาด 4"x4" 8 ชั้น จำนวน 10,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน

- -
2557-01-24
ประกาศผลซื้อชุดให้เลือด จำนวน 86,400 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ - -
2557-01-24
ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลิน จำนวน 540,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-01-24
ประกาศผลซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 0.35 กรัม ฯ ขนาด10 ก้อน จำนวน 300,000 ซอง , ขนาด 3 ก้อน จำนวน 180,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน - -
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 325 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อสว่านเจาะกะโหลกศีรษะ จำนวน 200 ชิ้น , ใบมีดตัดกะโหลกศีรษะ จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศประกวดราคาจ้างฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน 0800 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557
2557-01-23
ประกาศประกวดราคาจ้างฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 3511 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557
2557-01-23
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 304 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557
2557-01-23
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557
2557-01-23

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีลสายจากเขตเทศบาลโนนสมบูรณ์-บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ 7 ของ อบต.โนนสมบูรณ์

 

 

วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง จำนวน 4 โครงการ ของ ทต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสำราญ , สายบ้านนายหมั่น , ซอยพูนดี และปรับปรุงถนนเสริมดินลงหินคลุก ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2557
2557-01-23
ประกาศแก้ไขกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างยกระดับถนน คสล. หมู่ 9 บ้านพุทราก้าวหน้า เชื่อม หมู่ 10 บ้านหนองไทร ของ ทต. รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 - -
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (เบนซิน) จำนวน 1 คัน ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.โนนไทย วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองไทร-ลาดใหญ่ บ้านหนองปรือ , ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบุคา-ซับกระสังข์ บ้านเลิศมงคล ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของ อบต.ดอนเมือง  วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านเย้ยตะแบง หมู่ 2 ต.ทุ่งสว่าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ บ้านกรูดหนองซำ ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ของ สนง.ทรัพยากรน้ำภาค วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557
2557-01-23
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก ของ รร.เมืองนครราชสีมา วันที่ 25-30 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อชุดบดเนื้อเยื่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 14-28 มกราคม 2557 วันที่ 14-28 มกราคม 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 17-29 มกราคม 2557 วันที่ 17-30 มกราคม 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 16-28 มกราคม 2557 วันที่ 16-29 มกราคม 2557
2557-01-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-22
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557
2557-01-22
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557
2557-01-22
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอนควบคุมที่ 0101 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557
2557-01-22
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3452 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557
2557-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 1 ของ ทต.พิมาย วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-22
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557
2556-12-27
ประกาศสอบราคาซื้อตู้แช่เย็น 4 ํC จำนวน 10 ชุด และตู้แช่เย็น -20 ํC ขนาดไม่น้อยกว่า 13คิว จำนวน 10 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุลูกรังปรับปรุงถนนดิน-ลูกรัง ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกร่ีตถนนราชชนนีลีลา ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก จำนวน 1 คันและสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,20 รวม 15 โครงการ ของ อบต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองม่วง-บ้านห้วยไผ่ ต.มะเกลือกเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 24-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองน้ำใส-บ้านปางโก ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 24-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.4 บ้านอ่างหิน ของ อบต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประเภทถนนดิน จำนวน 3 โครงการ และถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Piperacillin 4g. Taxobactarm 500 mg จำนวน ประมาณ 31,750 ขวด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 13 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 14 รายการ ของ ทต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา - -
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 12 นิ้ว ของ อบต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556- 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556- 13 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำตะกุดตานาง ม.3 บ้านท่าแดง ของ อทต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศแก้ไขรายละเอียดการประมูลราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย ของ ทต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา - -
2556-12-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น รวม 2 โึครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ม.3, ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 และก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 1,068,000 บาทของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน 3 รายการ ในวงเงิน 595,000 บาทของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 จำนวน 1 รายการ รวม 3 โครงการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด รวม 3 โครงการ จำนวน 3 รายการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อท่อคอนกรีตและอื่นๆ รวม 3 โครงการ จำนวน 48 รายการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 4 ชุด ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 4 ชุด ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อ Vassaline Gauze Pad จำนวน 2 รายการ รวม 20,000 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อท่อช่วยหายใจแบบมี Cuff เบอร์ 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 และ 8.0 จำนวน 28,720 อัน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เสริมภายในโรงเรือนเพาะกล้า จำนวน 16 รายการ ของ สนง.เกษตร จ.นครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านขุนร่ม ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 16 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหลังตลาด ของ ทต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศผลจ้างซ่อมห้องประชุมถนอมสิงห์ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง - -
2556-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" แบบพลาสติก ชนิด 2 ชั้น ระบบส่งถ่ายกำลังด้วยแม่เหล็ก จำนวน 1,000 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.3, ม.4, ม.5 ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง Emergency Spillway และส่วนประกอบอื่นของเขื่อนลำพระเพลิง ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง วันที่ 23-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางสายหนองไทร-ลาดใหญ่ ม.5 บ้านนาหว้า ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางสายหนองไทร-ไพรสาลี ม.1 บ้านไพรสาลี ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศประมูลซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ ของ ทต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ รวม 4 โครงการ ของ อบต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 3 คัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศผลสอบราคาซื้อผ้าห่มขนหนู จำนวน 6,000 ผืน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมาได้แก่ หจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ - -
2556-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คันพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 13-27 มกราคม 2557 ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าแบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 120 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 3-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 3-27 ธันวาคม 2556
2556-12-24
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ ร.ร.บ้านหนองตะไก้ ม.1 ของ อบต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา - -
2556-12-24
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ ร.ร.บ้านหนองตะไก้ ม.7 ของ อบต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา - -
2556-12-23
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ ของสำนักทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ของ ร.ร.บ้านหนองบง ม.4 ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกาศสอบราคจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล., วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.10 และก่อสร้างถนน คสล. ม.15 ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4 บ.ศรีพัฒนา และ ม.5 บ้านวังหิน รวม 2 โครงการ ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 13 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกาศสอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 จำนวน 3 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา - -
2556-12-23
ประกาศสอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจีด จำนวน 3 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา - -
2556-12-23
ประกาศสอบราคาซื้อยา Pemetrexed 500 mg.for Injection จำนวนประมาณ 47 ขวด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกาศสอบราคาซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 0.35g.ขนาดบรรจุ10ก้อน จำนวน 300,000 ซองและขนาดบรรจุ3ก้อน จำนวน180,000 ซอง รวม 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจสวนหัวใจ และเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกสศสอบราคาจัดทำบรรยายสรุปของจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 รายการ วันที่ 16-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 16-26 ธันวาคม 2556
2556-12-20
ประกาศสอบราคาจ้างซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.ม.15 บ.ตลาดแค,ก่อสร้างเวที คสล.ม.5 และเช่าเครื่องจักร รวม 3 โครงการ ของ อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2557
2556-12-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-20
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557
2556-12-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.รวม 4 โครงการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-20
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 19-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557
2556-12-20
ประกาศประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.,วางท่อระบายน้ำ คสล.และอื่นๆ รวม 11 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 14 มกราคม 2556
2556-12-20
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยทางแยก ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) - -
2556-12-20
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยทางแยก ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอนดอนขวาง-โพธิ์กลาง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) - -
2556-12-20
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก,เรือ) จำนวน 4 รายการ ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 18-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกกรวด-หนองสรวง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 จ.นครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาติดตั้งไฟสาธารณะชนิด LED พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 19 ชุด และติดตั้งไฟสาธารณะ LED พร้อมเครื่องรับกระจายเสียงแบบไร้สายใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด ม วันที่ 18-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาติดตั้งไฟสาธารณะชนิด LED พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 40 ชุด และติดตั้งไฟสาธารณะ LED พร้อมเครื่องรับกระจายเสียงแบบไร้สายใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 3 ชุด ข วันที่ 18-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2027 ตอนควบคุม บัวตารุ่ง-ลำปลายมาศ ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0901 ตอน ทางแยกไปตะขบ-จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองปักธงชัย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ตอน 6 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ตอน 2 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 7 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศประมูลราคาเช่าห้อง/ล็อคตลาดเย็น จำนวน 2 ห้อง ของ ทต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556
2556-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 18 รายการ ในวงเงิน 529,400 บาท ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 480,000 บาท ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-18
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน(ขุดบ่อ) จำนวน 2,400 บ่อ ของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 2 มกราคม 2557
2556-12-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0202 ตอนสี่แยกปักธงชัย-สี่แยกโชคชัย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0300 ตอนตลาดไทร-ลำพังชู ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ตอน 5 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอนโคกสวาย-แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ตอน 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Monitor ติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง D.B.S.T สายบ้านหนองน้ำใส-คลองแจ้ง ม.1 ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-18
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 - -
2556-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อขยะ-โคกเห็ดไคล ของ ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
2556-12-17
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.5 บ.หนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 16-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนลูกรัง ม.1 บ้านพังเทียม และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.18 บ.ยางสามต้น ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
2556-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.บ้านคอนเมือง และ ศพด.บ้านหนองบัวโคก จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จำนวน 4 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสกัดไฮดรอลิก จำนวน 1 ชุด ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาไตเทียม Part A จำนวน 9,000 แกลลอน และน้ำยาไตเทียม Part B จำนวน 11,000 แกลลอน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนนำหัวใจ Precutaneous sheath introducers จำนวน 1,500 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก (Suction Tube) No. 6,8,10,12,14 จำนวน 819,500 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อ Hypochloride 5g. Powder จำนวน 30,000 ซอง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซต์ EO GAS จำนวน 360 โหล ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 12-23 ธันวาคม 2556
2556-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อแนวดิ่งอาคารผู้ป่วยในตึก 8 ชั้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และลานเอนกประสงค์ คสล.รวม 6 โครงการ ของ อบต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบก๊าซทางการแพทย์ Oxygen pipeline จำนวน 1 ระบบ ของ ร.พ.โนนแดง จ.นครราชสีมา วันที่ 13 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557
2556-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งต่อเติมระบบก๊าซทางการแพทย์ที่อาคารพักฟื้นหลังคลอดและอาคารผ่าตัด ของ ร.พ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจพร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง ของกองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 4 อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบาล 13 ซอย1/2 และระบบระบายน้ำ คสล.ถ.เทศบาล 17 ซ.1 ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านใหญ่กกลาน ม.1 ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอนโคกสวาย-แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ตอน 2 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอนดอนขวาง-โพธิ์กลาง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศสอบราคาซื้อยา 5% Human Albumin Injection 250 ml จำนวน 1,330 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
2556-12-13
ประกาศผลซื้อโลหะดามในโพรงกระดูกและสกรู จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-12-13
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นฯ จำนวน 30 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-12-13
ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว(Syringe)ชนิด irrigate 50cc.จำนวน 5,700 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
2556-12-13
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล - -
2556-12-13
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 วันที่ 9-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-19 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายดอนแร้ง-ดอนโก่ย ม.10 บ้านคูมะค่า ของ อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 11-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณแปลงสาธิตการเกษตร จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 11 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
2556-12-13
ประกาศสอบราคาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 201-บ้านหนองไทร ของ อบต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 10-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 11-26 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(ร.ร.วัดโชติการาม-บ้านสะแก) ม.9 บ้านพะไล ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 11-24 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำวัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 11-16 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตฯ (Platelet Apheresis) จำนวน 1,000 set ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องการเต้นของหัวใจ จำนวน 2 รายการ รวม 250 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-12-13
ประกาศผลจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง - -
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อคลอรีนเหลว(แก๊สคลอรีน) ชนิดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 18 ท่อ พร้อมปะเก็นตะกั่ว G-120 จำนวน 54 อัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 12-25 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 11-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ-ดอนไผ่ ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 11-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกกุดอ้อ-หนองหัวเสือ ม.10และขุดลอกคลองวังไผ่ ม.11ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำ (จ้างเหมาเฉพาะดิน) โครงการอ่างฯลำสำลาย ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 11-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 11-26 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 51 รายการ ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว จำนวน 1,904,000 กิโลกรัม ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557
2556-12-12
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ่วันที่ 11-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 288 รายการ ของ ทต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา วันที่ 6-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-20 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 12-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 12-24 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557
2556-12-12
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9-16 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต ขนาด 4.7 Fr, 6 Fr, 7 Fr (Ureteral Stent Soft-Flex) จำนวน 400 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อสายนำเลือด Blood Tubing Set จำนวน 10,000 ชุด ของ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศผลจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง - -
2556-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวสโมสรบุคลากร จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-27 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจวินิจฉัยส่องกล้องและรักษาหู คอ จมูก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 Lead พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอนวังน้ำเขียว-ดอนขวาง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอนนางรอง-หนองกี่ ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านวัด-ประทายของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครราชสีมา-หนองกระทิง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซ่อมถนนดินลูกรัง ขุดลอกสระและคลองน้ำ และอื่นๆ จำนวน 21 โครงการ ของ อบต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางจราจร คสล.จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา วันที่ 9-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-25 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ตามแบบ สชป.8-07203 จำนวน 1 งาน ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ ร้านทองคูณการค้า - -
2556-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง ของ อบต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 9-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-25 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 20 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อหมู จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) - -
2556-12-11
ประกาศผลซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว - -
2556-12-11
ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ 5 ชุดและสายสวนนำหลอดเลือด 350 เส้น จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-12-11
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บี.เอ็ล. ฮั้ว - -
2556-12-11
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็มพีเอ็นเมดิแคร์, บจก.เมดโทรนิค(ประเทศไทย) และบจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-12-11
ประกาศผลซื้อชุดนำสารละลายฯ จำนวน 300 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-12-11
ประกาศผลซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 8,000ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล - -
2556-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานแบบติดกับที่ ชั้น 1-6 และ8 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเวทีห้องประชุมขนาด 120 ที่นั่ง อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556
2556-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.16 บ้านสามัคคี1, ม.18 บ้านหนองโสมงพัฒนา และก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.18 บ.หนองโสมงพัฒนา รวม 3 โครงการ ของ ทต.รังกาใหญ่ อ. วันที่ 6-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-24 ธันวาคม 2556
2556-12-09
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดหัวใจ-ปอดเทียม จำนวน 350 ชุด และชุดดักจับฟองอากาศและกรองเลือด จำนวน 350 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-16 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-09
ประกาศสอบราคาซื้อยา SUCRALFATE 1GM/5ML SUSPENSION 6,000 BOTTLE, ONDANSETRON 8MG/4ML INJ. 1,000 BOX, CEFTRIAXONE (IV) 1GM INJ 50,000 BOX รวม 3 รายการ ของ ร.พ.ค่ายสุรนารี จ.นครร วันที่ 29 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2556
2556-12-09
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้ จำนวน 1 คัน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกฝายและก่อสร้างถนน คสล.รวม 8 โครงการ ของ อบต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา วันที่ 4-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 4-19 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อถังขยะขนาด200ลิตร จำนน 368 ใบ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา - -
2556-12-06
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯ จำนวน 45 รายการ ได้แก่ บจก.เค.พี.เจนเนอเรชั่น กรุ๊ป - -
2556-12-06
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศสอบราคาซื้อยา 70% Isophane Insulin+30%Regular Insulin 100 IU/ml inj จำนวน 8,500 ไวอัล ของ ร.พ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 4-15 ธันวาคม 2556 วันที่ 4-15 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าสูงเนิน ประมาณ 2,560.98 ตัน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา - วันที่ 17 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2556 ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 4-13 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริวเวณคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 3-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 3-24 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง) 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ว้นที่ 3-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ว้นที่ 3-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างถนน คสล.ของ อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา - -
2556-12-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสี่แยกดอนนา ม.6 ของ อบต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศประมูลขายอะไหล่เก่า แบตเตอรี่เก่า และยางเก่าที่เสื่อมคุณภาพ จำนวน 5 รายการ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศผลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นอาคารจ่ายกลาง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.กรีนเทคเทคโนโลยี - -
2556-12-04
ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.โมโตกราฟ - -
2556-12-04
ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.โมโตกราฟ - -
2556-12-04
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 30 รายการ ได้แก่ บจก.เค.พี.เจนเนอเรชั่นกรุ๊ป - -
2556-12-04
ประกาศประกวดราคาซื้อหินคลุกและอื่นๆ รวม 6 รายการ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 2-6 ธันวาคม 2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 348 ตอนปะคำ-นางรอง ปริมาณงาน 1.350 กม. ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 3-9 ธันวาคม 2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2247 ตอนควบคุม 0200 ตอนป่าไผ่-ปากช่อง ปริมาณงาน 0.850 กม. ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 3-9 ธันวาคม 2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0300 ตอนตลาดไทร-ลำพังชู ปริมาณงาน 5.665 กม. ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 3-9 ธันวาคม 2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ปริมาณงาน 3.960 กม. ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 3-9 ธันวาคม 2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular Screw ชนิดทั่วไป จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-13 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดและเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่ จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-19 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศผลซื้อเฝือกปูน Slab จำนวน 540 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2556-12-04
ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1, 2 และอื่นๆ จำนวน 16 รายการ รวม 3 โครงการ ของโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-6 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ จำนวน 23 กอง รวม 2,442 ท่อน ณ สำนักงานสวนป่ามิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 26 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2556 วันที่ 18 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง Study Room ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556
2556-12-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเสริมดินและลงหินคลุก ม.3 บ้านช่องโค และปรับปรุงถนน ม.14 บ้านพุทราพัฒนา รวม 2 โครงการ ของ ทต.รังกาใหญ่ วันที่ 2-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-18 ธันวาคม 2556
2556-12-03
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 2-16 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-16 ธันวาคม 2556
2556-12-03
ประกาศสอบราคาซื้อ Blood Set จำนวน 86,400 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-18 ธันวาคม 2556
2556-12-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ตอน3 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556
2556-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ตอน 2 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556
2556-12-02
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556
2556-12-02
ประกาศสอบราคาซื้อยา Crizotinib250mg.Capsules จำนวน 600 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556
2556-12-02
ประกาศผลประมูลซื้อรถเทท้ายติดเครนพับไฮโดรลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ได้แก่ บจก.พรพิทักษ์ ซัพพลาย - -
2556-12-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง(ครั้งที่ 2) จำนวน 4 รายการ ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 2-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-02
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในการประมูลขายครุภัณฑ์เก่าชำรุด ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา - -
2556-11-28
ประกาศแก้ไขสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.13 บ.ตะปันตะวันออก ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา - -
2556-11-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 บ้านโจดกระทิง- ม.9 บ้านหัวนาคำ ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556
2556-11-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง ม.9 บ้านหนองเป็ดน้ำ และจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบเสากิ่ง ม.6 บ้านสระมโนรา ขอ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556
2556-11-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ตและบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556
2556-11-27
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและบ่อพักจากบ้านนางอรุณ ม.6 และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ม.7 บ้านโตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556
2556-11-27
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 310 รายการ ของ อบต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556
2556-11-27
ประกาศประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 รายการ ของ สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556
2556-11-27
ประกาศประมูลราคาเช่าแท่นตลาดเช้า ของ ทต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556
2556-11-27
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือด จำนวน 70 Pack ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556
2556-11-27
ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักประกันซอง ของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำฝายปะคำ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 - -
2556-11-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คันๆ ละ 2 วันพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2556 ของ ทต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา วันที่ 22 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และติดตั้งวงจรปิด ของ อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ม.11 บ้านโบนันซ่า ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ม.6 บ้านซับสวอง ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศแก้ไขหลักประกันซองงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างคุูส่งน้ำ จำนวน 265,700 บาท ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 - -
2556-11-26
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อ คสล.ม.13 และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13, ม.19 รวม 3 โครงการ ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 219 ตอน 0300 ตอนบุรีรัมย์-หนองบัวเจ้าป่า ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ตอน 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 3 ชั้น ที่ ร.พ.ปักธงชัย และก่อสร้างสะพานลอยทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกกับทางหลวงแผ่นดิน 206 พร้อมที่พักผู้โดยสาร ร.พ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด - -
2556-11-26
ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด - -
2556-11-26
ประกาศสอบราคาจ้างบริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอล ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556
2556-11-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(มะละกอพันธุ์ดี) จำนวน 26 รายการ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จ.นครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556
2556-11-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(กล้วยพันธุ์ดี) จำนวน 45 รายการ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จ.นครราชสีมา วันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556
2556-11-25
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 97 รายการ ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
2556-11-25
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 55 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556
2556-11-25
ปรกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นเดี่ยวชนิดไม่ละลายที่ทำจากสาร Polypropylene จำนวน 7 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556
2556-11-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง (ครั้งที่ 3) ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556
2556-11-25
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง เลขที่ 2/2557 ลว 28ตค56 ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 - -
2556-11-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวนหมาก-พรมราช ม.8 ของ อบต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา - -
2556-11-22
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิลฯ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 22 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2556
2556-11-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(กะเพรา โหระพา แมงลัก) จำนวน 30 รายการ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.นครราชสีมา (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556
2556-11-22
ประกาศประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์หอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 49 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขาม รวม 2 โครงการ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556
2556-11-22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำและอาคารประกอบ(เฉพาะงานดิน) โครงการห้วยตาจูและฝายปะคำ รวม 2 โครงการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556
2556-11-22
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถผสมคอนกรีต ขนาด 4 คิว (6ล้อ) ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 - -
2556-11-22
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
2556-11-22
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หจก.ซันไซน์ซัพพลาย และ หจก.ไทยถาวรเครื่องมือแพทย์ซัพพลาย - -
2556-11-22
ประกาศสอบราคาซื้อหญ้าแห้งคุณภาพดีอัดฟ่อน จำนวน 146,000 กิโลกรัม ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2556
2556-11-22
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน - -
2556-11-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2556
2556-11-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ บ้านโนนไม้แดงเหนือ ม.16 ของ อบต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556
2556-11-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตและบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย จำนวน 100 จุด ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556
2556-11-21
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ ของ อบต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556
2556-11-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนรี ม.7, บ้านโนนนางาม ม.9 และบ้านโคกสะอาด ม.11 รวม 3 โครงการ ของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556
2556-11-21
ประกาศผลจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารผู้ป่วยนอก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิสระนิยม - -
2556-11-21
ประกาศผลจ้างปรับปรุงห้องเก็บฟิล์มของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.นวกรวิศวกรรม - -
2556-11-21
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอนผู้รับบริการ จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
2556-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อตัวรับสัญญาณภาพ Detector ของเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2556
2556-11-20
ประกาศสอบราคาซื้่อ Transfer bag 300 ml.จำนวน 20,000 Bag และใบมีดเครื่องตัดต่อสายโลหิตฯ จำนวน 11,760 Pcs.รวม 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556
2556-11-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.1 บ้านป่าไผ่, ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.7 บ้านสายชนวน, ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ม.14 บ้านพรหมประดิษฐ์ และปรับปรุงอาคาร สนง.ของ อบต.จั วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556
2556-11-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก สายทาง สร.4008-แยกทางหลวงหมายเลข 2371-บ้านหนองบัวตาคง อ.สังขะ,ศรีณรงค์,ปรางค์กู่ จ.สุรินทร์ วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก สายทาง ชย.4035-แยกทางหลวงหมายเลข 2180-แยกทางหลวงหมายเลข 2369 อ.เนินสง่า,พระทองคำ จ.ชัยภูมิ วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก สายทาง นม.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บ้านท่าช้าง-บ้านจักราช อ.หนองบุญมาก,เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-20
ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วกันน้ำ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-11-19
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่มขนหนู 2 รายการ รวม 4,000 ผืน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2556
2556-11-19
ประกาศผลซื้อ HOMC Back Office จำนวน 1 โปรแกรม ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ - -
2556-11-19
ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556
2556-11-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ บ้านโนนตาสุก ม.3 ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556
2556-11-19
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา - -
2556-11-19
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2,6,9 และถนนลูกรัง ม.4 รวม 4 โครงการ ของ อบต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556
2556-11-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านวัด-คง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556
2556-11-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอนวังน้ำเขียว-ดอนขวาง ตอน 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556
2556-11-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอนดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 2 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556
2556-11-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอนโคกสวาย-แขวงการทางนครราชสีมา 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556
2556-11-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 182 ห้อง วันที่ 15-28 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556
2556-11-18
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556
2556-11-18
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 132 รายการ ของ อบต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 15 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 2 ธันวาคม 2556
2556-11-18
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนยางฝายยางวังไม้โกลน ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
2556-11-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 7 ม.9 ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556
2556-11-18
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(โลหะดามกระดูกและสกรูยึด) จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556
2556-11-18
ประกาศผลซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบนารี กราฟิก - -
2556-11-18
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เวิล์ดเมดอีควิปเม้นท์ - -
2556-11-18
ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 270 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-11-18
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-28 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-28 พฤศจิกายน 2556
2556-11-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของ ศพด. จำนวน 6 ศูนย์ ของ อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 14-27 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 14-27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-18
ประกาศประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่น (ครั้งที่ 2) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ วันที่ 22 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556
2556-11-18
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 13-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-29 พฤศจิกายน 2556
2556-11-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำปราศจากไอออนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 14-28 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 14-28 พฤศจิกายน 2556
2556-11-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-15
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (อาคาร 24) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-15
ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อหมู ชนิดมีโครง จำนวน 30 ชิ้นของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-28 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-28 พฤศจิกายน 2556
2556-11-15
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจแยกชนิดและปริมาณของ Hemoglobin จำนวน 30 Kit ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนจิตรรื่นรมย์ ของ ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-14
ประกาศประมูลขายครภัณฑ์ชำรุด(ทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ) จำนวน 87 รายการ ของ อบต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-14
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556
2556-11-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบราคากลางวันสำหรับ ศพด.และจ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.1 บ.ทับสวาย ของ อบต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12-26 พฤศจิกายน 2556
2556-11-14
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน,โรงจอดรถ และบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ รวม 3 โครงการ ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จ.นครราชสีมา วันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2556
2556-11-14
ประกาศประกวดราคาซื้อรถผสมคอนกรีตขนาด 4 คิว(6ล้อ) จำนวน 1 คัน และรถตักหน้าขุดหลัง ขนาด 60 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 จ.นครราชสีมา วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
2556-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการเป็นอาคารจ่ายกลาง จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556
2556-11-13
ประกาศประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ รวม 11 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556
2556-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.อบต.ไพล และ ศพด.บ้านหนองแวง จำนวน 2 ศูนย์ ของ ทต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556
2556-11-13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง ได้แก่ บจก.ฐานเจ้าพระยา - -
2556-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ม.7 บ้านหัวโกรก ของ อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-13
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นฯ จำนวน 31 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 5 ชุด และชุดอุปกรณ์สายสวนนำเข้าหลอดเลือดที่แขน จำนวน 350 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2556
2556-11-13
ประกาศสอบราคาซื้อที่นอนฟองน้ำ จำนวน 1,000 อัน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 8-27 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 8-27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง และถังขยะ จำนวน 368 ใบ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านสระจระเข้ถึงบ่อขยะ ม.13 บ.สระจระเข้ ของ ทต.โนนไทย จ.นครราชสีมา วันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2556
2556-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.3,6,7,10,ถนนลาดยาง ม.13 และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน รวม 6 โครงการ ม.18 ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-12
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2556 ของ อบต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2556
2556-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซ่าเลือด ม.3-ม.5 บ้านโนนขี้ตุ่น และขุดลอกลำห้วยตะเคียนบ้านหัวทำนบพัฒนา ม.9 รวม 2 โครงการ ของ ทต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
2556-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระประทีป ม.2 และบ้านสระประทุม ม.6 รวม 2 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2556
2556-11-12
ประกาศผลซื้ออุปกรณ์จี้ทำลายวงจรไฟฟ้าฯ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิด (ประเทศไทย) - -
2556-11-12
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 1,800 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-11-11
ประกาศประมูลซื้อรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบชนิดแขนยาวเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า และอื่นๆ จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 โครงการที่ ร.พ.สีดา ร.พ.บัวลาย และ ร.พ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 8-21 พฤศจิกายน 2556
2556-11-11
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสภาวะทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูก จำนน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 8-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 8-18 พฤศจิกายน 2556
2556-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบล13 ซอย 1/2 และสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถ.เทศบาล 17 ซอย 1 จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-19 พฤศจิกายน 2556
2556-11-11
ประกาศสอบราคาซื้อ Oral RehydrationSalt (ORS) จำนวน 200,000 ซอง ของ ร.พ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3,7 พร้อมขนส่ง จำนวน 146,000 ซอง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 จ.นครราชสีมา วันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น 1พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คันๆ ละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 28พ.ย.2556-2ธ.ค.2556 ของ อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 นครราชสีมา วันที่ 7-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-19 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1,ม.5,ม.7,ม.9และ ม.10 รวม 7 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านท่าอ่าง ม.3 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 และก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 รวม 3 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น และป้ายที่ทำการอาคาร รวม 2 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทาง ของ อบต.ดอนใหญ่ ได้แก่ บจก.ช.มิตรยนต์ 1993 - -
2556-11-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ของ อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาว จ.นครราชสีมา วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2556
2556-11-07
ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าห่ม ขนาด60x70นิ้ว น้ำหนักไม่น้อยกว่า 800กรัม จำนวน 3,747 ผืน ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2556
2556-11-07
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจตา (Opthalmoscope) จำนวน 13 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556
2556-11-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิปลายกระบอกเครื่องพ่น จำนวน 4 ชุด และเครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละออง ULV ชนิดสะพาย จำนวน 3 เครื่อง ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา วันที่ 5-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 5-18 พฤศจิกายน 2556
2556-11-07
ประกาศขยายเวลายื่นซองสอบราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ปพร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 31 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 31 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2556
2556-11-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 7-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-07
ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าด่านขุนทด จำนวนประมาณ 383.652 ตัน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. จำนวน 2 ศูนย์ ของ อบต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน คสล. และห้องน้ำ คสล. รวม 2 โครงการ ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศขายทอดตลาดโคพันธ์ุซาฮิวาล เพศผู้ จำนวน 46 ตัว ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศประกวดราคาจ้างงานระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำฝายวังหิน ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงหลังคาอาคาร, รั้ว คสล., ก่อสร้างอาคารรอรถผู้โดยสาร,ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา,ก่อสร้างป้าย สนง. รวม 5 โครงการ ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมื วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศผลจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นสำนักงานอาชีวเวชกรรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โยไทยการช่าง - -
2556-11-05
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 63 รายการ ของ อบต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
2556-11-05
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556
2556-11-05
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอนหัวทะเล-โชคชัย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-05
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงโครงข่ายและระบบปรับอากาศในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
2556-11-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อำนวยการ เป็นอาคาร คสล.3ชั้น จำนวน 1 หลัง ที่ ร.พ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
2556-11-05
ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556
2556-11-05
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4-15 พฤศจิกายน 2556
2556-11-04
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิตฯพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
2556-11-04
ประกาศสอบราคาซื้อคลอรีนเหลวชนิดบรรจุท่อละ 1,000 ก.ก. จำนวน 15 ท่อ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2556
2556-11-04
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Imipenem 500m.and Cilastatin 500 mg. จำนวนประมาณ 31,150 ขวด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
2556-11-04
ระกาศผลจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดวงบรรฏการ เซอร์วิส - -
2556-11-04
ประกาศผลจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.ขอนแก่นเป็นหนึ่ง กรุ๊ป - -
2556-11-04
ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา - -
2556-11-04
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2556-11-04
ประกาศยกเลิกซื้อกล้องส่องตรวจปอดฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-11-04
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไอ.ที.เฮ้าส์ - -
2556-11-04
ประกาศผลซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2556-11-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศและหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก ชั้่น 2 ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-04
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลโชคชัย วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
2556-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556
2556-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556
2556-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556
2556-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
2556-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 24 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2556
2556-11-01
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.คลาริตัส, บจก.โตโยต้าไทยเย็น,บจก.เคซีดีซัพพลาย - -
2556-11-01
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1,020 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2556
2556-11-01
ประกาศสอบราคาซิื้อวัสดุการเกษตร(หญ้าแห้งอัดฟ่อน) จำนวน 146,000 กิโลกรัม ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน
2556-10-31
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ - -
2556-10-31
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย - -
2556-10-31
ประกาศผลจ้างปรับปรุงผิวถนนและกั้นรั้วหอพัก นศ.แพทย์ จำนวน 1 งาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช - -
2556-10-31
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย - -
2556-10-31
ประกาศสอบราคาซื้อเฝือกปูน Slab สำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 540 ม้วน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2556
2556-10-31
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2556
2556-10-31
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลโนนแดง จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556
2556-10-31
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประมูลจ้างให้เสนอราคา จำนวน 7 ราย และวัน เวลา สถานที่ ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา - วันที่ 25 ตุลาคม 2556
2556-10-31
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 จ.นครราชสีมา วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556
2556-10-31
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประมูลจ้าง และวันเวลาสถานที่เสนอราคา ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา - วันที่ 25 ตุลาคม 2556
2556-10-31
ประกาศสอบราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556
2556-10-31
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง พร้อมติดตั้ง วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556
2556-10-31
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารผู้ป่วยนอก ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์รองรับเลือดและสายรองรับฯ จำนวน 2 รายการ รวม 1,000 หน่วย ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (แคลเซียมไฮดอกซีเอพาไตต์) จำนวน 2 รายการ รวม 30 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อชุดนำสารละลายฯ (Blood Cardioplegia Set) จำนวน 300 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อเจลทาหล่อลื่น จำนวน 80,000 ซอง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนทางจมูกมีท่อแยก 2 ท่อ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 50,000 อัน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศผลการซื้อเครื่องเอกซเรย์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ - -
2556-10-30
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มาเคท์ (ไทยแลนด์) - -
2556-10-30
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อ Shortwave diathermy จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-10-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล., วางท่อระบายน้ำ,ถนนหินคลุก และถนนลาดยาง รวม 20 โครงการ ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองเกตุ-มะค่างาม ม.4 จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายพร้อมอาคารประกอบ ฝายฮ่องนารายณ์ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 โครงการ ของโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 28-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง วันที่ 28-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 14 โครงการ ของ ทต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-29
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับออกกำลังกายในร่มพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด รวม 11 รายการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-29
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรสายทางบ้านคลองดินดำ ม.8 ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
2556-10-29
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมฯ จำนวน 700 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2556-10-29
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2556-10-29
ประกาศผลซื้อโลหะแผ่นดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก จำนวน 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอเทค เมดิคอล - -
2556-10-29
ประกาศสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 350 CC จำนวน 8,000 ถุง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556
2556-10-29
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล - -
2556-10-29
ประกาศสอบราคาซื้อไส้ตัวตัดต่อแบบตรง จำนวน 80 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556
2556-10-29
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเจาะเก็บส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน 270 Set ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556
2556-10-29
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดชนิดเอนไซม์ฯ จำนวน 100 pack ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-29
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ จำนวน 13 รายการ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา - -
2556-10-25
ประกาศประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 24-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
2556-10-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล., รางระบายน้ำ คสล.,ไหล่ทาง คสล. และรั้ง คสล. รวม 10 โครงการ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556
2556-10-25
ประกาศประมูลซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
2556-10-25
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ตัว ของ ร.พ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และยกเลิกรายการเดิมเมื่อวันที่22ตค56 วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
2556-10-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 2 ศูนย์ ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556
2556-10-25
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw ชนิดพิเศษ จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
2556-10-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงกันน้ำ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24-30 ตุลาคม 2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
2556-10-25
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator จำนวน 12 เครื่อง และเครื่อง Infusion Pump จำนวน 55 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
2556-10-24
ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 - -
2556-10-24
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 - -
2556-10-24
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ตัว ของ ร.พ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 22 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 22 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556
2556-10-24
ประกาศเปลี่ยนวันรับเอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556
2556-10-24
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ของการเคหะแห่งชาติ - -
2556-10-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำปราศจากไอออนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556
2556-10-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง, Infusion Pump จำนวน 9 เครื่อง และ EKG Monitor จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา วันที่ 21-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 21-31 ตุลาคม 2556
2556-10-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง, Infusion Pump จำนวน 10 เครื่อง,EKG Monitor จำนวน 2 เครื่อง และ Syring Pump จำนวน 4 เครื่อง สำหรับ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 21-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 21-31 ตุลาคม 2556
2556-10-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด. ของ อบต.เมืองคง จ.นครราชสีมา วันที่ 22 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 22 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556
2556-10-22
ประกาศประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินชนิดต่างๆ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 21-25 ตุลาคม 2556 วันที่ 31 ตุลาคม 2556
2556-10-22
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมห้องประชุมถนอมสิงห์ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 17 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-21
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชน จำวน 775 ชุด ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556
2556-10-21
ปะรกาศประมูลเช่าแผงลอยตลาดเทศบาล ของ ทต.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 18 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 13 รายการ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556
2556-10-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านประดู่ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556
2556-10-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556
2556-10-21
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2557 ของมณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 18-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556
2556-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 4 เครื่อง, เครื่องปั่น Hematocrit จำนวน 4 เครื่อง และรถช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 3 อัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556
2556-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อท่อออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 19 ชุด, เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด จำนวน 13 เครื่อง และเปลเคลื่อนผู้ป่วย จำนวน 14 อัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556
2556-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 4 เครื่อง, Spinal board with head immobilizer จำนวน 16 ชุด และโคมไฟผ่าตัด จำนวน 6 อัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556
2556-10-21
ประกาศประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน4ล้อ จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด6ล้อ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ ทต.ด วันที่ 17-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
2556-10-18
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของสำนักงานคลังเขต 3 วันที่ 16-25 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-25 ตุลาคม 2556
2556-10-18
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโค้งยาง ม.4 และ ศพด.บ้านท่าตะเคียน ม.13 รวม 2 โครงการ ของ อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 17-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 17-29 ตุลาคม 2556
2556-10-18
ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรม Back-Office จำนวน 1 โปรแกรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-29 ตุลาคม 2556
2556-10-18
ประกาศผลจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 536,000 ก.ก.ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเท็มส์ - -
2556-10-18
ประกาศผลจ้างซ่อมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช - -
2556-10-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา วันที่ 8-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 8-21 ตุลาคม 2556
2556-10-17
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด รวม 14 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
2556-10-17
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รวม 13 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
2556-10-17
ประกาศผลซื้อเครื่อง Radient warmer จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.เตียวฮงสีลม - -
2556-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ของ ศพด.จำนวน 130คน/100วัน ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 17-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 17-28 ตุลาคม 2556
2556-10-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 16-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2556
2556-10-17
ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556
2556-10-17
ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้่างของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 - -
2556-10-17
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทาง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา - -
2556-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงหลังคาอาคารตรวจซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 โครงการ วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556
2556-10-17
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 14 รายการ ของโรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 10-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
2556-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมที่พักและที่จอดรถ ศูนย์ ปภ.จำนวน 1 หลัง ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 16-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-28 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ศพด.ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 16-25 ตุลาคม 2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ร.ร.เทศบาล1 (บ้านหนองสาหร่าย) จำนวน 879 คน วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น จำนวน 2 โครงการ ของ รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา และ รพ.สต.สารภี วันที่ 15-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมระบบงาน จำนวน 2 โปรแกรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-29 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล - -
2556-10-16
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิสเมด - -
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะภูมิทัศน์รอบอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของ ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 16-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-29 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้ ศพด. ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กสำหรับ ศพด.หมูสี ของ อบต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านทองหลางน้อย ของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 14-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 14-29 ตุลาคม 2556
2556-10-15
ประกาศผลจ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมโครงราวม่านสถานีสอบ OSCE อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 3 ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โชว์วี่เฮาส์ - -
2556-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. ของ อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 14-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 14-28 ตุลาคม 2556
2556-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด. ของ ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556
2556-10-15
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 68,976 ถุง และ นมกล่อง จำนวน 27,729 กล่อง ของ อบต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 11-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-28 ตุลาคม 2556
2556-10-15
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกขนาด 2 ตัน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ ร.พ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 11-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 22 ตุลาคม 2556
2556-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมที่พักและที่จอดรถ ศูนย์ ปภ.จำนวน 1 หลัง ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556
2556-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านเหมสูง, ศพด.บ้านหนองบัวตะแบง และ ศพด.บ้านตูม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556
2556-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556
2556-10-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 11-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-24 ตุลาคม 2556
2556-10-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลาดยางเคปซีล ม.2 บ้านหนองคู ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 10-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-21 ตุลาคม 2556
2556-10-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติม ศพด.ของ อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556
2556-10-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4-ม.23, ม.8-ม.14, ม.9-ม.1-ม.18 และ ม.17-ม.9 รวม 4 โครงการ ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 10-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556
2556-10-11
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.พิมาย ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556
2556-10-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสระแก้ว และถนนวนปรางค์ ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556
2556-10-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตและรั้วตาข่ายที่ สอ.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา วันที่ 8-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 8-18 ตุลาคม 2556
2556-10-10
ประกาศผลซ่อมเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป - -
2556-10-10
ประกาศผลจ้างติดตั้งเหล็กดัดและปรับปรุงบ้านพักฯ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ณรงเกียรติการก่อสร้าง - -
2556-10-10
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนภายในศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ณรงเกียรติการก่อสร้าง - -
2556-10-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกฯ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 250 ชุด ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556
2556-10-09
ประกาศประมูลซื้อรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ หมุนได้รอบ จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 28 ตุลาคม 2556
2556-10-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 7-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-18 ตุลาคม 2556
2556-10-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 7-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-18 ตุลาคม 2556
2556-10-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 9-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 9-21 ตุลาคม 2556
2556-10-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 8-21 ตุลาคม 2556
2556-10-09
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บฟิล์ม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 4 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
2556-10-09
ประกาศยกเลิกซื้อโลหะดามกระดูกและสกรู ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-10-09
ประกาศผลซื้อาข้อเข่าเทียมฯ จำนวน 40ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2556-10-09
ประกาศผลซื้อเครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูง จำนวน 1 เครื่องของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ - -
2556-10-09
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มารุ่งโรจน์ - -
2556-10-09
ประกาศผลซื้อหลอดเอกซเรย์ จำนวน 1 หลอด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) - -
2556-10-09
ประกาศผลซื้อบอลลูนขยายหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด - -
2556-10-08
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน) จำนวน 4 เครื่อง ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ประชุม) จำนวน 150 ตัว ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ด่านขุนทด วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่องสำหรับ รพ.สีคิ้ว วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ รวม 7 โครงการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-21 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และมาตรวัดน้ำ รวม 8 รายการ ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 7-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-21 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้่างถนนลาดยาง ม.16 บ้านโคกเพชร และ ม.20 บ้านมาบาลาน รวม 2 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 7-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 25 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ และซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง สร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บ้านอายอง(ตอน1-2,ตอน4),สายทาง สร.012 ถ.เชิงลาดคอสะพานแม่น้ำมูล-บ้านบางบ่อภิรมณย์ จ.สุรินทร์ วันที่ 3-8 ตุลาคม 2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง สร.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2334-บ้านหนองดุม,สายทาง สร.6052 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงบ้านแกน้อย จ.สุรินทร์ วันที่ 3-8 ตุลาคม 2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ม.14 บ้านไผ่สามัคคี ของ อบต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 38 รายการ ของ อบต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 18 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายสุขาภิบาลเมืองคง-บ้านดอนใหญ่ ม.1 (ช่วงที่ 3) ของ อบต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-15 ตุลาคม 2556 วันที่ 24 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนิคมพัฒนาสามัคคี จำนวน 210 วัน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตะปัน-รังกา จำนวน 210 วัน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านฉกาจช่องโค จำนวน 210 วัน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพุทรา จำนวน 210 วัน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-28 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศผลซื้อสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ - -
2556-10-07
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จี้ทำลายวงจรไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 2 รายการ รวม 120 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-9 ตุลาคม 2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.2ชั้น เป็นอาคารผู้ป่วย จำนวน 60 เตียง ของ โรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 3-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 16 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศประมูลเงินอาการเก็บรังนกอีแอ่น จำนวน 60 เกาะ ในเขตจังหวัดกระบี่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
2556-10-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 4-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-16 ตุลาคม 2556
2556-10-04
ประกาศผลซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรค จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิเทค - -
2556-10-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-30 ตุลาคม 2556 วันที่ 3-30 ตุลาคม 2556
2556-10-04
ประกาศผลซื้ออุปกรณ์สัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ชุดของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด - -
2556-10-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 3-16 ตุลาคม 2556
2556-10-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันฯ จำนวน 1 เครื่องของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 3-17 ตุลาคม 2556
2556-10-04
ประกาศผลซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เจ.เอฟ.แอดวาน เมด - -
2556-10-04
ประกาศผลซื้อหัวตรวจเครื่องอัลตร้าซาวด์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ - -
2556-10-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1 บ้านทองหลางน้อย ม.3 บ้านน้ำบ่า และบ้านกู่ ม.4 รวม 3 โครงการของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 2-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-16 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 16 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.เทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีล ม.3บ้านโค้งเจริญ-ม.6บ้านมาบกราด รวม 2 โครงการ ของ อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 3-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 3-16 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-14 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-14 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นสำนักงานอาชีวเวชกรรมของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กันยายน - 15 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 15 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ของโรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศจำหน่วยเศษอาหาร จำนวนประมาณ 300 ก.ก./วันของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศผลซื้อเฝือกปูนสำเร็จรูป จำนวน 500 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2556-10-02
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 2-14 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-14 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ดอนยาว ของ อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 1-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 1-16 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 1-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 1-10 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาฯ จำนวน 131 รายการ ของ ทต.หนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานแบบติดกับที่ ชั้น 1-6 และ 8 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาซื้อลิฟท์ขนส่งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์พื้นฐานพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556
2556-10-01
ประกาศยกเลิกซื้อกล้องส่องโพรงจมูกและคอฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-10-01
ประกาศยกเลิกซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-10-01
ประกาศผลซื้อหน้าจอเครื่อง LABP จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มาเคท์(ไทยแลนด์) - -
2556-09-30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สสอ.,อาคารโรงรถ,บ้านพักข้าราชการ,ถนน คสล.และอื่นๆ รวม 4 โครงการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556
2556-09-30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและอ